Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki
Zaliczka alimentacyjna

     Osoby, które mają zasądzone alimenty na dzieci i nie mogą ich wyegzekwować, mogą wystąpić o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Są one ustalane na tzw. okresy świadczeniowe, z uwzględnieniem zmian w sytuacji rodziny w tym czasie. Kolejny okres rozpocznie się 1 października 2010 r. a zakończy 30 września 2011 r.

     Z funduszu są wypłacane świadczenia w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Osoby uprawnione, na które można uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, to dzieci do ukończenia 18 lat, a jeżeli uczą się - do ukończenia 25 lat. Natomiast na dziecko, które ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia są ustalane bezterminowo. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wystąpienia o alimenty z funduszu jest wniosek oraz tytuł wykonawczy pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd, którego egzekucja okazała się bezskuteczna. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy wystąpić do sądu o ustalenie alimentów. Następnie, jeżeli osoba zobowiązana do ich płacenia tego nie robi, należy wystąpić do komornika o egzekucję alimentów. Dopiero kiedy egzekucja okaże się bezskuteczna, można wystąpić z wnioskiem o wypłatę alimentów do funduszu. Tak samo jest w przypadku innych tytutów wykonawczych, np. aktu notarialnego. Sąd musi zatwierdzić takie zobowiązanie i wydać klauzulę wykonalności, następnie komornik musi stwierdzić bezskuteczność tej egzekucji.

     Bezskuteczna egzekucja oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie została wyegzekwowana pełna należność z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Natomiast jeżeli osoba zobowiązana do płacenia alimentów przebywa za granicą, bezskuteczność egzekucji oznacza brak podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika albo brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentów.

     Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione również od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

     Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany następujące po tym roku, czyli utrata i/lub uzyskanie dochodu. W przypadku osób, które z wnioskiem wystąpią na okres od października 2010 r. do września 2011 r., są to dochody uzyskane w 2009 r.

     Jeżeli w trakcie pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego zmieni się wysokość zasądzonych alimentów, to zmiany dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika

19 września 2010


Jak lepiej zarabiać. Metody milionera Jak lepiej zarabiać. Metody milionera
Steven K. Scott
Masz pasję. Budujesz dzieło swojego życia. Codziennie dokonujesz ważnych odkryć. Dostrzegasz więcej, niż ludzie wokół Ciebie. I czujesz, że moc jest z Tobą. Oto stan ducha, w jakim człowiek dokonuje rzeczy niemożliwych. Nieważne z czym zaczynasz i czy los uśmiechał się do Ciebie. Liczy się jedno: Twoje monumentalne marzenie i to, czy jesteś gotów się dla niego poświęcić... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:
 Renata: 09.10.2010, 22:39
 Zgadzam się z poprzedniczką. Jestem w takiej samej sytuacji , były mąż nie płaci mi kasy i śmieje mi się w tywarz a państwo pozwala na krzywdzenie dzieci przez ich własnych "ojców"
 aga: 20.09.2010, 10:27
 ja pracuję przekracza mi na osobę 725 zł. Nie mogę wyegzekwować alimentów od byłego męża nie powinno być progów w zaliczce alimentacyjnej. To są pieniądze na dzieci !!!!!!!!!!!! Matka samotna pracująca ma pod górkę:(
 
(1)


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2017 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej