Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Sprzedaż domu, a podatek

     Chcę sprzedać dom, który nabyłem w 2005 r. Budynek w momencie zakupu wymagał pewnych nakładów, na których poniesienie posiadam niezbędne rachunki. Czy koszty te będą uwzględnione przy określaniu wartości nieruchomości w momencie sprzedaży i ustalaniu podatku dochodowego?

     Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie podatku dochodowego, które weszły w życie od 1 stycznia 2007 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym w przypadku zbycia nieruchomości podlega dochód, tj. przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

     Art.10 ust.1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy mówi, że jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

     - nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
     - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
     - prawa wieczystego użytkowania gruntów – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

     Podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczania podatku. Podstawą jest natomiast dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy.

     Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Kosztami uzyskania przychodu są natomiast udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy lub praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość poczynionych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie różnego rodzaju opłat administracyjnych.

     Tak więc kosztem uzyskania przychodu będzie cena, którą podatnik zapłacił w momencie nabycia nieruchomości oraz wydatki poniesione na remont i modernizację posiadanej nieruchomości, potwierdzone fakturami VAT.

     Ponadto należy zauważyć, że urzędy skarbowe zazwyczaj przyjmują za koszty uzyskania przychodu inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, takie jak:

     - wynagrodzenie notariusza,
     -– koszty związane z udzieleniem kredytu na zakup nieruchomości i inne.


B. Z.


Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego

45/2008


Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu
Piotr Waglowski
Zbiór felietonów publikowanych przez autora w ramach prowadzonego przez niego od 1997 roku serwisu internetowego. Przedstawia opisy sporów sądowych oraz interpretacje przepisów prawnych dotyczących sieci... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej