Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Litania do św. Rity (II)
(święta od spraw beznadziejnych)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Maryjo,
Niepokalana Dziewico,
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Matko Serca Najświętszego,
Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami
Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze pokory,
Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą,
Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela,
Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela,
Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała,
Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła,
Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła,
Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała,
Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła,

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana,
Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli,
Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą, 
Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli,
Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali,
Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały,
Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali,
Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali,
Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył,

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu 
- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej 
- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze 
- zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który w nieskończonym miłosierdziu swoim za wstawiennictwem św. Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce św. Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


O doznanych łaskach prosimy powiadomić
Zgromadzenie Sióstr Augustianek
ul. Skałeczna 12, 31-065 Kraków

   


Wasze komentarze:
 czcicielka: 13.06.2010, 10:41
 św Rito ,umiłowana patronko w sprawach niemożliwych błagam spraw aby to co według ludzkiego rozumienia jest niemożliwe,za Twoją przyczyną stało się możliwe.Błagam wyproś u Jezusa Miłosiernego i Matki najświętszej łaskę cudownego uzdrowienia mojego męża i jego bratanicy,proszę o szczęśliwe badania tomograficzne,które czekają męża we wtorek,aby były dobre,aby choroba się wycofała i mąż i Monika powrócili do zdrowia.Proszę św Rito nie opuszczaj ich w tej niedoli a wymódl cud.Proszę Cię także o pomoc w dniu jutrzejszym mojej córce podczas egzaminu,aby miała jasny umysł i szczęśliwie zaliczyła ten egzamin.Twoja czcicielka
 krystyna: 12.06.2010, 23:48
 Umiłowana św Rito ,patronko w sprawach niemożliwych przychodzę do Ciebie jak co dzień błagać o cudowne uzdrowienie dla mojego męża i Moniki.Zbliża się wtorek,dzień badań tomograficznych mojego męża,błagam wyproś u Jezusa Miłosiernego i Matki Najświętszej łaskę szczęśliwych badań,aby choroba się cofnęła a mąż powrócił do zdrowia.Patronko w sprawach niemożliwych proszę spraw aby za Twoim wstawiennictwem to co niemożliwe stało się możliwe i mąż i Monikia powrócili do zdrowia.Miej ich w swojej opiece i wypraszaj dla nich łaski.Twoja czcicielka
 krystyna: 11.06.2010, 23:02
 Ukochana św Rito błagam wypraszaj mi łaski cudownego uzdrowienia dla mojego męża i Monik.Proszę miej w opiece męża we wtorek w czasie badania tomograficznego i spraw z aby za Twoją pomocą było dobre,aby choroba się cofnęła i nie powróciła.Błagam św Rito wypraszaj dla nas te łaski .Twoja czcicielka
 krystyna: 10.06.2010, 16:03
 Umiłowana św Rito ,patronko w sprawach niemożliwych i trudnych,dziękuję Ci za opiekę nad moim mężem,za szczęśliwe badanie USG jakie maiał dzisiaj i jest za Twoim wstawiennictwem dobre.Proszę wypraszaj łaski dla mojego męża o dobre badania TK,jakie go czekają we wtorek.Proś Jezusa Miłosiernego i Matkę Najświętszą o cudowne uzdrowienie dla męża i Moniki.Spraw aby za Twoim pośrednictwem wszystko co niemożliwe ,stało się możliwe i aby mąż i Monika powrócili do zdrowia.Miej nas w swojej opiece.Twoja czcicielka
 krystyna: 09.06.2010, 22:56
 Umiłowana św Rito patronko w sprawach trudnych i niemożliwych,błagam Cię wyproś u Jezusa Miłosiernego i Matki Najświętszej łaskę cudownego uzdrowienia dla mojego męża i Moniki,proś o święta o szczęśliwe badania jakie go jutro i we wtorek czekają,aby były dobre,aby choroba się wycofała.Proszę Cię miej go jutro w swojej opiece,błagam,spraw aby wrócił pełen wiary i nadziei,że zostanie uzdroiony.Miej nas w swojej opiece i polecaj Panu Bogu.Twoja czcicielka
 ADAM: 09.06.2010, 22:43
 Blagam cie sw.Rito o to by moja zona przestala pic!by zrozumiala ze zle robi i by chciala sie leczyc!wszystkich co to czytaja prosze o modlitwe za ta intencje.Bog zaplac!!!
 krystyna: 07.06.2010, 23:18
 św Rito przemożna orędowniczko i patronko w sprawach niemożliwych błagam spraw aby to co niemożliwe za Twoją przyczyną stało się możliwe.Wyproś mi u Jezusa Miłosiernego i Matki Najświętszej łaski cudownego uzdrowienia dla mojego męża i Moniki,proś o wycofanie się tej strasznej choroby o szczęśliwe badania TK jakie czekają mojego męża,aby były dobre.Błagam św Rito miej nas w swojej opiece.Twoja czcicielka
 krystyna: 06.06.2010, 17:19
 św Rito dziękuję za łaski jakimi obdarzasz moją rodzine .Błagam o dalsze łaski o cudowne uzdrowienie mojego męża i Moniki,o szczęśliwe badania TK jakie czekają mojego męża ,spraw aby za Twoją przyczyną były dobre,aby choroba cofnęła się i mąż i Monika powrócili do zdraowia.Miej nas w swojej opiece.Twoja czcicielka
 krystyna: 05.06.2010, 21:14
 św Rito patronko w sprawach niemożliwych,spraw aby to co niemożliwe,za Twoją przyczyną stało się możliwe.Wyproś łaskę cudownego uzdrowienia mojego męża i Moniki u Jezusa Miłosiernego i Najświętszej Matki.Miej w swojej opiece mojego męża w czasie badań tomograficznych.Nie opuszczaj nas św Rito.Błagam.Twoja czcicielka
 w j: 05.06.2010, 17:00
 św Rito błagam jak codzień,miej nas w swojej opiece.Spraw aby to co niemożliwe stało się za Twoją pomocą możliwe .... powrócili do zdrowia.Miej w swojej opiece mojego ukochanego, .Błagam św Rito nie opuszczaj nas.Twoja czcicielka
 krystyna: 04.06.2010, 12:20
 św Rito błagam jak codzień,miej nas w swojej opiece.Spraw aby to co niemożliwe stało się za Twoją pomocą możliwe i aby mąż i Monika powrócili do zdrowia.Miej w swojej opiece mojego męża w czasie badań tomograficznych,aby były dobre .Błagam św Rito nie opuszczaj nas.Twoja czcicielka
 kasia: 04.06.2010, 09:36
 św Rito błagam spraw aby to co niemożliwe za Twoją przyczyną stało się możliwe.
 krystyna: 03.06.2010, 12:52
 św Rito patronko w sprawach niemożliwych błagam spraw łaskawie aby to co niemożliwe za Twoją przyczyną stało się możliwe.Proszę uproś mi u Jezusa Miłosiernego i Najświętszej Matki łaskę cudownego uzdrowienia mojego męża i jego bratanicy.Proś Boga o zbawienne leczenie i szczęśliwe badania tomograficzne jakie czekają mojego męża,aby były dobre,aby choroba nie rozwijała się a raczej cofnęła.Miej w swojej opiece mojego męża ,Monikę i całą rodzinę.Twoja czcicielka
 krystyna: 02.06.2010, 21:47
 św Rito,patronko w sprawach niemożliwych błagam wyproś łaskę zdrowia dla mojego męża i Moniki,łaskę szczęśliwego badania tomograficznego,aby było dobre aby choroba się cofała.Proszę o cudowne działanie leczenia jakiemu poddany jest mój mąż aby pomogło zniszczyć tą straszną chorobę.Miej litość dla Moniki ,która także zmaga się z tą straszną chorobą.Wyproś cudowne uzdrowienie dla nich.Twoja czcicielka
 krystyna: 01.06.2010, 18:55
 św Rito patronko w sprawach niemożliwych błagam spraw aby uzdrowienie mojego męża i Moniki stało się możliwe.Wypraszaj łaski cudownego uzdrowienia dla nich.Proszę bądż przy moim mężu w czsie badań tomograficznych aby były dobre,leczenie zbawienne,aby ta straszna choroba się wycofała i nigdy nie powróciła,błagam miej nas w swojej opiece.czuwaj nad moją córką w czasie egzaminów aby je szczęśliwie zaliczyła.Twoja czcicielka
 krystyna: 31.05.2010, 13:09
 Sw Rito patronko w sprawach niemożiwych błagam wyproś u Pana Jezusa i Najświętszej Matkinłaskę cudownego uzdrowienia mojego męża i Moniki.Proszę błagaj wraz ze mną Boga Miłosiernego o zbawienne działanie leczenia,jakiemu jest poddany mój mąż o szczęśliwe badania tomograficzne jakie go czekają.Wypraszaj łaski aby choroba się wycofała i nie powróciła.Miej litość nad Moniką ,która w tak młodym wieku zmaga się z tą straszną chorobą,aby wyzdrowiała i wychowała swoje dzieci.Miej nas w swojej opiece .Twoja czcicielka
 krystyna: 30.05.2010, 21:50
 św Rito błagam Cię pomóż mi wyprosić u Pana jezusa i Matki Najświętszej łaskę cudownego uzdrowienia dla mojego męża i Moniki.Proszę o zbawienne leczenie i dobre wyniki tomograficzne,które go czekają.Proszę wypraszaj wraz ze mną tełaski aby tydzień,który nadchodzi był szczęśliwy dla mojej rodziny.miej nas w swojej opiece.Twoja czcicielka
 krystyna: 29.05.2010, 20:44
 św Rito,błagam o uzdrowienie mojego męża i jego bratanicy.Wyproś mi u Pana Jezusa i Matki Najświętszej cudowne uzdowienie.Proś wraz ze mną o szczęśliwe wyniki badań i dopomóż mojemu mężowi,aby się nie załamywał a wierzył w cudowne uzdrowienie.Otocz moją rodzinę opieką.Twoja czcicielka
 krystyna: 28.05.2010, 10:34
 Sw Rito ,umiłowana patronko w sprawach niemożliwych proszę Cię wyproś u Paa Jezusa ,aby było możliwe,aby mój mąż pokonał za Twoją pomocą tę straszną chorobę i Monika.Miej ich w swojej opiece,kieruj rękami lekarzy,aby leczenie było zbawienne a prześwietlenia dobre.Błagam św Rito,wierzę że pomożesz moim bliskim powrócić do zdrowia i nie opuścisz ich w tym ich smutnym położeniu.Twoja czcicielka
 krystyna: 27.05.2010, 12:59
 Umiłowana św rito jak co dzień,błagam Cię wypraszaj łaski dla moich najbliższych.Twoja czcicielka
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] (35) [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej