Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Prośby o łaski

     O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

     Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

     Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

     Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

     Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

     Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

     Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

     Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

     Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

     Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

     Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

     Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

     Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

     O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

     Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie. Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

     Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

     Przybądź, Duchu Święty,
     Przybądź, wieczna radości,
     Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
     Przybądź Ty sam, do mnie samego.
     Przecież widzisz, jestem sam.
     Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
     I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
     Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
     Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
     Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
     Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
     Przybądź, moje radości i moje chwało.
     Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
     Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
     Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

     Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

     Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

     Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
     Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
     Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
     Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
     Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
     Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
     Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
     Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
     Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

     Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

     Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

     Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

     Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

     W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

     Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
     Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303

   


Modlitewnik dla małżonków Modlitewnik dla małżonków
Małgorzata Rogalska
Niniejszy modlitewnik może być pomocny dla małżonków w ich indywidualnej, jak i wspólnej modlitwie. Zamieszczono w nim modlitwy o miłość, modlitwy małżonków za siebie, za dzieci, za całą rodzinę, modlitwy w różnych sytuacjach, zarówno radosnych np. rocznicy ślubu, jak i trudnych np. gdy małżeństwo przechodzi kryzys... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 EDYTA: 14.12.2010, 20:08
 PRZEMIEN MNIE. ULITUJ SIE NADE MNA. ZEMIESZKAJ W MOIM SERCU I PRZEMIENIAJ MNIE W KAZDEJ CHWILI, UCZYN ZDOLNA DO MILOSCI, NAUCZ JAK WYKORZYSTYWAC TALENTY KTORE MI DALES, ROZERWIJ TE STRASZNE PETA. PRZYJDZ DUCHU SWIETY, WOLAMY PRZYJDZ:) NATCHNIJ MNIE. BARDZO POTRZEBUJE TWOJEJ POMOCY BO BARDZO PRAGNE POCZUC SIE DZIECKIEM BOZYM.
 Lucy: 11.12.2010, 19:43
 przyjdź Duchu św., pomóż mojemu mężowi w jego ciężkiej chorobie, natchnij go siłą, mocą , by wyzdrowiał, a w mojej rodzinie mogła zagościć radość, spokój , przyjdź i obdarz nas swoimi darami , racz wysłuchać mojej modlitwy
 Ania: 09.12.2010, 08:46
 Duchu Święty przyjdź do mojego męża, oświeć jego serce i rozum. Niech przejrzy na oczy i już dobrze postępuje. Rozpal w nim wielką miłość do mnie, niech będzie mi wierny do końca życia.
 pawel: 08.12.2010, 14:59
 Duchu Swiety prosze o przekazanie swiatu to o czym Ty tylko wiesz,przekazaniu wiadomosci najwiekrzej jaka otrzymalem"nowe zycie "dzieki Twojej opiece dzis zyje,dzis pragne opowiedziec dzieki komu ja teraz moge pisac ta prosbe Wdzieczny Tobie na zawsze w imieniu wszystkich tych ktorzy do Ciebie wolaja w ten sam sposob i tych ktorzy Cie jeszcze nie znaja.Wspieraj nas w kazdej sekundzie naszego tutaj zycia
 Adam: 07.12.2010, 10:41
 Duchu Święty.Błagam ulituj sie nad duszami cierpiącymi w czyśćcu i w piekle i uwolnij je z tych okropnych miejsc!przebacz im błagam!błagam cie jeszcze o litość i przebaczenie grzechów dla wszystkich ludzi tych żywych jak i umarłych których będziesz sądził oraz ulituj sie nad moim bratem,Zdzichem,nad całą moją rodziną i rodziną mojej żony!
 Bożenka : 06.12.2010, 11:02
 Duchu ŚW. Proszę cię udziel mi swoich łask, proszę o dar rozum, mądrości, bym nie postępowała tak bezmyślnie jak w przeszłości. Duchu św. proszę o łaski, sam wiesz jakie. Nie odpychaj mnie. Nie rań mnie przyjmij mnie i przemieniaj tak jak chcesz.amen
 edyta: 05.12.2010, 13:34
 DUCHU SWIETY WYLECZ MNIE Z KOMPLEKSOW, NAUCZ POKOCHAC I DOCENIAC SIEBIE. TAK BARDZO TEGO PRAGNE A NIE POTRAFIE TEGO ZROBIC. POMOZ MI NATCHNIJ MNIE. PRZEMIEN MNIE. . WEJRZYJ NA MOJE ZYCIE, BŁAGAM RATUJ MNIE. DUCHU SWIETY NATCHNIJ MNIE CO ROBIC. DLUZEJ NIE WYTRZYMAM BEZ TWOJEJ POMOCY. NATCHNIJ MNIE BOZYMI MYSLAMI, WIARA NADZIEJA MILOSCIA. AMEN.
 Anna: 02.12.2010, 11:46
 Duchu Święty proszę oświeć mojego męża, aby już przemienił swoje życie. Rozpal w nim miłość do mnie, niech już nie pragnie innych kobiet, tylko będzie mi wierny i w czynach i myślach. Niech przejrzy na oczy i niech się brzydzi tego uczucia do innej kobiety
 Justyna: 30.11.2010, 19:13
 Duchu święty pomóż mi w nauce.
 gosia: 27.11.2010, 01:54
 Duchu Św pomóż mojej mamie
 JA: 24.11.2010, 19:35
 DUCHU SWIETY NATCHNIJ MNIE CO ROBIC, PRZYJDZ I OTWORZ MNIE NA TWOJE DZIALANIE.
 Magda: 23.11.2010, 10:55
 Duchu Swiety prosze Cie o pokoj, pokore, sile zeby zaczynac od nowa i nie poddawac sie. Prosze Cie aby to co teraz rozpoczelam udalo sie w koncu-po tylu nieudanych probach. Daj mi sile zebym wierzyla ze sie uda. Pomoz mi zrealizowac to marzenie. Prosze zeby wszystko sie poukladalo dobrze zarowno mnie jak i mojemu przyszlemu mezowi. Daj mu wiare i pomagaj mu. Nie zostawiaj nas samych.
 Ewa: 20.11.2010, 13:16
 Duchu Święty uchroń mnie przed tym co nieczyste, daj mi dar czystej miłości, wiarę w drugiego człowieka i prawdziwy związek. Zapraszam Cię do mojego życia i spraw, które przeżywam. Przybądż Duchu Święty i ulecz mnie całkowicie z mojej przeszłości, bądź moją siłą. Amen
 Ela: 19.11.2010, 11:21
 Duchu Św.pomóż mojemu mężowi,prowadź go,obdarz go Swoimi darami.
 Irena: 15.11.2010, 00:51
 Duchu Swięty pomóż mojemu synkowi w jego trudnoscich zawodowych i w życiu osobistym,pomóż mojej córce aby była szczęśliwa , pomóż mojemu mężowi aby wyszedł z nałogu i nawrócił się na wiarę w Boga tak bardzo o to proszę .Usłysz mnie i wysłuchaj. Ufam Tobie.
 j: 14.11.2010, 15:43
 DUCHU SWIETY NATCHNIJ MOJA RODZINE MOJA SIOSTRE ZYBY BYLI MI TERAZ PODPORA, POTRZEBUJE ICH. PRZEMIEN MNIE ULECZ. TO SIE JUZ NIE SPELNI, ALE ZASTAP TO CZYMS PROSZE. WYPELNIJ PUSTKE
 JA: 08.11.2010, 18:31
 DZIEKUJE ZA SPOKOJ DUCHA, PROSZE CIE NIECH TRWA WE MNIE. PROSZE O PRZEMIANE DLA MNIE I S. , JEZELI TO MOZLIWE SPRAW ZEBY NASZE DROGI SIE POLACZYLY. PROWADZ NAS DO SIEBIE, SPOJRZ ŁASKAWIE NA MOJ OGROMNY WYSILEK I POBLOGOSLAW
 syn: 05.11.2010, 08:20
 O Najmilszy i Uwielbiony Duchu Swięty proszę bądz z nami i Prowadz nas i pomóż nam
 EWA 1 11 2010 : 01.11.2010, 08:17
 DUCHU SW PRZYJDZ I ZAMIESZKAJ ZMILUJ SIE NADEMNA>POMOZ MI ZREALIZOWAC NASZE PLANY JAKIE NOSIMY W SOBIE .PROSZE UZDROW NASZE CIALA I DUSZE BLOGOSLAW WSPOMAGAJ WYPRASZAJ POTRZEBNE LASKI.PRZYDZ DO NASZYCH SERC ZYCIA DOMU I DOTKNIJ NAS SWOJA MILOSCIA POKIEROJ CZUWAJ BADZ Z NAMI .W DOMU W PRACY W MYSLACH SERCACH CODZIENNIE OTACZAJ DOBRYMI I ZYCZLIWYMI POMOCNYMI LUDZMI DUCHU SW BADZ ZAWSZE Z NAMI >ULECZ MNIE Z NERWICY BLOGOSLAW CZUWAJ POWIERZAM SIEBIE SYNOW MEZA NA KAZDY DZIEN
 halina: 19.10.2010, 19:28
 duchu św. dziekuje za wszystko co posiadam, przepraszam za grzechy moje i prosze uratuj mój dom przed zniszczeniem przed wszystkim co złe i pomóz mi sprzedać mój dom jak najszybciej.dziękuje za wstawiennictwo w mojej prośbie i wysłuchaj moją modlitwe
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] (62) [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej