Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
 
Księga gości

[ Dopisz się do księgi ]

[<<] [<] [1] [2] (3) [4] [5] [6] [>] [>>]


Wszystkich wpisów: 12190


 Pasterka 19-05-2018 dokonał wpisu:
 " O Potężny Królu Chryste ..." . Na Ziemię Pana Adonai Z S T Ą P I Ł Y Czyste Duchy. Zamieszkały w Ciałach Ludzi . To POTĘŻNI WOJOWNICY , TO A r m i a Pana. Są jak Śpiący Rycerze...uczą się , studiują , pracują i N A S Ł U C H U J Ą . Nie są rozpoznawalni dla innych . Gdy upadną , natychmiast wołają do Pana o Miłosierdzie .Czekają na Króla Ducha, Który to poprowadzi Ich do BOJU O K ró l e st wo Boga za Ziemi , na Mężczyznę, Który Będzie Pasł Wszystkie Narody r ó z g ą żelazną . Nie pójdą za żadnym człowiekiem, choćby był najszlachetniejszy i porywał swoją mową . Są roztropni , bo kształtowani przez Ducha Pana w Duchu Świętym. To Nowych Ludzi Plemię ...to ONI Stoczą Bój z Odwiecznym Wrogiem Boga szatanem i Jego wojskiem , którzy są na ziemi i zwodzą ludzkość. " O Potężny Królu Chryste ..."
 Pasterka 14-05-2018 dokonał wpisu:
  O P O T Ę Ż N Y Duchu Święty , Który w O G N I U BOGA OJCA Zamieszkujesz i ludzkość Miłujesz ..., TY < Który T A J E M N I C Ą SIĘ Stałeś i mnie Posłałeś , abym Twoim Światłem promieniała i Blask Prawdy Jezusa ludzkości ogłaszała , p r z y b y w a j ... . Niech Twoje Tchnienie Przyniesie Nowych Ludzi Plemię ... . P R Z Y B Y W A J i światu dramat Z Ł A ODKRYWAJ ... . P R Z Y B Y W A J i ucisz nasze serca rozbiegane, aby były w Adonai Zakochane . O Gołębico Umiłowana Niech Twoja Radość nie będzie w nas skrywana ...ale rozleje się głęboko i szeroko ..hen ..ku Obłokom .Gołębico Umiłowana ucz nas Twego delikatnego powiewu , abyśmy Go Dostrzegali i na Pana O C Z E K I W A L I >>>
 Pasterka 14-05-2018 dokonał wpisu:
 Jakiś czas temu dziękowałam Jezusowi i Maryi , że są ze mną , a Oni mi odpowiedzieli :"To My ci dziękujemy, że jesteś z Nami ." Odpowiedziałam :"Przecież jestem Wasza." A Oni na to : "Tak , ale było groźnie." Umiłowani Jezu i Maryjo Niepokalana , klękam przed Wami na kolana ..., padam i z ziemią niech będę złączona a Ty Królowo Nieba i Ziemi w Sercu Syna Wywyższona .Wasze Serca czułością mnie dotykają i Miłość ku Bogu i ludzkości odnawiają .O S e r c e mojej Pani nad ludzkością bolejące bądźże pocieszone i w nasze ludzkie serca wtulone.
 Pasterka 13-05-2018 dokonał wpisu:
 "Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy.Nie chlub się ubraniem, które cię okrywa, a w dniu twej chwały nie bądź zarozumiały:zdumiewające sa bowiem dzieła Pana i zakryte sprawy przed ludźmi. Wielu poniżonych zasiadło na tronie, i ten, o którym nikt nie myślał , nosił koronę . Wielu panujących bardzo zelżono i władców wydano w ręce obcych."(Syr.11,3-6)
 Pasterka 10-05-2018 dokonał wpisu:
 " Słowa Jego Są Słodyczą i Cały pełen Jest Powabu.Taki jest Miły mój , oto Przyjaciel mój córki Jeruzalem.Słowa Jego Są Słodyczą i Cały pełen Jest Powabu .Taki Jest Miły mój , Oto Przyjaciel mój ..." ( Siewcy Lednicy}
 Pasterka 10-05-2018 dokonał wpisu:
 Witajcie! Dzisiejszej Nocy tj. z 10 na 11 maja Pan Skierował do mnie wielokrotnie Słowo , ponieważ się opierałam : " P r z e k a z u j ę ci Władzę Nad Kościołem . P R Z E K A Z U J Ę ci Władzę Nad Kościołem . Przekazuję Ci Władzę Nad Kościołem . Takiej W l a d z y jeszcze nikt od Początku Kościoła nie miał ." O Panie ... ja r o b a c z e k m a ł y , którego Ty u r a t o w a ł e ś ..., już był przez robaki zżerany , już był przez robactwo dotykany ...ale Panie J E S T E Ś W I E L K I .., nad nędzą moją się pokornie pochyliłeś i mnie nędzę samą Miłością Sobą Okryłeś . O Panie , jaką Władzę mi nad Swoją Owczarnią ofiarowałeś ? abym za nią umierała i z duchami zła walkę staczała . O Panie , o mój Ukochany Niech Ojca Plany się W y p e ł n i a j ą i Ducha Świętego Ludzkości Dają , aby Nim O Ż Y W I E N I Pewnie Stąpali po Ziemi. O Królu mój i Zbawco ..wiesz że lęki mnie ogarniają , gdy Aniołowie przyszłość mi przybliżają i o złych Mocach opowiadają . Ale TY JEZU LWIE LUDY mnie r o b a c z k a podtrzymujesz i Niebo Ukazujesz. A ONO Tak Pięknym się zdaje , że serce moje z zachwytu ustaje. Prowadź mnie Ukochany na Niebieskie Bramy.
 Pasterka 09-05-2018 dokonał wpisu:
 P A N JEST W ŁODZI . PAN WSZYSTKO W I D Z I > JEGO DUCH ŻYJE I J E S T OBECNY > Nie panikujmy .ANTYCHRYST JEST NA ŚWIECIE . PAN MIŁOŚĆ WYCHODZI DO K A Ż D E G O złego i dobrego, dalekiego i bliskiego , grzesznego i świętego . PAN MIŁOŚĆ P r z y n o s i światu M I Ł O S I E R D Z I E i Zaprasza do SWOJEJ ŁODZI . To JEST Szczególny C Z A S . BÓG Pragnie U R A T O W A Ć Każdego ... dalekiego i bliskiego , złodzieja i sprawiedliwego , złoczyńce i miłosiernego /ON Się Tak UNIŻA < ŻE STAJE SIĘ Każdym ...i tym JEGO i TYM OBCYM z innej wiary. PAN MIŁOŚĆ NA Oścież Otwiera SWOJE G o r Ę J Ą C E SERCE . PAN MIŁOŚĆ LĘKA SIĘ O Każdego . ON SIĘ TAK Potężnie UNIŻA , że aż TO PRZERAŻA I GORSZY , ale Nie ma innej drogi . JEST TYLKO JEDNA ... JESZCZE RAZ SKONAĆ ... JESZCZE RAZ UKAZAĆ Swoje OBLICZE W KOŚCIELE JEGO CIELE .JEGO KOŚCIÓŁ P R A W D Z I W Y TO KOŚCIOŁ K A T O L I C K I i Z Niego Ogarnia Czułym Spojrzeniem Wszystkich i Każdego .Grzechy Sodomy i Gomory R O Z D ZI E R A J Ą Jego Duszę i DUCH W BÓLU ŁĄCZY SIĘ Z OGNIEM OJCA , Który Przygotowuje DZIEŃ PAŃSKI JEGO SPRAWIEDLIWOŚCI>>> UFAJMY JEZUSOWI JEDYNEMU PASTERZOWI OWCZARNI .ON Poprowadzi STADO Na zielone Pastwiska .
 Ela 09-05-2018 dokonał wpisu:e-mail: dol02@icloud.com 
 Ubolewam nad tym dokad wiedzie nas łódź Piotrowa. Pasterka pisze że tak jak Jan Chrzciciel, prostuje nam drogę na przyjście Pana. Jezus jednak uprzedził nas że najpierw przyjdzie antychryst. Łaczenie w jednym Kościele inne, nie chrześcijańskie wyznania z jedynym Zbawca Jezusem Chrystusem, nie w celu nawrócenia lecz uhonorowania, to nie jest wg. Pisma Świętego właściwa droga. Modlę się o o to by łodź Piotrowa nie zatoneła. Zezwalanie na gender, na zwiazki sakramentalne dwu jednakowych płci. Czy to jest to czego Bóg nas uczył? Nasza mowa powinna być tak tak nie nie. To wpuszczenie wroga bezpośrednio do Kościoła. Podwójna i niejednoznaczna mowa. Modlę się za duchownych by mieli dość odwagi by pójść za Panem Jezusem. Ubolewam wielce. I modlę się. Amen.
 ola 07-05-2018 dokonał wpisu:
 hej lubię adonai
 Pasterka 06-05-2018 dokonał wpisu:
 "Słuchaj IZRAELU , Pan JEST naszym Bogiem ,Pan JEST naszym Bogiem, Panem JEDYNYM ..."[Siewcy Lednicy]
 Pasterka 05-05-2018 dokonał wpisu:
  Duch Pana przybywa ... Duch Pan do CZUWANIA WZYWA ... Niech Miecz Ducha będzie Gotowy ... by ścinać złym duchom głowy ...Niepokalana na Ziemię zstępuje ... byście Godziny Walki byli świadomi ...i Kryli się w Jej Zasłony ... . Duch Pana P R Z Y B Y W A i DO CZUWANIA WZYWA >>>
 Pasterka 05-05-2018 dokonał wpisu:
  W Niedzielę Dobrego Pasterza klęcząc przed Maryją Częstochowską ...Maryja mi powiedziała :" Córko moja bardzo ci współczuję, że masz takie trudne życie . Ja Miałam Józefa i byłam bardzo szczęśliwa. Bądź posłuszna Matce Kościół ."O Matko Ukochana jakieś Ty o dzieci Swoje zatroskana . Bóle nasze w Swoim Niepokalanym Sercu nosisz i Boga prosisz , aby nad nami litość miał i się zmiłował . W Twoim Niepokalanym SERCU Przedwieczny Ogień Boga Ojca Płonie i Jesteśmy w Nim jak w Trójcy Zasłonie. Kto się Tam ukryje Życie wieczne ocali i Bramy piekielne będą dla niego zamknięte , chociaż Wąż zmiażdży naszą Piętę .
 Pasterka 28-04-2018 dokonał wpisu:
 Niedawno otrzymałam e-maila od Pana Krystiana Kratiuka Redaktora Naczelnego PCH24 , który głęboko mnie poruszył . Otóż Pan Krystian piszę w nim o kryzysie wokół " Amoris laetitia" io pozycjach , które o tym mówią , bo " Przecież sprawy Kościoła leżą nam na sercu " i że można "... z założonymi rękami patrzeć , jak łódź Piotrowa wypływa na coraz to niebezpieczniejsze wody , na których sztorm może ją roztrzaskać o skały " .Pan Krysian zdziwiony , że ja nie reaguję , dlatego postanowiłam kilka słów o tym napisać tak , jak i Duch Święty podpowiada . Ojciec Święty Franciszek robi " raban" w Kościele. Ale za Tym " rabanem" Stoi Duch Święty i Duch Pana . Spokojnie . To nie jest " dzieło " samego człowieka Ojca Świętego . Ojciec Święty Franciszek jest jak Jan Chrzciciel , który prostuje Drogi przed Nadejściem Pana . A czasami trzeba głęboko poruszyć Ziemię aby nadać jej właściwy kształt. Bóg Jest Miłością . Z Miłości , z Siebie Stworzył Mężczyznę i Niewiastę i do Niej powołał Ich , aby byli płodni i czynili sobie ziemię poddaną . I wiemy doskonale, co uczynił Ten , który jest odwiecznie zazdrosny, szatan. Kiedyś przeczytałam, że w Kościele Katolickim , aby został zawarty Sakrament Małżeństwa wystarczy W O L A , zaś w Kościele Prawosławnym M I Ł OŚ Ć. Sakrament Małżeństwa JEST PIECZĘCIĄ BOGA I KOŚCIOŁA na dwojga ludzi Mężczyzny i Niewiasty , Których To Duch Święty Miłość Ożywiająca ku Sobie Pociągnął .Tam , Gdzie Źródło Jest w Bogu Tam W Bogu Jest Życie i Tam Jest Wszystko ważne, i Tam Jest Miłość potężniejsza od śmierci , przekracza bramy śmierci , jest wieczna .Nawet jeśli ludzie w słabości swojej pobłądzą, dadzą się zwieść kusicielowi TA MIŁOŚĆ W BOGU ŻYJE I NIC I NIKT NIE JEST W STANIE Jej rozwiązać , nawet śmierć , chociaż ona uwalnia od ziemskich zobowiązań. Natomiast ,jeśli dwoje ludzi Mężczyzna i Niewiasta spotykają się tylko w ludzkim wymiarze , bez Działania Ducha Świętego i gdy nawet w Kościele Jest Zawierany Sakrament Małżeństwa , taki związek jest u Pana martwy i jest to fałszywa umowa .Matka Kościół stwierdza nieważność takiego związku. Ale czasami bywa tak , że i Sąd nie jest w stanie tego prawidłowo rozeznać . W takich związkach ludzie cudzołożą , chociaż mają zawarty Sakrament Małżeństwa. I jest to dla Boga bardzo bolesne . Ludzie często łączą się w związki cywilne po wiele razy, ponieważ szukają miłości a jej nie doświadczając , bo nie żyją w Bogu i z Bogiem , cudzołożą. Czasami Bóg po różnych cierpieniach, oczyszczeniach łączy ludzi Swoją Miłością , pozwala im się odnaleźć i prowadzi do Sakramentów, jeśli jest to w danej chwili możliwe.Jeśli Mężczyzna i Niewiasta zostali połączeni Duchem Świętym i Otrzymali Pieczęć Sakramentu Małżeństwa a ich związek się rozpadnie i wejdą w nowe związki nie mogą przystępować do Sakramentów Swiętych , jeśli nie postanowili żyć w czystości a powinni godnie wychowywać dzieci , jeśli Bóg ich nimi obdarzył i wrócić , jeśli to możliwe do Osoby Sakramentalnej za życia lub żyć samotnie po opuszczeniu przez dzieci domu. Jeśli jest sytuacja , że Mężczyzna I Niewiasta łączą się ze sobą bez działania Ducha Świętego i zawierają Sakrament Małżeństwa , i po pewnym czasie rozchodzą się i Pan daje im łaskę , że w Duchu Świętym odnajdują Osobę , którą Pan im przeznaczył wówczas po dokładnym rozeznaniu mogą i powinni przystępować do Sakramentów Świętych i jednocześnie usilnie starać się o wyprostowanie Drogi. Gdyby był Raj na ziemi i wszyscy byli posłuszni Duchowi Świętemu i Duchowi Pana mielibyśmy szczęśliwe i trwałe Małżeństwa.Ale tak nie jest . Żyjemy na ziemi , na której działa oprócz Boga i Zły duch i sprowadza na manowce owce Pana .Kto ma Tyle Światła Ducha Świętego w sobie , że może powiedzieć "ten związek Mężczyzny i Niewiasty pochodzi od Boga "? Trzeba Być W BOGU I Z BOGIEM , aby mieć Jego Światło w Sobie. Uspokójmy sie , Pan JEST W ŁODZI i Zależy Mu na Owczarni a " raban" jest potrzebny , inaczej się nie da. Ojciec Święty milczy, bo Milczy Bóg . Gdy Bóg Przemówi , wówczas Ojciec Święty też .Bóg " boi się" , że serca ludzkie tak stwardniały , że najważniejsza staje się Litera Prawa a nie Duch Pana . A to Duch Pana kieruje dziejami ludów i narodów.Ducha Pana Żyje w Kościele i Nic , co Jest z Nim Złączone nie jest Mu obojętne.Zaufajmy Panu. Oddajmy się w Ręce Niepokalanej i Zanużmy w Jej Sercu a pokonamy wszelkie zło w sobie i wokół .Niech Bóg będzie Uwielbiony w Dziełach , Których dokonuje.
 Pasterka 26-04-2018 dokonał wpisu:
 Ziemia kwiatem rozkwita i Maryję wita , Która na nią zstępuje i ludzi raduje.O Niepokalana , niech wszystkie dusze Boga uwielbiają i Ciebie Matko wychwalają ,żeś się uniżyła i Swoim"Fiat " Królestwo Boże przybliżyła.Twoje "Fiat" wiecznie wypowiadane Ognia Boga Ojca dotyka i w nas Twój Kwiat rozkwita .Matko Przemówiłaś , córko ukochana oto Wola Ojca Niebieskiego , abyś o Moim Niepokalanym Sercu pisała i w Nim się zanurzała . Kochaj Moje Serce włócznią przebite i smutkiem spowite , bo ludzkość od Boga oddalona w grzechach kona. Moje Serce Zatryumfuje i radość przyniesie duszom zbłąkanym , w ciemnościach kroczących i o Mojej Miłości zapominających .
 Pasterka 20-04-2018 dokonał wpisu:
 Pan mi powiedział " Ciało twoje to Moje Ciało ". O Jezu Ukochany serce moje się bardzo z tego raduje ale ból czuje . Tak bardzo mnie To dotykało , gdy Krzyż objawiało . W młodości umrzeć dla Ciebie pragnęłam ale teraz wiem, jak siły we mnie omdlewają , gdy Czyste Duchy męczeństwo mi przybliżają.Taką trwogą serce me zadrżało , że Św.Piotra wysłałeś , aby mi pociechę dawał i o " oddalonych wyrokach" opowiadał . I Sw. Paweł przybył i mi o Swojej Obecności poinformował " i ja jestem z Tobą " od Niego usłyszałam i się bardzo radowałam .Ojciec Swięty Jan Paweł II powiedział " My tu ze Wszystkimi Świętymi jak w gwiazdę się w ciebie wpatrujemy i ufamy,że się nie zawiedziemy"> O KOŚCIELE Tryumfujący w Panu Żyjący jak nam Was Ciebie brakuje , gdy wszystko dokoła mgły śmierci pokrywają i dusze ludzkie zagarniają. O Obudźcie się Śpiący Rycerze Godzina Wybiła... i Czas Walki Nastaje na Boże Zawołanie...Niech Dusze ludzkie ożyją , niech Duch Pana w nich zamieszkuje i wiosnę Życia niesie na krańce Ziemi całej przez Boga nam danej.
 Pasterka 19-04-2018 dokonał wpisu:
  Matka Kościół mi Drogę wskazuje i głosić Słowo Pan delikatnie zaprasza , aby Cała Ziemia była nasza , aby w Królestwo Boże się przeobraziła i Zło od siebie na zawsze odrzuciła . O Adonai Miły dodaj mi siły bym tylko w Ciebie wpatrzona mogła Wolę Ojca wypełnić w pełni. Otóż w poranek Wielkiej Soboty Pan skierował do mnie Słowo " Pójdziesz do Księdza Dziekana " i natchnienie otrzymałam , abym zadzwoniła i na rozmowę się umówiła .Ksiadz Dziekan prosił aby skontaktowac się jakiś czas po Świętach, ponieważ miał Rekolekcje. Gdy nadszedł czas zastanawiałam się , czy zadzwonić ... . Po rannej Mszy Świętej Pan skierował do mnie Słowo " Pójdź do Zakrystii i powiedz Pokój Wam ">Odpowiedziałam Panu, że powiem " Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" a Pan na to " Powiedz Pokój Wam ".Prawie biegłam do zakrystii i prosiłam Wszystkich Świętych , aby byli ze mną . Otworzyłam drzwi i zostałam onieśmielona widokiem Kapłanów i powiedziałam" Niech będzie..... " . Dlatego dzisiaj pragnę Ks. Stanisławowi, Ks.Arturowi i Ks. Grzegorzowi powiedzieć od Pana "Pokój Wam" i Wszystkim Kapłanom w Całym Kościele. Po rozmowie z Księdzem Dziekanem Pan skierował do mnie Słowo "Zadziwimy świat " . O Panie jakże się to stanie ? ?? Gdy przed Maryją w Świątyni klęczałam i ból dzieci w sercu miałam Maryja Przemówiła " Odmów Nowennę Pompejańską " poleciła. Gdy na drugi dzień przed Jej Obrazem klęczałam Maryja rzekła" Drogie dziecko, dziękuję ci , żeś do mnie przyszła " a następnego dnia rzekła" Jesteś moją gwiazdką " . O Maryjo, Matko Ukochana prowadź mnie po Ścieżkach Pana.Pan mi powiedział ,abym w sobie Jego szukała , aby w sobie z Nim rozmawiała , abym niczego przed Ks.Dziekanem nie taiła a o wszystkim Mu mówiła. Bardzo jestem słaba ... ale wierzę, że Pan mnie podtrzymuje i tylko z Nim reszty życia nie zmarnuje . Jeśli chwilę znajdziecie westchnijcie za mną przed Panem , abym Jego Wolę wypełniła i siebie w Nim zagubiła.
 Pasterka 16-04-2018 dokonał wpisu:
 Mam do p r z e k a z a n i a . JEZUS Chrystus nasz Pan i Zbawca P O C H O D Z I OD BOGA OJCA I DUCHA ŚWIĘTEGO > D U C H ŚWIĘTY JEST P O S Y Ł A N Y do Kościoła, do ludzkich serc Przez BOGA OJCA I SYNA . Duch Święty nie pochodzi ...ale JEST POSYŁANY .TO Jest Ważne. Tak Mówi Pan.
 Pasterka 15-04-2018 dokonał wpisu:
  W Zwoju Księgi o mnie napisano, z Panem Związano.Św.Jan od Krzyża Ducha Pana w Sobie Miał i Widział .
 Pasterka 15-04-2018 dokonał wpisu:
  W krainie mroku życie moje płynie ..., od trzydziestu pięciu lat w ciemnościach żyje... . Tylko Niebo z Gwiazdami złotymi mi o Sobie przypomina i łzę z oczu wyciska choć ziemia jest mi tak bliska . Blask Promieni ją na wskroś przeszywa ...i pytam ,czy moja dusza jest jeszcze Żywa ? Ku Matce Kościół wędruje i Jej pomocy oczekuje . Z Wysoka do Was przybyłam i szlak swój wyznaczyłam , który mi Niebo dało a cierpienia nie żałowało . Władza nade mną utkana ..., w Dłoniach Księdza Dziekana związana. O jak mi bliscy jesteście i jak ja Was miłuję chociaż Nieba z utęsknieniem wypatruję. Bądźcie dobrej myśli mili i niech Bóg Jedyny do Serc Waszych przybywa i łaską pokrywa.
 Pasterka 13-04-2018 dokonał wpisu:
 Panie Tomaszu Wielkie Bóg zapłać za wszystko ... . Niech Bóg Panu i Pana Rodzinie obficie błogosławi.
 Pasterka 09-04-2018 dokonał wpisu:
 "Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana.Ciężko mnie Pan ukarał , ale na śmierć nie wydał."(Ps 118(117))
 Pasterka 08-04-2018 dokonał wpisu:
 "Słowa Jego są Słodyczą i cały pełen jest powabu .Taki jest Miły mój , oto Przyjaciel mój , córki Jeruzalem."
 Ewa do Krystyny 07-04-2018 dokonał wpisu:
 Pani Krysiu, bardzo dziękuję za życzliwe Słowo . Niech Pan Żyje w Pani i obficie błogosławi.Szczęść Boże .Serdecznie pozdrawiam.
 Pasterka 04-04-2018 dokonał wpisu:
 "Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia Amen Amen "
 krystyna 04-04-2018 dokonał wpisu:e-mail: krysiaszym@yahoo.com 
 Pani Ewo,radoscia jest czytanie Pani wpisow,uwielbiajacych Boga,On jest obecny ,zyje w pani sercu.Chwala Panu.
 Pasterka 31-03-2018 dokonał wpisu:
 Pokój Wa ! Niech Zmartwychwstały Chrystus opromienia Swoim Blaskiem mroki Waszych serc.Niech Jego Duch napełnia Waszego ducha Mocą, Radością, Miłością i Pokojem.Niech Ciało i Krew Jego wzmacnia Wasze ciała na trudy codziennego pielgrzymowania życia .Niech Jezus Wam obficie błogosławi .Amen .
 Pasterka 30-03-2018 dokonał wpisu:
 S K A Ł Y to D o m Ojca i Syna , moim D o m e m JEST Woda .... . A DUCH unosił sie nad W o d a m i .... .
 Pasterka 30-03-2018 dokonał wpisu:
 Pragnę b y ć K r o p l ą Rosy dla Was , dla Mistycznego Ciała mojego Pana i dla Wszystkich, Którzy przybędą .... .Jeśli przyniosę Wam...odrobinę ulgi w spiekocie Życia , będę mogła zasnąć w Panu w pokoju.Niech Pan przez Swoją Mękę i Krzyż łączy Kapłaństwo Służebne z Kapłaństwem Powszechnym i Składa na Ołtarzu Kościoła jako Żertwa Ofiarna dla ratowania świata tego ... .Amen.
 Pasterka 30-03-2018 dokonał wpisu:
 Wczoraj, w Wielki Czwartek , przed południem Pan skierował do mnie Słowo "Zamknę Seminaria", odpowiedziałam "Nie nie zamkniesz, proszę ".Pan rzekł ponownie " Zamknę Seminaria" a ja na to,"Nie, nie zamkniesz,proszę".Pan po raz trzeci powiedział " Zamknę Seminaria ", a ja " O panie, nie zamykaj , bardzo Cię proszę"... .I nastała c i s z a , wielka cisza a ja biłam się z myślami , że to przecież niemożliwe, że Pan tego nigdy nie uczyni , bo .... . Płynęły godziny ... . Przed północą , po krótkiej rozmowie z...Pan skierował do mnie Słowo " Wyjdziesz do ludzi ", a ja na to "Nie wyjdę ".Pan rzekł "Wyjdziesz do ludzi " a moja odpowiedź brzmiała "N i e w y j d ę ".Pan powiedział " Wyjdziesz, bo zamknę Seminaria " ,a ja " No dobrze , w y j d ę ".O Panie w y j d ę , ale tak bardzo się w s t y d z ę ... . Wstydzę się , że jestem Ewą g r z e s z n i c ą ;że jestem Magdaleną cudzołożnicą , że jestem ..., że nie mam wiedzy ..., że wyglądam tak , jak wyglądam ... .A Ty Panie mnie pocieszasz Słowem, że wszystko to marność i pogoń za wiatrem.Przed Wiekami Wyryłeś mnie w Swoim S E R C U , przed Wiekami mnie przy Sobie Postawiłeś ..., a gdy minął czas ...i połowa czasu ...na Z I E M I Ę Posłałeś abym jak ludzie żyła i Twoje Słowo Głosiła, abym Twojego Oblicza w ludziach szukała... i Twoje Oblicze im p r z y b l i ż a ł a . Jezu Umiłowany Tyś Pan nad pany i mnie ku Sobie przywołujesz i moją biedną duszę ratujesz. Panie ...jestem słaba , ta k bardzo jestem słaba ... , ale Ty JESTES moją Siłą, Jesteś moją Mądrością , Jesteś moją Miłością . Gdzie Ty ...tam ...ja Twoja Sługa.Za Świętym W. Pallotim ,Twoim pokornym Sługą wołam " Zachwyca mnie mój Bóg. Nie rozum, lecz Bóg, nie wola, lecz Bóg,nie dusza lecz Bóg, nie słuch mój lecz Bóg , nie smak i mowa lecz Bóg, nie tchnienie lecz Bóg,....nie serce , lecz Bóg.....Bóg zawsze i we wszystkim , mój Bóg!"
 Pasterka 27-03-2018 dokonał wpisu:
  Ja Ewa Sługa mojego Pana Jezusa Chrystusa W o ł a m do Wszystkich NIEWIAST, Które OBLICZE Boga Oglądają , W o ł a m do Wszystkich Niewiast, Które w Bogu Trwają ...Przybywajcie i Modłami Swoimi Wielkie Łaski u Stwórcy Wypraszajcie , aby DZIECIĄTKA w ŁONACH MATEK ŻYŁY i Boga Wielbiły . Wołam z głębin Ducha mojego , niech Niewiasty Narodu Wybranego i Kościoła Świętego P R Z Y B Y W A JĄ ... i Kobiety świata od Zła i śmierci odwracają . Boże w Trójcy Jedyny Niech ŚWIATŁOŚĆ TWOJA ZAJAŚNIEJE i Mgły rozprasza i Daję Nadzieję , niech Ciemności świata tego znikają i Życia duszom nie zabierają . Króluj Panie Adonai Miły i Wzmacniaj nasze siły. Niech KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY Ufnie Ku Tobie Pielgrzymuje ...i ŻYCIE W BOGU Ratuje.Amen.
 Pasterka 27-03-2018 dokonał wpisu:
 Ja Ewa Sługa mojego Pana Jezusa Chrystusa W O Ł A M do Ciebie Ojcze mój Niebie , Ojcze Abrahama ,Jakuba i Izaaka ...w o ł a m z głębin Ducha mojego ...P R Z Y B Y W A J i mnie Duchem Świętym okrywaj . Niech Chwała Twoja Zajaśnieje i ciemność rozproszy , która się na świecie i w sercach ludzkich panoszy . Niech Duchy Archaniołów i Zastępy Anielskie P r z y b y w a j ą i niech do WOJNY ze Złymi Duchami S T A J Ą . Niech Duchy piekielne , które ludzkie dusze i serca omamiły i śmieć jako dobro im " objawiły" zostaną Mocą Potężną Niebios P O K O N A N E , aby serca człowiecze zostały U R A T O W A N E. Niech DZIECIĄTKA , Które się w Łonach Niewiast Poczęły ŻYJĄ i Niech ICH PIEKIELNE MOCE NIE ZABIJAJĄ I LUDZKOŚCI BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DAJĄ . O Potężny OJCZE w Niebie , KTÓRY ŻYCIE DAJESZ , ulecz dusze ludzkie przez Złe duchy o w ł a d n i ę t e , aby nie zostały PRZEKLĘTE, aby PIEKŁO ich po śmierci nie zawładnęło i na wieki wieków pochłonęło. O POTĘŻNE DUCHY CZYSTE ANIOŁÓW PRZYBYWAJCIE i złym mocom dostępu do dusz ludzkich NIE DAJCIE . O NIEPOKALANA < PANI Niebios I KRÓLOWO Świata ,Ukrywaj w Swoim NIEPOKALANYM SERCU Poczęte DZIECIĄTKA.Niech Twoje Przebite SERCE NIE MDLEJE , gdy Widzi, co się na świecie dzieje . DAJ nam N a d z i e j ę .Amen.
 Pasterka 25-03-2018 dokonał wpisu:
 ... Nim PRZYSZEDŁ WIECZNY ARCYKAPŁAN JEZUS CHRYSTUS ...w Narodzi Wybranym byli Kapłani ... . Nim Nadejdzie Wieczna Małżonka Baranka ...w Kościele Są Siostry Zakonne ...Oblubienice ...Panny Mądre i Roztropne... . Słuchajcie TEGO, co Mówią .... . Mają WIELE DO Przekazania od Pana .... Wychwalajmy Pana , Uwielbiajmy Go . Niech Jego Myśli Górują nad naszymi myślami a JEGO DROGI nad naszymi drogami .... Adonai ...Adonai ...Adonai ...Przybywaj .Amen.
 Pasterka 25-03-2018 dokonał wpisu:
 Mam do przekazania kilka "spraw". Mężczyzna Jest "od pługa" i od Ciała , Niewiasta zaś "od kuchni" i od Ducha . Mężczyzna Jest od Słowa, Niewiasta zaś od Jego Mocy.Niewiasta jako "Pomoc" dla Mężczyzny , gdy Ten sobie nie radzi ..., gdy Trwa w ciemnościach i Potrzebuje Światła. Kościół , Ten, Który JEST ...i Ten,Który Nadchodzi N i e p o r a d z i Sobie bez Niewiasty , Małżonki Baranka , bez Oblubienicy, bez Jeruzalem... . Maryja N i e j e s t Małżonką Baranka . Maryja N i e j e s t Oblubienicą Oblubieńca .... . Maryja JEST MATKĄ KOŚCIOŁA I MATKĄ BARANKA. N a d c h o d z ą GODY BARANKA .... . J e r u z a l e m ...Jeruzalem....
 Pasterka 15-03-2018 dokonał wpisu:
 Chcę bardzo serdecznie podziękować za dwie pieśni wczoraj płynące w Radiu Maryja, jedna w Koncercie Życzeń , druga później o tym , co jest takie nieuchwytne i piękne między Między Mężczyzną a Niewiasta ...no i za dzisiejszą Magdalenę...
 Pasterka 14-03-2018 dokonał wpisu:
 Jestem bardzo wdzięczna Abp Stanisławowi Gądeckiemu za Słowa .., że Kościół NIE JEST ani po prawicy ani po lewicy ale JEST BOŻY.Dziękuję ..i to bardzo .Potrzebujemy Takich Słów od Pasterzy ...
 Pasterka 14-03-2018 dokonał wpisu:
 Ja Ewa , Sługa mojego Pana Jezusa Chrystusa mam do przekazania Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi Słowa Pana ...Nie pisze tego z własnej woli , ponieważ nigdy bym się nie ośmieliła, ale z Woli Adonai . Pan Mówi" Ojcze Tadeuszu , Mój Sługo ..Nawróć się . Byłeś pokorny i z Miłością spoglądałem na Ciebie.Stałeś się Drzewem , w gałęziach którego gromadzą się liczne ptaki , ale zagubiłeś Swe serce . Bardzo boli Moje Serce Twoje wołanie o "elegancje" ludzi.Ja Sam byłem biedny i biedną była Święta Rodzina, bo Taka Była Woja Ojca Mojego w Niebie .Cierpię w eleganckich Kościołach z eleganckimi ludźmi.Ludzie bogaci winni włożyć wory pokutne i w nich przyjść do Mojej Swiątyni a Jest Nią nade wszystko WNĘTRZE CZŁOWIEKA .Nawróć się Ojcze Tadeuszu ,Mój Sługo , abym nie odwrócił Swojego Oblicza od Ciebie i aby duch pychy Tobą nie zawładnął . Mój Umiłowany Sługa Franciszek woła Moim Głosem o biedny Kościół dla biednych , bo wszyscy są biednymi grzesznikami potrzebującymi Mojej łaski i Miłosierdzia. Mieszkam w Tabernakulum Ciałem ale JA JESTEM DUCHEM JESTEM BOGIEM i Żyję i Działam .Wybieram Dusze pokorne i ciche , dusze , które miłują Moje Serce. Tadeuszu,Mój Sługo Nawróć się . JESTEM BOGIEM dobrych i złych , ale od Sług Bożych oczekuję , aby Żyły Moim Duchem Złączonym z Duchem Świętym i Ojcem ." Ci , którzy są z ziemi mówią po ziemsku ....
 Pasterka 12-03-2018 dokonał wpisu:
 Życie moje płynie skrycie ...w Boga Zachwycie.Tożsamość moja została mi odsłoniona...a moja dusza "zagubiona... . W Przestrzeniach Pana rozkosz czuje ...i tak mi Jego Życie smakuje.. , że w każdej chwili Zachwycie ...widzę szarość i smutek życia ziemskiego ...bez Niego.
 Pasterka 06-03-2018 dokonał wpisu:
 " Ja już nie żyję w sobie, Bez Boga żyć nie mogę!Bez Niego i bez siebie Jakąż odnajdę drogę? Miast życia-tysiąc śmierci! - W głębie życia się wdzieram, Umieram, bo nie umieram! To życie, którym żyję, To zaprzeczenie życia,To ciągłe umieranie!Aż pójdę do zdobycia Ciebie,mój Boże !- Słyszysz? Ja się życia wypieram, Umieram, bo nie umieram! (...) Wyrwij mnie już z tej śmierci, Boże mój , i daj życie ! Nie chciej mnie dłużej trzymać Na tym wygnańczym świecie ! Patrz, jak Ciebie pożądam, W bólu rany otwieram, Umieram, bo nie umieram ! Lecz będę juz tu płakał I znosił ból istności , Bo trwa moje wygnanie Za grzechów moich złości . Lecz kiedyż ten czas przyjdzie, Na który duszę otwieram ,Kiedy szczęsliwy zawołam :Żyję, bo nie umieram !?" ( Św.Jan od Krzyża)
 Pasterka 28-01-2018 dokonał wpisu:
 Pan Cię miłuje ...uwierz Mu. Kołacze do Twego serca...otwórz je.Puka cichutko ...najciszej ...czy słyszysz ? Pan ...Miłość Wcielona...kona... .
 Pasterka 09-01-2018 dokonał wpisu:
 Panie Tomaszu ...dziękuję ...i pozdrawiam serdecznie.
[ Powrót ]
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej