Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki
Darowizny za 2009 r.

     Rozliczając się z urzędem skarbowym za 2009 r., uzyskany dochód można pomniejszyć o kwoty przekazanych darowizn. Kiedy już wyliczymy dochód, czyli to, co zarobiliśmy, i pomniejszymy go o koszty uzyskania przychodów warto z tej kwoty wyliczyć 6%. To limit łącznego odliczenia darowizn przekazanych w 2009 r.

     Darowizny nie można odliczyć od dochodu, jeżeli została ona przekazana na rzecz osoby fizycznej. Tak samo nie można odliczyć darowizny na rzecz osoby prawnej albo jednostki, która nie ma osobowości prawnej, a prowadzi pozarolniczą działalnosc polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

     Są 3 rodzaje darowizn. Pierwsza z nich to darowizna przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taka organizacja musi spełnić warunki określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i uzyskać status takiej organizacji.

     Tak samo w PIT można odliczyć darowiznę przekazaną na rzecz organizacji działających w Unii Europejskiej oraz (EOG, np. w Szwajcarii. Muszą to być organizacje o statusie równorzędnym do działających w Polsce organizacji pożytku publicznego. Jednak przed odliczeniem darowizny przekazanej na rzecz organizacji działającej poza Polską trzeba zaopatrzyć się w zaświadczenie od tej organizacji, że w dniu przekazania darowizny miała ona status równorzędny z działającą w Polsce organizacją pożytku publicznego, oraz upewnić się, że między Polską i państwem, w którym siedzibę ma organizacja, została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

     Drugim rodzajem darowizny jest darowizna na rzecz kultu religijnego. W ramach 6% limitu odliczenia od dochodu można odliczyć kwoty darowizn przekazanych w 2009 r. na rzecz kultu religijnego.

     Trzeci rodzaj odliczenia, to odliczenie związane z krwiodawstwem. Osoba, która oddaje honorowo krew za każdy litr oddanej krwi lub osocza może odliczyć od dochodu 130 zł. Nie można od dochodu odliczyć oddanej krwi, za którą krwiodawca otrzymał ekwiwalent pieniężny. Oczywiście odliczenie nie może przekroczyć łącznie 6% dochodu za 2009 r. Honorowy krwiodawca, oddając krew, powinien zadbać o zaświadczenie, w którym zostanie określone, ile litrów krwi lub osocza oddał i czy otrzymał z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. O to może pytać urząd skarbowy przy kontroli złożonego PIT.

     Jak dokumentować przekazaną darowiznę? Podatnik musi mieć dowód przekazania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji - przelew bankowy. A w przypadku darowizn innego rodzaju niż pieniężne dokument potwierdzający wysokość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Odliczyć od podatku nie można darowizn, które zostały wliczone w koszty uzyskania przychodów, te darowizny już raz pomniejszyły należny podatek. Trzeba pamiętać, że jeżeli darowizna została zwrócona podatnik musi w ciągu 30 dni poinformować o tym urząd skarbowy.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika

11 październik 2009


Biznesplan Biznesplan
Harvard Business Press
Oryginalne pomysły, profesjonalne narzędzia, klarowne wizje! Każde przedsięwzięcie biznesowe wymaga konkretnego planu, który pozwalałby zidentyfikować i wykorzystać bardziej lub mniej oczywiste możliwości biznesowe oraz ostrzegałby przed potencjalnymi pułapkami, czyhającymi w przyszłości. Bez względu na to, czy startujesz z nową firmą, otwierasz kolejną linię produkcyjną czy zabierasz się za następny projekt — Twój dobrze przygotowany biznesplan będzie dla Ciebie niezastąpioną mapą po trudnym terenie, jakim jest każdy rynek.... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2017 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej