Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Podatek od darowizny

     Mam otrzymać darowiznę środków pieniężnych od członków najbliższej rodziny. Kwoty te będą różnej wielkości. Ponadto przekazanie pieniędzy od jednego darczyńcy nastąpi wielokrotnie. Czy w świetle obowiązujących przepisów będę musiał zapłacić podatek od każdej darowizny?

     Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w momencie zawarcia umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Świadczenie to ma charakter nieodpłatny. Obowiązek podatkowy w myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy lub praw, tj. na obdarowanym, i powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9 637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Zaliczenie do właściwej grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której nabywane są rzeczy i prawa majątkowe, i tak: do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

    Art. 4 a ww. ustawy mówi, że zwalnia się od podatku nabycie własności lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego i jednocześnie udokumentują * ich otrzymanie (w tym przypadku środków pieniężnych), dowodem przekazania na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Tak więc umowy darowizny środków pieniężnych dokonanych przez osoby wymienione w art. 4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn przekraczających kwotę 9 637 zł będą zwolnione z podatku po spełnieniu wcześniej wymienionych warunków. Zwolnienie powyższe ma zastosowanie bez względu na liczbę darczyńców i wysokość wpłat.

     * W przypadku, gdy podmiotem nabycia są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczone do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9 637 zł.


B. Z.


Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego

01/2009


Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu
Piotr Waglowski
Zbiór felietonów publikowanych przez autora w ramach prowadzonego przez niego od 1997 roku serwisu internetowego. Przedstawia opisy sporów sądowych oraz interpretacje przepisów prawnych dotyczących sieci... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej