Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Becikowe z zaświadczeniem

     Od 1 listopada tego roku, idąc po becikowe, trzeba dodatkowo zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie o tym, że matka dziecka była pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie jest potrzebne zarówno rodzicom, którzy starają się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak i w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Wymóg ten nie dotyczy osób, które są jedynie prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Obydwa świadczenia wypłaca gmina albo ośrodek pomocy społecznej. Becikowe to jednorazowa zapomoga i dodatkowa pomoc dla rodziny, w której urodziło się dziecko. Wynosi 1000 zł i przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej rodziny. O zapomogę może starać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka). Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od lekarza, dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz pisemne oświadczenie, że becikowe nie zostało jeszcze pobrane np. przez drugiego z rodziców.

     Natomiast dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje tylko rodzinom, których dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 504 zł lub 583 zł, jeżeli w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. O dodatek mogą starać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli dodatek nie został już przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W pierwszej kolejności urząd gminy/ośrodek pomocy społecznej ustali, czy rodzinie przysługują uprawnienia do zasiłku rodzinnego. Kwota dodatku również wynosi 1000 zł i jest to jednorazowe świadczenie. Jeżeli rodzina ma prawo do zasiłku rodzinnego, to przysługuje jej również dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Becikowe, czyli zapomoga, i dodatek to dwa odrębne świadczenia. Dlatego niektóre rodziny otrzymają dwa dodatki w związku z urodzeniem dziecka. Także gmina, w której mieszka rodzina, może przeznaczyć dodatkowe pieniądze na pomoc dla niej. W tym ostatnim przypadku to gmina decyduje o zasadach przyznania prawa do pomocy oraz o jej wysokości.

     Zaświadczenie od lekarza jest potrzebne w przypadku każdego wniosku, który został złożony po 31 października 2009 r., bez względu na to, kiedy urodziło się dziecko. Na złożenie wniosku o dodatek z tytułu urodzenia dziecka rodzina ma czas do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Tak samo czas na złożenie wniosku o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka to 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

     Świadczenia te są zwolnione z podatku dochodowego i nie trzeba doliczać ich do składanego zeznania podatkowego za dany rok.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika

8 listopad 2009


Zwycięzcy nie oszukują Zwycięzcy nie oszukują
Jon M. Huntsman
Nie znajdziesz tu pustosłowia ani utartych frazesów. Każda rada, jaką daje Ci autor, jest poparta jego czynem. Jon Huntsman jako jeden z nielicznych ludzi prezydenta Nixona nie został oskarżony w sprawie Watergate - wycofał się z Białego Domu, widząc panujące tam zepsucie. Kiedy natomiast tajlandzcy urzędnicy zażądali łapówki, wycofał się z wielomilionowej inwestycji... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2017 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej