Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Prośby o łaski

     O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

     Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

     Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

     Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

     Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

     Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

     Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

     Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

     Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

     Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

     Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

     Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

     Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

     O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

     Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie. Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

     Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

     Przybądź, Duchu Święty,
     Przybądź, wieczna radości,
     Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
     Przybądź Ty sam, do mnie samego.
     Przecież widzisz, jestem sam.
     Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
     I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
     Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
     Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
     Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
     Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
     Przybądź, moje radości i moje chwało.
     Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
     Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
     Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

     Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

     Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

     Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
     Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
     Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
     Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
     Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
     Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
     Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
     Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
     Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

     Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

     Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

     Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

     Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

     W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

     Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
     Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303

   


Módl się i nigdy nie upadaj na duchu. Moc modlitwy wstawienniczej Módl się i nigdy nie upadaj na duchu. Moc modlitwy wstawienniczej
S. Ann Shields
Żeby wydać owoce, musisz pozwalać się przycinać, wciąż pogłębiać swoją wiarę i relację z Bogiem dzięki modlitwie. Czasami jednak mogą nachodzić Cię wątpliwości. Dlaczego moja modlitwa jest nieskuteczna? Dlaczego, chociaż się modlę, sytuacja się pogarsza? W jaki sposób mam modlić się za innych? ... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Ewelina: 06.06.2013, 10:57
 Duchu Święty proszę pomóż mi z całego serca zdać najbliższe egzaminy bardzo się boję i proszę Cię o pomoc bądź ze mną.
 maria: 04.06.2013, 11:50
 Duchu Święty pomóż moim synom odrzucić używki,a mnie znależć pracę
 Elżbieta: 02.06.2013, 22:34
 Duchu Święty pomóż mojej rodzinie, daj mądrość która pozwoli przetrwać i zrozumieć popełniane błędy
 ja: 01.06.2013, 08:19
 Duchu Święty proszę o potrzebne łaski w naszym życiu w życiu mojego syna wnuka i moim prowadz nas prostymi i bezpiecznymi drogami w naszym życiu Chwała Panu Amen
 irena: 27.05.2013, 19:17
 Duchu sw. prosze przyjdz z pomoca do moich synow oswiec ich rozumy.Poprowadz ich na droge wiary i milosci do boga.Zaplatali sie na swojej sciezce zycia,Uwolnij mojego syna od zlych ludzi i doradcow od zlego zwiazku przez ktory stracil wiele cennych wartosci.Duchu sw. poprowadz go pokieruj jego rozumem on jest dobrym chlopakiem tylko za duzo filozofuje.spraw abysmy sie mogli wydywac z wnuczka.Duchu sw, prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu z moim bratem alkoholikiem przez ktorego ni mozemy sprzedac domu i wyjsc z dlugow.Blagam o pomoc .
 michał: 23.05.2013, 22:31
 Duchu święty nie wiem czy zostanę wysłuchany lecz nawet najtwardsze serce staje się przed tobą marnym pyłem obrażałem CIĘ i urażałem drwiłem i śmiałem się z ciebie mówiłem ze cie nie ma w końcu,odszedłem o ciebie,przyszedł czas jednak kiedy nie zapomniałeś o mnie i pomogłeś mi,dziś wiem że byłeś jesteś i będziesz to ja jestem marnym pyłem i zdrajcą a ty otworzyłeś moje zranione serce i powróciłem do życia i chce zostać z tobą amen
 D.S: 21.05.2013, 23:42
 Duchu Święty, TY możesz uczynić wszystko o co Cię prosimy. Ja błagam o łaskę wiary dla moich dzieci, zwłaszcza syna który ma 20 lat. Otwórz ich twarde serca na Miłość Boga, na Twoje dary i wszelkie łaski, spraw aby zrozumieli że życie bez Boga i wiary jest drogą bez sensu i celu. Tylko Ty Duchu Święty i Miłosierne Serca Boga jest w stanie to uczynić.
 Ilonka: 21.05.2013, 20:40
 Duchu święty, naprawdę bardzo się staram a nauczycielka nie chce mnie przepuścić. Powiedziała, że nie widzi mnie na 3 roku. Ja nie mam już siły ...nikt mnie nie rozumie. Nie ma już siły. W dodatku chłopak ode mnie odszedł a ja mu zaufałam. Nie ma nikogo kto by mnie zrozumiał. Nie mam siły, motywacji. Daj mi siłę, proszę i postaw na mojej drodze człowieka który mi pomoże.
 RYSZARD: 21.05.2013, 08:09
 PRZYJDZ DUCHU ŚWIĘTY.OTOCZ OPIEKĄ MOJĄ ROODZINĘ.MOJE DZIECI.CÓRKĘ EWELINĘ ,KTÓRA ZAKŁADA NIE DŁUGO RODZINĘ ,ABY BYŁA SZCZĘŚLIWA I ZNALAZŁA PRACĘ .I SYNA WOJTKA ,KTÓRY KOŃCZY STUDIA,ABY TEŻ ZNALAZŁ PRACĘ I DZIEWCZYNA Z KTÓRĄ CHODZI BYŁA DOBRĄ ŻONĄ, MATKĄ I WIERZĄCĄ KOBIETĄ, CHOĆ NIE JEST KATOLICZKĄ.ŻONIE BARBARZE DAJ DUŻO ZDROWIA I CIERPLIWOŚCI, POMÓŻ NAM DAJ NAM SIŁĘ ,ROZSĄDEK ,ODWAGĘ , SPOKÓJ I ROZEZNANIE W KAŻDEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
 RODZINA: 20.05.2013, 13:05
 DUCHU SWIETY PROSZE CIEBIE POMOZ NAM TY WIESZ JAKIE TRUDNOSCI STOJA NA NASZEJ DRODZE BLAGAM UWOLNIJ NAS OD NICH ZESLIJ DOBRY POMYSLNY LOS DZIEKUJE ZA WSZYSTKO BOG ZAPLAC
 hanna: 20.05.2013, 08:10
 Duchu św. ześlij na me dziecko swe dary !!! Proszę Cię o nawrócenie dla mego syna . Proszę peowadż go.
 m: 19.05.2013, 14:44
 Duchu Święty proszę cię o zdrowie. Bądz ze mną i prowadz mnie
 Natalia: 13.05.2013, 23:57
 Błagam Cię Duchu Święty o pomoc dla mojego małżonka spraw ,żeby przestał popijać bo jest bardzo agresywny ,obyśmy jak najszybciej spłacili długi nasze i jego sprawy co ostatnio go spotkały zakończyły się pomyślnie wierzę że pomożesz nam obojgu .
 mama: 13.05.2013, 10:21
 Panie Boże proszę Cię o Twe Błogosławieństwa i dary Ducha Św. dla moich bliskich;proszę o zdrowie dla nich,o dobrych i życzliwych ludzi wokół nas.Niech Twe dobre Anioły stale nam towarzyszą,prowadzą i pomagają.Dziękuję kochany nasz Panie.
 asia: 12.05.2013, 10:36
 Proszę o łaski dla prababci i mamy....Boże nie opuszczaj nas..
 Magda: 11.05.2013, 05:27
 Duchu Święty proszę cię o wysłuchanie moich próśb o które proszę. Pragnę żyć tak jak Bóg przykazał modlę się do Ciebie i proszę Cię napełnij moje serce duszę siłą której mi brakuje, oświęc mój rozum. Wskaz mi drogę do życia takiego abym była wolna od nałogów które zniszczyły moje życie już tyle lat cierpię wylewam łzy. Tylko Bóg jest moim przyjacielem on mi daje to o co proszę za to Bardzo Dziękuję. jestem dobrym człowiekiem serce całe dawałam aby pomagać innym a Ci którzy byli którym pomagałam na których liczyłam i wierzyłam prowadzili mnie do zguby zabierz ode mnie ich bo to nasienie szatana. Daj ni to wszystko czego tak pragnę. niech zło które wyrządziłam niech w dobra się zamieni, TRÓJCO ŚWIĘTA TO W WAS POKŁADAM SWOJĄ NADZIEJĘ ODDAJE SWE SERCE SWOJE ŻYCIE BÓGU! TO TYS STWÓRCA MOJEGO ISTNIENIA. TYS MOJEGO ŻYCIA PASTEZRZEM. PROSZĘ I BARDZO WIERZĘ W SIEBIE BO CIEBIE MAM I W CIEBIE WIERZĘ.! NIECH SIĘ DZIEJE WOLA BOŻA NA WIEKI WIEKÓW AMEN.
 matka: 09.05.2013, 21:17
 duchu sw boze pokaz droge do rodziny mojemu synowi uzdrow i nawroc go
 karol: 06.05.2013, 19:53
 prosze o laske zdrowia
 Aleksandra: 06.05.2013, 06:31
 Błagam duchu św pomóż mi wspłaceniu wszystkich długów i kredytów daj mi siłę na wszystko błagam abym kupiła już ten dom i żebym go pięknie w całości wykończyła i urządziła pomóż mi bardzo rozwinąć moją firmę szkoleniową błagam o zdrowie i siły dla mnie i bliskich zlituj się tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy ratuj !!!
 jerzy g: 03.05.2013, 23:11
 duchu sw wierze i ufam ze jestes z moja rodzina i zawsze bedziesz
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] (43) [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej