Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Księga gości

[ Dopisz się do księgi ]

[<<] [<] [1] [2] (3) [4] [5] [6] [>] [>>]


Wszystkich wpisów: 12120


 Pasterka 28-10-2017 dokonał wpisu:
  " Idź i kochaj ...idź i kochaj ... Zanieś swoją miłość aż na koniec świata, może wtedy dotrzesz do swojego brata "{Siewcy Lednicy"Idź i kochaj} Pragnę z głębin mojego ducha, z całej duszy i ubogiego serca podziękować "Bóg zapłać" Wszystkim Tym , Którzy modlą się za mnie .Bardzo doświadczam Potęgi Tej modlitwy.Niech Dobry Bóg sprawi, aby Duch Święty wiecznie zstępował do Waszych Serc i dusz , niech Najpiękniejsza z Kobiet ...Niepokalana przytula do Swego Dziewiczego Serca.Pokój Wam .Amen.
 Pasterka 28-10-2017 dokonał wpisu:
  Maryjo , Królowo Polski Pamiętaj o Jego Ekscelencji Księdzu Biskupie Tadeuszu Bronakowskim ...o moim Biskupie,Pamiętaj o Ojcu Tadeuszu Rydzyku ...Człowieku wielkiego ducha i wielkiej pokory .Maryjo, Królowo Polski Czuwaj nad Księdzem Biskupem Tadeuszem i Ojcem Tadeuszem .Niech Twoje " Fiat" wiecznie Im towarzyszy na trudnych drogach Kapłańskiego posługiwania .Bądź Im Najjaśniejszą Gwiazdą i Najpiękniejszym Kwiatem .Twoje Światło niech rozświetla wszelkie ich ciemne noce Wiary a Woń ...cnót niech wzmacnia w Nich Człowieka wewnętrznego.Bądź z Nimi i nie opuszczaj Ich w żadnym czasie .Amen.
 Pasterka 27-10-2017 dokonał wpisu:
  " Jezu , Ty masz moc uzdrowić moje ciało .Jezu, Ty masz moc przywrócić mnie do życia .Jezu ,Ty masz moc wznieść mnie nad chmurami .."Jezu mój Ukochany , niech Twoje Słowo we mnie żyje .Jezu ,mój Ukochany ,niech Twój blask na mnie bije . Jezu,mój Ukochany , niech Twoja Chwała będzie mi dana ...abym uzdrowiona mogła rzucić się w Twoje Ramiona ...
 Pasterka 26-10-2017 dokonał wpisu:
 "Podnieś mnie Jezu i Prowadź do Ojca ...Zanurz mnie w Wodzie Jego Miłosierdzia Amen."
 Pasterka 26-10-2017 dokonał wpisu:
 "Zmiłuj się nade mną , Boże,zmiłuj się nade mną,u Ciebie moja dusza szuka schronienia.Chronię się w cieniu Twych Skrzydeł,dopóki nie minie klęska.Wołam do Boga Najwyższego,do Boga ,Który wyświadcza mi dobro.Niech ześle pomoc z Nieba, niech mnie wybawi..."[Psalm 57 ]
 Pasterka 26-10-2017 dokonał wpisu:
 " Idź i czyń , czyń ciągle i bez wytchnienia , a dojdziesz do Zbawienia . Był Dzień w Twoim Życiu, gdy Pan powiedział Ci " Pójdź ..." Teraz Jest Dzień , gdy Pan Mówi " Idź i Czyń >>>" . Pragnę serdecznie pozdrowić Ks.dr.Pawła Murzińskiego podziękować Mu za Wykład " Czas Apokalipsy.Perspektywa kościoła, świata i Polski " a także za inne .Bóg zapłać i Szczęść Boże.
 Pasterka 26-10-2017 dokonał wpisu:
  "... GRZECH To ZŁO , Moralne Zło Nie może pochodzić od STWÓRCY, Który JEDEN JEST Dobry.Aby ZGŁADZIĆ Grzech musi Być Zaangażowana Cała WSZECHMOC BOGA < CAŁA POTĘGA MIŁOŚCI . " Aby wejść w Głębie GRZECHU Trzeba BYĆ z JEZUSEM W Ogrójcu, Pośród Kaźni Wielkiego Piątki i Na GOLGOCIE W Czasie Agonii, gdy Woła "... CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ "?...
 Pasterka 25-10-2017 dokonał wpisu:
  Pan i Niewiasta ... To Dwa Duchy w Jedno Złączone...w Duchu Świętym zanurzone.Dwa Ciała ...jakże Różne mają ,ale w Jednym Mistycznym działają... .Kapłani i Lud Pana to Miłość Oblubieńcza Ukazana .
 Pasterka 25-10-2017 dokonał wpisu:
  Pragnę serdecznie pozdrowić Księdza Stanisława Rudzińskiego , opiekuna Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego , tak było a nie wiem czy tak jest obecnie ; a także Księdza Jana Harasima .To Wielcy Ludzie w moim życiu ... . Niech Dobry Bóg obdarzy Ich licznymi łaskami i Wiecznie łączy ze Sobą . Pragnę pozdrowić Wszystkich Kapłanów, Których znałam, Których znam i Których będę znała ... . Niech Aniołowie Waszych Dróg strzegą , niech Duch Pana umacnia Was w trudach codziennej służby ,podążajcie do Ojca trzymając się Mocno Niepokalanej .Szczęść Wam Boże.
 Pasterka 25-10-2017 dokonał wpisu:
 " .>> Piękna Tyś Jest Jak Słońce...Jasna Nad Blask Księżyca ...Gwiazdy zaś najpiękniejsze ...nie są piękne jak Maryjo TY ..."
 Pasterka 24-10-2017 dokonał wpisu:
  ...wiem...wiem ...smutek Wasz czuję ...bo Rodziny brakuje ... .Całuję Wasze Dłonie ...z Panem Tak Ściśle złączone...Serca Jemu na wieki oddane ...ciernie w Sobie mają ...bo źli ludzie w Was uderzają .Wiem, wiem ...tak trudne Wasze dni i dlatego smutno mi ... . Ale w górę wzrok podnieście ...Tam Jutrzenka Świta i Was Radością Wita.Pani Prześliczna Maryja Ukochana wznosi Wasze modły do Pana .Tajemnice są Pisane ... z Kapłanem Przedwiecznym Związane. ON I WY ...JEGO KAPŁANI ...To Jedno ... .Spójrzcie śmiało dookoła ...bo Adonai Was Woła...
 Pasterka 24-10-2017 dokonał wpisu:
  Ludu Pana ...Świętą Matką Kościół Nazwana ...Niewiastą Jesteś, Którą Bóg Miłuje , chociaz Go To Tak Wiele kosztuje ... Przyjdź do Pana , Zegnij Swoje Kolana , Niechaj Maryja nie będzie zapłakana .Ludu Pana ...Niewiastą będąca ...i Piekłu Zagrażająca ... Przyjdź..., Pan Ciebie z Miłością oczekuje ...smutek czuje , rozgrzej Jego Serce Zakrwawione ,zdejmij Panu cierniową koronę. Ludu Pana ...niech Twoje Serce Niepokalana w Dłoniach ukrywa i Boga na Ratunek przyzywa , bo czas trudny nastaje ,o ratuj nas Panie ." Pełna chwały, pełna wdzięku Córko Króla w Jego progi wejdź... "
 Pasterka 24-10-2017 dokonał wpisu:
 " Przyjdź z Pokłonem Ludu Boży ...Przyjdź ze Śpiewem Ludu Święty ...Sław Jezusa Swego Zbawcę ...Wspaniałego Króla Chwały ..."
 Pasterka 23-10-2017 dokonał wpisu:
  Pragnę serdecznie pozdrowić Ojca Wojciecha Jędrzejewskiego OP, którego uwielbiam słuchać na "Mateuszu" w Ewangeliarzu .Tylko dwie minuty ...a jakże cenne . Uwielbiam też teksty O.Gabriela od Św.Marii Magdaleny , karmelitę bosego ,no i oczywiście Całość, Która Jest tam zawarta."Obym był jak Mojżesz przyjacielem Twoim! Wstąpię na górę , daleko od tłumu, by rozmawiać poufnie z Tobą ,twarzą w twarz[Wj33,11] a następnie okryty chwałą , jaką to niewysłowione spotkanie wyciśnie na moim obliczu, powrócę do mojego ludu"[F.Feneton]."
 Pasterka 23-10-2017 dokonał wpisu:
  Zaprawdę , zaprawdę powiadam Wam ... wielu Proroków ,przed Wami ... chciało Ujrzeć to , co Wy widzicie ...a nie ujrzeli , i Usłyszeć to , co Wy słyszycie ...a nie usłyszeli ...
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
  "... Pójdę szukać mej miłej,Krzyże jej,ból i męki Wezmę na barki swoje,By nie znała udręki. I by zaznała życia, Dam za nią życie moje ,Wyrwę ją z bagien świata ,Zwrócę w ramiona Twoje !" W zwojach Pism o mnie napisano , ze Święty Janem od Krzyża związano ... .
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
  Misjonarką być pragnęłam , gdy dzieciństwo przeżywałam i Świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus uwielbiałam . Panie , Jezu mój ukochany... pozwól , abym życie za Ciebie oddała i o sobie na wieki zapomniała...tak często Pana prosiłam , gdy dziewczyną już byłam ... . Serce Miłość gorąco odczuwało , gdy z Bogiem rozmawiało ... . Losy się toczyły ... i dziwne scenariusze tworzyły . moja Mama się przyczyniła , żem do świata od Sióstr powróciła .Ale Misje drogie memu sercu były i za misjonarzy dusza się gorąco modliła i Boga prosiła, aby źli ludzie im życia nie odbierali lecz Pana słuchali ... .
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
  Ojcze Ukochany , Karolem na Chrzcie Świętym nazwanym.W Niebie z Panem przebywasz i Mu Prawdę o świecie odkrywasz. Z nami ,ludami Tej Ziemi pielgrzymowałeś i Źródła szukałeś ." Gdzie jesteś?" ciągle w Twojej duszy brzmiało i Początku ...szukało.W Tajemnicy Przebywałeś, gdy z Panem rozmawiałeś ... .Tak wiele Usłyszałeś, chociaż nam wszystkiego nie przekazałeś ... . Tajemnica , głęboko skrywana , "poszła" z Tobą do Pana . My , do Ciebie dzisiaj wzdychamy , Ciebie przyzywamy , abyś wstawiaj się za nami , biednymi grzesznikami .Karolu Ukochany śpiewaj Pieśń dziękczynienia z nami ..., za To ,że Byłeś i nas Sobą ubogaciłeś .
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
 " Słowa Jego są słodyczą i cały pełen Jest powabu.Taki jest Miły mój ,oto Przyjaciel mój ...córki Jeruzalem ."
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
  " Połóż mnie jak Pieczęć na Swym Sercu, jak Pieczęć na Swoim Ramieniu...bo jak Śmierć Potężna Jest Miłość ...Żar Jej to żar ognia ,płomień Pański ..."
 Pasterka 22-10-2017 dokonał wpisu:
 DEKALOG ...Te Boże Gwiazdy na firmamencie Nieba Świecą ludziom ,aby życie ich nabierało właściwego kursu , aby Wieczność z Bogiem stała się ich udziałem. Tablice Dekalogu winny Jaśnieć w Każdej Świątyni Pana, w Całym Kościele. Winny mieć Godne Miejsce .Nigdy, przenigdy Nie wolno ich umieszczać np.w kostce brukowej a tak jest w mojej Parafii.Ilekroć jestem między bramą a drzwiami Świątyni ...tylekroć moje serce rozdziera ból , gdy to widzę .A Lud idzie i depcze.... .Zastanawiam się , gdzie jest źródło tego pomysłu ?... Ksiądz Dziekan to dobry i szlachetny człowiek. Bardzo się stara, aby w Kościele wszystko błyszczało . aby było dużo modlitwy .Ale czasami można uczynić taki bolesny błąd .Niech Miłosierny Pan ma Ks.Dziekana w Swojej opiece i błogosławi mu obficie, i otwiera mu oczy ...
 Pasterka 21-10-2017 dokonał wpisu:
 ...ja ewa ...sługa mojego Pana Jezusa Chrystusa pragnę złożyć na Ołtarzu Kościoła Świętego ze Ojcem Franciszkiem związanego samą siebie ,gdy byłam,gdy jestem,gdy będę na ofiarę za Matkę Kościół i za Izrael.Panie Wszechmogący Ojcze,Synu i Duchu Święty niech grzechy Kościoła Świętego spadną na mnie .Święta Benedykto od Krzyża bądź ze mną w każdej chwili mojego życia , nie opuszczaj mnie , wstawiaj przed Panem .Panie przyjmij moją ofiarę...
 Pasterka 21-10-2017 dokonał wpisu:
 Pragnę dać świadectwo swojego nawrócenia . Otóż to nie wstyd, którego doświadczałam w duszy był źródłem mojego powrotu do Boga , na łono Kościoła chociaż nie w pełni .To Pan Jest Źródłem. To Jego Głos wołał mnie , abym wróciła do Sakramentów Świętych ,Głos stanowczy a jednocześnie pełen słodyczy .To na Jego Obrazie pojawiały się napisy białe po wielekroć "Jezu Ufam Tobie ".To On Wylał na mnie Wielką Miłość od Ołtarza u Ojców Kapucynów.To Na Tę Miłość zapragnęłam odpowiedzieć wracając do Sakramentów .To On pociągnął mnie do Siebie ludzkimi więzami Miłości .To w dopiero w Świetle ... dojrzałam śmierć swojego grzechu .W codziennym życiu przeżywałam wiele trudu ale i wiele radości , jakie dawały mi Narodziny moich synków.
 Pasterka 21-10-2017 dokonał wpisu:
 Pragnę serdecznie pozdrowić Siostrę Jonatanę ze Zgomadzenia Sióstr Pallotynek ,która noszę w sercu,Siostrę Blankę Sławińską ,tak mi drogą i tak "daleką",Siostrę Grażynę Powierżnę ,która wspierała mnie ,gdy prowadziłam Wieczernik , Siostrę Wirginię Wałęs, która była "przy mnie ", gdy wstąpiłam do Sióstr Pallotynek a także wszystkie Siostry Szarytki, u których spędziłam na Tamce, w Warszawie wiele weekendów, gdy uczyłam się w liceum.Pragnę gorąco , z głębin ducha mojego pozdrowić Wszystkie Siostry Zakonne na Całym świecie ,Wszystkie Niewiasty , Które w sposób szczególny Poślubione są Bogu. Strach pomyśleć ...co by było, gdyby Was nie było ... . Niech Wszechmogący ,w Trójcy Świętej Jedyny nieustannie obdarza Was licznymi łaskami ,zamieszkuje w Waszych Sercach i Duchem Trwa w umysłach .Niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże .
 Pasterka 21-10-2017 dokonał wpisu:
 ...To ja Byłam Ewą ...to ja skradłam Niebo ...to ja ...to ja Byłam Ewą ...Dodawaj mi win ... to ja...
 Pasterka 20-10-2017 dokonał wpisu:
  Izrael...Izrael...Izrael...PAN Blisko Jest...Oczekuj Go...Pan Blisko Jest ...
 janusz 20-10-2017 dokonał wpisu:
 jezu kocham ciebie
 Pasterka 20-10-2017 dokonał wpisu:
 ..."Mój Sokole ...mój przejrzysty ,pytaj o mnie nurtów bystrych ...i uwolnij mnie ...mój Miły..."
 Pasterka 20-10-2017 dokonał wpisu:
  " Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych ,Jezu Zmartwychwstały za Śladami Męki .TY Jesteś z nami , poślij do nas Ducha....>
 Pasterka 20-10-2017 dokonał wpisu:
 ..."Grzech wyznałem Tobie I nie ukryłem mej winy .Rzekłem "Wyznaję moją nieprawość Panu ", a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu "... Pasterka to ona a pastuszek to on , niech więc jest tak jak jest .
 Pasterka 20-10-2017 dokonał wpisu:
 Wzywam Wszystkich Egzorcystów Kościoła Świętego z Ojcem Świętym Franciszkiem Związanego ... Wołacie ...O Potężna Pani ,Królowo Nieba i Ziemi ,Pani Wszechwładna i Mocna Przybywaj i Kościół Święty Swym Płaszczem Okrywaj .Niech potężne moce zła pierzchają i Kościoła Świętego nie ranią. Wzywam Potężnego Archanioła Michała ...Święty Michale Archaniele Przybywaj i Ognisty Miecz Wydobywaj ...Mieczem Tym zabij węża starodawnego ,szatana okropnego Amen.Amen.Amen który po ziemi krąży i synom i córkom Kościoła śmierć zadaje ...O RATUJ NAS Panie! Niech Potężne Czyste Duchy Przybywają i nam pomagają .Niech Niebiosa Zostaną Wstrząśnięte ...a BÓG Wszechmocny w Trójcy Jedyny na Opatrzność Swoją Wskazuje i Lud >>> Ratuje Amen .Amen.Amen
 Pasterka 20-10-2017 dokonał wpisu:
  "...wysyłaj do mnie Anioły ...niech mi cudne nuty grają..." . Pragnę bardzo serdecznie podziękować za pieśń ,którą usłyszałam 16 pażdziernika w Radiu Maryja przed Koronką ...lub po ... nie pamiętam , były tam słowa o uzdrowieniu i uwolnieniu .Śpiewała kobieta, może Siostra zakonna ...nie wiem ... . Dziękuję . Bóg zapłać za wiele przecudnych słów .
 pastuszek 19-10-2017 dokonał wpisu:
 " Maryjo ukryj mnie w Najczystszym Sercu Swym...."
 pastuszek 19-10-2017 dokonał wpisu:
 " Niosę krzyż , zmagam się , runął mój świat.Tracę sens ,życia smak,co robić mam?Ciemność mnie ogarnęła ,całkiem mną zawładnęła ,podaj mi Swoją dłoń ,ulecz mój lęk .Nie chcę żyć w nocy tej , nie chcę w niej trwać .Muszę wstać , podnieść się , przywróć mi twarz.Daj mi moc i błogosław , by Twa łaska mnie niosła , sobie sam pomóc chcę , Ty wspieraj mnie.TY JESTEŚ DROGĄ> TY JESTEŚ ŻYCIEM .Do światła z ciemności wyrwij mnie . Wyrwij mnie z nocy tej ,ulecz mnie z ran .Widzieć chcę Twoją Twarz, Tę,Którą znam.Do Twych Ran moje rany ... " Te piękne i bliskie mi słowa hymnu Spotkania Młodych w Czernej "namiętnie" słuchałam,gdy moja córka była na tym Spotkaniu, chociaż dla niej to się trochę boleśnie zakończyło .Hymn ten spiewała Siostra Julita Zawadzka a w tle tańczyła młoda dziewczyna. Myślałam wówczas o córce , te słowa jakby były o niej ...ale i o mnie... . Pragnę podzielić się doświadczeniem wstydu , który przeżyłam po wejściu w grzechową sytuację .Odczuwałam wielki wstyd ... i wielki ból ... nie tyle może przed Bogiem, moimi starszymi dziećmi czy ludźmi , to przyszło później , ale przed moją Młodzieżą z Wieczernika . Zawiodłam ich ... . Wiele razy odczuwałam pragnienie , aby Bóg dał mi łaskę jeszcze za życia rehabilitacji , abym mogła kiedyś spojrzeć im prosto w oczy i twarzą w twarz ,jak dawniej . Znów poczuć tę radość bycia razem ...duchem . To są już mamy, tatusiowie i jeden Kapłan ...moi Młodzi , tak bardzo ich kochałam ...i kocham,chociaż w oddali .Panie"do Twych Słów moje Amen.Dotknij mnie , blisko bądź na zawsze już .Rzucę się w Twe Ramiona,Miłość wszystko pokona ..."
 pastuszek 19-10-2017 dokonał wpisu:
 Ukochany Księże Jerzy ,Bóg Twoim Słowom Moc dał ,abyś nas do Niego pociągał . Ojczyznę ratować chciałeś , bo wielkie zagrożenie Jej widziałeś . Ukochany Księże Jerzy , Solidarność w głębiach Serca miałeś , bo tak Ją umiłowałeś .My Polacy Dziś Ciebie przyzywamy i o Wstawiennictwo przed Stwórcą błagamy. Błagaj Pana ...niech Ukochana Ojczyzna będzie Uratowana . Błagaj Pana ...niech Polska Pokutę czyni i Jutrzenkę wita bo Ona mgłą spowita . Błagaj Pana .... o oczyszczenie i Polski uświęcenie . Twoje Mądre Słowa " Nie daj się zwyciężyć złu,ale zło dobrem zwyciężaj " niech w sercach wypiszemy ...my mieszkańcy tej Ziemi . Amen.
 pastuszek 18-10-2017 dokonał wpisu:
 Pragnę wrócić jeszcze do Czasu Spotkań z Janem Pawłem II. W Częstochowie , gdy Ojciec Święty przejeżdzał Alejami ...w pobliżu mnie czułam wielki pokój, wielką miłość i wielką radość , czułam Niebo w moim wnętrzu .Ale jakże inaczej było w Watykanie ,w Auli . Gdy Ojciec Święty tez przejeżdżał a ja byłam przy barierce cała zapłakana i gdy wyciągnąłam do Niego ramiona poczułam ...śmierć .Był to dla mnie ogromny wstrząs , pytałam Pana ...o co chodzi ? To mój grzech ...to śmierć była między nami i dzieliła nass w Tych Duchowych Przestrzeniach. Ojcze Ukochany pilnuj mnie i strzeż ...aby wiernie słuchała Tego, co Duch Pana do mnie mówi ... .
 pastuszek 18-10-2017 dokonał wpisu:
 "...Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie..." Ojcowie Karmelici piszą o wielkim pragnieniu Ich młodziutkiego współbrata Sługi Bożego Jeana Thierry Ebogo od Dzieciątka Jezus i Męki Pańskiej ..o o staniu się Jezusem .A ja mam też wielkie pragnienie ...o staniu się Maryją ...co Wy na to ? wiem ,wiem ...burza na morzu ... .Ona Jest Patronką mojego Sakramentu Bierzmowania , to Jej Imię przyjęłam ,więc jeśli kiedyś...wpiszę się Maryja ,to proszę nie bądźcie w szoku , przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych a już jestem w Jej Łonie . Pamiętajcie Panem Historii JEST BÓG WSZECHMOGĄCY ,On Czuwa i Panuje nad Swiatem . Islam się Nawróci ...Allach To Wielki I Piękny Bóg ... TO DUCH ... tylko Narzędzie było słabe ....i duchy się mieszały...ale to Wszystko w RĘKACH Bożej Opatrzności .UFAJMY Panu Naszemu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI Umęczonemu w Braciach...
 pastuszek 17-10-2017 dokonał wpisu:
  Wczoraj usłyszałam w homilii ,w Radiu Maryja ,że mija 100 lat od Założenia Rycerstwa Niepokalanej przez Ojca Maksymiliana. Wiele,wiele lat temu Ojciec Stanisław Piętka w Lasku pasował mnie oraz moją młodzież na Rycerzy Niepokalanej. Marnie się spisałam , winnam do końca życia czynić pokutę ,ale Bóg Jest Miłosierny i może da mi łaskę , abym naprawiła swoje winy...poprawiła się ...
 pastuszek 16-10-2017 dokonał wpisu:
 Bardzo poruszyły mnie dzisiaj Słowa Ojca Dariusza o pastuszku i Królu ,dlatego postanowiłam tak się wpisywać miast tego rozdwojenia ...ewa i ewa sługa Pana . " Lecz będę już tu płakał I znosił ból istności,Bo trwa moje wygnanie Za grzechów moich złości.Lecz kiedyż ten czas przyjdzie,Na który duszę otwieram,Kiedy szczęśliwy zawołam"Żyję,bo nie umieram!? pod Tymi Słowami Jana od Krzyża podpisuję się ja ...pastuszek...
 ewa 16-10-2017 dokonał wpisu:
 W tą 39 Rocznicę ... pragnę jeszcze się podzielić wydarzeniem , które miało miejsce wiele,wiele lat temu.Pisałam o tym już na tej stronie dawno temu ale może napiszę jeszcze raz.Otóż ucząc się w Studium Katechetycznym miałam do napisania pracę o powołaniu osób... do Nowej Ewangelizacji.Przez długi okres nie wiedziałam jak się do tego zabrać .Był już ostateczny termin do oddania tej pracy więc miałam problem,co robić.I wówczas przyszła mi myśl,abym sięgnęła do homilii Ojca Świętego Jana Pawła II umieszczonych w LOserwatore Romano.Tak też zrobiłam. Miałam bardzo wiele egzemplarzy.Wieczorem siadłam i czytają podkreślałam, co mi wpadło do serca i dalej poczułam pustkę .Nie wiedziałam , które wybrać i co z czym złączyć więc trochę przyłamana poszłam spać . W nocy usłyszałam wyraźnie "WSTAŃ IDZ I PISZ " Pomyślałam " Boże nie wygłupiaj się , jest noc ..." i ponownie bardzo wyraźnie usłyszałam "IDZ I PISZ"...pomyślałam " no dobrze ...skoro tak już idę "i wstałam .Pisałam tę Pracę jakby w "transie".Ktoś mi wskazywał , które fragmenty mam brać i co po czym pisać . Biegłam z tą pracą, po jej napisaniu do Kapłana ...jakbym miała skrzydła . A On , po kilku godzinach, gdy go spotkałam "taka praca zrobi rewolucję w Kościele".Ta Praca To Dzieło Ducha Świętego i Jana Pawła II,ja byłam tylko niegodnym narzędziem. Nie mam jej,gdzieś mi zniknęła ale jest u wielu ludzi Kościoła.
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej