Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Ulga rehabilitacyjna 2011

     Rozliczając podatek za rok 2010, podatnicy niepełnosprawni lub mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą odliczyć niektóre poniesione w związku z tym wydatki.

     W przypadku wydatków nielimitowanych można odliczyć pełną ich kwotę, np. tych poniesionych na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych. Jeśli zaś chodzi o wydatki limitowane, odlicza się je maksymalnie do wysokości limitu, niezależnie od tego, ile rzeczywiście wydaliśmy. Tak jest np. z kosztami używania samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnego na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (do 2280 zł).

     Jeżeli wydatki zostały częściowo sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwrócone w jakiejkolwiek formie - można odliczyć różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą otrzymaną z tych środków. Natomiast wydatki na leki można odliczyć jako różnicę między wydatkami poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

     Skorzystanie z ulgi jest możliwe tylko wówczas, gdy podatnik spełni wszystkie warunki. Trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę inwalidzką I lub II stopnia, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Prawo do odliczenia za osobę niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika (współmałżonka, dziecko własne i przysposobione lub obce przyjęte na wychowanie, pasierba, rodziców, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia, synową) przysługuje wówczas, gdy jej dochody nie przekraczają w roku podatkowym sumy 9120 zł.

     Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki określone w ustawie. Jest to katalog zamknięty, dlatego poniesienie innych kosztów na cele rehabilitacyjne nie uprawnia do ich odliczenia w zeznaniu podatkowym. Nie ma wymogu dokumentowania poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne. Jednak jeżeli jest to możliwe, warto takie dokumenty gromadzić. Nie trzeba również do zeznania podatkowego dołączać faktur czy rachunków. Jednak urząd skarbowy może zwrócić się do podatnika o wykazanie, że wydatek został faktycznie poniesiony, a podatnik spełniał warunki do jego odliczenia. Skorzystanie z tej ulgi jest możliwe tylko w roku, w którym koszty zostały poniesione. Podatnik, który nie będzie mógł ich odliczyć, ponieważ nie pozwalały na to uzyskane dochody, nie może więc tego zrobić w kolejnym roku.

     Odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne za rok 2010 dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym do 2 maja 2011 r. Służy temu PIT-38 i PIT-37 z dołączonym wypełnionym formularzem PIT/O. Natomiast podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, którzy płacą zryczałtowany podatek, powinni się rozliczyć z urzędem na formularzu PIT-28 i tam odliczyć wydatek. Za rok 2010 PIT ten należało złożyć do końca stycznia.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika

6 lutego 2011


Biznesplan Biznesplan
Harvard Business Press
Oryginalne pomysły, profesjonalne narzędzia, klarowne wizje! Każde przedsięwzięcie biznesowe wymaga konkretnego planu, który pozwalałby zidentyfikować i wykorzystać bardziej lub mniej oczywiste możliwości biznesowe oraz ostrzegałby przed potencjalnymi pułapkami, czyhającymi w przyszłości. Bez względu na to, czy startujesz z nową firmą, otwierasz kolejną linię produkcyjną czy zabierasz się za następny projekt — Twój dobrze przygotowany biznesplan będzie dla Ciebie niezastąpioną mapą po trudnym terenie, jakim jest każdy rynek.... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:
 ktoś kto się na tym zna: 17.02.2011, 12:33
 Jeśli zaś chodzi o wydatki limitowane, odlicza się je maksymalnie do wysokości limitu, niezależnie od tego, ile rzeczywiście wydaliśmy. Tak jest np. z kosztami używania samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnego na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (do 2280 zł). - BZDURA
 
(1)


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej