Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Zwolnienie z abonamentu

     Abonament radiowo-telewizyjny za cały 2010 rok wynosi 186,70 zł. Natomiast za korzystanie tylko z radia, przy jednorazowej opłacie za cały rok, abonament wynosi 58,20 zł. Abonament można też płacić za miesiąc, kwartał albo za pół roku. W tym przypadku opłaty są proporcjonalnie ustalane dla danego okresu.

     Od kwietnia 2010 r. duża grupa osób, po spełnieniu dodatkowych warunków może korzystać z radia i telewizji bezpłatnie. 1 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych. Jednak zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały dopełnione formalności w urzędzie pocztowym.

     Pierwsza z grup to osoby niepełnosprawne, uprawnione do określonych świadczeń i osoby które ukończyły 75 lat. Lista zwolnień z tego tytułu jest długa. Abonamentu nie muszą opłacać osoby, które mają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Zwolnione z opłaty abonamentowej są również osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, jeżeli jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

     Osoby wymienione wyżej uzyskają zwolnienie z opłaty abonamentowej, jeżeli złożą w urzędzie pocztowym oświadczenie uprawniające do zwolnienia z opłat i dołączą do niego stosowne orzeczenie o niezdolności, niepełnosprawności, decyzję, zaświadczenie, legitymację albo dowód osobisty, w zależności od rodzaju zwolnienia.

     Druga grupa osób zwolnionych z abonamentu to osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, osiągają dochód w przeliczeniu na członka rodziny nieprzekraczający - 504 zł, 583 zł, bezrobotne, osoby mające prawo do zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego. W tym przypadku również trzeba złożyć na poczcie oświadczenie uprawniające do zwolnienia z opłat razem z dokumentem potwierdzającym prawo do świadczenia, zaświadczenie albo decyzję. Rodzaj dokumentu zależy od podstawy zwolnienia z opłaty.

     Co ma zrobić osoba uprawniona do zwolnienia, która już opłaciła abonament za cały 2010 r? Osoby, które uzyskały prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych, a wniosły już takowe z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, mogą wystąpić o ich zwrot za miesiące, za które opłaty są nienależne, czyli np. od 1 kwietnia 2010 r.

     Warunkiem zwolnienia z opłaty abonamentowej jest wystąpienie z oświadczeniem uprawniającym do zwolnienia z opłaty i udokumentowanie prawa do tego zwolnienia. Opłaty abonamentowe pobiera poczta polska. Dlatego takie oświadczenie złożyć w swoim urzędzie pocztowym.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika

16 maja 2010


Zwycięzcy nie oszukują Zwycięzcy nie oszukują
Jon M. Huntsman
Nie znajdziesz tu pustosłowia ani utartych frazesów. Każda rada, jaką daje Ci autor, jest poparta jego czynem. Jon Huntsman jako jeden z nielicznych ludzi prezydenta Nixona nie został oskarżony w sprawie Watergate - wycofał się z Białego Domu, widząc panujące tam zepsucie. Kiedy natomiast tajlandzcy urzędnicy zażądali łapówki, wycofał się z wielomilionowej inwestycji... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej