Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Bąbel

     Przypominając sobie podstawową wiedzę na temat sakramentu bierzmowania warto przywołać kontekst Nowego Testamentu. Po upływie 7 tygodni od zmartwychwstania, a 10 dni od swojego wniebowstąpienia Jezus posyła uczniom Ducha Świętego. Było to w Jerozolimie, w dniu Pięćdziesiątnicy /Dz 2,1/. Po uroczystości Paschy i celebrowanym jesienią Święcie Namiotów jest to trzecie co do ważności święto żydowskie. Najpierw świętowano zbiory zboża, później przekazanie Mojżeszowi Prawa na górze Synaj. Natomiast rodzący się Kościół w Pięćdziesiątnicę przeżył pierwsze bierzmowanie w swoich dziejach.

     Duch naucza apostołów, aby rozumieli sens nauki Jezusa /J 14,26/; utwierdza w wierze i wzmacnia do głoszenia Ewangelii; uzdalnia do funkcji świadka Chrystusa wobec wszystkich ludzi aż do męczeństwa. Odtąd chrześcijanie jawnie głoszą, że Chrystus jest Mesjaszem /Dz 4,12/. To dynamika Ducha sprawia, że Ewangelia i Kościół zyskują tak imponujący zasięg terytorialny. Duch intensywnie działając w duszach ożywia religijne życie ochrzczonych. Sprawia, że ochrzczony przestaje być "człowiekiem zmysłowym" /1 Kor 2,14/, bo rodzi się życie człowieka duchowego /Ga 5,25/.

     Teologia uczy, że działanie Ducha Świętego w Kościele przebiega zasadniczo na trzech polach: nauczania /Urząd Nauczycielski Kościoła/, uświęcania /sakramenty/ i kierowania /hierarchia/. Urząd Nauczycielski nazywany jest też Magisterium Kościoła. Jego funkcja polega na przekazywaniu autentycznej nauki przez papieża i wszystkich biskupów będących w jedności ze Stolicą Apostolską. Jednym z najważniejszych, współczesnych dokumentów Magisterium jest Katechizm Kościoła Katolickiego /skrót KKK/. Obok niego szczególne znaczenie mają oficjalne, pisemne wypowiedzi papieskie.

     Do głównych dokumentów tego typu należy zaliczyć: encykliki, adhortacje, bulle, motu proprio i listy apostolskie. Encyklika /grec. list okólny/ znana od XVIII w. jest to obszerne pismo papieża przeznaczone do szerokiego rozpowszechnienia w Kościele ważnych treści. Adhortacja /łac. napomnienie/ to dokument zbliżony w formie do encykliki. Najczęściej podsumowuje obrady Synodu Biskupów i przekazuje wnioski do realizacji. Bulla /łac. bąbel, coś wypukłego/ to urzędowy tekst w języku łacińskim o doniosłym znaczeniu potwierdzony papieską pieczęcią /stąd nazwa/. Dotyczy np. faktu kanonizacji, treści dogmatów, organizacji diecezji, ogłoszenia jubileuszy etc. Motu proprio /łac. spontanicznie/ to osobisty list papieża do wszystkich lub do grupy wiernych. Wspomniane publikacje często otrzymują swój tytuł od pierwszych słów tekstu.


ks. Jan Sawicki


Tekst pochodzi z Tygodnika

21 marca 2010


Sakrament bierzmowania czyli Duch Święty rozdaje prezenty. List do młodzieży Sakrament bierzmowania czyli Duch Święty rozdaje prezenty. List do młodzieży
Bp Antoni Długosz
Ksiądz biskup Antoni Długosz napisał list do młodych, którzy będą przeżywać w niedługim czasie szczególny dzień sakramentu bierzmowania.... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej