Kartki Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Pere쿸i
Problemy z seksualno턢i. Odpowiedzi na dylematy m쿽dych chrze턢ijan Problemy z seksualno턢i. Odpowiedzi na dylematy m쿽dych chrze턢ijan
Ks. Marek Dziewiecki
W tej ksi굻ce znajdziesz odpowiedzi na autentyczne pytania na temat seksualno턢i stawiane przez m쿽dych ludzi. W swoich odpowiedziach ks. Marek Dziewiecki nie g쿽si kaza, nie moralizuje.... » zobacz wicej
Polecane ksi굻ki: -> P쿬iowo뜻 i seksualno뜻 <-   -> P쿬iowo뜻 i seksualno뜻 cz. II <-   -> P쿬iowo뜻 i seksualno뜻 cz. III <-
Modlitwa o czysto뜻

Panno Naj턻ietsza,
nieraz nurtuje mnie wewntrzny niepokj.
Pod wp퀉wem r璨nych rzeczy,
ktre widz na ulicy, w kinie,
pod wp퀉wem tego, co nieraz us퀉sz,
staj si niepewny.
Rodzi si we mnie walka midzy pokus켨o grzechu
a pragnieniem, by nie straci 쿪ski.
Panno czysta, przypomnij mi,
풽 czysto뜻 jest cnot karno턢i i umiaru,
a nie jarzmem przyciagaj켧ym cz쿽wiaka, 
풽-przeciwnie-pomaga mu d굻y wzwy.
Nie dopu뜻, bym podda si z퀅,
bym szkodzi swemu zdrowiu,
rozwojowi mego umys퀅 i woli
Nie pozwl bym obrazi Twego Syna.
Upro mi pokj wewntrzny i rado뜻,
i tak mi쿽뜻 do Chrystusa,
bym Go stawia ponad wszelkie 
rado턢i tego 턻iata.

Amen

Moja 퓇na nie jest zainteresowana seksem Moja 퓇na nie jest zainteresowana seksem
Ingrid Trobisch, Jean Banyolak
Ksi굻ka ukazuje w podstawowym zakresie, ale w sposb bardzo bezpo턳edni, problematyk zwi콄an ze wsp車퓓ciem ma냄eskim. Wskazuje najczstsze przyczyny nieporozumie i napi唯 w tym obszarze, a jednocze턭ie sugeruje mo퓄iwo턢i radzenia sobie z nimi... » zobacz wicej

Wasze komentarze:
 Aleksandra: 04.09.2016, 21:41
 Prosz mdlcie si za mnie, za mj na농g samogwa퀃u. Jest mi trudno... b쿪gam pom璨cie. Niech 퓓je Chrystus i Pan!
 kleryk Seba: 06.04.2016, 11:04
 Witam Was i dzikuj za wasze, komentarze, przede wszystkim 턻iadectwa. Wasze problemy nie sa mi obce, znajduj w tych wypowiedziach wiele siebie, poniewa rwnie w moim stylu 퓓cia musz si zmaga ze swoj seksualnlno턢i, mo풽 bardziej z grzesznymi pokusami wykroczenia przeciwko niej. Jednak najbardziej pomaga mi 턻iadomo뜻, 풽 Pan Bg mnie kocha takiego jakim jestem i zawsze mi przebacza rwnie grzech przeciwko czysto턢i, On czeka szczeglnie na nasze powstanie z grzechu i to si dla nas szczeglnie powinno liczy, nigdy si nie obwiniajcie za grzech nieczysty, bo na tym zale퓓 diab퀅. W walce o czysto뜻 pamitajcie, 풽 nie jeste턢ie sami i ka풼y dzie w czysto턢i jest wielk 쿪sk Mi쿽siernego Boga. Pozdrawiam i 낢cz si we wzajemnej modlitwie.
 ja2: 13.12.2015, 13:39
 Mdlmy si razem za Tych, Ktrzy na ziemi czyni Mi쿽sierdzie i s przez to Narzdziem 즑ski Bo풽j. By Im wy턻iadczone przez Nich Dobro zosta쿽 10000 razy pomno퓇ne! Amen
 Kam: 08.06.2015, 20:17
 Pewnej nocy podczas odmawiana w쿪턭ie tajemnicy biczowania, bardzo g쿽턭o us퀉sza쿪m w sercu "to nie gwo펋zie Ci przybily lecz mj grsech". Po przeczytrzeczeniu tego artyku퀅 doskonale rozumiem ta rajem nice. Dzi po p車 roku walki z nieczystoscia mysli, Jezus mnie od nich uwolnil uwolni. Chwa쿪 Panu.
 aga: 13.08.2012, 21:00
 te prosze o modlitwe...
 iwo : 10.04.2012, 13:15
 pod tym tytulem znajdzie sie caly rozaniec kogo interesuje :)pelny natchnien jana pawla 2 polecam ks. prof. Jerzy Chmiel, Pawe Piotrowski , bp Jan Szkodo, ks. prof. Andrzej Witko R璨aniec (rozwa풹nia)
 iwo : 10.04.2012, 11:11
 warto walczyc to jest kawalek z rozanca jana pawla 2 tajemnica bolesna biczowanie Tajemnica II. Biczowanie T tajemnic mki tak opisuje 턻. Faustyna: "Ujrza쿪m Pana Jezusa przywi콄anego do s퀅pa, z szat obna퓇nego, i zaraz nast켺i쿽 biczowanie. Ujrza쿪m czterech m轅czyzn, ktrzy na zmian dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawa쿽 patrz켧 na te bole턢i; wtem rzek mi Pan te s쿽wa: Cierpi jeszcze wiksz bole뜻 od tej, ktr widzisz. I da mi Jezus pozna, za jakie grzechy podda si biczowaniu, s to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpia moralnie, kiedy si podda biczowaniu! - Wtem rzek mi Jezus: Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili ujrza쿪m rzeczy straszne: odst켺ili kaci od Pana Jezusa, a przyst켺ili do biczowania inni ludzie, ktrzy chwycili za bicze i siekli bez mi쿽sierdzia Pana. Byli nimi kap쿪ni, zakonnicy i zakonnice, i najwy퓋i dostojnicy Ko턢io쿪, co mnie bardzo zdziwi쿽, byli ludzie 턻ieccy r璨nego wieku i stanu - wszyscy wywierali sw z쿽뜻 na niewinnym Jezusie. Widz켧 to, serce moje popad쿽 w rodzaj konania; i kiedy Go biczowali kaci, milcza Jezus i patrzy si w dal, ale kiedy Go biczowa퀉 te dusze, o ktrych wspomnia쿪m wy풽j, to Jezus zamkn교 oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrwa si jk z Jego Serca. I da mi Pan pozna szczeg車owo, pozna Jezusa, ci轅ko뜻 z쿽턢i tych niewdzicznych dusz: Widzisz, oto jest mka wiksza nad 턬ier moj". (Dz 445) Jezu, ktry przyj교e mk biczowania, by przywrci warto뜻 i godno뜻 ludzkiemu cia퀅, kontempluj켧 Twe krwawe rany chc nieustannie pamita, 풽 moje cia쿽 jest 턻i켾yni Ducha 쫤itego. Modl si za tych, ktrzy swoimi grzechami przyczynili si do Twego biczowania. A je턫i i ja by쿮m w턳d nich - b쿪gam Ci o Twoje mi쿽sierne spojrzenie, ktre przemieni moje serce, by w Twoim Mi쿽sierdziu z쿽퓓쿽 ca낢 ufno뜻.
 niepokorny: 06.01.2012, 21:18
 prosz o modlitw tak풽 za mnie...
 To mj Pan wiele mi uczyni On: 27.02.2011, 11:49
 modle si tom pie턭i ona daje mi si쿮 to mj pan
 ja: 17.01.2011, 19:17
 amen
 optany: 26.11.2010, 17:53
 I za mnie si mdlcie. Amen.
 ja: 25.11.2010, 14:03
 i za mnie tez sie modlcie dziekuje
 dziewczyna: 22.07.2010, 00:55
 mdlcie si i za mnie, bd eraz walczy z ca퀉ch si
 Justyna: 19.11.2009, 22:53
 Ta modlitwa wyra풹 to, co czuj, lepiej ni sama umia쿪bym powiedzie...
 k22: 29.09.2008, 01:34
 dzikuj bardzo za t modlitw ufam 풽 pomo풽 mi ustrzec si przed pu쿪pkami szatana, zw켾piemiem oraz osi켫n길 wewntrzn harmoni. Bg nam zsy쿪 Dobre Duszyczki i za쿽퓓ciele te strony z pewno턢i nimi s!!!!!dzikuj z ca쿮go serca!:)
 Jezu ufam Tobie: 25.04.2008, 10:54
 AMEN!:)
 bartek: 29.12.2007, 03:16
 amen! :)
 ja: 02.11.2007, 21:19
 Amen:) Alleluja:)
 ja: 02.11.2007, 21:19
 Amen:)
 grzesznica: 17.07.2007, 22:28
 Nie wiem, jak to wyja턭i, ale dzi, gdy po raz pierwszy przeczyta쿪m t modlitw, a potem ja odmwi쿪m, to poczu쿪m, 풽 dotychczasowy kamie i ci轅ar z serca mi si stoczy. Dzikuj.
 
(1)


Autor

Tre뜻
[ Powrt ]
[ Strona g농wna ]
Onanizm - jak si z niego uwolni? Onanizm - jak si z niego uwolni?
ks. Winfried Wermter
Od czego trzeba zacz길 leczenie z onanizmu? Czy jest z tego wyj턢ie? Ksi굻eczka zawiera odpowiedzi na te i inne pytania nurtuj켧e m쿽dzie, ktra walczy z tym problemem... » zobacz wicej
Pornografia. O co tu chodzi? Pornografia. O co tu chodzi?
ks. Winfried Wermter
Ksi굻eczka niesie pomoc tym, ktrzy cierpi, walcz켧 o oczyszczenie swojej splamionej osobowo턢i. Dzwonek na tych, dla ktrych pornografia sta쿪 czym "normalnym"... » zobacz wicej
 Partnerzy medialni:

ABC | Modlitwy | Psalmy | Pere쿸i | Mi쿽뜻 | Czysto뜻 | RCS | Szcz沅cie | Opowiadania | Zamy턫enia | Anio퀉 | Ludzie | Jezus | Aforyzmy | Jan Pawe II | Sakramenty |
Dewocjonalia | Ciekawe | Cuda | Maryja | Mi쿽sierdzie | Mp3 | Czytelnia | Poezja | mi쿽뜻 czy Mi쿽뜻? | Rozwa풹nia | 쫤iadectwa | Pro-Life | Niep쿽dno뜻 | Ma냄estwo |
Powo쿪nie | Wieczno뜻 | Zagro풽nia | Czytania | Skrzynka Intencji | Download | Relaks | Gry on-line | Galeria | Rodzina | Muzyka | Turystyka | Narzeczestwo | Linki |

O stronie... | Og쿽szenia | Konkurs | Wspom璨 nas | Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2015 Pomoc Duchowa