Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Księga gości

[ Dopisz się do księgi ]

[<<] [<] [1.5] [2.5] [3.5] [4.5] [5.5] [6.5] [>] [>>]


Wszystkich wpisów: 12169


 Krystyna 04-11-2017 dokonał wpisu:e-mail: krystynabarden@gmail.com 
 Witam wszystkich gości tej strony i gorąco zapraszam wszystkich którzy tu nie byli.Naprawdę warto Uczta dla duszy i ciała. Dziękuje za ADONI
 Pasterka 04-11-2017 dokonał wpisu:
 " ...wysyłaj do mnie Anioły ...niech mi cudne nuty grają ...}
 Pasterka 31-10-2017 dokonał wpisu:
  Ludu ... mój Ludu ...Król pragnie ...Twego Piękna...
 Pasterka 30-10-2017 dokonał wpisu:
 " Kościół zwłaszcza DZISIAJ nie potrzebuje administratorów czy organizatorów LECZ LUDZI , Którzy Byliby PRZYJACIÓŁMI CHRYSTUSA, Którzy okazywaliby MIŁOŚĆ, Która nie wykluczałaby nikogo ..."
 Pasterka 30-10-2017 dokonał wpisu:
 Ludu mój ludu ... jam Ciebie szczepił Winnico wybrana ...
 Pasterka 30-10-2017 dokonał wpisu:
  Ludzie marzenia ...mają .Ludzie marzenia...w głębi duszy ukrywają ale są i tacy ,którzy z bliskimi się nimi dzielą i wspólnie weselą.I ja marzenie maleńkie mam , chociaż głęboko skrywane może winno być wypowiedziane . Tak bardzo bym chciała zgromadzić w Wieczerniku moją Młodzież , moich Rycerzy Niepokalanej, chociaż raz ...może nadejdzie taki czas. I Dzieciaków wielu było,które do Rycerstwa wstąpiło .... Może nadejdzie taki czas... jak Bóg da ...I Opatrzność Boża dozwoli ...może nadejdzie taki czas...
 Pasterka 29-10-2017 dokonał wpisu:
  Co robić ??? duchy czyste wołają .Co robić ??? Ksiądz Piotr Glas ręce "załamuje" ...KAPŁANÓW nam Świętych T R Z E B A ...Prosto z Nieba...A więc prośmy Pana , błagajmy , aby wyprawił Robotników na Swoje Pole ...na żniwo ...
 Pasterka 29-10-2017 dokonał wpisu:
  Misje T R W A J Ą ...Misje W O Ł A J Ą ...Misją Ojczyzna moja miła , aby się od Boga nie odwróciła .Misją Europa Ukochana , Korzeniami z Panem ,przed wiekami,tak mocno związana . Misją Świat Cały, Który Ludy i Narody zamieszkują aby Adonai za Pana Swojego uznali i Piekła i pęt Jego ...nie doświadczali. Adonai, Adonai P R Z Y B Y W A J ... . Adonai, Adonai ...Panie miły, bo my już nie mamy siły ... .Zewsząd Smok starodawny atakuje i Życie na Ziemi r u j n u j e !!! Panie Przyjdź...wołam P R Z Y J D Ź i Ratuj Kościół Święty ...niech Wąż nie ima się Jego pięty...Amen.
 Pasterka 29-10-2017 dokonał wpisu:
  Pan To sprawi...na oczach Swych wrogów to uczyni...
 Pasterka 29-10-2017 dokonał wpisu:
 "Duch p r z e n i k a wszystko...nawet G ł ę b o k o ś c i Boga Samego..."
 Pasterka 28-10-2017 dokonał wpisu:
  " Idź i kochaj ...idź i kochaj ... Zanieś swoją miłość aż na koniec świata, może wtedy dotrzesz do swojego brata "{Siewcy Lednicy"Idź i kochaj} Pragnę z głębin mojego ducha, z całej duszy i ubogiego serca podziękować "Bóg zapłać" Wszystkim Tym , Którzy modlą się za mnie .Bardzo doświadczam Potęgi Tej modlitwy.Niech Dobry Bóg sprawi, aby Duch Święty wiecznie zstępował do Waszych Serc i dusz , niech Najpiękniejsza z Kobiet ...Niepokalana przytula do Swego Dziewiczego Serca.Pokój Wam .Amen.
 Pasterka 28-10-2017 dokonał wpisu:
  Maryjo , Królowo Polski Pamiętaj o Jego Ekscelencji Księdzu Biskupie Tadeuszu Bronakowskim ...o moim Biskupie,Pamiętaj o Ojcu Tadeuszu Rydzyku ...Człowieku wielkiego ducha i wielkiej pokory .Maryjo, Królowo Polski Czuwaj nad Księdzem Biskupem Tadeuszem i Ojcem Tadeuszem .Niech Twoje " Fiat" wiecznie Im towarzyszy na trudnych drogach Kapłańskiego posługiwania .Bądź Im Najjaśniejszą Gwiazdą i Najpiękniejszym Kwiatem .Twoje Światło niech rozświetla wszelkie ich ciemne noce Wiary a Woń ...cnót niech wzmacnia w Nich Człowieka wewnętrznego.Bądź z Nimi i nie opuszczaj Ich w żadnym czasie .Amen.
 Pasterka 27-10-2017 dokonał wpisu:
  " Jezu , Ty masz moc uzdrowić moje ciało .Jezu, Ty masz moc przywrócić mnie do życia .Jezu ,Ty masz moc wznieść mnie nad chmurami .."Jezu mój Ukochany , niech Twoje Słowo we mnie żyje .Jezu ,mój Ukochany ,niech Twój blask na mnie bije . Jezu,mój Ukochany , niech Twoja Chwała będzie mi dana ...abym uzdrowiona mogła rzucić się w Twoje Ramiona ...
 Pasterka 26-10-2017 dokonał wpisu:
 "Podnieś mnie Jezu i Prowadź do Ojca ...Zanurz mnie w Wodzie Jego Miłosierdzia Amen."
 Pasterka 26-10-2017 dokonał wpisu:
 "Zmiłuj się nade mną , Boże,zmiłuj się nade mną,u Ciebie moja dusza szuka schronienia.Chronię się w cieniu Twych Skrzydeł,dopóki nie minie klęska.Wołam do Boga Najwyższego,do Boga ,Który wyświadcza mi dobro.Niech ześle pomoc z Nieba, niech mnie wybawi..."[Psalm 57 ]
 Pasterka 26-10-2017 dokonał wpisu:
 " Idź i czyń , czyń ciągle i bez wytchnienia , a dojdziesz do Zbawienia . Był Dzień w Twoim Życiu, gdy Pan powiedział Ci " Pójdź ..." Teraz Jest Dzień , gdy Pan Mówi " Idź i Czyń >>>" . Pragnę serdecznie pozdrowić Ks.dr.Pawła Murzińskiego podziękować Mu za Wykład " Czas Apokalipsy.Perspektywa kościoła, świata i Polski " a także za inne .Bóg zapłać i Szczęść Boże.
 Pasterka 26-10-2017 dokonał wpisu:
  "... GRZECH To ZŁO , Moralne Zło Nie może pochodzić od STWÓRCY, Który JEDEN JEST Dobry.Aby ZGŁADZIĆ Grzech musi Być Zaangażowana Cała WSZECHMOC BOGA < CAŁA POTĘGA MIŁOŚCI . " Aby wejść w Głębie GRZECHU Trzeba BYĆ z JEZUSEM W Ogrójcu, Pośród Kaźni Wielkiego Piątki i Na GOLGOCIE W Czasie Agonii, gdy Woła "... CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ "?...
 Pasterka 25-10-2017 dokonał wpisu:
  Pan i Niewiasta ... To Dwa Duchy w Jedno Złączone...w Duchu Świętym zanurzone.Dwa Ciała ...jakże Różne mają ,ale w Jednym Mistycznym działają... .Kapłani i Lud Pana to Miłość Oblubieńcza Ukazana .
 Pasterka 25-10-2017 dokonał wpisu:
  Pragnę serdecznie pozdrowić Księdza Stanisława Rudzińskiego , opiekuna Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego , tak było a nie wiem czy tak jest obecnie ; a także Księdza Jana Harasima .To Wielcy Ludzie w moim życiu ... . Niech Dobry Bóg obdarzy Ich licznymi łaskami i Wiecznie łączy ze Sobą . Pragnę pozdrowić Wszystkich Kapłanów, Których znałam, Których znam i Których będę znała ... . Niech Aniołowie Waszych Dróg strzegą , niech Duch Pana umacnia Was w trudach codziennej służby ,podążajcie do Ojca trzymając się Mocno Niepokalanej .Szczęść Wam Boże.
 Pasterka 25-10-2017 dokonał wpisu:
 " .>> Piękna Tyś Jest Jak Słońce...Jasna Nad Blask Księżyca ...Gwiazdy zaś najpiękniejsze ...nie są piękne jak Maryjo TY ..."
 Pasterka 24-10-2017 dokonał wpisu:
  ...wiem...wiem ...smutek Wasz czuję ...bo Rodziny brakuje ... .Całuję Wasze Dłonie ...z Panem Tak Ściśle złączone...Serca Jemu na wieki oddane ...ciernie w Sobie mają ...bo źli ludzie w Was uderzają .Wiem, wiem ...tak trudne Wasze dni i dlatego smutno mi ... . Ale w górę wzrok podnieście ...Tam Jutrzenka Świta i Was Radością Wita.Pani Prześliczna Maryja Ukochana wznosi Wasze modły do Pana .Tajemnice są Pisane ... z Kapłanem Przedwiecznym Związane. ON I WY ...JEGO KAPŁANI ...To Jedno ... .Spójrzcie śmiało dookoła ...bo Adonai Was Woła...
 Pasterka 24-10-2017 dokonał wpisu:
  Ludu Pana ...Świętą Matką Kościół Nazwana ...Niewiastą Jesteś, Którą Bóg Miłuje , chociaz Go To Tak Wiele kosztuje ... Przyjdź do Pana , Zegnij Swoje Kolana , Niechaj Maryja nie będzie zapłakana .Ludu Pana ...Niewiastą będąca ...i Piekłu Zagrażająca ... Przyjdź..., Pan Ciebie z Miłością oczekuje ...smutek czuje , rozgrzej Jego Serce Zakrwawione ,zdejmij Panu cierniową koronę. Ludu Pana ...niech Twoje Serce Niepokalana w Dłoniach ukrywa i Boga na Ratunek przyzywa , bo czas trudny nastaje ,o ratuj nas Panie ." Pełna chwały, pełna wdzięku Córko Króla w Jego progi wejdź... "
 Pasterka 24-10-2017 dokonał wpisu:
 " Przyjdź z Pokłonem Ludu Boży ...Przyjdź ze Śpiewem Ludu Święty ...Sław Jezusa Swego Zbawcę ...Wspaniałego Króla Chwały ..."
 Pasterka 23-10-2017 dokonał wpisu:
  Pragnę serdecznie pozdrowić Ojca Wojciecha Jędrzejewskiego OP, którego uwielbiam słuchać na "Mateuszu" w Ewangeliarzu .Tylko dwie minuty ...a jakże cenne . Uwielbiam też teksty O.Gabriela od Św.Marii Magdaleny , karmelitę bosego ,no i oczywiście Całość, Która Jest tam zawarta."Obym był jak Mojżesz przyjacielem Twoim! Wstąpię na górę , daleko od tłumu, by rozmawiać poufnie z Tobą ,twarzą w twarz[Wj33,11] a następnie okryty chwałą , jaką to niewysłowione spotkanie wyciśnie na moim obliczu, powrócę do mojego ludu"[F.Feneton]."
 Pasterka 23-10-2017 dokonał wpisu:
  Zaprawdę , zaprawdę powiadam Wam ... wielu Proroków ,przed Wami ... chciało Ujrzeć to , co Wy widzicie ...a nie ujrzeli , i Usłyszeć to , co Wy słyszycie ...a nie usłyszeli ...
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
  "... Pójdę szukać mej miłej,Krzyże jej,ból i męki Wezmę na barki swoje,By nie znała udręki. I by zaznała życia, Dam za nią życie moje ,Wyrwę ją z bagien świata ,Zwrócę w ramiona Twoje !" W zwojach Pism o mnie napisano , ze Święty Janem od Krzyża związano ... .
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
  Misjonarką być pragnęłam , gdy dzieciństwo przeżywałam i Świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus uwielbiałam . Panie , Jezu mój ukochany... pozwól , abym życie za Ciebie oddała i o sobie na wieki zapomniała...tak często Pana prosiłam , gdy dziewczyną już byłam ... . Serce Miłość gorąco odczuwało , gdy z Bogiem rozmawiało ... . Losy się toczyły ... i dziwne scenariusze tworzyły . moja Mama się przyczyniła , żem do świata od Sióstr powróciła .Ale Misje drogie memu sercu były i za misjonarzy dusza się gorąco modliła i Boga prosiła, aby źli ludzie im życia nie odbierali lecz Pana słuchali ... .
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
  Ojcze Ukochany , Karolem na Chrzcie Świętym nazwanym.W Niebie z Panem przebywasz i Mu Prawdę o świecie odkrywasz. Z nami ,ludami Tej Ziemi pielgrzymowałeś i Źródła szukałeś ." Gdzie jesteś?" ciągle w Twojej duszy brzmiało i Początku ...szukało.W Tajemnicy Przebywałeś, gdy z Panem rozmawiałeś ... .Tak wiele Usłyszałeś, chociaż nam wszystkiego nie przekazałeś ... . Tajemnica , głęboko skrywana , "poszła" z Tobą do Pana . My , do Ciebie dzisiaj wzdychamy , Ciebie przyzywamy , abyś wstawiaj się za nami , biednymi grzesznikami .Karolu Ukochany śpiewaj Pieśń dziękczynienia z nami ..., za To ,że Byłeś i nas Sobą ubogaciłeś .
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
 " Słowa Jego są słodyczą i cały pełen Jest powabu.Taki jest Miły mój ,oto Przyjaciel mój ...córki Jeruzalem ."
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
  " Połóż mnie jak Pieczęć na Swym Sercu, jak Pieczęć na Swoim Ramieniu...bo jak Śmierć Potężna Jest Miłość ...Żar Jej to żar ognia ,płomień Pański ..."
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
 DEKALOG ...Te Boże Gwiazdy na firmamencie Nieba Świecą ludziom ,aby życie ich nabierało właściwego kursu , aby Wieczność z Bogiem stała się ich udziałem. Tablice Dekalogu winny Jaśnieć w Każdej Świątyni Pana, w Całym Kościele. Winny mieć Godne Miejsce .Nigdy, przenigdy Nie wolno ich umieszczać np.w kostce brukowej a tak jest w mojej Parafii.Ilekroć jestem między bramą a drzwiami Świątyni ...tylekroć moje serce rozdziera ból , gdy to widzę .A Lud idzie i depcze.... .Zastanawiam się , gdzie jest źródło tego pomysłu ?... Ksiądz Dziekan to dobry i szlachetny człowiek. Bardzo się stara, aby w Kościele wszystko błyszczało . aby było dużo modlitwy .Ale czasami można uczynić taki bolesny błąd .Niech Miłosierny Pan ma Ks.Dziekana w Swojej opiece i błogosławi mu obficie, i otwiera mu oczy ...
 Pasterka 21-10-2017 dokonał wpisu:
 ...ja ewa ...sługa mojego Pana Jezusa Chrystusa pragnę złożyć na Ołtarzu Kościoła Świętego ze Ojcem Franciszkiem związanego samą siebie ,gdy byłam,gdy jestem,gdy będę na ofiarę za Matkę Kościół i za Izrael.Panie Wszechmogący Ojcze,Synu i Duchu Święty niech grzechy Kościoła Świętego spadną na mnie .Święta Benedykto od Krzyża bądź ze mną w każdej chwili mojego życia , nie opuszczaj mnie , wstawiaj przed Panem .Panie przyjmij moją ofiarę...
 Pasterka 21-10-2017 dokonał wpisu:
 Pragnę dać świadectwo swojego nawrócenia . Otóż to nie wstyd, którego doświadczałam w duszy był źródłem mojego powrotu do Boga , na łono Kościoła chociaż nie w pełni .To Pan Jest Źródłem. To Jego Głos wołał mnie , abym wróciła do Sakramentów Świętych ,Głos stanowczy a jednocześnie pełen słodyczy .To na Jego Obrazie pojawiały się napisy białe po wielekroć "Jezu Ufam Tobie ".To On Wylał na mnie Wielką Miłość od Ołtarza u Ojców Kapucynów.To Na Tę Miłość zapragnęłam odpowiedzieć wracając do Sakramentów .To On pociągnął mnie do Siebie ludzkimi więzami Miłości .To w dopiero w Świetle ... dojrzałam śmierć swojego grzechu .W codziennym życiu przeżywałam wiele trudu ale i wiele radości , jakie dawały mi Narodziny moich synków.
 Pasterka 21-10-2017 dokonał wpisu:
 Pragnę serdecznie pozdrowić Siostrę Jonatanę ze Zgomadzenia Sióstr Pallotynek ,która noszę w sercu,Siostrę Blankę Sławińską ,tak mi drogą i tak "daleką",Siostrę Grażynę Powierżnę ,która wspierała mnie ,gdy prowadziłam Wieczernik , Siostrę Wirginię Wałęs, która była "przy mnie ", gdy wstąpiłam do Sióstr Pallotynek a także wszystkie Siostry Szarytki, u których spędziłam na Tamce, w Warszawie wiele weekendów, gdy uczyłam się w liceum.Pragnę gorąco , z głębin ducha mojego pozdrowić Wszystkie Siostry Zakonne na Całym świecie ,Wszystkie Niewiasty , Które w sposób szczególny Poślubione są Bogu. Strach pomyśleć ...co by było, gdyby Was nie było ... . Niech Wszechmogący ,w Trójcy Świętej Jedyny nieustannie obdarza Was licznymi łaskami ,zamieszkuje w Waszych Sercach i Duchem Trwa w umysłach .Niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże .
 Pasterka 21-10-2017 dokonał wpisu:
 ...To ja Byłam Ewą ...to ja skradłam Niebo ...to ja ...to ja Byłam Ewą ...Dodawaj mi win ... to ja...
 Pasterka 20-10-2017 dokonał wpisu:
  Izrael...Izrael...Izrael...PAN Blisko Jest...Oczekuj Go...Pan Blisko Jest ...
 janusz 20-10-2017 dokonał wpisu:
 jezu kocham ciebie
 Pasterka 20-10-2017 dokonał wpisu:
 ..."Mój Sokole ...mój przejrzysty ,pytaj o mnie nurtów bystrych ...i uwolnij mnie ...mój Miły..."
 Pasterka 20-10-2017 dokonał wpisu:
  " Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych ,Jezu Zmartwychwstały za Śladami Męki .TY Jesteś z nami , poślij do nas Ducha....>
 Pasterka 20-10-2017 dokonał wpisu:
 ..."Grzech wyznałem Tobie I nie ukryłem mej winy .Rzekłem "Wyznaję moją nieprawość Panu ", a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu "... Pasterka to ona a pastuszek to on , niech więc jest tak jak jest .
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej