Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Ojcze Nasz w innych językach

Abbun Dbashmayo
(język aremejski)
Abbun dbashmayo, netquadash shmokh, titeh malkutock;
nehweh sebyonokh, aykano dbasmayo of baro
hab lan lahmc dsunquonan yawmono
washbuq lan hawbayn wahtohayn
aykano dofhan shbaqn lhayobayn.
wlo telan lnesyuno, elo fason men bisho;
metul dilokhi malkuto
whaylo wteshbuhto lolan olmin. 

Amen


Our Father in Aramaic
transliteriation: read as english

Ateunyanpi mahpiya
(język Indian Dokota)
Ateunyanpi mahpiya ekta nanke kin;
Nicaze kin wakandapi kte;
Nitokiconze kin u kte.
Mahpiya ekta token nitawacin econpi kin,
maka akan hecen econpi nunwe.
Anpetu kin de taku-yutapi unku-po:
ka waunhtanpi kin unkicicazuzu-po,
unkis iyecen tona ecinsniyan unkokicihanyanpi
hena iyecen wicunkicicazuzupi kin.
Wowawiyuta-nye kin he en iyaye un
Wokiconze kin, wowasake kin, wowitan kin,
henakiya owihanke wanin nitawa nunwe. 

Amen.
Wamama höiwa
(język Szawante)
Wamama höiwa u te're ahöimana Mo.
Danho'uma a  ama 're dawata dza'ra mono bö,
Anhitsi we na. We wama 're anhamra mono bö WanhimThö'a da.
Ama we na're höimana dza'ra mono bö
Höiwa u ha ti'ab dema.
Bötö nhidöpötsi watsa, ate wama're anhomri mono.
Wawatsede iböre , a te wawi 're anhamra mono.
Ane watsire ha wa' ama 'rewatsete dza'ra monomhma
Wawatsete da, a te wawi tsawi na.
Mri iwe'o ha, te wawi 're anhitsitsi mono.

Ane!


ks. Tadeusz Szmidt SDB "Krew nad Rio das Mortes" 
wyd. Poligrafia Salezjańska Kraków 2000
Pao, rakojere
(język Borowo)
Pao, rakojere aru tadawu,
Boe eiamedu ataidudo akieji;
Mato ćedae apemegatabo;
Boeewo nono keje, boe magai Baru tadu du reore.
Mari jamedu jiwu ćege maku ćenai awuji;
Awudugugo ćeei ćebga boeji,nono ćewudugugodu magai
ro pegare ćewududo boe perareuto,
mare ćeginorudo oe pegareu boe piji.

Oino godu.


ks. Tadeusz Szmidt SDB "Krew nad Rio das Mortes" 
wyd. Poligrafia Salezjańska Kraków 2000
   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej