Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Narodził się z Maryi Dziewicy

     Wyznanie wiary w Jezusa Odkupiciela wiąże się wyraźnie z wiarą w Jego narodzenie z Maryi Dziewicy, które jest jedną z najważniejszych prawd naszego Credo (Wierzę). Potwierdzają tę prawdę ewangeliści św. Mateusz i św. Łukasz. Trzeci ewangelista widzi, jak Boże Synostwo Jezusa Chrystusa znajduje swe uzasadnienie w dziewiczym poczęciu za sprawą Ducha Świętego. Przy Zwiastowaniu Dziecka powiedziano: "Będzie Ono wielkie i będzie nazwane Synem Najwyższego". Jego narodzenie dokona się dzięki Duchowi Świętemu, bez udziału ojca przy poczęciu. "Duch Święty zstąpi na Ciebie - mówi Anioł do Maryi - i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym". (Łk 1,32.35) (...).

     Dogmat dziewiczego poczęcia Chrystusa w Maryi jest wspaniałym przykładem na to, że i bibliści, i dogmatycy stoją przed tym samym podstawowym zagadnieniem hermeneutycznym, jak w Biblii i poza Biblią znana jest w sposób udokumentowany rzeczywistość Bożego działania w historii i jak odpowiednio może być ona wyrażona. Mamy tutaj stwierdzenie historyczne i ustalony język, który właściwie wyraża to wyznanie wiary.

     Oto treść tego dogmatu, jak ją wyraża egzegeta Rudolf Pech: "Dziecię nam się narodziło, narodziło się z Dziewicy, ponieważ Syn został nam dany przez samego Boga: Emanuel, niespodziewany i niewy-proszony cud wcielenia Słowa, obecności Boga wśród nas. Stworzony w cudowny sposób, wskazany przez gwiazdę zaranną, pierworodny Syn Ojca, jest eschatologicznym Synem Bożym, który ukazuje się w historii: świadczy o Nim Duch Święty przez samą stwórczą moc Boga".

     W tej chrystologicznej perspektywie dziewictwo dla Maryi jest osobliwą formą Jej Bożego Macierzyństwa. Służebnica Pańska pokazuje w ten sposób, że całkowicie, nawet co do ciała, pozwala się użyć Chrystusowi, a wraz z Nim Bogu. "Tak" Jej wiary jest czymś więcej niż "tak" woli i serca: jest także "tak" ciała, a tym samym całej osoby. W ten sposób Dziewica z Nazaretu pokazuje, że dla Niej żyć jest Chrystus (por. Flp 1,21) i że Ona troszczy się tylko o sprawy Pana (por. 1 Kor 7,32). Patrząc na Jego Matkę, można tylko utwierdzić się w szacunku dla dziewictwa: nienaruszony znak cielesny jest po to, by poświęcić całe swe życie przesiąknięte wiarą Chrystusowi jako Boskiemu Oblubieńcowi.

     Tu wchodzi w grę nie tyle kategoria niezależności, co raczej pojęcie "żywotnego otwarcia się" na "rzeczywiste oddanie się" Chrystusowi, z czym wiąże się wzmocniona solidarność ze swymi braćmi i siostrami. Kto tak się otwiera dla Chrystusa i tak Mu się oddaje jak Maryja, ten podobnie jak Ona będzie pożyteczny dla wielu. W swym zjednoczeniu się z Chrystusem dziewicza Matka jest dla Kościoła i dla każdego chrześcijanina prawzorem przyjęcia odwiecznego Słowa.


Franz Courth
Tłum. s. Andrea Bobola
z Wer ist Jezus Christus?, Aachen 1995


Goście na Boże Narodzenie Goście na Boże Narodzenie
Sven Nordqvist
Nadchodzi Boże Narodzenie. Kot Findus nie może się doczekać ubierania choinki, przygotowywania świątecznych potraw, no i prezentów. Niestety, zanosi się na to, że święta będą smutne, nie będzie pierniczków i choinki, bo staruszek Pettson złamał nogę i nie może chodzić... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2017 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej