Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

"Cud krwi" św. Januarego

W Neapolu od kilkunastu stuleci, każdego roku ma miejsce nadzwyczajny fenomen, tak zwany "cud krwi" św. Januarego. Męczennik ten został ścięty w 305 r. Jak mówi tradycja, jedna z pobożnych kobiet obecna podczas egzekucji, zebrała do flakonika pewną ilość krwi. Krew Świętego przechowywana jest w specjalnym relikwiarzu. Od tamtego czasu, każdego roku dokonuje się niewytłumaczalny fenomen.Skrzepnięta krew "ożywia się" przechodząc w stan płynny. Badania naukowe wykazały, że jest to prawdziwa ludzka krew, która ma właściwości i zachowuje się jak tętnicza krew żyjącego człowieka.

Ten cudowny znak powtarza się 19 września w rocznicę męczeństwa Świętego, a także w pierwszą niedzielę maja oraz czasami 16 grudnia, z okazji wyjątkowych wydarzeń.

"Cud" krwi św. Januarego rzuca wyzwanie współczesnej nauce i podstawowym prawom fizyki. Naukowcy stoją przed wielką zagadką, której nie są w stanie wyjaśnić. Zakrzepła, pochodząca z IV wieku ludzka krew, nagle przechodzi w stan ciekły. Na oczach wszystkich zmienia barwę, lepkość, ciężar, objętość. Dokonuje się to dziwne zjawisko w datach stałych lub zmiennych, niezależnie od temperatury, w chłodzie lub cieple, gdy temperatura w katedrze waha się od 5-6° do 30-32° C. Również nie zależy to od napięcia psychicznego tłumu, ponieważ krew często rozpuszcza się nie tylko na oczach tłumów, ale także wobec kilku osób, lub zastawano ją płynną w momencie otwierania kasy pancernej, w której jest przechowywana. Przechodzenie krwi ze stanu skrzepłego w stan płynny jest niezależne od ludzkich pragnień. Odnotowano przypadki, że krew pozostawała w stanie skrzepnienia także po dniach intensywnej modlitwy, maksymalnego napięcia psychicznego tłumu wiernych. Miało to miejsce w 1976 r., w ciągu wszystkich 8 dni wystawienia relikwii.

Fizycy i hematolodzy są zgodni, że przetrwania krwi przez przeszło 1690 lat w stanie morfologicznie niezmienionym, oraz nagłych zmian w objętości i ciężarze, przechodzenia w stan płynny i powrotu do stanu pierwotnego, tego wszystkiego nie można wytłumaczyć na gruncie nauki. Współczesna nauka nie może dać żadnego przekonywującego wyjaśnienia dla tego tajemniczego zjawiska. Wszystkie próby laboratoryjnego odtworzenia tego fenomenu zakończyły się fiaskiem. Niekiedy krew rozpuszczając się, w imponujący sposób zmienia swoją objętość. Bywa, że pęcznieje i wypełnia cały pojemnik, innym razem zajmuje znacznie mniejszą przestrzeń. Dla naukowców szokujący jest fakt, że czasami zmienia się także ciężar krwi. Również kolor ulega zmianom od jaskrawej do ciemnej lub brudnożółtej czerwieni. Całkowicie wymyka się prawom fizyki także czas przechodzenia ze stanu stałego do płynnego. Czasami bywa, że następuje to w jednym momencie, innym razem trwa ten proces kilka minut lub cały dzień. Podobnie jest z krzepnięciem. Wszystkie te zjawiska są w oczywistym konflikcie z niezmiennymi prawami fizyki. Każdy dobrze o tym wie, że w cieple krew się nie rozpuszcza, lecz twardnieje.

Analiza spektrograficzna udowodniła ponad wszelką wątpliwość, iż mamy do czynienia z prawdziwą, arteryjną, czystą ludzką krwią, bez żadnych obcych substancji chemicznych.

Hipoteza dodania jeszcze w średniowieczu do krwi jakiejś substancji, całkowicie upadła dlatego, że badania archeologiczne dowiodły, że ampułki i ich zamknięcia pochodzą z IV wieku i nie ma możliwości innego ich otwarcia jak tylko przez rozbicie.

Krew św. Januarego w niewytłumaczalny sposób nie podlega normalnie obowiązującym prawom przyrody, bo gdyby podlegała, to już dawno by się zepsuła i zamieniła się w proch.

Włoski uczony prof. Gastone Lambertini, po wielu latach badań, doszedł do następującego wniosku: "Prawo zachowania energii, zasady, które rządzą żelowaniem i rozpuszczaniem koloidów, teorie starzenia się koloidów organicznych, eksperymenty biologiczne dotyczące krzepnięcia plazmy: wszystko to potwierdza, jak substancja, czczona od wielu wieków, rzuca wyzwanie każdemu prawu przyrody i każdemu tłumaczeniu, które nie odwołuje się do tego, co nadprzyrodzone. Krew św. Januarego to jest skrzep, który żyje i który oddycha: nie jest więc jakąś «alienującą» pobożnością, lecz znakiem życia wiecznego i zmartwychwstania".

Papież Pius XII nazwał ten fenomen cudem. Jan XXIII przybył specjalnie do Neapolu, aby być obecnym przy cudzie i wyznał, że jest wielkim czcicielem św. Januarego. Arcybiskup Neapolu kard. Corrado Ursi twierdzi, że fenomen "ożywiania" - rozpuszczania się krwi jest bezpośrednio związany z faktem zmartwychwstania Chrystusa. Jest znakiem istnienia życia wiecznego oraz wezwaniem do wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i zmartwychwstanie ciał wszystkich ludzi, którzy istnieli na ziemi.

Św. January dlatego poniósł śmierć męczeńską, ponieważ Chrystus byt dla niego największą wartością. Historycy twierdzą, że męczeństwo miało miejsce w Pozzuoli w 305 roku. Św. January był biskupem Benewentu. Urodził się około 275 r. W czasie prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana (234-313) został aresztowany diakon Sossus. Biskup January zdecydowanie zaprotestował przeciwko niesprawiedliwemu uwięzieniu swego diakona. W odpowiedzi namiestnik Drakoncjusz aresztował i skazał biskupa Januarego na śmierć. Został ścięty 19 września 305 r. Podczas egzekucji ś w. Januarego jedna z chrześcijańskich kobiet nabrała do flakoników jego krew, którą do dnia dzisiejszego przechowuje się w katedrze w Neapolu. Relikwie krwi Świętego przechowywane są w katedrze, w kaplicy zbudowanej na początku XVII w. jako dziękczynienie za uratowanie Neapolu od dżumy w 1526 roku. Znajduje się tam kasa pancerna, a w niej misternie wykonany relikwiarz, wewnątrz którego są dwie ampułki pochodzące z IV wieku. Jedna z ampułek jest większa, wypełniona w około dwóch trzecich krwią. Natomiast w mniejszej ampułce krwi jest niewiele. Obie ampułki są zapieczętowane bardzo twardym, liczącym około 16 wieków, mastyksem. Tak więc nie można ich otworzyć inaczej jak tylko przez rozbicie.

Wszystkie badania naukowe mogły być przeprowadzone tylko za pomocą metody spektralnej.

Każdego roku 18 września, w wigilię męczeństwa św. Januarego, przed katedrą w Neapolu gromadzą się tłumy ludzi. Na początku czuwania modlitewnego zapalone zostają tak zwane pochodnie wiary. Następnego dnia, wczesnym rankiem, ks. kardynał idzie w procesji do kaplicy i bierze relikwie krwi Świętego, która najczęściej w tym momencie się rozpuszcza. Kardynał niesie relikwie w procesji wzdłuż nawy głównej pokazując ampułki z cudowną krwią. W tym czasie przeszło 10 tysięcy wiernych z radością klaszcze w dłonie. Krew jest w stanie płynnym jeszcze przez 8 następnych dni. Najczęściej na powierzchni pojawiają się pęcherzyki, a więc krew w tajemniczy sposób wchodzi w stan "wrzenia". Osiem dni "cudu krwi" św. Januarego są dniami modlitewnego czuwania. Ludzie żarliwie się modlą, przystępują do spowiedzi, a najważniejszym wydarzeniem jest spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem w Komunii św. Cud krwi św. Januarego jest więc znakiem pobudzającym do żywej wiary w realną obecność Zmartwychwstałego Pana w Eucharystii. Taki jest ostateczny sens tego nadzwyczajnego znaku - pobudzić do żywej wiary. Kościół uznaje kult świętych relikwii i czuwa nad jego prawowiernością, ale nigdy się oficjalnie nie wypowiedział, i nigdy się nie wypowie, na temat cudu krwi św. Januarego.

Dziękując Chrystusowi za ten bardzo czytelny znak dany dla umocnienia naszej wiary, pomódlmy się słowami starożytnego hymnu, który jest śpiewany podczas trwania "cudu św. Januarego"

"Do Świętej Trójcy zanosimy wiele podziękowań za tego wielkiego Świętego, który został nam dany. Rycerzu Jezusa Chrystusa, rozszerz naszą świętą wiarę i daj światło temu, który nie wierzy!"

Stefan Piotrowski

Publikacja za zgodą redakcji "Miłujcie się!"


   

Wasze komentarze:
 mama: 21.09.2022, 12:49
 Św January proszę Cię o wstawiennictwo u Boga, aby wszyscy z mojej rodziny zostali zbawieni. Jeżeli chodzi o sprawy ziemskie to proszę uproś dla moich synów łaski żeby dobrze się wykształcili, spotkali na swojej drodze dobre, mądre i religijne kobiety dla których Bóg i rodzina będą najważniejsze. Nigdy niech nie zbłądzą w drodze do Boga, Św January czuwaj zawsze nad nimi bardzo cię o to proszę.
 marzena aneta: 19.09.2022, 13:58
 Święty January módl się za nami dziękuję Święty January kocham Cię proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 Anna: 19.09.2022, 13:40
 Święty January błagam o pomoc dla mnie i rodziny. Proszę o uwolnienie od zła, uzdrowienie i nawrócenie.O potrzebne łaski. Matko Boska ratuj błagam.
 Ewa: 12.05.2022, 18:46
 Sw January prosze cie o laske wiary dla syna i aby maz porzucil nalogi
 Emilia: 20.03.2022, 22:01
 Święty January, proszę pomóż mi wrócić do mocnej silnej wiary,
 Teresa: 11.01.2022, 14:23
 Św January wstaw się za moja córką Paulina aby Bóg wyleczył ją z licznych przewlekłych chorób
 Tomasz : 30.12.2021, 23:12
 Proszę panie jezu błagam o twoją opiekę i płaszcz ochronny nad naszymi rodzinami znajomymi i mną serce jezusa syna ojca przedwiecznego miej nas w swojej opiece jezu ufam tobie duchu święty boże w trójcy jedyny miej litość i miłosierdzie nad nami my grzeszni ciebie boga prosimy zachowaj nas dla siebie ojcze nasz który jesteś w niebie święte jest imię twoje święte niech przyjdzie królestwo twoje i wola twoja jaka jest w niebie taka niech będzie na ziemi chleba naszego do życia powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze ciężkie winy tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom podpowiec gdy będzie wodził nas na pokuszenie oraz zbaw nas od szatana złego przyjdź duchu święty jezu ty się tym zajmij ojcze od powietrza głodu ognia wody i wojny zachowaj nas panie Amen. Św. January proszę o zdrowie dla mnie, partnerki naszych rodziców, bliskiego pokrewieństwa, dzieci i wnuków...
 Pola: 03.03.2020, 20:25
 Święty JANUARY proszę o zdrowie psychiczne dla mojego syna Łukasza i dla mnie
 Renata: 18.12.2019, 21:28
 Że January proszę wyjednaj łaskę zdrowia psychicznego dla mnie i moich bliskich i łaskę przemiany naszych serc byśmy byli blisko Boga.Amen


 Halina 09.09.2019: 09.09.2019, 09:39
 Šwięty January proszę Cię o łaskę poprawy zdrowia dla mojej mamy, dla mnie oraz o zdrowie dla moich najbliższych. Proszę o łaskę nawrócenia dla syna Marcina - uzdrowienie relacji rodzinnych, syn jest arogancki i niegrzeczny dla najbliższych, nie chce się leczyć a jest chory na padaczkę, nie chce szukać pracy, nie chce ułożyć sobie życia rodzinnego (ma 32 lata). Żyje na koszt rodziców i jeszcze im dokucza. Jeszcze raz z pokorą w sercu proszę o możliwe łaski i dziękuję za dobra, ktørych doznałam w swoim życiu.
 Norbert : 26.08.2019, 11:57
 Święty January pomóż mi proszę
 Ewa: 20.09.2018, 00:13
 Sw.January prosze Cie o nawrucenie dla mojego meza Piotra.Prawdziwa gleboka wiare dla Alexa,zeby poprowadzil swoja rodzine do Boga.Za Maxa o uwolnienie z mocy zla ,leku , agresji i nienawisci wobec siebie jak i innych ,cierpliwosc i pokore ,gleboka prawdziwa wiare szczera spowiedz swieta a takze o wybor drogi zycia zgodny z wola Boza .O dar dobrego zdrowia dla calej rodziny i rozwiazanie problemow finansowych i rodzinnych . Prosze Cie takze za mnie sama o gleboka , prawdziwa i bezinteresowna wiare i ufnosc Bogu,Duchowi sw.i niepokalanej Matce Bozej Maryii . AMEN
 stefan: 19.09.2018, 21:41
 sw january prosimy o wnuczka wnuczke z zona gosia [o zdrowie
 Elżbieta: 19.09.2018, 21:22
 Św. January proszę za Twoim wstawiennictwem o łaskę przywrócenia wiary oraz z uwolnienia od wszelkich nałogów i przywiązania do grzecgu mojego męża, dzieci, synowe i wnuki. Proszę o potrzebne łaski i miłość dla naszej rodziny oraz zdrowie. Proszę o uzdrowienie mnie z nowotworu piersi. Bóg zapłać.
 Lidia : 19.09.2018, 13:55
 Św January! Wypros proszę dla mojego syna obfite dary Ducha Św. Rozeznanie powołania. Żywą wiarę i nawrócenie. Wyjście z depresji i odwagę do życia wśród ludzi.
 stanislawa: 26.01.2018, 22:15
 sw January prosze Cie o zdrowie dla corki Magdy i wyjscie z depresji
 Magdalena: 05.11.2017, 23:47
 Św. January błagam Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny. Szczęście i łaskę Bożą. Czuwaj nad Nami!
 mama: 09.10.2017, 09:48
 prosze o zywa wiare dla dzieci i ich rodzin
 Genowefa: 19.09.2017, 16:11
 Sw. January proszę o szczęśliwe rozwiązanie sprawy wiadomej Panu Bogu i Tobie.
 Francesca: 15.01.2017, 10:11
 Niestety ostatnio nie nastąpił ten cud. Dla Neapolu oznacza to katastrofę. Oby Św. January ochronil moich najbliższych, którzy tam są. Juz wiadomo że wulkan się uaktywnil. Żal wszystkich którzy tam mieszkają. Niestety pomimo iż na każdym kroku jest tam kościół, ludzie nie są tak wierzący.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]


Autor

Treść

Nowości

św. Franciszek z Asyżuśw. Franciszek z Asyżu

Litania do św. FranciszkaLitania do św. Franciszka

Modlitwa do św. Franciszka z AsyżuModlitwa do św. Franciszka z Asyżu

Napomnienia Św. Franciszka z AsyżuNapomnienia Św. Franciszka z Asyżu

Wiersze o świętym Franciszku z AsyżuWiersze o świętym Franciszku z Asyżu

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej