Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Modlitwa przebaczenia

     Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

     Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

     Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

     Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

     Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

     Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

     A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

     PANIE JEZU CHRYSTE,

     proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

     OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

     PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

     Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

     Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

     Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

     PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

     PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

     JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

     MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

     PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

     JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

     SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

     Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

     PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

     Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

     Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

     PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

     Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

     JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

     PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

     JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

     PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

     Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

     PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

     Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.


     PAMIĘTAJ

     Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

     "Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

     Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

     Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

     "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.


o. Robert DeGrandis, SSJ

   


Wasze komentarze:
 Dada: 07.09.2009, 08:51
 Wiem ,że jestem grzeszna,ale moim największym utrapieniem jest to ,że nie mogę wybaczyć . Pogodziłam się z trudnym życiem w małżeństwie ale krzyż cierpienia przerasta moje siły. Panie daj mi łaskę cierpliwego znoszenia tego krzyża . Ufam Miłosierdziu
 Danuta: 04.09.2009, 08:21
 Jakaż radość w mym sercu,kiedy trochę uległo poprawie moje codzienne życie u boku człowieka słabego charakteru. Wierzę ,że za sprawą żarliwej modlitwy i darów Ducha św. będzie lepiej. Panie bądź ze mną zawsze.
 Pola: 03.09.2009, 07:19
 Pragnę ,aby nastąpiła ta wielka chwila w której poczuję ulgę i zrozumiem,że to nastąpiło . Mam na myśli przebaczenie mojemu mężowi ,który ranił mnie okrutnie prowadząc podwójne życie. Na pozór ideał udający wśród rodziny i znajomych dżentelmena. Nie mogę o tym zapomnieć .Choć stara się poprawić ,moje myśli natrętnie wracają .Boże daj mi tą łaskę bym mogła na zawsze przebaczyć .
 jaslabadusza: 03.09.2009, 04:10
 Panie przebacz mi wszystkie krzywdy jakie wyrzadzilam innym I pomoz mi przebaczyc samej sobie za moje zle postepowanie.
 magda: 02.09.2009, 13:38
 Będąc na spotkaniu z ojcem Witko doznałam łaski przebaczenia. Ojciec powiedział tak: Jezus dotknął serca bardzo poranionego, poczułaś ból serca, choć nigdy na serce nie chorowałaś. Odniosłam to do siebie, bo rzeczywiście poczułam ból serca, a moje serce mimo młodego wieku przez ostatni rok jest w udręce-mąż porzucił mnie, odszedł do innej kobiety bez słowa, mając ze mną 3 małych dzieci, złożył pozew o rozwód, oprócz tego umawia sie na spotkania towarzyskie z prostytutkami. Dzięki Ci Boze za te łaskę przebaczenia, tę błogość duszy jaką dostałam. Wierzę,że wszystko będzie dobrze.
 Dana: 31.08.2009, 08:12
 Boże pomóż wybaczyć mojemu mężowi zło, które mi uczynił.Rany nie mogą zabliźnić się w mym sercu.A często są rozdrapywane. Nie umiem zapomnieć o krzywdzie jaką wyrządził mnie i dzieciom.Wiem ,że mnie kocha i chce aby było dobrze ,lecz ma słaby charakter i zdarza mu się powtarzać od czasu do czasu to co nie powinno mieć już miejsca. Moje modlitwy do O.Pio i św. Judy Tadeusza są balsamem dla mojej duszy ,która pragnie spokoju.
 D.: 29.08.2009, 22:53
 Boże proszę pomóż mi wybaczyć mojemu ojcu. Skrzywdził mnie bardzo. Pomóż mi wybaczyć też mężowi. Ufam Tobie.
 danuta: 08.08.2009, 06:50
 Próbuję przebaczyć mężowi ,ktory mnie zdradził i porzucił rodzine po 29 latach a następnie oszukał w wyniku czego sprzedalismy dom i w nadziei na zmianę miejsca zamieszkania.Oszukał na si dzieci.Winię sgo pośrednio za wypadek syna..
 xxx: 25.07.2009, 17:49
 św. Leon Wielki († 461): „Ponieważ zaś my „wszyscy”, jak jest napisane, „w wielu rzeczach upadamy” (Jk 3,2), więc naprzód powinniśmy się przejąć uczuciem miłosierdzia, a w niepamięć puścić cudze względem nas przewiny, aby żądzą odwetu nie łamać tej umowy, jaką wiążemy się w modlitwie Pańskiej. Mówimy przecież: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mt 6,12), nie bądźmy zatem trudni w przebaczaniu. Na odwet bowiem bywa odwet, a dobra wyrozumiałość zyskuje nam samym wyrozumienie. Nie mścić się na innych, ale swoje winy mieć darowane, oto na czym przede wszystkim powinno zależeć człowiekowi, ciągle na pokusy wystawionemu!” Mowa na Wielki Post 11******* św. Faustyna († 1938): "Kto umie przebaczać, ten gotuje sobie wiele łask od Boga. Ile razy spojrzę na krzyż, tyle razy szczerze przebaczę" (Dz. 390)
 basia`: 25.07.2009, 17:43
 dziękuje za tą modlitwe. brak przebaczenia bardzo boli, o czym się przekonałam. duchu święty, duchu ognia miłości i przebaczenia dopomóż uzyskać przebaczenie i poprawę relacji w pracy. Przyjdź z pomocą. Amen.
 Iwona: 15.07.2009, 18:56
 Panie Boże, tyle osób skrzywdziłam i tyle osób mnie skrzywdziło, pomóż nam wzajemnie sobie przebaczyć. Tak bardzo tego potrzebuję. Amen.
 hurcziuaua: 08.07.2009, 12:35
 Moje łzy w trakcie czytania tej modlitwy uświadomiły mi, jak bardzo jestem zraniona i jak bardzo ranię innych.Panie daj mi odczuć Toją miłość do mnie, miłość Twoją do mnie pomimo mojej nędzy, mimo tego jaka jestem.Amen
 EWA: 05.07.2009, 18:42
 JAK BARDZO MI TA MODLITWA POTRZEBNA.DZIĘKUJĘ ZA NIĄ
 Wojciech.77: 03.07.2009, 21:23
 Ale jak przebaczyć gdy wyrządzone krzywdy prześladują mnie jako dręczące myśli i uczucia, przykre wspomnienia gdzie ja wcale nie pielęgnuję urazów wręcz przeciwnie chciałbym zapomnieć ale nie idzie bo niektóre sytuacje się powtarzają w życiu w ten sposób wyzwalają tamte wspomnienia.
 Agnieszka r: 03.07.2009, 21:03
 Panie Jezus naucz mnie przebaczać..i przebaczyć tym którzy mnie skrzywdzili
 Alladynka: 03.07.2009, 00:26
 Nie jest łatwo przebaczyć szczególnie jesli krzywdy wyrządzone przez te osoby procentują latami. Ale myslę, że nie należy pięlęgnowac w sobie uczucia nienawiści do nich. Nie rozpamietywać krzywd, które wyrzadzili, nie mścić się. staram się tak robić i jest mi naprawdę łatwiej :-)
 Gość: 02.07.2009, 12:48
 Tak łatwo mowić o przebaczeniu.... Przebaczam ale na jakim poziomie?Myśli, słów czy serca? Przebaczam i nie pamiętam!? Rany zadawane przez ludzi bolą......Jak żyć?-udająć, że wszystko jest ok. To zakłamanie i obłuda.
 marzena.m.c: 26.06.2009, 06:47
 PANIE JEZU POMÓŻ MI JUŻ NIGDY NA NIKOGO SIĘ NIE OBRAŻAĆ ,NIE GNIEWAĆ, NIE KŁAMAĆ I NIE OSZUKIWAĆ POMÓŻ MI BYĆ PRAWDZIWYM DZIECKIEM BOGA ZA CO SKŁADAM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ
 marzena.m.c: 26.06.2009, 00:23
 PANIE BOŻE PRZEBACZAM WSZYSTKIM I PROSZĘ NIECH KAŻDY PRZEBACZY MI BÓG ZAPŁAĆ
 ASIA: 24.06.2009, 10:29
 PANIE BOZE TAK B PRAGNĘ PRZEBACZYC MEMU MĘZOWI,KTORY MNIE B ZRANIL MIMO ZE WIEM ZE NA SWOJ SPOSOB MNIE KOCHA MA TAK SLABY WPLYWOWU CHARAKTR A W ZASADZIE GO NIE MA, NAWET MU CHYBA PRZEBACZYLAM LECZ NIE UMIE ZAPOMNIEC I NORMALNIE DALEJ ZYC
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] (36) [37]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej