Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki
Sztuka planowania rodziny Sztuka planowania rodziny
Josef Rötzer
Książka prof. med. J. Rötzera na temat metody objawowo-termicznej miała już ponad trzydzieści wydań w krajach niemieckojęzycznych. Została również przetłumaczona na kilkanaście języków. W przystępny sposób przedstawia ona, na podstawie solidnych badań naukowych, zasady jednej z najskuteczniejszych metod rozpoznawania płodności... » zobacz więcej
V. Nie zabijaj

     W czerwcu 2008 r. w Polsce rozegrał się wielki dramat: dziennikarze Gazety Wyborczej, Newsweeka i Radia TOK FM, wspierani przez ośrodki aborcyjne w Polsce i za granicą, z niezwykłą determinacją, posługując się kłamstwem i manipulacją, dopięli swego, doprowadzając do dokonania makabrycznej zbrodni - zabicia dziecka w łonie czternastoletniej Agaty z Lublina.

     Nie ma najmniejszych wątpliwości, że cała ta medialna manipulacja miała za cel zakwestionowanie obowiązującej obecnie w Polsce Ustawy o ochronie życia ludzkiego. Trzeba w tym miejscu przywołać słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae: "(...) stoimy tu w rzeczywistości wobec obiektywnego »spisku przeciw życiu«, w który zamieszane są także instytucje międzynarodowe, zajmujące się propagowaniem i planowaniem prawdziwych kampanii na rzecz upowszechnienia antykoncepcji, sterylizacji i aborcji" (17).

     Niewinna krew tego zamordowanego dziecka obciąża sumienia wielu ludzi, którzy przez bezpośrednie działanie, ciche przyzwolenie lub milczenie przyczynili się do tej zbrodni. Najbardziej bolesna jest postawa tych wszystkich, którzy uważając się za praktykujących katolików, w różnoraki sposób współdziałali w uśmierceniu tego nie narodzonego dziecka. Ktokolwiek przyczynia się do popełnienia tak odrażającej zbrodni, popełnia "grzech szczególnie ciężki" (Evangelium vitae, 55) i dlatego dobrowolnie wyłącza się ze wspólnoty Kościoła, czyli automatycznie zaciąga ekskomunikę latae sententiae (kan. 1398. 1329 Kodeksu prawa kanonicznego).

     Trzeba na nowo z wielką mocą przypomnieć wszystkim katolikom naukę Kościoła katolickiego odnośnie do grzechu aborcji. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae w sposób uroczysty w następujących słowach sformułował jąjako prawdę wiary, czyli jako dogmat: "Dlatego mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego Następcom, w komunii z biskupami Kościoła Katolickiego, potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. Doktryna ta, oparta na owym niepisanym prawie, które każdy człowiek dzięki światłu rozumu znajduje we własnym sercu (por. Rz 2, 14-15), jest potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez Tradycję Kościoła oraz nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne (57) (...). przerwanie ciąży jest - niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane - świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem. (...)

    Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle można sobie wyobrazić: nie sposób uznać jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego! Jest ona słaba i bezbronna do tego stopnia, że jest pozbawiona nawet tej znikomej obrony, jaką stanowi dla nowo narodzonego dziecka jego błagalne kwilenie i płacz" (EV, 58); "Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód. dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać" (EV. 57): "Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Sobór Watykański II określa je wraz z dzieciobójstwem jako »okropne przestępstwa«" (EV, 58).

     Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał: "Rewindykacjaprawa do przerywania ciąży, dzieciobójstwa i eutanazji oraz prawne jego uznanie jest równoznaczne z przyjęciem wynaturzonej i nikczemnej wizji ludzkiej wolności: z uznaniem jej za absolutną władzą nad innymi i przeciw innym. To jednak oznacza śmierć prawdziwej wolności: »Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu« 8, 34)" (EV, 20).

     Jan Paweł II ostrzega: "Sumienie, zarówno indywidualne, jak i społeczne, j est dziś narażone - między innymi na skutek natarczywego oddziaływania wielu środków społecznego przekazu - na bardzo poważne i śmiertelne niebezpieczeństwo: polega ono na zatarciu granicy między dobrem a złem w sprawach dotyczących fundamentalnego prawa do życia. Znaczna część dzisiejszego społeczeństwa okazuje się, niestety, podobna do tego, które opisuje św. Paweł w Liście do Rzymian. Składa się z ludzi, »którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta« (Rz 1, 18): odwracając się od Boga i mniemając, że mogą zbudować ziemską społeczność bez Niego, »znikczemnieli w swoich myślach«, tak że »zaćmione zostało bezrozumne ich serce« (Rz 1,21); »podając się za mądrych, stali się głupimi« (Rz 1, 22), dopuszczają się czynów zasługujących na śmierć i »nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy je czynią« (Rz 1, 32). Jeżeli sumienie, które jest okiem dającym światło duszy (por. Mt 6, 22-23), nazywa »zło dobrem, a dobro złem« (por. Iz 5, 20), znaczy to, że weszło już na drogę niebezpiecznej degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej" (EV, 24).

     Jan Paweł II apeluje: "(...) stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między »kulturą śmierci« i »kulturą życia«. Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia" (EV, 28).


ks. Mieczysław Piotrowski


Publikacja za zgodą redakcji

nr 4-2008     Bardzo polecamy pasjonującą lekturę książki J. Najfeld i T.P. Terlikowskiego Agata - anatomia manipulacji (Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2008), która demaskuje działania mediów i innych ośrodków wrogich ludzkiemu życiu. Do nabycia w naszej zaprzyjaźnionej księgarni internetowej.


Agata. Anatomia manipulacji Agata. Anatomia manipulacji
Joanna Najfeld, Tomasz P. Terlikowski
Zgwałcona 14-latka walczy o prawo do aborcji, którego odmawiają jej okrutni obrońcy życia. W tej walce wspierają ją szlachetni dziennikarze "Gazety Wyborczej", "Newsweeka" i Radia TOK-FM. Tak wyglądać miała sprawa, którą w czerwcu 2008 roku żyła cała Polska. Opowieść ta ma jednak niewiele wspólnego z prawdą. Była to stworzona na potrzeby mediów manipulacja, obliczona na to, by zmienić nastawienie Polaków do kwestii ochrony życia. ... » zobacz więcejBioetyka dla każdego Bioetyka dla każdego
Ramón Lucas Lucas
Jedyna w swoim rodzaju książka, ukazująca całość zagadnień związanych z bioetyką. Popularyzatorska pozycja, która w kompetentny sposób mówi o najważniejszych problemach związanych z ochroną życia, od poczęcia aż do śmierci. Liczne kolorowe lustracje oraz tabele pomagają w lepszym zrozumieniu i zapamiętaniu spraw z dziedziny bioetyki... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Szczęśliwa matka: 15.10.2008, 20:20
 Byłam szczęśliwą matką trzech miesięcznej córeczki kiedy okazało się, że znowu jestem w ciąży...szok i przerażenie! Jak sobie damy radę? W ciasnym pokoiku przy rodzicach i z nieskończenie długim oczekiwaniem na swoje własne M?Pierwsza myśl-aborcja...udałam się do prywatnego gabinetu gdzie w pani doktor znalazłam osobę bardzo wierzącą, która dzięki swojej zdolności przekonywania wybiła mi z głowy tę zbrodnię. Dziś mój syn ma 23 lata a ja od dziewięciu lat jestem wdową. Patrzę na niego i widzę w nim obraz mojego ukochanego męża...te same oczy, ten sam uśmiech i takie same gesty...ale oprócz tego jest najwspanialszym synem o jakim tylko mogłam marzyć. Boże każdego dnia dziękuję Ci za niego i każdego dnia dziękuje za panią doktor którą postawiłeś na mojej drodze życia.
 wiatr: 04.10.2008, 10:24
  Panie ... JESZCZE się Nie poczęło ... a Już Go ..."nie było " ...., Pragnienia ...uśmiercili ...nim w Jedno ...się złączyli ! ci ... co rodzicami ... mieć się stali ... GODNOŚĆ TĄ ...Podeptali ... a potem ...potem ...to już łatwo ... im przychodziło ... ZABIJANIE ...Tego , KTÓRE się Poczęło ...i w Łonie Matki ...DRGNĘŁO ... Miłością Bożą ...Napełnione ...Pragnęło Ujrzeć ...Tęczę i Słońce Złocone ...i Motyla małego ..po łące fruwającego ... i kwiatki ...Wiosny ...Zwiastuny ... Nowego Życia ...Iskierkę ... w Wodzie Źródlanej ... Ukrytą ...Mgłą Tajemnicy Spowitą ! O wy !!!!! co BOGA ... " DEPCZECIE " !!!!! ZABIJAJĄC ... BEZBRONNE DZIECIĘ !!!!! MIŁOSIERDZIA ... BŁAGAJCIE ..... !!!!! póki jeszcze ... na tej ziemi żyjecie ... , aby was nie pochłonęła i w czeluści piekielne nie wtrąciła ... na zawsze !!!! O wy MORDERCY ... , którzy ... śmierć ..."podpowiadacie " -...zagubionym ...w grzechu nieczystości pogrążonym .... , którzy WINNI ...się Wyzwalać ...z kajdan zła ... łaską Bożą ...Miłości Miłosiernej ... człowiekowi zawsze wiernej - ODSTĄPCIE ...od swej haniebnej roli ... , KTÓRA BOGA ... TAK Bardzo BOLI !!!! .... bo gdy ...JEGO ...CIERPLIWOŚĆ ..." Wyczerpiecie " ... biedne będzie wasze życie na świecie ! LITOŚCI błagajcie ... abyście się w głazy ...nie przemienili ... i jeszcze ...Pokutę CZYNILI ...Zadośćuczynienie ...za winy swoje ...a BÓG ... Obdarzy Was ... POKOJEM !!! JEZU UFAM TOBIE !!! AMEN !
 
(1)


Autor

Treść
[ Powrót ]
[ Strona główna ]
Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia
Bogdan Chazan, Witold Simon (red.)
Procedura medyczna, której celem jest przerwanie życia zarodka ludzkiego lub płodu, dotyka istoty naszego sensu istnienia i podstawowych praw ludzkich. Temu właśnie poświęcona jest książka będąca zbiorem prac naukowych dotyczących badań nad zagadnieniem wzbudzającym wielkie emocje, a tak słabo rzetelnie rozpoznanym.... » zobacz więcej
Eutanazja nie jest alternatywą Eutanazja nie jest alternatywą
Władysław Ochmański
Problem eutanazji znajduje się obecnie w centrum zainteresowania wielu społeczeństw. Jest ona jednym z najbardziej niepokojących znamion tak zwanej "kultury śmierci". Cechuje się tendencją do zakończenia życia w takim momencie i w takich okolicznościach, w jakich zadecyduje o tym wolna wola człowieka... » zobacz więcej
 Partnerzy medialni:

ABC | Modlitwy | Psalmy | Perełki | Miłość | Czystość | RCS | Szczęście | Opowiadania | Zamyślenia | Anioły | Ludzie | Jezus | Aforyzmy | Jan Paweł II | Sakramenty |
Dewocjonalia | Ciekawe | Cuda | Maryja | Miłosierdzie | Mp3 | Czytelnia | Poezja | miłość czy Miłość? | Rozważania | Świadectwa | Pro-Life | Niepłodność | Małżeństwo |
Powołanie | Wieczność | Zagrożenia | Czytania | Skrzynka Intencji | Download | Relaks | Gry on-line | Galeria | Rodzina | Muzyka | Turystyka | Narzeczeństwo | Linki |

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2015 Pomoc Duchowa