Kartki Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Pere쿸i
Problemy z seksualno턢i. Odpowiedzi na dylematy m쿽dych chrze턢ijan Problemy z seksualno턢i. Odpowiedzi na dylematy m쿽dych chrze턢ijan
Ks. Marek Dziewiecki
W tej ksi굻ce znajdziesz odpowiedzi na autentyczne pytania na temat seksualno턢i stawiane przez m쿽dych ludzi. W swoich odpowiedziach ks. Marek Dziewiecki nie g쿽si kaza, nie moralizuje.... » zobacz wicej
Polecane ksi굻ki: -> P쿬iowo뜻 i seksualno뜻 <-   -> P쿬iowo뜻 i seksualno뜻 cz. II <-   -> P쿬iowo뜻 i seksualno뜻 cz. III <-
Modlitwa o czysto뜻

Panno Naj턻ietsza,
nieraz nurtuje mnie wewntrzny niepokj.
Pod wp퀉wem r璨nych rzeczy,
ktre widz na ulicy, w kinie,
pod wp퀉wem tego, co nieraz us퀉sz,
staj si niepewny.
Rodzi si we mnie walka midzy pokus켨o grzechu
a pragnieniem, by nie straci 쿪ski.
Panno czysta, przypomnij mi,
풽 czysto뜻 jest cnot karno턢i i umiaru,
a nie jarzmem przyciagaj켧ym cz쿽wiaka, 
풽-przeciwnie-pomaga mu d굻y wzwy.
Nie dopu뜻, bym podda si z퀅,
bym szkodzi swemu zdrowiu,
rozwojowi mego umys퀅 i woli
Nie pozwl bym obrazi Twego Syna.
Upro mi pokj wewntrzny i rado뜻,
i tak mi쿽뜻 do Chrystusa,
bym Go stawia ponad wszelkie 
rado턢i tego 턻iata.

Amen

Cudowny sposb w jaki bobasy przychodz na 턻iat Cudowny sposb w jaki bobasy przychodz na 턻iat
Larry Christenson
Publikacja ta przeznaczona jest dla najm쿽dszych dzieci oraz ich rodzicw i wychowawcw. Prostym jzykiem odpowiada na podstawowe i czsto zadawane pytanie: "...a sk켨 si bior dzieci?". ... » zobacz wicej

Wasze komentarze:
 Aleksandra: 04.09.2016, 21:41
 Prosz mdlcie si za mnie, za mj na농g samogwa퀃u. Jest mi trudno... b쿪gam pom璨cie. Niech 퓓je Chrystus i Pan!
 kleryk Seba: 06.04.2016, 11:04
 Witam Was i dzikuj za wasze, komentarze, przede wszystkim 턻iadectwa. Wasze problemy nie sa mi obce, znajduj w tych wypowiedziach wiele siebie, poniewa rwnie w moim stylu 퓓cia musz si zmaga ze swoj seksualnlno턢i, mo풽 bardziej z grzesznymi pokusami wykroczenia przeciwko niej. Jednak najbardziej pomaga mi 턻iadomo뜻, 풽 Pan Bg mnie kocha takiego jakim jestem i zawsze mi przebacza rwnie grzech przeciwko czysto턢i, On czeka szczeglnie na nasze powstanie z grzechu i to si dla nas szczeglnie powinno liczy, nigdy si nie obwiniajcie za grzech nieczysty, bo na tym zale퓓 diab퀅. W walce o czysto뜻 pamitajcie, 풽 nie jeste턢ie sami i ka풼y dzie w czysto턢i jest wielk 쿪sk Mi쿽siernego Boga. Pozdrawiam i 낢cz si we wzajemnej modlitwie.
 ja2: 13.12.2015, 13:39
 Mdlmy si razem za Tych, Ktrzy na ziemi czyni Mi쿽sierdzie i s przez to Narzdziem 즑ski Bo풽j. By Im wy턻iadczone przez Nich Dobro zosta쿽 10000 razy pomno퓇ne! Amen
 Kam: 08.06.2015, 20:17
 Pewnej nocy podczas odmawiana w쿪턭ie tajemnicy biczowania, bardzo g쿽턭o us퀉sza쿪m w sercu "to nie gwo펋zie Ci przybily lecz mj grsech". Po przeczytrzeczeniu tego artyku퀅 doskonale rozumiem ta rajem nice. Dzi po p車 roku walki z nieczystoscia mysli, Jezus mnie od nich uwolnil uwolni. Chwa쿪 Panu.
 aga: 13.08.2012, 21:00
 te prosze o modlitwe...
 iwo : 10.04.2012, 13:15
 pod tym tytulem znajdzie sie caly rozaniec kogo interesuje :)pelny natchnien jana pawla 2 polecam ks. prof. Jerzy Chmiel, Pawe Piotrowski , bp Jan Szkodo, ks. prof. Andrzej Witko R璨aniec (rozwa풹nia)
 iwo : 10.04.2012, 11:11
 warto walczyc to jest kawalek z rozanca jana pawla 2 tajemnica bolesna biczowanie Tajemnica II. Biczowanie T tajemnic mki tak opisuje 턻. Faustyna: "Ujrza쿪m Pana Jezusa przywi콄anego do s퀅pa, z szat obna퓇nego, i zaraz nast켺i쿽 biczowanie. Ujrza쿪m czterech m轅czyzn, ktrzy na zmian dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawa쿽 patrz켧 na te bole턢i; wtem rzek mi Pan te s쿽wa: Cierpi jeszcze wiksz bole뜻 od tej, ktr widzisz. I da mi Jezus pozna, za jakie grzechy podda si biczowaniu, s to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpia moralnie, kiedy si podda biczowaniu! - Wtem rzek mi Jezus: Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili ujrza쿪m rzeczy straszne: odst켺ili kaci od Pana Jezusa, a przyst켺ili do biczowania inni ludzie, ktrzy chwycili za bicze i siekli bez mi쿽sierdzia Pana. Byli nimi kap쿪ni, zakonnicy i zakonnice, i najwy퓋i dostojnicy Ko턢io쿪, co mnie bardzo zdziwi쿽, byli ludzie 턻ieccy r璨nego wieku i stanu - wszyscy wywierali sw z쿽뜻 na niewinnym Jezusie. Widz켧 to, serce moje popad쿽 w rodzaj konania; i kiedy Go biczowali kaci, milcza Jezus i patrzy si w dal, ale kiedy Go biczowa퀉 te dusze, o ktrych wspomnia쿪m wy풽j, to Jezus zamkn교 oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrwa si jk z Jego Serca. I da mi Pan pozna szczeg車owo, pozna Jezusa, ci轅ko뜻 z쿽턢i tych niewdzicznych dusz: Widzisz, oto jest mka wiksza nad 턬ier moj". (Dz 445) Jezu, ktry przyj교e mk biczowania, by przywrci warto뜻 i godno뜻 ludzkiemu cia퀅, kontempluj켧 Twe krwawe rany chc nieustannie pamita, 풽 moje cia쿽 jest 턻i켾yni Ducha 쫤itego. Modl si za tych, ktrzy swoimi grzechami przyczynili si do Twego biczowania. A je턫i i ja by쿮m w턳d nich - b쿪gam Ci o Twoje mi쿽sierne spojrzenie, ktre przemieni moje serce, by w Twoim Mi쿽sierdziu z쿽퓓쿽 ca낢 ufno뜻.
 niepokorny: 06.01.2012, 21:18
 prosz o modlitw tak풽 za mnie...
 To mj Pan wiele mi uczyni On: 27.02.2011, 11:49
 modle si tom pie턭i ona daje mi si쿮 to mj pan
 ja: 17.01.2011, 19:17
 amen
 optany: 26.11.2010, 17:53
 I za mnie si mdlcie. Amen.
 ja: 25.11.2010, 14:03
 i za mnie tez sie modlcie dziekuje
 dziewczyna: 22.07.2010, 00:55
 mdlcie si i za mnie, bd eraz walczy z ca퀉ch si
 Justyna: 19.11.2009, 22:53
 Ta modlitwa wyra풹 to, co czuj, lepiej ni sama umia쿪bym powiedzie...
 k22: 29.09.2008, 01:34
 dzikuj bardzo za t modlitw ufam 풽 pomo풽 mi ustrzec si przed pu쿪pkami szatana, zw켾piemiem oraz osi켫n길 wewntrzn harmoni. Bg nam zsy쿪 Dobre Duszyczki i za쿽퓓ciele te strony z pewno턢i nimi s!!!!!dzikuj z ca쿮go serca!:)
 Jezu ufam Tobie: 25.04.2008, 10:54
 AMEN!:)
 bartek: 29.12.2007, 03:16
 amen! :)
 ja: 02.11.2007, 21:19
 Amen:) Alleluja:)
 ja: 02.11.2007, 21:19
 Amen:)
 grzesznica: 17.07.2007, 22:28
 Nie wiem, jak to wyja턭i, ale dzi, gdy po raz pierwszy przeczyta쿪m t modlitw, a potem ja odmwi쿪m, to poczu쿪m, 풽 dotychczasowy kamie i ci轅ar z serca mi si stoczy. Dzikuj.
 
(1)


Autor

Tre뜻
[ Powrt ]
[ Strona g농wna ]
Onanizm - jak si z niego uwolni? Onanizm - jak si z niego uwolni?
ks. Winfried Wermter
Od czego trzeba zacz길 leczenie z onanizmu? Czy jest z tego wyj턢ie? Ksi굻eczka zawiera odpowiedzi na te i inne pytania nurtuj켧e m쿽dzie, ktra walczy z tym problemem... » zobacz wicej
Pornografia. O co tu chodzi? Pornografia. O co tu chodzi?
ks. Winfried Wermter
Ksi굻eczka niesie pomoc tym, ktrzy cierpi, walcz켧 o oczyszczenie swojej splamionej osobowo턢i. Dzwonek na tych, dla ktrych pornografia sta쿪 czym "normalnym"... » zobacz wicej
 Partnerzy medialni:

ABC | Modlitwy | Psalmy | Pere쿸i | Mi쿽뜻 | Czysto뜻 | RCS | Szcz沅cie | Opowiadania | Zamy턫enia | Anio퀉 | Ludzie | Jezus | Aforyzmy | Jan Pawe II | Sakramenty |
Dewocjonalia | Ciekawe | Cuda | Maryja | Mi쿽sierdzie | Mp3 | Czytelnia | Poezja | mi쿽뜻 czy Mi쿽뜻? | Rozwa풹nia | 쫤iadectwa | Pro-Life | Niep쿽dno뜻 | Ma냄estwo |
Powo쿪nie | Wieczno뜻 | Zagro풽nia | Czytania | Skrzynka Intencji | Download | Relaks | Gry on-line | Galeria | Rodzina | Muzyka | Turystyka | Narzeczestwo | Linki |

O stronie... | Og쿽szenia | Konkurs | Wspom璨 nas | Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2015 Pomoc Duchowa