Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Prośby o łaski

     O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

     Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

     Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

     Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

     Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

     Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

     Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

     Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

     Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

     Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

     Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

     Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

     Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

     O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

     Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie. Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

     Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

     Przybądź, Duchu Święty,
     Przybądź, wieczna radości,
     Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
     Przybądź Ty sam, do mnie samego.
     Przecież widzisz, jestem sam.
     Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
     I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
     Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
     Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
     Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
     Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
     Przybądź, moje radości i moje chwało.
     Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
     Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
     Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

     Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

     Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

     Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
     Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
     Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
     Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
     Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
     Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
     Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
     Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
     Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

     Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

     Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

     Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

     Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

     W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

     Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
     Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303

   


To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie
Ks. Jan Reczek
Książka "To Jezus leczy złamanych na duchu" pomoże Ci poradzić sobie z problemami, które wydają Ci się nie do rozwiązania. Da Ci inspirację i nadzieję oraz uzmysłowi Ci, że nie jesteś sam ze swoim cierpieniem... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Jerzy: 01.01.2010, 19:43
 Duchu świety Prosze Ciebie abys zaniósł modlitwe do Swiętej Rity i wyprosił za jej wstawiennictwem powrot mój do zdrowia . Ulecz moja chorobe prostate. Błagam Ciebie za rany Jezusa Chrystusa , na rany po koronie cierniowej, na rany po przebitym włócznia sercu. Niech moja prosba dotrze do Ciebie Dziekuje i wierze ze bede wkrótce zdrowy. Dziekuje z calego serca i z calej duszy. Duchu świety prowadz mnie aby moja misja która zlecił mi Pan Bóg tutaj na ziemii zostala wykonana rzetelnie do końca. Ty znasz mnie doskonale , wiesz ze jestem prawym człowiekiem, ale wola Pana Boga ( na dzisiaj jest inna?) Musze zdac ten egzamin i Ty mi w tym pomożesz Dziekuje z calego serca Jerzy
 HALINA : 31.12.2009, 21:49
 BOZE MOJ DUCHU SWITY PROSZE I BLAGAM CIE O ZDROWIE DLA MOJEGO fRANIA
 HALINA : 31.12.2009, 21:47
 BOZE MOJ DUCHU SWIETY BLAGAM CIE O WYZDROWIENIE MOJEGO MEZA ,TAK MOCNO CIE BLAGAM JESTES JEDYNY KTORY MOZESZ NAM POMOC
 Sabina: 16.12.2009, 21:49
  Duchu Święty co ja mam zrobić ja nie chcę grzeszyć czuję się okropnie proszę nawróć mnie na dobrą stronę...
 Jerzy 09.12.2009: 09.12.2009, 04:25
 Duchu Świety ratuj nas, proszę o pracę, jestem słaby i bezsilny.
 Ola: 05.12.2009, 15:11
 Duchu Święty napełnij me serce wytrwałością i silną wolą, która pomoże mi sprzeciwić się złu tego świata.
 Maria Łucja: 03.12.2009, 15:42
 Duchu rozwiąż sytuację w rodzinie mojej i rodzinie mojej siostry Krystyny.Nie pozwól,aby nasza siostra Jadwiga niszczyła relacje w naszch rodzinach.Nie pozwól,aby dominowała,manipulowała naszymi synami i nastawiała ich żony przeciwko nam.Znajdż jakieś miejsce dla niej w którym się zrealizuje.Daj jej łaskę wiary. Bądż z nami i naszymi dziećmi i broń od złego.
 sylwia: 03.12.2009, 00:28
 Duchu Swięty , bardzo Cię proszę , bądż w mym sercu w czasie mojego trzeciego już egzaminu na prawo jazdy. Proszę Cię o jasny umysł , kieruj moimi wszystkimi zmysłami tak ,abym nie popełniła błędów. Proszę wlej w serce mojego egzaminatora dobroć , aby był wyrozumiały w trakcie egzaminu. Proszę udziel mi swoich łask.
 Monika: 29.11.2009, 21:43
 Duchu Święty, proszę o zdrowie i szczęście dla mojej rodziny i dla mnie. Proszę również abym jutro na konkursie była najlepsza. Amen.
 Monika: 29.11.2009, 21:15
 Duchu Święty, proszę o zdrowie i szczęście dla mojej rodziny i dla mnie. Proszę również abym jutro na konkursie była najlepsza. Amen.
 tytan: 24.11.2009, 17:05
 Duchu Święty nawróć nas i pomóż mi przebaczyć...Dziękuję Ci za wszystko.
 teresa: 22.11.2009, 11:47
 Duchu Swięty spraw, aby moj brat przestal naduzywac alkoholu. aby nie krzywdzl naszych rodzicow i nas wszystkich. Błagam wysłuchaj mnie. Amen.
 maria: 12.11.2009, 14:15
 Duchu Święty przyjdź do moich dzieci, zapal ich serca by plonęły miłością do Jezusa Chrystusa - dawcy życia tak, aby odnalazły swoje miejsce w Kościele. Przyjdź do mojej wspólnoty, aby każdy zrozumiał, że w jej centrum jest Jezus- otwórz serca nasze na Twoje dary i naucz jak nieść je tam dokąd nasz posyłasz każdego dnia. Wierzę, że prowadzisz, że jesteś, że odnawiasz i umacniasz cio dobre , piękne : co się Bogu podoba
 z: 12.11.2009, 09:22
 Boże mocny obdarz zdrowiem duszę , ciało i umysł moją córkę mnie i całą rodzinę.Duchu Św. przymnóż nam wiarę, nadzieję i miłość .Pomóż córce w nauce,w bardzo dobrym przygotowaniu się do matury sukcesy w nauce i na każdej płaszczyźnie życia miłością szczęśliwe zdanie matury i dostanie sie na upragnione studia.Chroń przed wrogami postaw ludzi dobrych szczerych pomocnych hojnych.Błagam wyprowadź mnie z długów obdarz obfitością miłością wolnością pokojem błogosławieństwem w pracy i życiu osobistym Udziel nam Twej Światłości i Twych Darów. Ratuj moich Rodziców obdarz łaską zdrowia i braci od depresji pomóż znaleźć dobrze płatną pracę obdarz wiarą w żywego Boga,pokojem i zgodą ,otocz opieką dzieci i moją córkę daj dobry szczęśliwy los.Wyzwól nas z nędzy i biedoty .Dziękuję za wszystko .Twoja wola Boże
 Andrzej: 03.11.2009, 22:41
 Proszę pokornie o Twoją duchową opieke nad chorym ojcem.Dziękuję Ci za dar mojej trzezwości.
 Anna: 03.11.2009, 13:18
 Duchu Swięty oświeć umysły moich dzieci aby umiały sobie przebaczyć i wprowadż zgodę w rodzinie.Proszę oświeć tych którzy się zagubili daj mądrość i siłę
 jadwiga: 02.11.2009, 22:08
 Duchu Św prosze powiewem wiatru rozpal serce grzegorz miłościa i tesknota do nas bo samotnośc jaką wybrał nie sprzyja człowiekowi Prosze cię Duchu Św zmień Jego serce na lepsze
 Mama: 31.10.2009, 07:41
 O Duchu Święty, proszę Cię z całego serca obdarz moją córkę i jej męża łaską macierzyństwa, którzy mają problem z poczęciem dziecka. Proszę o łaskę wiary, miłości i siłę, aby pokonali wszystkie trudności z którymi się zmagają.Miej ich małżeństwo w swojej opiece.
 z: 29.10.2009, 21:06
 Duchu Św.proszę Cię w intencji moich rodziców o potrzebne łaski oraz powrót do zdrowia życzliwość od strony dzieci Rozlej nad naszą rodziną Światłość i Dary Ducha Św.Błagam Cię o rozwqiązanie zawiłych spraw rodzinnych spełnienie marzeń moich i mojej córki.Proszę Cię o doświadczenie Bożej miłości Obmyj jej zranienia i lęki,oddaj od niej wszelkie zło.uwolnij ją od toksycznego ojca.Ratuj nas.Uproś u Boga obfitość i łaski do godnego szczęśliwego harmonijnego życia.Otaczaj nas dobrymi i hojnymi ludźmi.Ty wiesz najlepiej co nam potrzeba. Ratuj, bo któż jak nie Bóg
 Uczennica: 27.10.2009, 14:42
 Błagam o zdrowie dla mojej ciężko chorej koleżanki!!!
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] (70) [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej