Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Z ciemności... do światła

     Miłość Boga wobec takich postaw objawia się w sposób, którego człowiek nigdy wobec siebie nie byłby zdolny zastosować, a o którym pisze prorok Izajasz: „Lecz Pan wzbudził przeciw niemu wrogów i nieprzyjaciół jego uzbroił" (Iz 9,10-11). Człowiek daleki od prawdy o sobie jest napełniony lękiem, ponieważ wie, że jego nieprzyjaciel może stać się powodem jego zguby.

     Autor Księgi Powtórzonego Prawa opisuje stan takiego człowieka w następujący sposób: „Rano powiesz: któż sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem - któż sprawi, by nadszedł poranek - a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, który stanie przed twymi oczami. Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem: nie będziesz go już oglądać. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom, jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi" (Pwt 28,67).

     Rzeczywiście, człowiek bez Boga jest niewolnikiem własnych lęków i konsekwencji swoich grzechów. Pan Bóg daje mu jednak doświadczenie niewoli, ale nie pozostawia w nieszczęściu, chce raczej, aby do niego powrócił i zaznał radości życia, jakie człowiek otrzymał od Stwórcy: „Jeszcze napełni śmiechem twe usta, a twoje wargi okrzykiem wesela" (Hi 8,21).

     Lektura Psalmu 14 jest ze wszech miar pożyteczna, ponieważ pokazuje, że człowiek jest powołany do tego, by żyć odpowiedzialnie, to znaczy nieustannie stawiając siebie w obecności Boga. Kierując się swoją wolnością, wchodzi na ścieżki bardzo dla niego niebezpieczne. Doświadczenie pastoralne Kościoła nazywa stan takiego człowieka opętaniem lub uwikłaniem, a w ekstremalnych warunkach jedynym ratunkiem w takiej sytuacji staje się obrzęd egzorcyzmu, czyli uwolnienia od sił, które wykorzystują człowieka do realizacji swoich własnych zamierzeń.

     Konstytucja Dogmatyczna Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym, zatytułowana Verbum Dei, wyjaśnia w rozdz. 3, iż „Bóg, przez Słowo stwarzając wszystko i zachowując (por. J 1,3), daje ludziom przez rzeczy stworzone trwałe świadectwo o sobie (por. Rz 1,19-20), a chcąc otworzyć drogę do zbawienia nadziemskiego, objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom zaraz na początku. Po ich zaś upadku wzbudził w nich nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia (por. Rdz 3,15) i bez przerwy troszczył się o rodzaj ludzki, aby wszystkim, którzy przez wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, dać żywot wieczny (por. Rz 2,6-7). W swoim czasie znów powołał Abrahama, by uczynić zeń naród wielki (por. Rz 12,2), który to naród po Patriarchach pouczał przez Mojżesza i Proroków, by uznawał Jego samego, jako Boga żywego i prawdziwego, troskliwego Ojca i Sędziego sprawiedliwego, oraz by oczekiwał obiecanego Zbawiciela. I tak poprzez wieki przygotowywał drogę Ewangelii".

     Każdy człowiek będzie doświadczał swoistej katechizacji przez konkretne wydarzenia i konsekwencje własnych wyborów, aby być wyprowadzanym ku światłu i prawdzie. Autor Psalmu 14 i jego świadectwo jest także zaproszeniem dla każdego z nas, abyśmy własne doświadczenie wiary potrafili i chcieli przekazywać przede wszystkim najbliższym, ale też tym, którzy zagubili się na ścieżkach swego życia.

     Do każdego z nas bowiem odnosi się słowo proroka Ezechiela: "Jeśli powiem bezbożnemu: «Z pewnością umrzesz»", a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast Ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew".


ks. Dariusz Mażewski MIC

Pismo Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
Z Niepokalaną - jesień 2011

Pierwszy List Św. Piotra. Nowy Komentarz Biblijny Pierwszy List Św. Piotra. Nowy Komentarz Biblijny
Ks. Stanisław Hałas
Ukoronowaniem poszukiwań egzegetycznych jest wydobycie głównych tematów teologicznych, charakterystycznych dla Pierwszego Listu św. Piotra: koncepcję Kościoła jako rodzinnego domu; powszechne kapłaństwo chrześcijan; chrześcijańską moralność wobec nieżyczliwości otoczenia; chrześcijańską nadzieję i optymizm... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej