Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Rodzina wobec cywilizacji

     W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 14 lat temu, Jan Paweł II podpisał Encyklikę Evangelium vitae (EV). Będąc orędziem o życiu ludzkim, jest ona także "apelem skierowanym w imię Boże do wszystkich i do każdego: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!" (EV, n.5). W czasach powszechnego deptania fundamentalnych praw człowieka słowa te, choć stawiają wymagania, rozbrzmiewają jako głos nadziei.

     Życie, które Bóg daje człowiekowi, jest inne i odrębne od życia wszystkich stworzeń żyjących: jako jedyne jest stworzone na obraz i podobieństwo Trójcy Świętej. W człowieku "jaśnieje odblask rzeczywistości samego Boga" (EV, n.34). Człowiek z zamysłu Bożego został przeznaczony do życia wiecznego, znacznie przekraczającego doczesność. Gdy pierwsi rodzice sprzeniewierzyli się zamysłowi Boga, ten nie pozostawił nas samym sobie, ale dokonał dzieła odkupienia. W ten sposób ..zamysł życia, powierzony pierwszemu człowiekowi - Adamowi, ostatecznie znajduje wypełnienie w Chrystusie" (EV, n.36). Jest to prawdziwa Dobra Nowina o życiu ludzkim, "Ewangelia życia".

     Rzeczywistości świętej, a jest nią także życie ludzkie, towarzyszyć winna atmosfera sacrum, czci poszanowania, budowania nowego stylu życia (por. EV, n.95,98), "cywilizacji życia i miłości". Domaga się to zdecydowanego programu działań dla obrony i promocji życia, a zwłaszcza rodziny. Jej to bowiem w sposób wyjątkowy został powierzony dar życia. "W łonie «ludu życia i dla życia» najważniejsza odpowiedzialność spoczywa na rodzinie: odpowiedzialność ta wypływa z samej natury rodziny - i z jej misji «strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości»" (EV, n.92). Dostrzegają to już nie tylko kręgi katolickie.

     Przychodzące od Boga życie ludzkie, jako rzeczywistość święta, domaga się stworzenia takiego środowiska moralnego i religijnego, w którym byłoby witane z miłością i czcią. Za to są odpowiedzialni przede wszystkim małżonkowie. Wiele jest wymiarów i zadań szczegółowych składających się na rodzinną misję głoszenia prawdy o życiu. Jednakże najpierw muszą małżonkowie odkryć "wrodzoną godność stanu małżeńskiego i niezwykłą jego wartość sakralną" (Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, n.47). Chodzi o zrozumienie, iż małżeństwo jest nie tyle sposobem oswojenia przykrej pustki samotności czy łączenia sił w walce o przetrwanie, ale stanowi wspólną, a zarazem indywidualną, osobistą drogę zbawienia i świętości. Bowiem chrześcijanin związany węzłem małżeńskim jest także zaślubiony z Panem Bogiem. Dlatego wspólnota rodzinna winna być budowana na podstawach sakramentalnych. Zamierzone przez Boga w akcie stwórczym małżeństwo i rodzina są wewnętrznie skierowane do urzeczywistnienia się w Chrystusie i potrzebują Jego łaski dla uzdrowienia z ran grzechu. W sakramencie małżeństwa rodzina zostaje wszczepiona w Paschalne Misterium Zbawienia i zyskuje dostęp do źródeł łaski, płynącej z dzieła Odkupienia, uczestniczy w Przymierzu Chrystusa z Kościołem, włączając tym samym ludzką miłość w Bożą Tajemnicę Miłości. Dziś, niestety, obserwujemy nowe pogaństwo, przejawiające się w koncentracji na wielkości i świetności zewnętrznej oprawy ceremonialnej, zachowania aktualnych trendów mody, kalkulacji finansowej. Zapomina się, iż jest zawierany sakrament, którego łaska prowadzi do uświęcenia (konsekracji) nie tylko samych małżonków, ale i ich rodziny. A przecież to każda rodzina, która rozszerza się przy każdych zaślubinach, będąc powołaną do tego, by być «sanktuarium życia» (por. EV, n.88,92,94) jest obdarzona szczególną odpowiedzialnością, ale i mocą dla przywracanie światu stworzonemu jego autentycznie ludzkiego oblicza.

     Dla realizacji misji budowania prawdziwej i trwałej "cywilizacji życia i miłości" nie wystarczy opierać się na czynnikach i motywach "czysto" ludzkich. Potrzeba odwołania się do Źródła, jakim jest Bóg i Jego Dobra Nowina o życiu; potrzeba oparcia się o najgłębsze źródła świętości ofiarowane człowiekowi w Chrystusie i Jego Kościele, w Darze Ducha Świętego, potrzeba dojrzałego przyjmowania łaski sakramentu małżeństwa, potrzeba wierzących rodzin chrześcijańskich.


Renata Kreczmańska


Tekst pochodzi z Tygodnika

5 marcaa 2009


Adhortacje apostolskie ojca świętego Jana Pawła II Adhortacje apostolskie ojca świętego Jana Pawła II
Jan Paweł II
Jan Paweł II pozostawił Kościołowi piętnaście adhortacji apostolskich, które są obok encyklik najważniejszymi tekstami pontyfikatu. Poruszają one tematy katechezy, rodziny chrześcijańskiej, życia zakonnego, świeckiego i kapłańskiego, posługi biskupów, nawrócenia i pojednania, a także wielkie tematy misyjne i dotyczące życia Kościoła na poszczególnych kontynentach... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej