Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Przez 50 lat nic nie jadła i nic nie piła

Chociaż Marta Robin zmarła już dziewiętnaście lat temu, to jednak we Francji "pełno jej" wszędzie: w ruchach chrześcijańskiej odnowy, w nowopowstałych wspólnotach zakonnych, w książkach, artykułach.. . A to płynie z faktu, że przez jej dom przewinęło się ponad sto tysięcy ludzi, a dla każdej z osób spotkanie z Martą stało się źródłem nowej mocy, nowego spojrzenia na życie, a niejednokrotnie początkiem prawdziwego nawrócenia.

W opublikowanych świadectwach ludzi na temat tych spotkań nieustannie przewija się jeden wątek: każdy przeżył swego rodzaju szok czy wewnętrzne poruszenie (mniejsza o słowo) z powodu uderzającego "paradoksu". Otóż każdy, kto pochylał się nad łóżkiem Marty, mniej lub bardziej uzmysławiał sobie rozmiar jej cierpienia. Powszechnie było wiadomo, że prócz cierpienia, związanego z całkowitym paraliżem, Marta uczestniczyła w męce Jezusa. Od czwartku do niedzieli była "nieobecna" dla otoczenia, przeżywając mistycznie, lecz realnie, krwawo, poszczególne etapy Męki. W ciągu pozostałych dni tygodnia na jej czole pozostawały nieraz ślady zaschniętej krwi. W jej drobnym ciele koncentrował się bezmiar cierpienia, wobec którego stawało się jak przed głębokim misterium.
Lecz - właśnie "paradoksalnie" dla logiki tego świata - z głębi tego cierpienia wydobywały się nie rozgoryczenie i bunt, lecz przedziwny pokój i pogoda. Spotkanie z Martą, trwające przeciętnie kilka minut, szybko i niepostrzeżenie przechodziło w duchowe porozumienie. Potrafiła w ciągu chwili "pojąć" cały ciężar życia, z jakim się do niej przychodziło, wziąć go niejako na siebie i przepoić światłem swej niezwykłej ufności. Z pośród wielu świadectw na ten temat przytoczmy jedno, którego autorem jest obecny redaktor naczelny chrześcijańskiego tygodnika L'Homme Nouveau (Nowy Człowiek): "Wiadomo, że Marta była sparaliżowana od 1928 r. i niewidoma od 1939, ja stykałem się z nią w latach 1946-1981, to znaczy przez okres trzydziestu pięciu lat. Nigdy nie liczyłem, ale sądzę, Że w latach 1954-68 odwiedziłem ją przynajmniej ze sto razy. W ciągu tego okresu patrzyłem na głowę Marty, położoną zawsze na tym samym miejscu, na boku. Spoglądałem na jej kołdrę, która z grubsza rysowała sylwetkę jej ciała. Było oczywiste to, że jej nogi nie były wyciągnięte, lecz zgięte w kolanach (leżała na nich). Sparaliżowana, leżała całkowicie nieruchomo. Niewidoma, przebywała stale w półmroku, ponieważ najmniejszy promień światła zadawał jej ból nie do zniesienia (...). Tym, co w moim przekonaniu stanowi o największym świadectwie jej życia, to jej pokój, radość i niewzruszona ufność. Zastanawiałem się nieraz, jak ja zachowałbym się w podobnej sytuacji (...). Cierpiała, lecz w sercach wszystkich tych, którzy opuszczali jej pokój, zamieszkiwała nowa radość, której dotąd nie zaznali. Ileż to razy sam wchodziłem do niej, pełen problemów, a niekiedy i ciężkich zmartwień. Ona brała to wszystko na siebie, porozmawiała i - nie wiadomo jak - przywracała ufność i wewnętrzną radość. Moc zmartwychwstawania, która wypływa z wysokości Krzyża, tworzyła nieustanny rytm wszystkich spotkań i rozmów z Martą".

Od księdza Fineta, ojca duchownego Marty, dowiadujemy się o kilku epizodach z jej młodości. W wieku dorastania ciężko chorowała i myślała, że wkrótce umrze. Przeżyła jednak, lecz nie mogła chodzić. Siedziała w swoim fotelu i wyszywała. W czasie kolejnego ataku choroby, gdy przekonana już była o bliskiej śmierci, ujrzała św. Tereskę od Dzieciątka Jezus. Dowiedziała się, że posiada wybór: albo pójść do nieba natychmiast, albo przyjąć misję wynagradzania za grzechy, cierpiąc w jedności z Chrystusem w intencji odrodzenia Kościoła i życia chrześcijańskiego we Francji. Od 1928 r. Marta zaczyna w ogóle nie spać, nie jeść i nie pić. W uroczystość Ofiarowania Pańskiego 1932 r. traci czucie w rękach i nogach. Od tej pory, aż do śmierci, leży na nogach, zgiętych w kolanach. Cóż działo się w ciągu tysięcy nieprzespanych nocy? Spełniało się jej pragnienie, jakie wyraziła w swym akcie całkowitego zawierzenia woli Bożej: "Najdroższy mój Zbawicielu! Przyjmij moją ofiarę całopalną, jaką nieustannie składani Ci w ciszy. Zechciej przemienić ją w dobra duchowe dla tylu milionów serc, które Ciebie nie kochają; przyjmij ją dla nawrócenia grzeszników, powrotu błądzących i niewiernych, i dla uświęcenia Twych najdroższych kapłanów..." Podczas, gdy inni spoglądają na nią niekiedy z politowaniem, sama Marta doświadcza niepojętego dla świata szczęścia, płynącego z zacieśniania swych więzów z Bogiem. Jakże czymś wspaniałym jest wiara: wierzyć wtedy, gdy się nie widzi, wiedząc tylko to, że "Bóg powiedział"; wiedza bez widzenia zapala w duszy światło, którego promienie pozwalają nam odkryć wielki świat, jaki nosimy w sobie, a którego istnienia nawet nie przeczuwaliśmy.

Marta Robin
Marta nie mogła przełknąć nawet kropli wody, a jednak przyjmowała Komunię św. Był to jej jedyny pokarm przez ponad pół wieku. Jakiekolwiek oszukaństwo w tym względzie zostało wykluczone przez wielu lekarzy, którzy z wielką skrupulatnością czuwali nad nią i badali jej zachowanie. Najczęściej przyjmowała komunię św. z rąk księdza Fineta, lecz przytoczmy najpierw świadectwo ks. Marzioux, który odwiedził Martę w lutym 1939 r.: "Przede wszystkim uderzyła mnie jej niezwykła pokora. Na moje liczne pytania odpowiadała zawsze z tą samą precyzją... W którymś momencie rozmowy - wspomina kapłan - Marta powiedziała z ożywieniem: "Jezus już przyszedł". Ja sam natomiast nie słyszałem nawet szczekania psa, zapowiadającego przybycie wieczornego gościa. Po chwili, ks. Finet wszedł do pokoju, niosąc komunię św. Jeszcze przed tym spotkaniem, ks. Finet uprzedził mnie, mówiąc: "Marta nie może przyjmować żadnego pokarmu. Proszę jedynie przybliżyć Hostię do jej warg. Hostia sama zostanie wchłonięta". I tak się stało: ku memu zdziwieniu, hostia wymknęła się z mych palców w momencie, gdy przybliżałem ją do ust Marty". Dodajmy bardziej szczegółowy opis ks. Fineta: Marta przyjmowała Komunię św. w sposób zdumiewający... Podaną jej hostię przyjmowała bez połykania, do którego była absolutnie niezdolna. Wszyscy ci, którzy podawali jej komunię, mieli wrażenie, jakoby hostia wyrywała się im z palców. Mnie samemu kilkakrotnie przydarzyło się, że nawet z odległości ok. 20 cm hostia sama trafiała wprost do jej ust. Historia ta wydawała się co najmniej śmieszna pewnemu księdzu z Wietnamu, zanim nie odprawił mszy św. w pokoju Marty. W czasie udzielania jej komunii miał się na baczności, trzymając pewnym chwytem małą hostię. Lecz i tak wymknęła mu się z palców, przemierzając sama kilkucentymetrową odległość.

Ceniony filozof i pisarz - Jean Guitton, który napisał także książkę o Marcie, zapytał ją kiedyś wprost na temat tego niezwykłego zjawiska. «Tak, to jest cały mój pokarm - odpowiada Marta - Zwilżają mi usta, ale niczego nie mogę przełknąć. Hostia wnika we mnie, lecz ja sama nie wiem, jak. Eucharystia nie jest zwykłym pokarmem. Za każdym razem, nowe życie we mnie się wlewa. Jezus jest w całym moim ciele, jakbym zmartwychwstawała. Komunia jest czymś więcej, niż zjednoczeniem: jest stopieniem się w jedno». W czasie jeszcze innego spotkania, jakby lekko zniecierpliwiona, Marta wyznaje: Mam ochotę wołać do tych, którzy ciągle mnie pytają, czy naprawdę nie jem! - że jajem więcej niż oni, ponieważ karmię się eucharystycznym Ciałem i Krwią Jezusa. Chciałabym im powiedzieć, że to oni sami powstrzymują w sobie efekty tego pokarmu..."

Co myśleć na temat wymykających się z rąk kapłana hostii, spożywanych przez Martę bez połykania? Wbrew pozorom dziwaczności, zjawisko to potrafi wiele powiedzieć na temat wzajemnej relacji Marty i Chrystusa. Weźmy pod uwagę fakt, że Jezus pozostał w Eucharystii ze swego nieskończonego pragnienia zjednoczenia się z człowiekiem w miłości. Dla każdego, kto rozpoznaje w hostii żywą obecność Boga, przychodzącego jedynie z miłości - moment, poprzedzający przyjęcie Komunii św. jest momentem gorącej tęsknoty. Otóż, jest to tęsknota dwóch osób i dwóch serc: Serca Bożego i serca ludzkiego, które nawzajem ku sobie się wyrywają. Hostia, wyrywająca się z rąk kapłana, to przecież sam Chrystus, dążący w pośpiechu na spotkanie ze stworzeniem, które umiłowało Go ponad wszystko i oczekuje na Niego z wielką tęsknotą. Radość człowieka z przyjmowania Komunii św. wypływa stąd, że jest to najpierw radość samego Boga. Dusza wie o tym, że Bóg niezmiernie się raduje, mogąc w niej zamieszkać. Skoro Bóg jest nieskończony, więc i Jego radość jest bez granic. Skoro Bóg nieskończenie raduje się we mnie -jak wielka powinna być więc moja radość! W ostateczności, duchowe szczęście Marty wynikało z jej doświadczenia Boga, jako Boga niezmiernie szczęśliwego w jej duszy! Jest to jedyny rodzaj szczęścia, o które nie potrzeba się bać, że się je utraci. Gwarancją jego trwałości jest nieodwołalna miłość Boga i Jego niegasnące pragnienie uszczęśliwienia swych stworzeń. Jedyna przeszkoda istnieje po stronie człowieka, a tkwi ona w wygasaniu wiary, które prowadzi do zaniku miłości, a w ostateczności - do grzechu. Skoro więc początkiem prawdziwej radości jest radość Boga, który zamieszkuje w kochającej Go duszy - więc nie trudno pojąć, dlaczego jedynym staraniem Marty było wzrastanie w prawdziwej miłości. Jeśli potrafiła znosić swoje cierpienie bez buntu i zgorzknienia, to tylko dlatego, że w przeróżnych cierpieniach widziała największą szansę na postęp w miłości. Co więcej: pragnąc obarczyć się cierpieniami innych, a zwłaszcza grzeszników - pragnęła żyć miłością najtrudniejszą, czyli najbardziej bezinteresowną, nie lękającą się ponieść ofiary za innych. Taka miłość właśnie najbardziej upodobniła Martę do Chrystusa, czego wyrazem były stygmaty Męki, jakie na sobie nosiła. Marta - egoistka, szukająca za wszelką cenę szczęścia? Masochistka - ponieważ nie bała się heroicznie podjąć cierpienia innych? Jeśli tak, to jak wówczas wytłumaczyć fakt, że ta sama Marta zapalała w innych iskrę radości i szczęścia?

Żyć przez Pięćdziesiąt lat o samej Komunii św. - to niewątpliwy cud. Ale skłania on do refleksji na temat cudu zupełnie niewypowiedzianego, jakim jest nowe życie, które rodzi się w nas dzięki Eucharystii. Okaże się ono w całej pełni przy Zmartwychwstaniu, gdy spełni się obietnica Jezusa: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, nie umrze, lecz będzie żył na wieki". Aż do tego czasu, skarb życia wiecznego, poczętego z Eucharystii, będziemy przeżywali w samej wierze. Lecz wygląda na to, że i poprzez "znak" Marty Jezus pragnie wzmocnić naszą wiarę. W znaku tym niejako "zmysłowo" dotykamy prawdy, że Eucharystia - że sam Bóg jest jedynym i wystarczającym źródłem ludzkiego istnienia. Nie potrzeba wam innego pokarmu, kiedy Ja sam was karmię moim Ciałem - zdaje się On mówić. W istocie rzeczy, z eucharystycznych przeżyć Marty wydobywa się orędzie samego Jezusa: Abyście wierzyli, że nie ziemski pokarm i napój, lecz tylko moje Ciało i Krew dadzą wam prawdziwe życie. Któż wzgardziłby tym szczególnym zaproszeniem dc wiary? Któż nie potrzebowałby jej wzmocnienia w atmosferze powszechnego "bzika" na punkcie materialnej troski o ciało?

ks. Andrzej Trojanowski TChr

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 1-2/2000Wasze komentarze:
 marzena aneta: 21.11.2022, 21:39
 Marto Robin kocham Cię dziękuję Marto Robin módl się za nami dziękuję Marto Robin proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Marto Robin proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 CUDA NA KIJU: 30.04.2020, 08:16
 A jednak jadła... Ciało... Czyli nie aż takie osiągnięcie jakby moglo się wydawać. To znam lepszych od niej. I to nie tylko w Indiach, ale w naszej Polsce. Pewien facet nie je tam od 50 lat i nie pije. Potwierdzili to lekarze. O żadnych komuniach oczywiście nie ma mowy. A w Polsce to chociażby Pani o pseudonimie "Veni" albo Mariusz Alin. Także JEŻELI WIERZYSZ ZE MOŻESZ, TO NIE MUSISZ SIĘ NA NIKOGO POWOŁYWAĆ ANI NIKOGO BŁAGAĆ W PACIERZACH A I TAK STANIE CI SIĘ WEDŁUG TWOJEJ WIARY. A TY W JAKIEGO BOGA WIERZYSZ?? W STARCA Z BRODĄ NA OBŁOKACH. CZY MOŻE W MOC w Tobie i we wszystkich braciach których napotkasz na swojej drodze??
 Basia: 05.04.2020, 22:40
 twe męki niech dadzą cud nawróceń opozycji,ateistów,z gender
 Stanisław: 09.08.2018, 17:15
 Każde słowo które pochodzi z ust BOŻYCH staje się pokarmem i napojem na życie teraz i na życie Wieczne. JEZU KOCHAM CIEBIE, UFAM TOBIE.
 Agnieszka: 17.01.2018, 22:42
 Niech dobry Bóg wam błogosławi.
 Misio: 24.10.2017, 09:05
 Któż jak Bóg.
 BB: 13.07.2016, 14:49
 Kiedyś zastanawiało mnie, co za Bóg robi ludziom takie rzeczy? Dziś wiem, że to nie Bóg. Wystarczy przeczytać Biblię i poznać Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Każdy, kto szedł za Jezusem, był przez Niego chroniony i szatan nie mógł go tknąć. Tak jest do dzisiaj. Marta Robin oddała sie w opiekę samemu szatanowi pod postacią matki boskiej. Modliła się do demonów i w swoim zwiedzeniu (mówiąc delikatnie), jak wielu katolickich ''świętych'' , wydumała sobie, że będzie cierpieć za inne dusze i grzechy ludzi. A człowiek nie ma takiej mocy. Tylko Jezus mógł i cierpiał za wszystkich ludzi, by ci mogli dostąpić życia wiecznego. Nikt więcej nie musi tego robić, a i nie jest w stanie, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami i nawet własnych grzechów nie możemy zmazać. Robi to Jezus i tylko On. Marta była ofiarą chorej katolickiej nauki. Tak jak np. Anneliese Michel.
 anna: 15.04.2016, 22:04
 Panie Boże, dziękuję za wszystkie łaski dla mojej rodziny. A ja przepraszam za moje grzechy. PRZEPRASZAM z całego serca.
 BrozioK: 08.12.2015, 15:56
 Mnie bóg Kocha


 JOZUE: 05.03.2015, 20:50
 To ze ktos w BOGA NIEWIERZY to pytam sie go CZLOWIEKU poco zyjesz na swiecie zanim odpiszesz daj sobie czas a z mojej strony jest mi bardzo zal osob niewierzacych choc NIKT NIKOGO DO WIARY NIE ZMUSZA MILOSC MUSI BYC PRAWDZIWA Z SERCA ale pamietajcie wszyscy NIEWIERZACY ze nie wszyscy swieci dobrze zaczynali ale wszyscy dobrze skonczyli
 ja:): 13.12.2014, 12:58
  Józek: 08.06.2011, 02:09 Wielkie mi rzeczy. Ja nic nie jem i nie piję od 60 lat i też jakoś żyję. A przestałem jeść, bo pieczywo zaczęło mi płakać krwią. Serio. Jakiekolwiek oszustwo wykluczyli znani i szanowani lekarze... szczerze w to nie wierze
 ja:): 13.12.2014, 12:57
 prosze nakłon moja rodzine i mnie do wiekszej iary w Boga
 grota myśli: 23.08.2014, 16:39
 Wniosek w KAŻDEJ takiej cudownej historii zawsze ten sam: chcesz szczęścia duchowego - cierp fizycznie, bądź unieruchomiony, ułomny, uzależniony od opiekunów. Może, my wszyscy wybierzemy mękę fizyczną, udamy się do hospicjów i będziemy umierali fizycznie dla Boga, który, wg Biblii, po to stworzył ludzi, by wyłącznie DZIĘKI mękom fizycznym mogli doń się NIECO zbliżyć??? Dajcie swojej duszy dojść do głosu, wtedy dowiecie się, kim jesteście i kim jest Bóg, po co potrzebujecie reinkarnacji i jakie są wasze REALNE cele na obecne i dalsze wcielenia. Słuchajcie tylko waszej duszy, bo NIĄ JESTEŚCIE.
 bogna: 19.06.2014, 20:06
 Marto tak ukochać Boga jak ty. Proszę za moją rodzinę, która mimo moich próśb i modlitw trwa przy niewierze.
 RODZINA: 12.03.2014, 12:42
 PANIE BOZE DAJ NAM ZNAK ZE NAS SLYSZYSZ NASZE MODLITWY WOLANIE I PROSBY DZIEKUEJMY ZA WSZYSTKO BOG ZAPLAC
 Genowefa: 06.01.2014, 13:17
 Proszę Cię Marto o pokój w sercu moim i moich bliskich
 anonimowy: 04.04.2013, 10:56
 Polecam serie książek z filmami UCZTA DUCHOWA. Fajne i budujące po pooglądaniu czuję się szczęśliwa, że tyle dowodów jest na życie Boga. Św. s. Faustyna była Polką z czego jestem bardzo dumna. ,,Jezu ufam Tobie''
 Przemek: 27.02.2013, 20:13
 Proszę Cię Marto Robin o Twoje wstawiennictwo u Boga w dobrym rozwiązaniu mojego problemu.
 krzysztof: 22.11.2012, 20:48
 mnie Bóg nie kocha
 ---: 11.11.2012, 11:12
 DO PAM JAK NIE WIERZYSZ W BOGA TO ZAPRASZAM NA STRONE WWW CZATACHOWA- JEZUS ŻYJE I UZDRAWIA NA DUSZY I NA CIELE NAJWIĘKSZYCH NIEDOWIARKÓW BO KOCHA NAJWIĘKSZEGO NAWET GRZESZNIKA TAKĄ MIŁOŚCIĄ ,ŻE TRUDNO TO OPISAĆ I WYRAZIĆ SŁOWAMI.
(1) [2] [3] [4]


Autor

Treść

Nowości

św. Dorotaśw. Dorota

Modlitwa do św. DorotyModlitwa do św. Doroty

Litania do św. DorotyLitania do św. Doroty

św. Paweł Mikaśw. Paweł Mika

Modlitwa do św. Pawła Miki i Towarzyszy męczennikówModlitwa do św. Pawła Miki i Towarzyszy męczenników

Miłość oblubieńczaMiłość oblubieńcza

Najbardziej popularne

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej