Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

"Cud krwi" św. Januarego

W Neapolu od kilkunastu stuleci, każdego roku ma miejsce nadzwyczajny fenomen, tak zwany "cud krwi" św. Januarego. Męczennik ten został ścięty w 305 r. Jak mówi tradycja, jedna z pobożnych kobiet obecna podczas egzekucji, zebrała do flakonika pewną ilość krwi. Krew Świętego przechowywana jest w specjalnym relikwiarzu. Od tamtego czasu, każdego roku dokonuje się niewytłumaczalny fenomen.Skrzepnięta krew "ożywia się" przechodząc w stan płynny. Badania naukowe wykazały, że jest to prawdziwa ludzka krew, która ma właściwości i zachowuje się jak tętnicza krew żyjącego człowieka.

Ten cudowny znak powtarza się 19 września w rocznicę męczeństwa Świętego, a także w pierwszą niedzielę maja oraz czasami 16 grudnia, z okazji wyjątkowych wydarzeń.

"Cud" krwi św. Januarego rzuca wyzwanie współczesnej nauce i podstawowym prawom fizyki. Naukowcy stoją przed wielką zagadką, której nie są w stanie wyjaśnić. Zakrzepła, pochodząca z IV wieku ludzka krew, nagle przechodzi w stan ciekły. Na oczach wszystkich zmienia barwę, lepkość, ciężar, objętość. Dokonuje się to dziwne zjawisko w datach stałych lub zmiennych, niezależnie od temperatury, w chłodzie lub cieple, gdy temperatura w katedrze waha się od 5-6° do 30-32° C. Również nie zależy to od napięcia psychicznego tłumu, ponieważ krew często rozpuszcza się nie tylko na oczach tłumów, ale także wobec kilku osób, lub zastawano ją płynną w momencie otwierania kasy pancernej, w której jest przechowywana. Przechodzenie krwi ze stanu skrzepłego w stan płynny jest niezależne od ludzkich pragnień. Odnotowano przypadki, że krew pozostawała w stanie skrzepnienia także po dniach intensywnej modlitwy, maksymalnego napięcia psychicznego tłumu wiernych. Miało to miejsce w 1976 r., w ciągu wszystkich 8 dni wystawienia relikwii.

Relikwie krwi Świętego Fizycy i hematolodzy są zgodni, że przetrwania krwi przez przeszło 1690 lat w stanie morfologicznie niezmienionym, oraz nagłych zmian w objętości i ciężarze, przechodzenia w stan płynny i powrotu do stanu pierwotnego, tego wszystkiego nie można wytłumaczyć na gruncie nauki. Współczesna nauka nie może dać żadnego przekonywującego wyjaśnienia dla tego tajemniczego zjawiska. Wszystkie próby laboratoryjnego odtworzenia tego fenomenu zakończyły się fiaskiem. Niekiedy krew rozpuszczając się, w imponujący sposób zmienia swoją objętość. Bywa, że pęcznieje i wypełnia cały pojemnik, innym razem zajmuje znacznie mniejszą przestrzeń. Dla naukowców szokujący jest fakt, że czasami zmienia się także ciężar krwi. Również kolor ulega zmianom od jaskrawej do ciemnej lub brudnożółtej czerwieni. Całkowicie wymyka się prawom fizyki także czas przechodzenia ze stanu stałego do płynnego. Czasami bywa, że następuje to w jednym momencie, innym razem trwa ten proces kilka minut lub cały dzień. Podobnie jest z krzepnięciem. Wszystkie te zjawiska są w oczywistym konflikcie z niezmiennymi prawami fizyki. Każdy dobrze o tym wie, że w cieple krew się nie rozpuszcza, lecz twardnieje.

Analiza spektrograficzna udowodniła ponad wszelką wątpliwość, iż mamy do czynienia z prawdziwą, arteryjną, czystą ludzką krwią, bez żadnych obcych substancji chemicznych.

Hipoteza dodania jeszcze w średniowieczu do krwi jakiejś substancji, całkowicie upadła dlatego, że badania archeologiczne dowiodły, że ampułki i ich zamknięcia pochodzą z IV wieku i nie ma możliwości innego ich otwarcia jak tylko przez rozbicie.

Krew św. Januarego w niewytłumaczalny sposób nie podlega normalnie obowiązującym prawom przyrody, bo gdyby podlegała, to już dawno by się zepsuła i zamieniła się w proch.

Włoski uczony prof. Gastone Lambertini, po wielu latach badań, doszedł do następującego wniosku: "Prawo zachowania energii, zasady, które rządzą żelowaniem i rozpuszczaniem koloidów, teorie starzenia się koloidów organicznych, eksperymenty biologiczne dotyczące krzepnięcia plazmy: wszystko to potwierdza, jak substancja, czczona od wielu wieków, rzuca wyzwanie każdemu prawu przyrody i każdemu tłumaczeniu, które nie odwołuje się do tego, co nadprzyrodzone. Krew św. Januarego to jest skrzep, który żyje i który oddycha: nie jest więc jakąś «alienującą» pobożnością, lecz znakiem życia wiecznego i zmartwychwstania".

Papież Pius XII nazwał ten fenomen cudem. Jan XXIII przybył specjalnie do Neapolu, aby być obecnym przy cudzie i wyznał, że jest wielkim czcicielem św. Januarego. Arcybiskup Neapolu kard. Corrado Ursi twierdzi, że fenomen "ożywiania" - rozpuszczania się krwi jest bezpośrednio związany z faktem zmartwychwstania Chrystusa. Jest znakiem istnienia życia wiecznego oraz wezwaniem do wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i zmartwychwstanie ciał wszystkich ludzi, którzy istnieli na ziemi.

Św. January dlatego poniósł śmierć męczeńską, ponieważ Chrystus byt dla niego największą wartością. Historycy twierdzą, że męczeństwo miało miejsce w Pozzuoli w 305 roku. Św. January był biskupem Benewentu. Urodził się około 275 r. W czasie prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana (234-313) został aresztowany diakon Sossus. Biskup January zdecydowanie zaprotestował przeciwko niesprawiedliwemu uwięzieniu swego diakona. W odpowiedzi namiestnik Drakoncjusz aresztował i skazał biskupa Januarego na śmierć. Został ścięty 19 września 305 r. Podczas egzekucji ś w. Januarego jedna z chrześcijańskich kobiet nabrała do flakoników jego krew, którą do dnia dzisiejszego przechowuje się w katedrze w Neapolu. Relikwie krwi Świętego przechowywane są w katedrze, w kaplicy zbudowanej na początku XVII w. jako dziękczynienie za uratowanie Neapolu od dżumy w 1526 roku. Znajduje się tam kasa pancerna, a w niej misternie wykonany relikwiarz, wewnątrz którego są dwie ampułki pochodzące z IV wieku. Jedna z ampułek jest większa, wypełniona w około dwóch trzecich krwią. Natomiast w mniejszej ampułce krwi jest niewiele. Obie ampułki są zapieczętowane bardzo twardym, liczącym około 16 wieków, mastyksem. Tak więc nie można ich otworzyć inaczej jak tylko przez rozbicie.

Wszystkie badania naukowe mogły być przeprowadzone tylko za pomocą metody spektralnej.

Każdego roku 18 września, w wigilię męczeństwa św. Januarego, przed katedrą w Neapolu gromadzą się tłumy ludzi. Na początku czuwania modlitewnego zapalone zostają tak zwane pochodnie wiary. Następnego dnia, wczesnym rankiem, ks. kardynał idzie w procesji do kaplicy i bierze relikwie krwi Świętego, która najczęściej w tym momencie się rozpuszcza. Kardynał niesie relikwie w procesji wzdłuż nawy głównej pokazując ampułki z cudowną krwią. W tym czasie przeszło 10 tysięcy wiernych z radością klaszcze w dłonie. Krew jest w stanie płynnym jeszcze przez 8 następnych dni. Najczęściej na powierzchni pojawiają się pęcherzyki, a więc krew w tajemniczy sposób wchodzi w stan "wrzenia". Osiem dni "cudu krwi" św. Januarego są dniami modlitewnego czuwania. Ludzie żarliwie się modlą, przystępują do spowiedzi, a najważniejszym wydarzeniem jest spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem w Komunii św. Cud krwi św. Januarego jest więc znakiem pobudzającym do żywej wiary w realną obecność Zmartwychwstałego Pana w Eucharystii. Taki jest ostateczny sens tego nadzwyczajnego znaku - pobudzić do żywej wiary. Kościół uznaje kult świętych relikwii i czuwa nad jego prawowiernością, ale nigdy się oficjalnie nie wypowiedział, i nigdy się nie wypowie, na temat cudu krwi św. Januarego.

Dziękując Chrystusowi za ten bardzo czytelny znak dany dla umocnienia naszej wiary, pomódlmy się słowami starożytnego hymnu, który jest śpiewany podczas trwania "cudu św. Januarego"

"Do Świętej Trójcy zanosimy wiele podziękowań za tego wielkiego Świętego, który został nam dany. Rycerzu Jezusa Chrystusa, rozszerz naszą świętą wiarę i daj światło temu, który nie wierzy!"

Modlitwa do św. Januarego

Modlitwa do św. JanuaregoModlitwa do św. Januarego

Stefan Piotrowski

Publikacja za zgodą redakcji "Miłujcie się!"Wasze komentarze:
 marzena aneta: 20.10.2023, 09:48
 ,,cud krwi" Januarego Świętego dziękuję January Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję January Święty kocham Cię bardzo mocno proszę módl się za nami dziękuję January Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o dobre szczęśliwe dzieciństwo dla mojego najmłodszego syna Januarego Ignacego Izajasza Jeremiasza Jozue spraw żeby był dobry szczęśliwy wierzący zdrowy dziękuję January Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o dobre szczęśliwe dzieciństwo dla dzieci moich dzieci rodzeństwa dzieci wszystkich na całym świecie bo dzieci wszystkie nasze są dziękuję January Święty kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szacunek cuda czyni szczerość cuda czyni szczęśliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Barbara: 20.09.2023, 14:39
 święty January, Proszę o opamiętanie mojej córki Kingi o jej szacunek do matki i ojca ... O Uzdrowienie duchowe i cielesne dla całej naszej rodziny.. Usuń proszę ból ducowy i cielesny.! Jeśli masz taką moc usuń z naszej rodziny klątwy , przekleństwa . złorzeczenia cała tą zła energię. całe zło przemień w dobro i zdrowie. dla całej rodziny.! Proszę o pracę dla mnie z której będę zadowolona. AMEN.! i Szczęśliwe liczby w grach losowych AMEN.
 B.: 20.09.2023, 11:17
 Proszę pomóż mi
 Danuta : 19.09.2023, 19:42
 Święty January proszę wyproś mocna i silną Wiarę i Miłość do Pana Boga dla wszystkich moich bliskich i dla mnie, Amen 🙏❤
 Maria: 19.09.2023, 09:19
 Swiety January prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia syna oraz jego matki. W intencji pomocy Bozej we wszystkich naszych potrzebach:zawodowych i w zyciu. Dzikeje bardzo.
 A Teresa : 19.09.2023, 08:31
 Św January proszę o zdrowie i za męża o uwolnienie z nienawiści do pewnej osoby w rodzinie
 marzena aneta: 31.08.2023, 14:11
 ,,Cud krwi"Januarego Świętego dziękuję January Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję January Święty módl się za nami dziękuję January Święty kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o domu kupno dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą prawo jazdy samochód dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję January Święty miej w opiece mojego syna Januarego Ignacego Izajasza Jeremiasza Jozue spraw żeby był dobry szczęśliwy zdrowy żeby miał dzieciństwo szczęśliwe dziękuję proszę o dzieciństwo szczęśliwe dla dzieci moich dzieci wszystkich bo dzieci wszystkie nasze są dziękuję oddaje go Bogu na służbe Józefa Gerarda Augustyna również dziękuję sama będę służyć,,serviam" tylko proszę o pomoc dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Roman: 26.07.2023, 22:18
 Nauka ma jeszcze wiele rzeczy do zbadania. Kiedyś trudno było uwierzyć, że istnieją galaktyki, mikroorganizmy, atomy, elektrony, że maszyna cięższa od powietrza uniesie się w powietrze. Dzisiaj cieszymy się z tych odkryć i na pewno wyjaśnienie tego zjawiska zmieni jeszcze bardziej nasz świat
 marzena aneta: 29.05.2023, 17:44
 "Cud Krwi"Świętego Januarego dziękuję January Święty kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Święty January módl się za nami dziękuję Święty January kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy mam dziękuję proszę o zdrowie biodra nogi oczy zęby zdrowe dziękuję proszę o pieniądze żebym miała zawsze dziękuję proszę o odzyskanie pieniędzy skradzionych w świecku dziękuję proszę żeby nigdy nikt nie kradł więcej dziękuję proszę dobro czyńmy kochajmy się szanujmy się dziękuję Święty January kocham Cię proszę o dobrą spowiedź świętą w maju 2023 roku lub z początkiem czerwca dobra data pierwszego czerwca w dzień dziecka dziękuję proszę o dobrego kapłana spowiednika z powołania z wiarą który dobrze mnie wyspowiada zrozumie dziękuję proszę o światło Ducha Świętego żebym dobrze się wyspowiadała dziękuję Święty January kocham Cię proszę o dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję


 beti: 09.03.2023, 08:14
 Św January kochany pomóż mi stać się osobą zamożną i daj zdrowie Tacie Amen
 Barbara: 26.01.2023, 13:15
 Św. January ,proszę za Twoim wstawiennictwem o łaskę nawrócenia ,przemiany sera, o odpędzenie złych duchów od Patryka ,mojego zięcia.
 Marysia: 16.11.2022, 20:41
 Św.January proszę o uzdrowienie z nadciśnienia i choroby serca dla mnie ,a także o nawrócenie moich bliskich i łaskę uzdrowienia dla nich.Sw.January wstawiaj się za nami.
 Ula: 20.10.2022, 03:15
 Święty January módl się za nami
 mama: 21.09.2022, 12:49
 Św January proszę Cię o wstawiennictwo u Boga, aby wszyscy z mojej rodziny zostali zbawieni. Jeżeli chodzi o sprawy ziemskie to proszę uproś dla moich synów łaski żeby dobrze się wykształcili, spotkali na swojej drodze dobre, mądre i religijne kobiety dla których Bóg i rodzina będą najważniejsze. Nigdy niech nie zbłądzą w drodze do Boga, Św January czuwaj zawsze nad nimi bardzo cię o to proszę.
 marzena aneta: 19.09.2022, 13:58
 Święty January módl się za nami dziękuję Święty January kocham Cię proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 Anna: 19.09.2022, 13:40
 Święty January błagam o pomoc dla mnie i rodziny. Proszę o uwolnienie od zła, uzdrowienie i nawrócenie.O potrzebne łaski. Matko Boska ratuj błagam.
 Ewa: 12.05.2022, 18:46
 Sw January prosze cie o laske wiary dla syna i aby maz porzucil nalogi
 Emilia: 20.03.2022, 22:01
 Święty January, proszę pomóż mi wrócić do mocnej silnej wiary,
 Teresa: 11.01.2022, 14:23
 Św January wstaw się za moja córką Paulina aby Bóg wyleczył ją z licznych przewlekłych chorób
 Tomasz : 30.12.2021, 23:12
 Proszę panie jezu błagam o twoją opiekę i płaszcz ochronny nad naszymi rodzinami znajomymi i mną serce jezusa syna ojca przedwiecznego miej nas w swojej opiece jezu ufam tobie duchu święty boże w trójcy jedyny miej litość i miłosierdzie nad nami my grzeszni ciebie boga prosimy zachowaj nas dla siebie ojcze nasz który jesteś w niebie święte jest imię twoje święte niech przyjdzie królestwo twoje i wola twoja jaka jest w niebie taka niech będzie na ziemi chleba naszego do życia powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze ciężkie winy tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom podpowiec gdy będzie wodził nas na pokuszenie oraz zbaw nas od szatana złego przyjdź duchu święty jezu ty się tym zajmij ojcze od powietrza głodu ognia wody i wojny zachowaj nas panie Amen. Św. January proszę o zdrowie dla mnie, partnerki naszych rodziców, bliskiego pokrewieństwa, dzieci i wnuków...
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]


Autor

Treść

Nowości

św. Anastazjaśw. Anastazja

Modlitwa św. AnastazjiModlitwa św. Anastazji

Modlitwa do św. Cezarego de BusModlitwa do św. Cezarego de Bus

Bajka o uwięzionym zajączkuBajka o uwięzionym zajączku

Wiosna w Tatrach co roku zachwyca swym niepowtarzalnym urokiemWiosna w Tatrach co roku zachwyca swym niepowtarzalnym urokiem

Wiersze dzieci o wiośnieWiersze dzieci o wiośnie

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej