Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki
Problemy z seksualnością. Odpowiedzi na dylematy młodych chrześcijan Problemy z seksualnością. Odpowiedzi na dylematy młodych chrześcijan
Ks. Marek Dziewiecki
W tej książce znajdziesz odpowiedzi na autentyczne pytania na temat seksualności stawiane przez młodych ludzi. W swoich odpowiedziach ks. Marek Dziewiecki nie głosi kazań, nie moralizuje.... » zobacz więcej
Polecane książki: -> Płciowość i seksualność <-   -> Płciowość i seksualność cz. II <-   -> Płciowość i seksualność cz. III <-
Jezus a czystość przedmałżeńska

     Pytanie czytelnika:

     "Moje wątpliwości dotyczą seksu przedmałżeńskiego. Moja dobra znajoma, też katoliczka, bardzo długo starała się żyć zgodnie z duchem katolickim. Ale nurtowała ją ta sama sprawa co mnie. Szukała u źródła, czyli u księży katolickich. Pytanie było proste: proszę wskazać mi słowa Jezusa będące zakazem współżycia przedmałżeńskiego. Każdy z zapytanych duchownych milczał... I ja pytam: dlaczego Jezus, którego przyjąłem jako Pana i Zbawiciela, czyli najważniejszą osobę w życiu, milczy w tej kwestii? Mówi o nierządzie i cudzołóstwie, ale zastanówmy się, co właściwie znaczą te dwa słowa. Oto ich definicje: »Cudzołóstwo - stosunek płciowy z cudzą żoną lub z cudzym mężem; nazwa rozszerzana na stosunek osoby pozostającej w związku małżeńskim z kimkolwiek oprócz własnego męża/własnej żony«; »Nierząd, inaczej prostytucja - sprzedaż usług seksualnych (głównie: odbywanie stosunków płciowych za pieniądze lub inny rodzaj zapłaty); osoba oferująca usługi seksualne nazywana jest prostytutką (termin ten odnosi się również do mężczyzn)«. No więc o tym mówi Jezus. Nierząd w moim wypadku w ogóle odpada. Cudzołóstwo tak samo. Seks z przypadkowymi osobami również. W grę wchodzi tylko stosunek płciowy z moją dziewczyną, a wkrótce narzeczoną. W przyszłości żoną. I nie jest to zaspokojenie żądz, bo gdybym chciał zaspokajać tylko swoje popędy, mógłbym się masturbować, a do tego niepotrzebna mi druga osoba. Tu chodzi o okazanie miłości. Skoro mój Pan i Zbawiciel nie zabrania i nie chcemy dążyć za uciechami ciała, to nie rozumiem, dlaczego mamy czekać".

Poszukujący Adrian     Odpowiadając na to pytanie, chciałbym najpierw zaznaczyć trzy rzeczy, bez których zrozumienie nauki Jezusa na temat czystości przedmałżeńskiej jest utrudnione.

     Po pierwsze, Pan Jezus żył 2000 lat temu i nie mógł powiedzieć: "Słuchajcie, za dwa tysiące lat Adrian zapyta, czy można współżyć seksualnie przed ślubem - więc zapiszcie dla niego moje słowa: współżyć przed ślubem nie wolno!". Jeżeli szukasz w Ewangeliach zapisu tego rodzaju, nic dziwnego, że go nie znajdujesz.

     Po drugie, popełniasz błąd kulturowy. Definiujesz cudzołóstwo i nierząd tak, jak one są rozumiane w XXI wieku w Polsce, a nie tak, jak rozumiano te pojęcia w Izraelu w czasach Jezusa. Chyba jest oczywiste, że Pan Jezus nie mówił po polsku i nie formułował myśli w kontekście naszej mentalności i realiów naszego życia. Należy zatem przyjrzeć się, jak rozumieli słowa Jezusa jego bezpośredni słuchacze - Żydzi przestrzegający prawa mojżeszowego.

     Po trzecie, popełniasz błąd logiczny. Jeżeli chcesz pełnić Jego wolę, to powinieneś najpierw poznać tę wolę, a potem ją pełnić - a nie wychodzić z żądaniem: "Ja chcę to robić, udowodnijcie mi, że nie mogę". Mianowicie logicznie należałoby zadać pytanie, czy Jezus gdziekolwiek, kiedykolwiek powiedział: "Współżyjcie sobie przed ślubem, ile chcecie"? Gdybyś znalazł takie stwierdzenie, mógłbyś uznać, że taka jest Jego wola - i wówczas dopiero mógłbyś ją pełnić, współżyjąc ze swoją dziewczyną. Czynisz, niestety, dokładnie na odwrót.

     Zastanówmy się, w jakim kontekście kulturowym i prawnym przemawiał Jezus do Żydów. Prawo mojżeszowe było bezlitosne nie tylko dla cudzołożników - zakazuje ono nie tylko cudzołóstwa, ale również związków kazirodczych, homoseksualnych, rozpusty, nierządu sakralnego. Fantazje seksualne świata starożytnego były bardzo bogate, dlatego Mojżesz nie znalazł innego sposobu, jak po prostu wymienić wszystkie zakazane stosunki seksualne. Słownictwo używane w prawie mojżeszowym również jest bogate i nie ogranicza się tylko do wymienionych przez Ciebie "nierządu" i "cudzołóstwa".

     Najbardziej dociekliwy badacz, uogólniając wszystkie biblijne zakazy dotyczące sfery seksualnej, musi stwierdzić: jedynym akceptowanym przez Boga aktem seksualnym jest współżycie męża i żony.

     Można zadać sobie pytanie, czy prawo mojżeszowe było znane i przestrzegane w czasach Jezusa. Wszystko wskazuje na to, że tak. Możemy zauważyć, że faryzeusze mieli zamiar ukamienowania cudzołożnicy, w czym Jezus im przeszkodził (J 8,1-11). Jednak czy wolno nam uważać, że tym samym Jezus zezwolił na uprawianie cudzołóstwa? Chyba nie, skoro Jezus wyraźnie powiedział do ocalonej kobiety: "Idź i nie grzesz więcej".

     Do uzupełnienia kontekstu kulturowo-religijnego konieczne jest wyjaśnienie, skąd w takim razie wzięło się w Izraelu tyle nierządnic, o których czytamy w Ewangeliach. Otóż są dwa wyjaśnienia: z jednej strony pogańskie wpływy kulturowe były zauważalne również w moralności Żydów, a z drugiej - uprawianie prostytucji nie było karane śmiercią. Nie spotykamy w Ewangeliach sytuacji, kiedy ktoś chciałby ukamienować prostytutkę. Nierządnica więc mogła normalnie funkcjonować, choć była w powszechnej pogardzie. Jedynym przypadkiem nierządu karanym śmiercią był właśnie seks przedmałżeński!

     Zauważmy, że prawo mojżeszowe narzuca żydowskim dziewczynom konieczność zachowania dziewictwa do pierwszej nocy poślubnej. Gdyby się okazało, że panna młoda nie jest dziewicą, prawo nakazuje bezwzględnie: "Wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie" (Pwt 22, 21).

     Znowu zapytajmy, czy ten przepis był przestrzegany w czasach Jezusa. Wystarczy jednak przypomnieć sobie sytuację Józefa i Maryi, by zrozumieć, jak poważne było zagrożenie dla Matki Najświętszej i jej Dziecięcia. Przyjmując ciężarną żonę, Józef ratował jej życie, choć narażał się na plotki.

     Wypowiedzi Pana Jezusa wcale nie luzują obyczajowości starotestamentowej, wręcz odwrotnie - swoim "A Ja wam powiadam" Jezus zalicza do grzechów cudzołóstwa to, co nie było uważane za grzech cudzołóstwa: patrzenie z pożądaniem (Mt 5, 27-28). Jedyne, co Jezus znosi, to kara dla grzesznika, pod warunkiem że ten się opamięta i przestanie grzeszyć. W żadnej wypowiedzi Jezusa nie znajdziemy aprobaty dla łamania zasad czystości małżeńskiego pożycia seksualnego lub przyzwolenia dla jakiejkolwiek aktywności seksualnej pozamałżeńskiej. Jeżeli nie powiedział wprost, że nie wolno współżyć przed ślubem, to tylko dlatego, że o tym każdy z Jego słuchaczy i tak wiedział.

     Jest oczywiste, że nam, narodom pogańskim przyjmującym wiarę w Jezusa Chrystusa, litera prawa mojżeszowego nie jest narzucona. Jednak żyjąc w Duchu Świętym i wyznając Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, musimy być jeszcze bardziej święci i bez skazy niż faryzeusze, którzy gorliwie przestrzegali wszystkich zakazów i nakazów prawa Bożego! Inaczej nie wejdziemy do Królestwa Bożego (por. Mt 5,20).

     Jako uzupełnienie moich wyjaśnień proszę rozważyć, dlaczego wszystkie narody pogańskie od Europy po Indie, przyjmując chrześcijaństwo, jednoznacznie rezygnowały ze wszelkich form rozpusty i zaczynały szanować dziewictwo. Wiemy przecież, że na świecie są i były przeróżne zwyczaje, w których dziewictwo czasami było uważane nawet za wadę, a rozpusta wszelkiego rodzaju gloryfikowana i nieraz uważana za "sacrum". Przemiana była tak głęboka, że niektóre dziewczyny wolały zginąć śmiercią męczeńską niż wyrzec się wiary i utracić dziewictwo. Gdyby szacunek dla dziewictwa nie wynikał bezpośrednio z nauki Chrystusa, z pewnością znaleźlibyśmy przynajmniej jeden Kościół, ustanowiony w czasach apostolskich, w którym seks przedmałżeński byłby normalnie praktykowany i nie uważany za grzech. Tymczasem takie poglądy spotykamy jedynie w ostatnich czasach i jedynie tam, gdzie słabnie przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej, gdzie ludzie przestają przejmować się Biblią i Jezusem Chrystusem wraz z Jego nauką.

     Oczywiście, możesz sobie wybierać nauczycieli i autorytety spośród grzeszników zachęcających do grzechu. Ale czy możesz wtedy mówić, że Jezus jest Twoim Panem?

     Podsumowując, należy jednoznacznie powiedzieć: Jezus nie wprowadza definicji grzechu, ponieważ stanowi o nim prawo mojżeszowe, doskonale znane i gorliwie przestrzegane przez Jego słuchaczy. Misją Jezusa jest wyzwolenie ludzkości spod władzy grzechu, czego samo prawo uczynić nie mogło (zob. Rz 3, 20): "Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?" (Rz 6, 1-2); "Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego jest życie wieczne" (Rz 6,22).


Mirosław Rucki


Publikacja za zgodą redakcjiSeksualność u dziecka Seksualność u dziecka
Michelle Rouyer
W jaki sposób kształtuje się tożsamość płciowa dziecka? Jak rozmawiać z nim o sprawach związanych z seksualnością? Jak nauczyć dziecko miłości i szacunku do drugiego człowieka, a jednocześnie zapewnić mu bezpieczeństwo? Jak chronić dziecko przed nadużyciami seksualnymi?... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Michał: 11.02.2016, 06:10
 Miłość fizyczna nie jest prawdziwą miłością. Pokutować
 Maciek: 09.08.2015, 11:43
 do Adi - " No jest jeszcze jeden bardzo istotny pominięty argument. Dopóki nie weźmiesz ślubu z narzeczoną/ym, cały czas nie masz pewności czy ten ktoś będzie Twoim współmałżonkiem. Może cały czas odejść. I co wtedy?" A co jeśli mąż zostawi żonę? Takich przypadków jest też mnóstwo. Czy wtedy seks był dobry, bo był w małżeństwie, nawet jeśli mąż żonę zostawił? Wtedy ona też jest pozbawiona dziewictwa, wykorzystana, porzucona. Ja wiem, że założenie jest, że małżeństwa są trwałe aż do samego końca, i jest to przepiękne założenie, ale patrząc po dzisiejszych realiach - nie zawsze to założenie jest dotrzymywane.
 Seba 25 W: 04.08.2015, 18:49
 Sex przed małżeński to grzech! "Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża".(1 Kor 7,2) " Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego." (1 Kor 6 )
 Adi: 02.05.2015, 00:33
 No jest jeszcze jeden bardzo istotny pominięty argument. Dopóki nie weźmiesz ślubu z narzeczoną/ym, cały czas nie masz pewności czy ten ktoś będzie Twoim współmałżonkiem. Może cały czas odejść. I co wtedy? Kobieta nie ma dziewictwa. Tworzą się nie Boże więzi i związania. Pierwsze rzeczy najbardziej na nas oddziałują. A też jako facet wolisz wziąść auto którym ktoś jeździł czy nowe z salonu? I jeszcze wiele rzeczy innych jest związanych z emocjami i psychiką ludzką. Seks przedmałżeński bardzo szkodzi. Kochasz? Wytrzymaj! udowonij, że nie zależy Ci tylko na ciele, uszanuj człowieka! Jak masz z nią być to będziesz mieć tyle czasu, jeszcze aby wszsytkiego sprobować ze heeej. Jak dla mnie to oszukiwanie samego siebie.
 agnieszka: 03.03.2015, 16:46
 skoro seks przedmałżeński jest grzechem to dlaczego udzielane sa śluby parom, które już mają dziecko lub się go spodziewaja??
 kobieta 74: 04.11.2014, 13:43
 Drogi Adrianie.Jaką masz pewnośc i gwarancję,że to będzie twoja żona. Jest duża szansa, ale pewności brak. I jak wtedy nazwiesz wasze współżycie? Przygoda, sprawdzenie?Przedmałżeńskie nie, bo było poza małżeńskie. właściwie nie ma sexu przedmałżeńskiego tylko zawsze pozamałżeński.Polecam wykłady Jacka Pulikowskiego.
 Tomek: 11.06.2014, 14:50
 Patrzcie co znalazłem! O ile ten komentarz będzie opublikowany. Niech mi ktoś wyjaśni jak się to wszystko ma do siebie! Jezus powiedział: Kto pożądliwie patrzy na kobietę popełnia z nią cudzołóstwo w sercu swoim. A co czytamy w liście do Rzymian 7,3? Otóż to: Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Mężczyzną, a nie mężem! O jakiej kobiecie mówił Chrystus, a o jakim mężczyźnie św. Paweł?
 do anny, stary facet: 05.01.2014, 01:52
 "taka dziewica to nie dziewica"- jesteś Anno w błędzie. Nie każdemu jest łatwo i nie każdy jest szlachetny. Pożądliwość jest ogromna. Jeśli dziewczyna zachowa pomimo tego silnego drajwu to jest dziewicą i KONIEC. MOgę mieć najbardziej kosmate myśli i chęci, mogę nimi grzeszyć nawet i ciężko, ale to co robię to co innego. Czynów zwłaszcza tych nie da się cofnąć. Myśli nie krzywdzą tak bardzo, bo po nawróceniu już ich nie ma, a historia czynów pozostaje. Z tego co piszesz można wnioskować, że nie rozumiesz jaką siłę może mieć u niektórych pociąg seksualny. Dla mnie to największa siła, poza siłą miłości Boga, czy Bożej. ROzumiem dziewczynę, która w nocy pośłubnej jak piszesz "pragnie nużać się w bagnie" itd. Każdy ma inny drive i w tym zakresie dobrze jak się ludzie dobiorą. Dziewczyny co się siłą wzbraniacie-tak robiła większość świętych. Mało kto wchodzi od razu na wyżynę miłości największej i z niej czyni samo dobro, człowieka ciągnie do zła i na początku "normalny" człowiek musi się hamować, cierpieć z powodu hamowania się, myśleć o karze, bo nie jest w stanie jako taki młody miłości ponad hormony wstawić. Hormony u każdego inaczej działają. POwiem że niewyobrażalnie mogą działać Anno. Widocznie w głowie Ci się to nie mieści. Walczcie jakkolwiek byle skutecznie, wiadome najlepiej z miłości a nie z konieczności czy bojaźni. A jak przegracie raz to walczcie dalej. POzdrawiam, kochajcie, czystość sama przyjdzie
 Anna.: 06.11.2013, 08:59
 Trzeba przede wszystkim mieć dziewicze serce i umysł nie splamiony żadną pożądliwą myślą ,nie tylko seksualną ,ale także wszelką chęcią do czynienia zła. To jest pierwsza zasada dziwwictwa , błona dziewicza ma być tylko potwierdzeniem ,że ta nieczysta myśl jest obecna w głowie i w sercu. Do niczego innego błona dziewicza nie służy .Co to jest za dziewica, która marzy o tym ,aby unurzać się w bagnie i nie może doczekać się nocy poślubnej ,aby ją mąż ubrudził dokumętnie i żeby mogła żyć w tym bagnie do końca życia? Nie wiadomo dlaczego ludzie upierają się ,że kobieta ma być czysta ,aż do samego ślubu ,kiedy ona jest już nieczysta po przez swoją pożądliwość do narzeczonego. Samo spojrzenie z pożądliwością na drugą osobę czyni z nas nieczystych, a jeżeli uprawia się seks bez naruszenia błony dziewiczej stosując do tego usta, ręce lub jakieś inne narządy ,to już się straciło cnotę . Chyba ,że tej cnoty nigdy nie było tylko zwykła błona z którą rodzi się kazda kobieta na świecie . Dotyczy to dzieicy i nierządnicy, każda ją ma. To tylko od usposobienia i czystości myśli i serca zależy czy kobieta jest prawdziwą dziewicą ,czy tylko udawaną. Jeżeli kobieta siłą się powstrzymuje przed oddaniem się w akcie seksualnym ,niech sobie już daruje . Taka dziewica, to nie dziwewica.
 Max: 30.09.2013, 16:16
 Po pierwsze, jesli twoja prawa reka bedzie do grzechu dazyla to odetnij ja, a jesli oczy to wydlub je. Prosto jest napisane ze masturbacja to grzech, to skoro to daje przyjemnosc i seks ( cudzolostwo ) daje przyjemnosc to dlaczego seks mialby byc dozwolony gdy masturbacja jest zabroniona. Gdzie diabel nie moze, tam babe posle
 Marta: 23.08.2013, 14:24
 Sex przedmałżeński jest grzechem,piękne jest stanąc przed Bogiem , przed ołtarzem czystym. Polecam : http://jezus-mym-zyciem.blogujaca.pl/
 MM27P: 29.07.2013, 11:17
 I tak nie dacie tego komentarza, bo nie obchodzi was prawda tylko wasza własna propaganda. Po pierwsze, co to za zbdury. Np, nierządnica =prostytutka nie była kamieniowana ale seks przedmałażenski tak. Czyli co, każda prostytutka tamtych czasów była czyjąś żoną? Na pewno jej mąż chętnie by się na to zgodził. Dwa, w przypadku znalezienia młodych uprawiających seks przedmałżeński organizowano im ślub a nie kamieniowano z tego co wiem. Przynajmniej przed Talmudem. 3 Same pismo mówi iż wypełniać będziemy tylko to co jest napisane. Nic więcej nic mniej. Niestety nie pamiętam jaki werset za co przepraszam. 4. Nie jest tak, iż jeśli czegoś nie zabrania prawo, to nie można tego robić bo jakiś urzędnik tak mówi. Tak samo z pismem. Nie ma nigdzie napisane, że nie mogę grać w paintballa, rysować, budować dom. Nie jest nawet to wspomniane, to co. Nie mogę tego robić?
 Tomasz: 05.11.2012, 19:06
 Oglądałem ostatnio Jacka Pulikowskiego na you tube naprawde świetny człowiek jak zachęca do czystości mówi że czystość się opłaca. Pani Agnieszko oby więcej takich dziewczyn jak pani było przyznam się pani że jestem prawiczkiem i jestem z tego dumny a niech się durnie śmieją
 agnieszka: 06.06.2012, 20:44
 Jezu najsłodszy obiecuje oddać moje dziewictwo, mój największy skarb, przyszłemu mężowi, którego Jeśli wolą Boga jest bym wyszła za mąż, Ty mi wybierzesz...błagam Cię Jezu o tę łaskę. Przepraszam za grzech masturbacji, brzydzę sie tym i walcze!
 Piotr: 13.03.2012, 18:30
 Też się zastanawiałem nad tym co autor tego zapytania, jeden z moich kolegów powiedział 'Jak mam seks z moją dziewczyną to nie ma cudzołóstwa", owszem 5 i 9 przykazaniu nie ma o tym dosłownie, że przed ślubem to grzech. W Piśmie Świętym podajże u Św. Pawła jest napisane, że "CIAŁO WASZE MA BYĆ ŚWIĄTYNIOM DUCHA ŚWIĘTEGO, A NIE DLA ROZPUSTY. KTO GRZESZY ROZPUSTĄ TEN PRZECIW WŁASNEMU CIAŁU GRZESZY" Inny fragment to słowa Jezusa :"SYN OPUŚCI RODZICÓW I ZŁĄCZY SIĘ Z NIEWIASTĄ, I OD TEJ PORY BĘDĄ STANOWIĆ JEDNO CIAŁO" Te dwa fragmenty mówią wyraźnie jakie działanie seksualne są dopuszczone przez Boga. Podsumowując "sex tylko w małżeństwie", poza nim to rozpusta. A TAK W OGÓLE TA STRONA "ADONAI" JEST ODTRUTKĄ NA SAMOGWAŁT, PORNOSY I EROTYKI. CIAŁO LUDZKIE MA BYĆ GODNYM MIESZKANIEM DLA BOGA W TRZECH OSOBACH A NIE MIEJSCEM DLA ROZPUSTY. Jedna osoba ma rację póki się nie ma ślubu nie można być pewnym na 100%,że do niego dojdzie. Seks przed ślubem, którym nie doszedł do skutku a danym partner/ka poznali kogoś innego i to samo robili spowodowali by wielki chaos tzw. "diabelskie koło". Zachęcam do czytania Pisma Świętego i poznawania Boga. Pozdr
 czytacz: 13.03.2012, 01:27
 Całkiem dobre wyjaśnienie, oprócz bezczelnych "pouczeń" kierowanych do autora listu (szczególnie pierwszych 2). Jezus z tego co wiem nie nawracał ironią, cynizmem i drwinami (sączącymi się z tych zdać), więc można sobie je było odpuścić. Pozdrawiam.
 Tomasz: 09.03.2012, 11:18
 Dlarego Wojtku trzeba się modlić o dobrą dziewczyne
 Wojtek: 30.04.2011, 16:05
 Tomasz, ja też żadnej nie miałem. Autor artykułu powinien zaznaczyć zaznaczyć że to że dziewczyna jest dziewicą to znaczy że jest ok. Kiedyś mi się spodobała taka jedna dziewczyna. Bardzo ładna, to jej wybujało samoocenę. Jak się okazało robiła z siebie niedostępną a tak naprawdę była człowiekiem pełnym nienawiści. Ubierała spodnie, żadnych dekoltów, żadnych mini itd. Widać że robi z siebie niedostępną że na pewno jest dziewicą, nie jest łatwa. Jak się tylko zainteresowałem to reakcja jakbym chciała zgwałcić. Chamstwo nie było jej obce. Jak się jej przyjżałem bliżej to okazało się że robi z siebie cwaniarę bo nie daję chłopaką się przelecieć ale to że wyjątkowo ładna wykorzystuję żeby im dokuczyć i skrzywdzić. Dziewczyny które mają się za niewiadomo kogo , mają bardzo wysoką samoocenę trzeba omijać jeszcze bardziej niż jakiekolwiek inne bo można się zrazić do wszystkich dziewczyn. Ja teraz tak mam. Żadnej na razie nie chcę.
 Tomasz: 18.02.2011, 19:52
 Kochani zwracam się do waś z prosbą o modlitwe mym marzeniem jest dziewczyna której nigdy nie miałem błagam o modlitwe
 karolina: 31.01.2011, 16:07
 Myślę że tutaj chodzi o indywidualności duszy ciała człowieka . tutaj w grę wchodzi także czy potrafimy się powstrzymać od pokus jakie na nas czyhają . Jeśli my wierzymy w Boga i akceptujemy swoją naturę jaką nas obdarzył, nawet trzeba sie zastanowić czy żyjemy wg Jego przykazań. Myślę też tu chodzi o przekazywanie wartości z pokolenia na pokolenie. jesli rodzice wierzą głęboko w Boga i żyją wg Jego zasad mają obowiązek przekazać te wartości przyrzekali Bogu że nie dopuszczą aby pociecha wyrzekła się Jego . Jesli rodzice sie dopuszczą nieczystości przedmałżeńskiej to dzieci beda ponosily konsekwencje zabledy rodzicow ktore popelnily w przeszlosci. my dorosli ludzie ktorzy zamierzamy zawrzec akt malzenski nie powinnismy popelniac bledow ale tez ich nie powtarzali.
 
(1) [2]


Autor

Treść
[ Powrót ]
[ Strona główna ]
Onanizm - jak się z niego uwolnić? Onanizm - jak się z niego uwolnić?
ks. Winfried Wermter
Od czego trzeba zacząć leczenie z onanizmu? Czy jest z tego wyjście? Książeczka zawiera odpowiedzi na te i inne pytania nurtujące młodzież, która walczy z tym problemem... » zobacz więcej
Pornografia. O co tu chodzi? Pornografia. O co tu chodzi?
ks. Winfried Wermter
Książeczka niesie pomoc tym, którzy cierpią, walcząc o oczyszczenie swojej splamionej osobowości. Dzwonek na tych, dla których pornografia stała czymś "normalnym"... » zobacz więcej
 Partnerzy medialni:

ABC | Modlitwy | Psalmy | Perełki | Miłość | Czystość | RCS | Szczęście | Opowiadania | Zamyślenia | Anioły | Ludzie | Jezus | Aforyzmy | Jan Paweł II | Sakramenty |
Dewocjonalia | Ciekawe | Cuda | Maryja | Miłosierdzie | Mp3 | Czytelnia | Poezja | miłość czy Miłość? | Rozważania | Świadectwa | Pro-Life | Niepłodność | Małżeństwo |
Powołanie | Wieczność | Zagrożenia | Czytania | Skrzynka Intencji | Download | Relaks | Gry on-line | Galeria | Rodzina | Muzyka | Turystyka | Narzeczeństwo | Linki |

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2015 Pomoc Duchowa