Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania PerełkiMagnificat...

Wielbią dusze nasze Pana
za wielkie dzieła,
których dokonał
za pośrednictwem
Matki Bożej Fatimskiej!
Nabożeństwo
Pierwszych Sobót Miesiąca

ABC nabożeństwa

     Czas zebrać podstawowe informacje o nabożeństwie pierwszych sobót. Czas przypomnieć Wielką Obietnicę z nim związaną i podać warunki, pod którymi zapewnienia Matki Bożej dotkną bezpośrednio naszego życia. Czas wyjaśnić trudności związane z poszczególnymi elementami nabożeństwa oraz podać przykładowe modlitwy i rozmyślania, które winny nam towarzyszyć w pierwsze soboty. Kiedy zaczniemy dobrze odprawiać maryjne NABOŻEŃSTWO NOWEGO TYSIĄCLECIA, zaczniemy liczyć czas od pierwszej soboty do pierwszej soboty. Sami się przekonamy, że nie ma piękniejszego dnia w ciągu całego miesiąca, jak właśnie ten: jak pierwsza sobota poświęcona czci Niepokalanego Serca Maryi!

Co obiecuje niebo?

     Przypomnijmy sobie wielką obietnicę związaną z nabożeństwem pierwszych sobót.

     Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła Siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

     10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: "Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał". Maryja powiedziała: "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Dlaczego pięć sobót wynagradzających

     Przypomnijmy sobie intencje związane z nabożeństwem pierwszych sobót.

     W jednym ze swych Siostra Łucja pisze o tym, co zostało jej objawione.

     "Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

  1. obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
  2. przeciw Jej Dziewictwu,
  3. przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
  4. obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność,
    wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
  5. bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach."
Elementy nabożeństwa

1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca

     Zalecane jest, by spowiedź miała miejsce w pierwszą sobotę, nie jest to jednak warunek ważności odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót. Można przystąpić do sakramentu pojednania kilka dni wcześniej. Czytamy w zapiskach wizjonerki z Fatimy, że Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: "Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi."

     Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówi Jezus lub za każdym razem wynagradzać za zniewagi w ogólności. Można wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:

"Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas."

     Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:

"Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi."

2. Komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca

     Po przyjęciu Komunii świętej należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub podobną modlitwę:

"Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nic wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen."

3. Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

     Dla ważności nabożeństwa pierwszych sobót wystarczy odmówić jedną część różańca, czyli pięć wybranych tajemnic.

     Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia:

"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia."

     Zaleca się odmawianie specjalnego różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykły różaniec, z tym, że w Zdrowaś Maryjo po słowach "... teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen" włącza się poniższe wezwania, w każdej tajemnicy inne.

1. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę
w Twoje Niepokalane Poczęcie!

2. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę
w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!

3. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę
w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!

4. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas cześć
i miłość do Twoich wizerunków!

5. Prosimy: Rozpłomień we wszystkich sercach
żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

4. Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma
tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca

     To najtrudniejszy - i najważniejszy! - element nabożeństwa. Ten, kto przyjmie zaproszenie Maryi do uczestnictwa w Jej rozmyślaniu, ten stanie się uczestnikiem kontemplacji oblicza Chrystusa wspólnie z Matką Najświętszą!

     Z pokorą pochylmy się nad misterium naszego zbawienia objawionym w tajemnicach różańcowych. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów (jako przykład podajemy pierwszą tajemnicę radosną):

Misterium Maryjnego zwiastowania

     Pochyl się nad misterium maryjnego Zwiastowania [OM].

     (1) Gdzie to było? Ile miałaś lat? Czy była to wizja wewnętrzna czy zewnętrzna? To nieważne, jak nieważne jest wiele "ciekawych" szczegółów z objawień fatimskich, albo jak nieważne jest to, komu się objawiam: Hiacyncie, Łucji czy tobie. Słyszysz polecenie, Bóg mówi - to jest ważne. Takich pytań nie stawiaj, bo one nie pogłębią twej wiary [TPR]. Rozproszeniami na modlitwie są też fałszywe ścieżki dociekań [TPR].

     (2) Co czułaś, gdy pojawił się anioł? Lęk, radość, dumę, szczęście?

     Czułam zmieszanie - wiedziałam, że nie jestem tego godna. Co nie znaczy, że wypchnęłam anioła za drzwi. To byłaby fałszywa pokora. Prawdziwa umie rozpoznać w sobie - malutkim - wielkość Bożego daru, ale bez pychy i myślenia o sobie [TPR].

     (3) Jesteś Pełna Łaski [D]. Czy to Twe "nowe imię"? Tak, imię i powołanie [PT]. Jest we mnie pełnia łaski dla ciebie. Czy jej nie potrzebujesz? Spójrz w swoje życie i pomyśl, czego ci brak [TPŻ]. To coś jest we mnie - dla ciebie [D]. Zjednocz ze mną swe serce, a będzie to twoje [B]. Porównaj me Serce z twoim. Czy znasz moje? Czy potrafisz wymienić choć kilka moich cnót? [PT].

     (4) A "Pan z Tobą"? Oto odpowiedź, skąd we mnie łaska i co oznacza zjednoczyć się ze mną: Pan będzie z tobą! A jeśli On jest z tobą, nie musisz się bać niczego. Życie się nie zmieni, ale ty się zmienisz. Będzie w tobie pokój i sens. Nawet na krzyżu [B]. Czego się lękasz? Wiesz, że z Bogiem nie musisz się bać [D].

     (5) A "Błogosławiona między niewiastami"? Tak, anioł powiedział, że jestem wyjątkowa [PT], ale każdy jest wyjątkowy. Moje powołanie było wyjątkowe [PT], ale każde powołanie jest takie. Każdy żyje „po coś". Anioł powiedział mi, po co żyję. Ty nie wiesz? A czy wiesz, dlaczego anioł do mnie przyszedł? Bo drzwi mego serca były zawsze otwarte. Uczyń to samo, a prędzej czy później Bóg objawi ci sens twojego życia [B]. Niełatwe to? Wystarczy więc, że zjednoczysz z moim twoje serce. To jest moje orędzie - zjednoczenie przez poświęcenie, przez codzienne wynagradzanie, różaniec, poznawanie mego Serca [D].

Legenda

     B - Błagaj niebo, jak potrafisz, o łaskę, pomoc, światło.

     D - Próbuj, jak umiesz, Dziękować Bogu za wybranie Maryi, a Maryi za matczyną obecność.

     PT - W wolnym czasie spróbuj znaleźć odpowiedź na te Pytania Teologiczne w Katechizmie Kościoła Katolickiego, słownikach biblijnych; poczytaj książki o Matce Bożej.

     OM - To miejsce na Osobistą Modlitwę.

     RŻ - To miejsce na osobiste Rozważanie o swej postawie Życiowej.

     TPR - Przyjrzyj się bliżej Twej Postawie Religijnej i postaraj się ją zrewidować.Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca do Niepokalanego Serca Maryi Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca do Niepokalanego Serca Maryi
Wincenty Łaszewski
Uchwyćmy się tej ostatniej deski ratunku, jaką jest Maryja i Jej fatimskie orędzie. Przyjmijmy do serca słowa Matki Najświętszej, że "tylko Ona może nam pomóc", i szerzmy kult Jej Niepokalanego Serca poprzez praktykę nabożeństwa pięciu pierwszych sobót... » zobacz więcejWasze komentarze:
 Renata: 07.05.2016, 23:11
 NIEPOKALANE SERCE MARYI WYBACZ!!! I PROSZĘ WSTAWIAJ SIĘ ZA MNĄ DO TWEGO SYNA A MOJEGO PANA JEZUSA. I PROWADŻ DO BOGA TWOIMI DROGAMI. AMEN.
 Maciek: 04.05.2016, 17:36
 Matko prowadź mnie drogą miłości, wstaw sie za mną u Jezusa Chrystusa. Naucz mnie naśladować Jezusa i żyć w pokorze. Pozwól abym mógł być oparciem i pomocą dla innych.
 aleksandra: 25.04.2016, 15:16
 kocham czytać książki a najlepiej o panie Jezusie!
dzięki bardzo


 justyna: 02.04.2016, 18:56
 Ukochana Mateńko; proszę wybłagaj łaskę dobrej spowiedzi dla mojego męża, proszę o pokój i miłość w naszej rodzinie.
 józek: 02.04.2016, 09:31
 Matko Najświętsza proszę Cię BARDZO w intencji mojej rodziny
 józek: 02.04.2016, 08:51
 Matko Najświętsza proszę Cię BARDZO w intencji mojej rodziny
 Agniesz: 31.03.2016, 18:44
 Najukochańsza Matko błagam pomóż mi być dobrą żoną i matką , zachowaj nas w zdrowiu i w łasce błogosławieństwa na kolejne dni życia ziemskiego , miej w opiece moje dzieci a szczególnie to które wkrótce przyjdzie na świat , otaczaj opieką mojego troskliwego męża - daj mu dużo siły i cierpliwości . Dziękuje Matko i bardzo przepraszam za każdą zniewagę jaką dopuściłam się w całym moim życiu ...
 Kasia: 18.03.2016, 22:35
 Matko Fatimska prosze Cie o wstawiennictwo do Boga z prosba abym znalazla stala prace,utrzymala dziecko i siebie,abym ktoregos wieczoru zasnela nie martwiac sie co bedzie jutro.Upros mi laske pojednania z mezem i aby stal sie odpowiedzialnym ojcem.Amen
 Gosia: 12.03.2016, 15:23
 Maryjo, dziękuję, że jesteś.
 babcia: 05.03.2016, 19:54
 maryjo ukochana,matko nasza pomoz mojemu synowi,przywiedz moje dzieci do kosciola bo coraz czesciej zapominaja co w zyciu najwazniejsze

 Wg: 29.02.2016, 11:36
 Matko Ty jestes matka nas wszystkich prosze Ciebie o pomoc dla Agnieszki i Jacka
 asia: 06.02.2016, 15:04
 MATKO Boska prosze CIE wstawiaj sie za nami u Twojego syna, a Pana naszego, Jezusa. Prosze CIE o zjednoczenie mojej mlodej rodziny, o przemiane serca taty moich dzieci. Prosze Mamo niebieska ukoj moje cierpienie, a jesli zjednoczenie mojej rodziny nie jest nam Dane prosze o sily do samotnego wychowywania moich dzieci I nowe serce. Amen
 Joasia: 06.02.2016, 07:48
 Matko Boza z Fatimy proszę Cię dziś gorąco pomóż mi znaleźć inne miejsce pracy,dużo spokojniejsze.Nie dam rady dlużej z tymi osobami,to kosztuje mnie wiele zdrowia.Nie opuszczaj mnie w potrzebie.Kocham Cię i ufam Ci.
 Iza: 01.02.2016, 21:45
 Matko Boża Fatimska prosze o modlitę o łaske uzdrawiająca dla taty Józefa.Bóg zapłać.
 Jola: 29.01.2016, 11:19
 Matko Boża Fatimska po raz pierwszy w życiu proszę wstaw się za mną do swego Syna i uproś łaskę świętej spowiedzi dla mojej mamy Heleny i taty Józefa,uwolnij mojego brata Marka od hazardu i narkotyków, zjednocz proszę całą moją rodzinę w miłości miłosiernej Jezusa. Proszę zaopiekuj się moją córką Kasią,poprowadź do Jezusa, pomóż mi uzdrowić relacje z nią. Pomóż mi rozwiązać sprawy mieszkaniowe, zabierz samotność,uzdrów duszę, ciało i umysł , i spraw ,bym zaczęła żyć pełnią Twego szczęścia , miłością bezgraniczną Trójcy Przenajświętszej. Dziękuje już teraz za wszystko co czynisz w moim życiu.
 Paweł Przybyszewski z Bydgoszczy: 02.01.2016, 09:43
 Matko Boża pomóż mi zerwać z narkotykiem, który dręczy mnie od środka i jest dla mnie uzależnieniem, przez które straciłem mnóstwo czasu, radości, zdrowia, przyjaźni, pieniędzy i wiele więcej.
Pomóż mi być sumiennym, pracowitym, słownym i uczciwym człowiekiem rozwijającym swój talent, jak dawniej. Chcę zerwać na dobre ze swoimi porządliwościami i seksualnością, która co jakiś czas odzywa się w mojej głowie i próbuje mną rządzić. Proszę o wspaniałą towarzyszkę życia, najlepszą przyjaciółkę i zarazem matkę moich dzieci w przyszłości. Proszę o pomoc w znalezieniu pracy, potrzebuję także łaski spłaty najistotniejszych długów i odnowienia relacji miedzy mną, a moją rodziną za granicą. Proszę o zdrowie lub dobrą śmierć dla mojego chorującego wujka Leszka i przebaczenie mu wszelkiej krzywdy, którą wyrządził swojej żonie Zofii pod koniec jej życia.
 Maria Danuta: 29.12.2015, 12:32
 Matko Syna Bożego, Matko nieskończenie kochająca, Matko Najwierniejsza, Nasza ukochana Matko, oddaję, w całkowitym zaufaniu w Twoje ręce, ukochane moje dzieci- córkę i syna. Prowadz je Najświętsza Matko przez Twego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa, zgodnie z Jego Wolą. Amen
 mama: 05.12.2015, 23:50
 Mateńko Fatimska proszę o opiekę mojego syna i jego rodziny

 Ella: 07.11.2015, 14:15
 NIEPOKALANE SERCE MARYI MIEJ NAS W SWOJEJ OPIECE, AMEN!!
 Anna: 07.11.2015, 04:32
 Matko Boża, proszę o wyleczenie syna Jacka z choroby alkoholowej i aby mial siłe uwolnic się od złych wplywów swego ojca oraz o zgodę w jego rodzinie
Dziękuję za dotychczasową opiekę.
 
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2016 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej