Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Dodatek do pielęgnacyjnego 2011

     W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne można uzyskać dodatkowe 100 zł w listopadzie i grudniu 2011 roku. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł. Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się je w wysokości 1/30 za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 gr w górę. W związku z rządowym programem w listopadzie i grudniu można więc otrzymać po 620 zł.

     Nie każda osoba otrzyma to dodatkowe świadczenie. Jest ono bowiem przyznawane na wniosek. Trzeba go jednak złożyć najpóźniej do 31 października 2011 roku w przypadku osób, które już mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Natomiast jeżeli decyzja zostanie wydana po 31 października, z wnioskiem można wystąpić w ciągu siedmiu dni, liczonych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, tzn. rfie przysługuje już od niej odwołanie. Złożenie wniosku po terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Z pomocy mogą skorzystać osoby z ustalonym prawem do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych za listopad i/lub grudzień 2011 roku, niezależnie od wysokości dochodu rodziny. Wniosek należy złożyć tam, gdzie jest składany wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zajmują się tym urzędy gminy albo ośrodki pomocy społecznej. Prawo do dodatkowych 100 zł zostanie ustalone na podstawie decyzji administracyjnej. Pielęgnacyjne jest świadczeniem, które rekompensuje rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Przysługuje matce albo ojcu oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz opiekunowi faktycznemu dziecka.

     Warunkiem jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Orzeczenie to musi zawierać dodatkowe wskazania: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka albo osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w procesie ich leczenia, rehabilitacji i edukacji.

     Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy nie ma kogoś spokrewnionego w pierwszym stopniu albo gdy nie jest on w stanie sprawować opieki.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest aplikantem radcowskim


Tekst pochodzi z Tygodnika

23 października 2011


Jak lepiej zarabiać. Metody milionera Jak lepiej zarabiać. Metody milionera
Steven K. Scott
Masz pasję. Budujesz dzieło swojego życia. Codziennie dokonujesz ważnych odkryć. Dostrzegasz więcej, niż ludzie wokół Ciebie. I czujesz, że moc jest z Tobą. Oto stan ducha, w jakim człowiek dokonuje rzeczy niemożliwych. Nieważne z czym zaczynasz i czy los uśmiechał się do Ciebie. Liczy się jedno: Twoje monumentalne marzenie i to, czy jesteś gotów się dla niego poświęcić... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej