Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki
Ulga rehabilitacyjna

     Wypełniając zeznanie podatkowe za 2009 r. warto pamiętać o uldze rehabilitacyjnej. Jest ona związana z niepełnosprawnością członka rodziny. Niepełnosprawność musi być udokumentowana orzeczeniem Powiatowego Ośrodka Orzekania ds. Niepełnosprawności albo np. lekarza orzecznika ZUS.

     Co można odliczyć? W zeznaniu podatkowym za 2009 r. podatnik może odliczyć wyłącznie wydatki ujęte w katalogu zwolnień. Określa je art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawnąlub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Wydatki te dzielą się na wydatki limitowane i nielimitowane. To oznacza, że niektóre z wydatków można odliczyć w pełnej wysokości np. wydatki na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Inne wydatki - niezależnie od tego, w jakiej wysokości zostały poniesione - można odliczyć do wysokości ustawowego limitu. Tak jest np. z używaniem samochodu, którym jest dowożone dziecko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - kwota rocznego limitu odliczenia wynosi 2280 zł.

     Odliczyć nie można wydatków, które zostały sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. Jeżeli jednak podatnik otrzymał zwrot tylko części poniesionych wydatków, to w rozliczeniu rocznym można odliczyć pozostałą część wydatków, które poniósł, a które nie zostały mu zwrócone.

     Jeżeli chcemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, to musimy przed urzędem skarbowym udokumentować poniesione wydatki. Nie trzeba tych dokumentów dołączać do zeznania podatkowego składanego w urzędzie podatkowym, jednak w przypadku kontroli trzeba je okazać. Dokonując takich wydatków, najlepiej zawsze prosić o rachunek, fakturę VAT, zatrzymać dowód wpłaty na rachunek bankowy, dowód wpłaty na poczcie. Nie wystarczy paragon zakupu ze sklepu, ponieważ z niego nie wynika, o jakie wydatki chodzi, kto je poniósł i kiedy.

     Niektórych poniesionych wydatków nie trzeba dodatkowo dokumentować, np. używania samochodu, którym jest dowożone dziecko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. To nie oznacza, że urząd skarbowy nie będzie mógł przeprowadzić kontroli, czy wydatki zostały poniesione. W tym przypadku trzeba będzie wykazać, że te odliczone w zeznaniu rocznym wydatki zostały przez nas poniesione. Możemy je wykazać np. dokumentem potwierdzającym prawo własności samochodu i grafikiem zajęć rehabilitacyjnych dziecka.

     Gdzie wpisać odliczenia? Wypełniając zeznanie roczne np. PIT-37, PIT-36 trzeba dodatkowo wypełnić formularz PIT/0. Następnie kwoty odliczenia z formularza PIT/0 należy przenieść do zeznania podatkowego.

     A jeżeli zabraknie dochodu do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej? Warto pamiętać o tym, że wydatki na cele rehabilitacyjne można w zeznaniach podatkowych odliczać od dochodu uzyskanego w najbliższych w 5 latach.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika

7 marca 2010


Jak lepiej zarabiać. Metody milionera Jak lepiej zarabiać. Metody milionera
Steven K. Scott
Masz pasję. Budujesz dzieło swojego życia. Codziennie dokonujesz ważnych odkryć. Dostrzegasz więcej, niż ludzie wokół Ciebie. I czujesz, że moc jest z Tobą. Oto stan ducha, w jakim człowiek dokonuje rzeczy niemożliwych. Nieważne z czym zaczynasz i czy los uśmiechał się do Ciebie. Liczy się jedno: Twoje monumentalne marzenie i to, czy jesteś gotów się dla niego poświęcić... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2017 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej