Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Księga gości

[ Dopisz się do księgi ]

[<<] [<] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [>] [>>]


Wszystkich wpisów: 12120


 Viki 06-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: viki_ss@interia.pl 
 to jest jedna z lepszych stron, jakie widzia?am w ?yciu. Gratuluj? wykonawcy i dziewczynie, dla której jest po?wi?cona.
 Magdalena 06-02-2003 dokonał wpisu:
 Powiem Wam przyjaciele w ten sposób! ?ycie jest pi?kne. Ka?dy dobry czyn, gest i dobre s?owo czyni je jeszcze pi?kniejszym. Takie strony s? bardzo potrzebne, gdyz rozwijaj? religijno?? m?odego chrze?cijanina. Bardzo si? ciesz?, ?e w tym chorym ?wiecie jest jeszcze takie co? jak adonai.
 Magda 06-02-2003 dokonał wpisu:
 Ta strona jest bardzo warto?ciowa! Pozdrawiam wszystkich tych, którzy te? tak my?l?, lub te? nie. ?ycz? Wam wszystkiego najlepszego! JEZUS ?YJE! ALLELUJA!:))))))))))))))
 Joanna 05-02-2003 dokonał wpisu:
 Ta stronka jest super.Powinno by? wi?cej takich stron!
 Amelka 05-02-2003 dokonał wpisu:
 A ja tylko chcialam powiedzec ze mialam juz byc grzeczna bo sobie obiecalam a wczoraj byla taaaaaka impreza i oczywiscie polowy nie pamietam. i w cale nie zaluje chociaz powinnam :( a mialam byc grzeczna. no i trdno. jestem tu po raz ostatni. wracam na z?a droge i bede duuuuzo pic dowidzenia :****************
 Ma?gorzata Ewa Wierzbicka 05-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: gosia_czek@poczta.onet.pl 
 Witam wszystkich! Dzi?kuj? Ci bardzo za t? stron?, która naprawd? daje du?o rado?ci i u?miechu do mojego szarego ?ycia.
 Jezus jest moj? ostoj?! Agnieszka 05-02-2003 dokonał wpisu:
 Chc? Wam ?yczy? du?o mi?o?ci i ciep?a! My?l?, ?e czsami trzeba przypomina? ludziom , ?e kto? nas kocha. Pami?tajcie! Bóg nas kocha, czasami zapominamy o tym, albo ?yjemy zwyk?? codzienno?ci? nawet nie zastanawiaj?c si? nad tym lub w ogóle nie my?l?c... a o tym trzeba krzycze?, mówi? i wo?a?. Przecie? ka?dy ma prawo czu? to co ja, On ka?dego sobie ukocha?, ka?dy jest szczególny i wybrany. Mo?e wydawa? si? Wam to troszeczk? dziwne, ale...Jenny! Bóg jest niesamowity, a Jego pot?ga niepoj?ta. Chwa?a Panu!
 Szczepan-Tarnobrzeg 04-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: puciapek@poczta.onet.pl 
 Stronka fajna, my?le ?e powinno by? takich wi?cej poniewa? w?a?nie tego typu kontakt z Bogiem nadaje si? lepiej dla dzisiejszej m?odzie?y, która w du?ej cze?ci odrzuci?a Pana Boga.By?em jednym z nich ale zm?drza?em i czuje si? o wiele lepiej.Je?eli kto? by chcia? pozna? moj? histori? to piszcie, jestem otwarty i ch?tnie podziele si? moimi prze?yciami wewn?trznymi.
 Kiki 04-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: wert@wp.pl 
 A wszystko to bo ciebie kocham i niepotrafie bez ciebie ?y?...
 Ma_dzia 04-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: ma_dzia61@wp.pl 
 stronka baaaaaaaaardzo mi sie spodobala.dzieki wszystkim ktorzy mieli w tym wklad(alinie za polecenie strony i tworcom).Szczesc Wam Boze!jesli ktos ma ochote to zapraszam do korespondencji(najchetniej z woj. warm.-maz.)zycze duzo wiary,nadzieji i milosci!
 Layla 03-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: layla_ania@wp.pl 
 Pozdrawiam wszystkich wpadaj?cych na t? stronke Trzymajcie sie cieplutko i do us?yszonka,wszystkiego dobrego. Wiesz a tak mnie teraz napad?o by ?yczy? komu? czego?:):):):):):):):):):):):):) nast?pnym razem sie bardziej wysile;D To do us?yszonka kimkolwiek jestes. Anio?y wysy?am..................>I< >I< >I< hihihihih papa
 Agusia 03-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: agadenver@o2.pl 
 Witajcie! Pragn? nawi?za? kontakt z osobami z Ruchu- ?wiat?o ?ycie szczególnie z diecezji sandomierskiej, ale nie tylko. Je?li chcesz- napisz!
 Agnieszka 03-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: koniczyna121@wp.pl 
 Bardzo warto?ciowa strona mysl?, ?e w dzisiejszych czasach potrzeba nam miejsc w, których mo?emy oderwa? si? od materialnych aspektów ludzkigo ?ycia i zwrócic swe mysli i dzia?ania w kierunku Boga tak przecie? potrzebnego w kazdym dniu.To on wskazuje drog? jest ni? prowadzi i nigdy nie opuszcza. Chce ?yc t? prawd? nie zawsze jest ?atwo ale wierz?. Bardzo wymownie ?wiadczy o tym opowie?? o cz?owieku obwiniaj?cym Boga o to ,?e Ten opu?ci? go w potrzebie powiedzia? ?lady twych stóp by?y ca?y czas obok moich kiedy wszystko by?o dobrze ale w chwilach z?ych znikn??y . Pojawia si? pytanie gdzie by?es Bo?e, ale m?dro?c boza jest niezwyk?a to by?y moje stopy nios?em ci? na r?kach.... nic doda? nic uj?? prawda?
 Hania 02-02-2003 dokonał wpisu:
 Strona jest ?wietna. Jedna z najlepszych, jakie znam, dzi?ki!
 Marek 02-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: marek.kaplon@wp.pl 
 Strona jest suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper. Bardzo mi sie podoba. Jest naprawde wspaniala!!!
 Jacek z Gda?ska 01-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: jotka2111@wp.pl 
 Bo?e b?ogos?aw Tomkowi, autorowi tej strony... Módlmy si? za wszystkich potrzebuj?cych wsparcia duchowego...
 Palia 01-02-2003 dokonał wpisu:
 Zagl?dam na t? stronk? bardzo cz?sto, ale jako? nigdy nie przysz?o mi do g?owy ?eby wpisa? si? do ksi?gi. Chcia?am podzi?kowa? za wszystko co znajduje si? na tej stronie, za ka?dego kochanego ludzia, który j? odwiedza. Ta strona jest naprawd? wyj?tkowa!
 Jozafat 01-02-2003 dokonał wpisu:
 Pi?kna strona!!! O?miel? si? nawet stwierdzi?, ?e to najlepsza strona katolicka jak? znam... Dzi?kuje moim przyjacio?om, którzy mi j? pokazali!!! Panu Bogu za? za to, ?e ?yj?!!!!!! POZDRAWIAM WSZYSTKICH:)
 x 01-02-2003 dokonał wpisu:
 My?l?, ?e lekko przesadzi?e? w niektórych miejscach... chhyba jeste? fanatykiem :-)
 PIOTR 01-02-2003 dokonał wpisu:e-mail: piotrjackowski1@wp.pl 
 Na stron? t? zajrza?em przypadkowo, odwiedzaj?c internetowy blog pewnej m?odej stalowowolanki. To, co zobaczy?em na tej stronie, bardzo mnie ucieszy?o. Tak bardzo potrzeba nam dzi? rzeczy m?drych i warto?ciowych, ukazuj?cych drog? do Prawdy, Dobra, Pi?kna, Mi?o?ci czyli samego Boga. Dobrze, ?e mo?na tu znale?? wiele takich my?li. Dobrze, ?e jest taka strona, dobrze, ?e s? ludzie, którzy j? odwiedzaj? i czytaj?. Ja sam, b?d?c dziennikarzem, staram si? propagowa? to, co dobre, promowa? po?yteczne inicjatywy, pomaga? potrzebuj?cym wsparcia. Niektóre z moich tekstów zamieszczam od niedawna na stronie www.petrus.blog.pl Oto jeden z nich mówi?cy o tym, jak w jednej ze stalowowolskich szkó? ?rednich zachwycano si? poezj? ksi?dza Jana Twardowskiego. Niestety, nie zosta? dopuszczony do druku. By?o to dwa lata temu. Prosz? zatem, przeczytajcie go. My?l?, ?e warto. Ach te niebieskie oczy, czyli... opowie?? o tym, jak Mary Blue m?odzie? porwa?a W literackiej kawiarence ..je?li mi?o?? to tak jak wieczno??, bez przed i potem - pisa? ks. Jan Twardowski, w którego wierszach rozczytywa?y si? ostatnio maturzystki ucz?ce si? w Technikum Odzie?owym. Zainteresowanie poezj? zaszczepi?a w nich polonistka Maria ?cipie?, pod opiek? której dzia?a Niebieska Kawiarenka Literacka. Jakie by?y pocz?tki owej inicjatywy i dlaczego ubrano j? w niebieskie barwy? Uczennice stalowowolskiego Zespo?u Szkó? nr 2 upodoba?y sobie kolor niebieski. Owa barwa sta?a si? ich ulubion? z tego wzgl?du, i? dominuje w oczach polonistki Marii ?cipie?, za któr? skoczy?yby w ogie?. Mary Blue - tak j? nazywaj? - odwzajemnia te sympati?. Po?wi?ca im sporo czasu, pomagaj?c nada? konkretny kszta?t inicjatywom swych podopiecznych. Z owej wspó?pracy zrodzi? si? pomys? powo?ania do ?ycia Niebieskiej Kawiarenki Literackiej, zwanej pocz?tkowo Kawiarenk? Literack? „Mary Blue\". - W tym rozp?dzonym ?wiecie warto zatrzyma? si? cho?by w?a?nie w takich kawiarenkach, porozmawia?, pozna? si? bli?ej, zaprzyja?ni?, pos?ucha? poezji - stwierdza nauczycielka, wspominaj?c ubieg?y rok szkolny. Wtedy to mówi?a z ówczesnymi maturzystkami o twórczo?ci Wis?awy Szymborskiej. Jednak?e same lekcje nie wystarcza?y uczennicom zainteresowanym tematem. Dziewczyny by?y dociekliwe, mobilizuj?c sw? polonistk? do szperania po ró?nych ?ród?ach. Tak? drog? obopólnej aktywno?ci przygotowano wieczór poetycki po?wi?cony noblistce, a owo przedsi?wzi?cie zaliczono do udanych. Uczniowsko-profesorsk? inicjatyw? wspar?a dyrekcja szko?y, zach?caj?c do realizowania kolejnych, ciekawych pomys?ów. Dlatego kilka dni temu... - Mi?o??? Na pewno co? w sercu tyka - u?miecha si? z nutk? zadumy Monika Socha, uczennica kl. IV Technikum Odzie?owego -Zawsze jak si? w kim? zakocha?o, to si? pisa?o „Spieszmy si? kocha? ludzi...\", trzy kropeczki i wysy?a?o si? dyskretnie kartk?. Maturzystka by?a jedn? z osób bior?cych udzia? w przygotowaniu wieczoru poezji ks. Jana Twardowskiego, a jej rola polega?a na przeprowadzeniu wywiadu z twórc?. W poet? wcieli? si? licealista Wojtek Adach z kl. IIc, przypominaj?c opublikowane stwierdzenia kap?ana. Zaanga?owanie w dzia?alno?? Niebieskiej Kawiarenki Literackiej pozwoli?o mu odkry? pi?kno i przes?anie wierszy, których wcze?niej nie zna?. - Dlaczego ksi?dz Jan Twardowski? Moje obecne maturzystki wybra?y jego poezj?, poniewa? ona mówi o cz?owieku i pozwala spojrze? na niego innymi oczyma. Szczególnie na takiego cz?owieka, który potrzebuje pomocy - obja?nia Maria ?cipie?. -Ksi?dz Jan Twardowski patrzy na Boga, ludzi i ca?y ?wiat poprzez przyrod?, tak prosto, zwyczajnie chwal?c Stwórc? - dodaje pe?na optymizmu Edyta Iskra z kl. IIIa Liceum Ogólnokszta?c?cego. - Przebywanie na ?onie przyrody mobilizuje go do ?ycia i rado?ci z tego, co ma, pozwala mu cieszy? si? tym, czym cz?owiek zosta? obdarzony przez Boga. Podobnym spojrzeniem patrzy? na ?wiat ?w. Franciszek. Edyta to urodzona humanistka. B?d?c jedn? z bohaterek wieczoru recytowa?a wiersz dotykaj?cy problemu mi?o?ci. Takich utworów, w których poeta mówi o mi?owaniu Boga, ludzi i ?wiata, mo?na by?o us?ysze? wi?cej. Jaka refleksja nasun??a si? wówczas naszej rozmówczyni? - Mi?o?? przychodzi nie wiadomo sk?d i na pocz?tku jest taka malutka - mówi?a licealistka. - Wpierw cz?owiek pyta si?, czy t? drug? osob? kocha i czy kocha j? tak, jak na to zas?uguje. A pó?niej mi?o?? rozwija si? i kto? dostrzega, ?e rzeczywi?cie bez tej osoby nie mo?e ?y? i chcia?by z ni? sp?dzi? ca?e ?ycie. - Takie spotkania umacniaj? w m?odym cz?owieku poczucie warto?ci, wyrabiaj? odwag?, a przy okazji pomagaj? poszerzy? wiedz? - podkre?li?a Maria ?cipie?, opowiadaj?c o przygotowaniach do artystycznego spotkania. Ka?dy jego element zosta? szczegó?owo zaplanowany, nawet serwowanie jab?ek i mandarynek go?ciom mia?o swoje uzasadnienie. Wszak tymi owocami obdarowywa? swych rozmówców ks. Jan Twardowski. Nastrój wieczoru tworzy?a dekoracja w tonacji gwia?dzistego nieba, stokrotki na b??kitnych wst??kach przypinane delikatnie zasiadaj?cym za stolikami, jak równie? niebieska choinka. A suknia pani Marii? Te? mia?a kolor blue. Wida? by?o, ?e taka sceneria spotkania spodoba?a si? bardzo zaproszonemu do szko?y staro?cie Romanowi Ryznarowi i jego wspó?pracowniczkom. Zadowolony by? tak?e dyrektor Zespo?u Szkó? nr 2 W?adys?aw Stochmal. - Rozp?aka?am si? dzisiaj ze wzruszenia - powiedzia?a wychowawczyni kl. IV Technikum Odzie?owego Ma?gorzata ?o?nierczuk. Cho? uczy matematyki, nie stroni od aktywno?ci na niwie artystycznej. Wraz z m??em i dzie?mi stworzy?a rodzinny zespó? wokalno-instrumentalny, który u?wietni? wieczór poezji. - Jestem szcz??liwa, ?e Ma?gosia podzieli?a si? z nami swym talentem - wyra?a?a zadowolenie Maria ?cipie?, doceniaj?c tak?e pomoc organizacyjn?, któr? okaza?y jej kole?anki: Barbara Golik, Maria Stelmach, Ma?gorzata Paziewska, Urszula Adacha, Jadwiga Socha, Barbara Dzikowska i Krystyna Szcz?ch. - Korytarz jest Kawiarenk?, rzeczywisto?? jest Marzeniem, Ty jeste?... B??kitnym Anio?em, a wszystko jest Poezj? - dzi?kowali nauczyciele pani Marii za uczt? duchow?. By? mo?e w?a?nie w owej chwili Ma?gorzata ?o?nierczuk zacz??a zastanawia? si? nad tym, w jaki sposób wykorzysta? wzorce stworzone przez kole?ank? polonistk? i uczy? matematyki in blue. Naszym zdaniem mo?na rozpocz?? od nauki piosenki o ró?niczce, b?d?cej wyniczkiem odejmowanka. PIOTR JACKOWSKI Pozdrawiam serdecznie Czytelników tej strony, zapraszaj?c jeszcze raz na stron? www.petrus.blog.pl Zach?cam te? do korespondencji e-mailowej: piotrjackowski1@wp.pl
 Darek :) 01-02-2003 dokonał wpisu:
 Milutko tu, bardzo milutko - a narazie tylko tyle bo jestem przejazdem. Nast. razem zostan? na d?u?ej. Pozdro for all. <\'##><
 Dorkas 31-01-2003 dokonał wpisu:e-mail: dorcia.jhs@interia.pl 
 +JMJ!Witajcie.Stronka jest super.Dobrze,?e równie? w internecie katolicy mog? znale?? co? dla siebie.Niech Pan b?ogos?awi twórcom i wszystkim odwiedzaj?cym t? stron? .papa :))))))))))))
 Cytrynka 31-01-2003 dokonał wpisu:
 kolejny raz odwiedzam wasz? stron? i jest mi z tym dobrze zawsze kiedy tu jestem uciekaja ode mnie wszystkie troski i zmartwienia...Dobrze, ?e jeste?...
 Monika 31-01-2003 dokonał wpisu:e-mail: uczniak0714@wp.pl 
 Ta strone poleci?a mi moja przyjació?ka Agnieszka dla niej SZCZ??? BO?E i gor?ce pozdrowienia!!! Dla Ciebie, twórco tej wspania?ej strony gratulacje i aby zasoby tej strony ci?gle ros?y. Pozdrawiam Agnieszk? z Australii!!!
 Diana 30-01-2003 dokonał wpisu:e-mail: diana315@interia.pl 
 Twoja strona jest naprawd? wspania?a. Zawiera wszystko to, czego ja potrzebuj?. Podziwiam Ci? za to, ?e zrobi?e? w?a?nie tak? stron?, o mi?o?ci, o Bogu. Niektórzy baliby si? tego, co powiedzieliby inni, jego koledzy.Stronka jest napawd? ?wietna. Mam malutk? pro?b?, móg?by? zamie?ci? wi?cej kartek, s? pi?kne. Pozdrawiam :)
 Marii 30-01-2003 dokonał wpisu:
 To jest wspania?a strona ,znalaz?am tu wiele interesujacych rzeczy ....Dziekuj? Wam za utworzenie tak fajnej strony...
 Beata 30-01-2003 dokonał wpisu:
 Hejka!!! Witam bardzo serdecznie. Ta stronka jest czaderska -tak trzymac!:) Znajduje sie na niej naprawde wiele wartosciowych rzeczy! Pozdrawiam wszystkich. papa
 M?y?a 28-01-2003 dokonał wpisu:
 Fajowo tu .Super kawa?y itp.Szkoda ?e jest tylko jedna taka fajna strona.Buziaki dla wszystkich. :):):):):)
 Koralgol 28-01-2003 dokonał wpisu:
 Wydaje mi sie ze to jest najlepsza strona katolicka W Polskim internecie. Gratualcje! 3-majcie tak dalej. Pozdrowienia.
 Jaszczura 28-01-2003 dokonał wpisu:
 cze??!!!!!!jest to wyjebista strona!!!
 Crazy_lena 28-01-2003 dokonał wpisu:
 czesc!!! to jest super strona!!!!!!!!!
 Ela 28-01-2003 dokonał wpisu:e-mail: wsm_elcia@interia.pl 
 Naprawd? ?wietna stronka. Przegl?daj?c j? nie?le si? bawi?am. Ciesz? si?, ze istniejecie. Pozdrawiam wszystkich Waszych go?ci.
 Niezapominajka 27-01-2003 dokonał wpisu:
 Dzi?ki za t? stron?, trafi?am na ni? przez \"Wieczernik\" i jestem zachwycona. Dobrze, ?e jest co? takiego w?ród kompletnie za?mieconego internetu.Pozdrawiam wszystkich!!!
 Mysia 27-01-2003 dokonał wpisu:e-mail: mysia.13@interia.pl 
 Hej ludzie! Ta stronka jest super! S? ju? ferie czas leniuchowania... a dla niektórych nauki! Stronka opracowana jest superowsko bardzo mi sie podoba! Mam na imi? Paulina.Mójm wiek to 13 lat.Mieszkam w Przemy?lu i jesli chcecie mnie bli?ej pozna? piszcie do mnie na gadu-adug oto mój numer. 2640968 Pozdrawiam wszystkich do zobaczonka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Don Kamilo 27-01-2003 dokonał wpisu:
 Adonai jak zwykle jest super czadowy! Co chwila uaktualniany...i o to w?a?nie chodzi! Dla ka?dego co? dobrego! Zapraszam do wypowiedzenie swoich my?li,dylematów itp. na Forum, a jak kto chce pozna? ciekwych ludzi i z nimi pogada?, to szybciutko na czata niech wskakuje!!! Pozdrawiam twórce tych stron Admina Tomasza-Galahada i wszystkich odwiedzaj?cych www z fruwajacym anio?kiem!
 MaggieK 27-01-2003 dokonał wpisu:e-mail: Madzia1108@interia.pl 
 Sciskam Was mocno i dziekuje za stronke! Dobrze, ze jestescie! -Postaw Boga na pierwszym miejscu, a wszystko inne bedzie na wlasciwym!-
 Martusia 26-01-2003 dokonał wpisu:e-mail: zakochana_Siedlce@wp.pl 
 hehe.. spoko stronka.. pozdrawiam.. w
 Isis 26-01-2003 dokonał wpisu:
 pieknie tu macie, bardzo mi sie podoba, ciesze si? strasznie, ?e uda?o mi si? tu trafi?, b?de bywa? cz??ciej...pozdrawiam twórców!
 Mirka 25-01-2003 dokonał wpisu:
 Wspania?a strona. Ciesz? si?, ?e j? odkry?am.
 gWiAzDeCzKa 25-01-2003 dokonał wpisu:
 jejku, bardzo tu milo :)) rzadko spotyka sie tak ciekawie zrobione stronki :)) pozdrawiam
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej