Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Dar pobożności

     Spośród darów Ducha Świętego należy jeszcze przypomnieć znaczenie daru pobożności. Jego głównym źródłem jest przymierze Boga z ludźmi. Oznacza ono wierność Boga człowiekowi. Boża miłość do ludzi oczekuje postawy wzajemności. Stąd właściwą odpowiedzią jest synowskie przywiązanie wyrażane w aktach kultu.

     Dar pobożności uzdalnia do wejścia w dziecięcą bliskość z Bogiem. Dzięki temu darowi możliwa jest miłość do Boga jako Ojca, Opatrzności i Stwórcy wszelkiego życia. Relacja do Boga budowana na przyjaźni staje się więzią miłości, a nie uwięzieniem. Prowadzi do podporządkowania życia Bogu, który jest źródłem motywacji i celem dążeń.

     Talent pobożności skłania więc do czci, uznania zależności i wdzięczności wobec Boga. Buduje wspólnotę z Nim. Przez wskazywanie, co jesteśmy Mu winni, pomaga oddawać Bogu to, co Mu się należy (por. Mt 22, 21). Co najważniejsze, umożliwia spełnianie religijnych praktyk z miłością. Jego działanie polega więc na zachęcaniu do uczczenia Boga za to, kim jest oraz kim my jesteśmy dla Niego. Dar ten inspiruje i porządkuje akty wewnętrzne i zewnętrzne, które należy wykonywać, aby utrzymać relację z Bogiem. Są to m.in. rozważanie Ewangelii, korzystanie z sakramentów, praktyka modlitwy osobistej.

     "Modlić się oznacza uznać doskonałość Boga i akceptować całkowitą zależność od Niego." Stąd dar pobożności związany jest z postawą pokory. Poza tym wzmacnia w walce z pokusą, aby się nie modlić. Uwalnia od popularnych przesądów na temat modlitwy. Pozwala modlić sfę wytrwale; pokonywać przeszkody oschłości i zniechęcenia, gdy wydaje się, że Bóg milczy. Podczas modlitwy zaś pobudza do dziękczynienia i uwielbienia Boga. Jednym słowem, uczy "modlić się tak, jak trzeba", czyli skutecznie (por. Rz8, 26).

     Ten dar Ducha jest wewnętrznym "przewodnikiem modlitwy zgodnej z nauczaniem Chrystusa" (Mt 6, 5-15; Łk 11, 1-4). Uzdalnia, aby zwracać się do Boga z ufnością i pewnością. Z jednej strony chroni przed spoufale-niem i zuchwałością wobec Niego, a z drugiej przed postawą blokującego lęku i zawstydzenia. W ten sposób dar pobożności przenika autentyczną liturgię i żywą adorację Najświętszego Sakramentu.

     Skoro dar pobożności sprawia, że "serce jest wyrozumiałe i współczujące dla bliźnich", to kryterium chrześcijańskiej pobożności nie jest tournee po odpustach i sanktuariach, ale postawa przebaczenia, przyznania się do prawdy, pomocy słabszym fizycznie, ekonomicznie lub moralnie (por. Iz 1,11-17; Oz6, 6). Człowiek, który się źle modli, nie podejmie takich postaw na długo..


ks. Jan Sawicki


Tekst pochodzi z Tygodnika

13 listopada 2011   


Duch święty działa dzisiaj Duch święty działa dzisiaj
Michele Giulio Masciarelli
Książka Michele Giulio Masciarelliego jest próbą przypomnienia dzisiejszemu chrześcijaninowi, ze Pan Jezus jest wierny swojemu słowu: "Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata".... » zobacz więcej

Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej