Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów. 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu 
- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej 
- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze 
- zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


   


Wasze komentarze:
 Bożenka: 03.01.2011, 07:27
 Panie wysłuchaj moje błaganie, okaż Miłosierdzie swoje. Pozwól żyć normalnie, bez strachu i bez koszmarów obdaruj nas zdrowiem.proszę o nawrócenie dla mnie i całej rodziny. Wybacz moją przeszłość uchroń przed złem i konsekwencjami. Proszę o lepszą przyszłość, dobry poród zdrowe dziecko, lepszą pracę i pomoc finansową.amen
 Bożenka: 02.01.2011, 16:03
 Panie Boże Ty wiesz, o co Cię proszę wysłuchaj mnie. Okaż Swoją łaskę mi grzesznicy, uratuj mnie, pozwól normalnie żyć.amen
 Bożenka: 02.01.2011, 09:21
 Panie błagam o Twoje Miłosierdzie i Przychylność, obdarz mnie łaskami, o które proszę. Oddaje Ci sprawę z przeszłości, błagam o ratunek. Oddaje Ci moje życie, weź je i kieruj nim, proszę o lepszą przyszłość, o dobry poród i zdrowe dziecko, błagam o pomoc finansową. Proszę o lepszą pracę dla mnie i męża. amen
 Adam: 01.01.2011, 21:55
 Miłosierdzie Boże błagam otocz opieką moją żone,uwolnij ją z mocy szatana i spraw by sie opamiętała i przestała pić.
 Bożenka: 01.01.2011, 16:46
 Panie Błagam o Twoje Miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny, okaż nam swoją przychylność, obdaruj łaskami, o które proszę. Błagam o ratunek, dla mnie i mojej rodziny, o nawrócenie, przemianę naszych serc i zdrowie. Oddaje Ci sprawę z przeszłości, błagam o lepszą przyszłość, o dobry poród i zdrowe dziecko. Proszę o lepszą pracę dla mnie i męża i o pomoc finansową. wysłuchaj mnie Panie.amen
 Bożenka: 31.12.2010, 10:42
 Panie Błagam o litość, okaż Swoje Miłosierdzie, zabierz te koszmary, które nachodzą mnie każdej nocy, zabierz przeszłość, której żałuje, uratuj przed konsekwencjami. Wiesz, że cierpię już tak długo i nigdzie nie mogę zaznać spokoju. Przybądź mi na ratunek, mam tylko Ciebie. Oddaje Ci całą przeszłość, błaga o lepszą przyszłość. Pomóż mi. Proszę o dobry poród i zdrowe dziecko, o nawrócenie dla całej rodziny, o pomoc finansową i lepszą pracę. Oddaje Ci też wszystkich ludzi, którzy pragną Twego Miłosierdzia.amen
 nawrucony: 31.12.2010, 09:23
 Polecam wszystkim modlitwe"Tajemnica Szczęścia" Pomaga duchowo. adonai.pl/modlitwy/?id=tajemnica
 Bożenka: 30.12.2010, 20:10
 Panie Mój, błagam o Twoje Miłosierdzie, bądź mi Przychylny, udziel łask o które proszę. Oddaje Ci sprawę z przeszłości, wyratuj mnie, błagam nie pozwól bym musiała ponieść karę. Wiesz, że żałuję. Obdarz mnie silną wiarą i zapałem do modlitwy. Błagam o lepszą przyszłość dla mnie i mojej rodziny, o zdrowie, lepszą pracę, o zdrowe dziecko i dobry poród, o szybką operację dla mamy, lepszą pracę i pomoc finansową. Panie Ty wiesz, że proszę o bardzo wiele. Pozwól mi uwierzyć, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Wysłuchaj mnie.amen
 Bożenka: 30.12.2010, 14:04
 Panie błagam o Twoje Miłosierdzie, wysłuchaj mnie, uratuj. Zostawiam Ci sprawę z przeszłości, ufam, że mnie nie zawiedziesz. Nic mi nie zostało oprócz Ciebie. Nie odtrącaj mnie.Błagam o lepszą przyszłość.amen
 Bożenka: 30.12.2010, 09:10
 Panie mój Błagam Cię okaż mi swoje Miłosierdzie, okaż mi swoją przychylność.. Błagam Cię o ratunek, oddaje Ci sprawę z przeszłości. Ty Jesteś moją jedyną deską ratunku. Wybacz mi grzechy i błędy z przeszłości. Uratuj mnie.błagam.amen
 Bożenka: 29.12.2010, 19:33
 Panie Mój przychodzę błagać o Twoje Miłosierdzie, okaż serce mi grzesznicy, błagam Cię o Twoją przychylność. Oddaje Ci sprawę z przeszłości, wiesz o co proszę, błagam o tą łaskę. Wybacz błędy, daj możliwość rozpocząć nowe życie, błagam o lepszą przyszłość dla mnie i mojej rodziny, o dobry poród w marcu, zdrowe dziecko, lepszą pracę i pomoc finansową.amen
 Bożenka: 29.12.2010, 08:44
 Panie Błagam o Twoje Miłosierdzie, Okaż mi swe serc, błagam o sprawę z przeszłości, nie zawiedź mnie wiesz, że tylko Ty możesz mi pomóc, Jesteś moim Jedynym ratunkiem, usłuchaj mych błagań. Oddaje swoje życie i życie moich bliskich w Twoje ręce prowadź mnie, proszę o lepszą przyszłość. Wysłuchaj mnie.amen
 Bożenka: 28.12.2010, 19:17
 Panie Błagam Cię o Twoje Miłosierdzie, wybacz mi błędy. Zostawiam Ci sprawę z przeszłości, proszę o lepszą przyszłość dla MOJEJ RODZINY. Proszę o dobry poród w marcu i zdrowe dziecko, o lepszą pracę dla mnie i męża, o pomoc finansową. Dziel mi łask o które proszę, wysłuchaj mnie Panie.amen
 Bożenka: 28.12.2010, 10:54
 Panie wysłuchaj mnie. okaż Swoje Serce, okaż miłosierdzie. Pomóż tym, którzy żebrzą Twojej pomocy.amen
 Bożenka: 28.12.2010, 08:31
 Panie Błagam o Miłosierdzie i przebaczenie Twoje. Okaż mi swoją przychylność. uratuj od zła pobłogosław mi. Wysłuchaj mych próśb i obdaruj łaskami, o które proszę amen.
 Bożenka: 27.12.2010, 16:27
 Panie dziękuję Ci za to, że Jesteś, za to, że mnie kochasz. Błagam o Twoje Miłosierdzie, o wybaczenie grzechów i błędów z przeszłości, okaż mi Swoje Serce.Oddaje Ci przeszłość, oddaje CI moją przyszłość. Spraw by była lepszą, bym kroczyła Twoim drogami. Proszę Cię okaż mi swoją przychylność i obdaruj mnie łaskami, o które Cię proszę każdego dnia.amen
 Bożenka: 27.12.2010, 09:12
 Panie Mój proszę Cię o Twoje Miłosierdzie , okaż litość. Proszę Cię o łaski wysłuchaj mnie. Proszę o nawrócenie dla całej rodziny, o przemianę naszych serc, o zdrowie, o dobry poród i zdrowe dziecko, o lepszą pracę dla mnie i męża oraz o pomoc finansową. Wysłuchaj mnie. Oddaje CI sprawę z przeszłości. Spraw By nigdy już nie powróciła, by nie spędzała snu z moich powiek.amen
 Bożenka: 26.12.2010, 19:45
 Panie wybacz moją grzeszność i moją głupotę, ty wiesz, jak żałuję za błędy, nie mogę cofnąć czasu by naprawić szkody. wiesz, że się staram. Okaż mi swoje miłosierdzie, okaż swoją łaskę. Pobłogosław mi. Daj mi siłę i wiarę oraz łaski, o które proszę, zostawiam Ci sprawę z przeszłości.amen
 Bożenka: 25.12.2010, 21:22
 Panie ty wiesz jak mi jest źle, zlituj się jeżeli nie nad moim losem to chociaż nad moim dzieckiem. jak długo cię prosić mam.ja już nie wiem co robić. okaż miłosierdzie wybacz błędy. Pozwól mi normalnie żyć, lub zabierz mnie.
 Bożenka: 24.12.2010, 13:38
 Panie Proszę Cię o Twoje Miłosierdzie dla całej moje rodziny. Oddaje Ci sprawę z przeszłości. Błagam o lepszą przyszłość . Udziel mi łask, o które proszę .amen
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] (51) [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej