Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów. 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu 
- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej 
- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze 
- zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


   


Modlitewnik dla mężczyzn Modlitewnik dla mężczyzn
Oprac. Anna Matusiak
Jest to pięknie wydany zbiór starannie dobranych modlitw, które mogą okazać się przydatne mężczyznom w każdym wieku. Teksty te mogą okazać się pomocne każdemu, gdy zapragnie zwrócić się do Boga, a zabraknie mu własnych słów,... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Bożenka: 28.12.2010, 08:31
 Panie Błagam o Miłosierdzie i przebaczenie Twoje. Okaż mi swoją przychylność. uratuj od zła pobłogosław mi. Wysłuchaj mych próśb i obdaruj łaskami, o które proszę amen.
 Bożenka: 27.12.2010, 16:27
 Panie dziękuję Ci za to, że Jesteś, za to, że mnie kochasz. Błagam o Twoje Miłosierdzie, o wybaczenie grzechów i błędów z przeszłości, okaż mi Swoje Serce.Oddaje Ci przeszłość, oddaje CI moją przyszłość. Spraw by była lepszą, bym kroczyła Twoim drogami. Proszę Cię okaż mi swoją przychylność i obdaruj mnie łaskami, o które Cię proszę każdego dnia.amen
 Bożenka: 27.12.2010, 09:12
 Panie Mój proszę Cię o Twoje Miłosierdzie , okaż litość. Proszę Cię o łaski wysłuchaj mnie. Proszę o nawrócenie dla całej rodziny, o przemianę naszych serc, o zdrowie, o dobry poród i zdrowe dziecko, o lepszą pracę dla mnie i męża oraz o pomoc finansową. Wysłuchaj mnie. Oddaje CI sprawę z przeszłości. Spraw By nigdy już nie powróciła, by nie spędzała snu z moich powiek.amen
 Bożenka: 26.12.2010, 19:45
 Panie wybacz moją grzeszność i moją głupotę, ty wiesz, jak żałuję za błędy, nie mogę cofnąć czasu by naprawić szkody. wiesz, że się staram. Okaż mi swoje miłosierdzie, okaż swoją łaskę. Pobłogosław mi. Daj mi siłę i wiarę oraz łaski, o które proszę, zostawiam Ci sprawę z przeszłości.amen
 Bożenka: 25.12.2010, 21:22
 Panie ty wiesz jak mi jest źle, zlituj się jeżeli nie nad moim losem to chociaż nad moim dzieckiem. jak długo cię prosić mam.ja już nie wiem co robić. okaż miłosierdzie wybacz błędy. Pozwól mi normalnie żyć, lub zabierz mnie.
 Bożenka: 24.12.2010, 13:38
 Panie Proszę Cię o Twoje Miłosierdzie dla całej moje rodziny. Oddaje Ci sprawę z przeszłości. Błagam o lepszą przyszłość . Udziel mi łask, o które proszę .amen
 Bożenka: 24.12.2010, 11:32
 Panie okaż mi swoje miłosierdzie, proszę Cię by mój los odmienił się na lepsze, by w moje rodzinie nie było więcej kłótni. By te święta były dobrze przeżyte. Jak zwykle oddaje ci sprawę z przeszłości i błagam o lepszą przyszłość dla całej mojej rodziny, o zdrowie, dobry poród w marcu, zdrowe dziecko, pomoc finansową, o lepszą pracę dla mnie i męża amen
 Bożenka: 23.12.2010, 19:36
 Panie Proszę o Twoje Miłosierdzie, wiesz, że jest mi ciężko, wiesz, że walczę z wiatrakami. Staram się być innym człowiekiem. Wybacz moją przeszłość, proszę za sprawę z przeszłości, pomóż mi uratuj mnie. Błagam o nawrócenie dla całej rodziny, o zdrowie dobry poród w marcu i zdrowe dziecko. Proszę też o lepszą pracę dla mnie i męża oraz o pomoc finansową. Oddaj Ci Kasię, niech ona i jej dziecko znajdą jakiś dom , jakieś schronienie przed tym alkoholikiem, proszę też o pracę dla Kasi amen
 Adam: 23.12.2010, 10:00
 Miłosierdzie Boże błagam o litośc na Sądzie Ostatecznym dla moich znajomych:Maćka,Kaśki,Bombowej,Mirka,Andzi,Jolki,Waldka,Krzyśka i Evy.Błagam dla nich o przebaczenie grzechów i łaski!
 Bożenka: 23.12.2010, 05:51
 Panie Błagam o Twoje miłosierdzie, o spokojny sen, zabierz ten lęk. Oddaje Ci sprawę z przeszłości. Ty wiesz, że jestem już zmęczona tym ciągłym strachem.nie wiem jak już żyć. Wybacz mi, proszę o lepsze jutro o dobry poród w marcu i zdrowe dziecko, o nawrócenie dla całej rodziny, lepszą pracę dla mnie i męża oraz o pomoc finansową.amen
 Bożenka: 22.12.2010, 16:30
 Panie Błagam o pomoc Twą. Błagam okaż mi swoje miłosierdzie. przytul mnie. Wysłuchaj mych próśb. Proszę o łaski.amen
 Bożenka: 22.12.2010, 07:41
 Boże mój oddaje Ci całą siebie z moimi wadami, proszę przemień mnie, moją dusze i okaleczone serce. Wybacz grzechy, moje błędy, nie chcę popełniać ich więcej. Oddaje Ci przeszłość niech odejdzie w zapomnienie, błagam o Twoje Miłosierdzie, okaż przebaczenie. Otwórz swoje serce dla mnie ubogiej grzesznicy i przytul mnie do niego, bym mogła zaznać ukojenia i spokojnej ciszy. Błagam o lepszą przyszłość dla mnie i mojej rodziny, wyciągam rękę po pomoc nie odtrącaj mnie. Jestem grzeszna, lecz tak jak umiem kocham Cię. Proszę o dobry poród w marcu, zdrowe maleństwo, o wyjście na prostą z długów, lepszą pracę dla mnie i męża, która pozwoli nam godnie żyć, o pomoc finansową.amen
 Bożenka: 21.12.2010, 19:55
  Panie gdzie jesteś, gdy Cię wzywam, gdy błagam o ratunek. Usłysz mnie, okaż miłosierdzie swe.Jak długo Cię prosić i błagać mam, znasz mnie widzisz moje serce, czytasz moje myśli, nie wiem ile wytrzymam jeszcze.
 Bożenka: 20.12.2010, 19:29
 Panie błagam okaż m swoje miłosierdzie i serce swoje. Pomóż mi, tak długo już Cię proszę, nie zostawiaj mnie samej, oddaje Ci wszystko, przeszłość i przyszłość, Bądź moim Panem prowadź mnie teraz i na wieki amen
 Bożenka: 19.12.2010, 10:29
 Pnie Mój Błagam Cię okaż mi swoje Miłosierdzie, ja już nie wiem co robić, mam strach o to co będzie. Wybacz mi głupotę i grzechy niegdyś popełnione, Ty wiesz,że staram się zmienić. Oddaje Ci sprawę z przeszłości, proszę o lepszą spokojną przyszłość, tylko Ty wiesz, czego mi trzeba uratuj mnie amen
 Bożenka: 18.12.2010, 18:15
 Miłosierny Boże okaż mi swoje miłosierdzie, proszę o wybaczenie z mają głupotę i moje grzechy. Okaż mi serce Panie. Błagam o twoje łaski. Zostawiam Ci sprawę z przeszłości, ufam, że mi pomożesz, błagam o pomoc finansową, o nawrócenie całej rodziny, o przemianę naszych serc, o dobry poród i zdrowe dziecko, oraz o lepszą pracę dla mnie i mojego męża. amen
 Adam: 17.12.2010, 11:08
 Miłosierdzie Boże ulituj sie nad narkomanami i alkoholikami i uwolnij ich z mocy szatana i z tego nałogu błagam!
 Bożenka: 17.12.2010, 07:21
 Boże Ty wiesz o co błagam każdego dnia. Okaż mi swoje miłosierdzie amen
 Bożenka: 16.12.2010, 07:57
 Boże Błagam Cię, okaż mi swoje Miłosierdzie, przyjmij mnie taką jaką jestem, pokochaj z moimi słabościami i daj mi siłę, bym mogła się zmienić pod wpływem Twojej miłości. Proszę Cię nie odtrącaj mnie. Wybacz mi przeszłość i błędy, które popełniłam, proszę o lepszą przyszłość. Błagam za sprawę z przeszłości, proszę o pomoc finansową, o lepszą pracę dla mnie i męża o nawrócenie całej rodziny, doby poród i zdrowe dziecko. amen
 Bożenka: 15.12.2010, 08:07
 Boże błagam okaż mi swoje Miłosierdzie, nich moje życie wpadnie na właściwy tor. Proszę o nawrócenie całej rodziny, o zdrowie dla nas wszystkich, o to by sprawa z przeszłości, została tam, gdzie jest i już nie wracała, b y ten koszmar niepewności i strachu się skończył. Proszę o lepszą przyszłość dla mnie i mojej rodziny, o lepszą pracę dla mnie i męża, która pozwoli nam godnie żyć, błagam o pomoc finansową, o dobry poród i zdrowe dziecko. Pobłogosław mi Panie. Ty wiesz, że bez Ciebie nic nie znaczę, tyle co płatek śniegu gnany przez wiatr.amen
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] (52) [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej