Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Myśli Św. Ojca Pio na cały rok
DOBREGO DNIA!
Styczeń


1. Dzięki łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu [ dobrych] postanowień na przyszłość. Niech więc wraz z nimi idą w parze również święte działania (TN, w: Epist. Iv; s. 878).

2. Powiedzmy sobie samym z pełnym przekonaniem prawdę: duszo moja, Zacznij dzisiaj czynić dobro, ponieważ do tej pory nie zrobiłaś niczego dobrego. Działajmy tak, ponieważ żyjemy w obecności Boga. Powtarzajmy sobie często: Bóg mnie widzi. Poprzez ten sam akt, który ja czynię, On mnie widzi, a także ocenia. Postępujmy więc tak, aby [Bóg] nie widział w nas nic innego, jak tylko samo dobro (TN, w: Epist. Iv; s. 878).

3. Kto ma czas, ten niech go nie traci i nie czeka na chwilę dogodną. Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj. Powiedzeniem: "Zrobię to później" wybrukowany jest przedsionek piekła... a zresztą, któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy? Słuchajmy więc głosu naszego sumienia -królewskiego proroka: Gdy usłyszycie głos Pana, nie zatwardzajcie serc waszych. Weźmy się zatem do pracy i [zacznijmy] gromadzić duchowe skarby, ponieważ tylko ten czas, który ucieka, jest naszą własnością. Nie rozdzielajmy go pomiędzy jedną chwilę a następną, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić (TN, w: Epist. Iv; s. 877n).

4. Ach! jakże cenną wartością jest czas! Szczęśliwi ci, którzy potrafią go dobrze wykorzystać, ponieważ w dniu sądu wszyscy będą musieli ściśle zdać z niego sprawę przed Najwyższym Sędzią. Ach! Gdyby wszyscy mogli zrozumieć, jak wielką wartością jest czas, to na pewno każdy zdobywałby się na ogromny wysiłek, aby go wykorzystywać w sposób godny pochwały! (CS, nr 65, s. 169).

5. "Dzisiaj więc, o bracia, zacznijmy czynić dobro, ponieważ do tej pory nic dobrego jeszcze nie zrobiliśmy". Słowa te, które seraficki ojciec św. Franciszek w swej pokorze odnosił do siebie samego, uczyńmy naszymi na początku tego Nowego Roku. Naprawdę, nic dobrego aż do dnia dzisiejszego nie zrobiliśmy, a jeśli uczyniliśmy coś dobrego, to jednak bardzo mało. Kolejne lata [i dni] następowały po sobie, a my nawet nie zapytaliśmy siebie, jak je wykorzystaliśmy; Czy nie było niczego w minionym czasie do naprawienia, do usunięcia czy do dodania, jeśli chodzi o nasze postępowanie? Żyliśmy dotąd bezmyślnie, jak gdyby pewnego dnia wieczny Sędzia nie miał nas wezwać do siebie i zażądać sprawozdania z tego, co zrobiliśmy, jak wykorzystaliśmy nasz czas. A przecież z każdej minuty, z każdego poruszenia łaski Bożej, z każdego Świętego natchnienia, z każdej okazji, którą nam dano do tego, aby czynić dobrze, będziemy musieli się bardzo dokładnie rozliczyć. Nawet najlżejsze przekroczenie świętego prawa Bożego będzie brane pod uwagę! (m, w: Epist. IV, s. 875).

6. Miłość nie cierpi zwlekania. Trzej Królowie, zaledwie przybyli [do Jezusa], nie szczędzili trudu, by poznać i pokochać Te- go, który pod wpływem łaski Bożej zdobył ich serca, obdarzając taką miłością, która chce się poświęcać, ponieważ serce w swych małych granicach nie może jej pomieścić i pragnie przekazywać dalej to, co je napełnia (m, w: Epist. w, s. 887).

7. Zawsze powinniśmy zachowywać nienaruszonymi dwie cnoty, a mianowicie: łagodność wobec bliźniego i świętą pokorę przed Bogiem (Epist. III, s. 944).

8. Bóg pozostawia cię w ciemnościach (ducha) dla swojej chwały. [Czyni] to także dla twojego wielkiego pożytku duchowego. Bóg chce, aby twoja nędza była tronem Jego miłosierdzia, a twe słabości stolicą Jego wszechmocy (Epist. III, s. 964).

9. Pewnego razu, pokazując Ojcu bardzo piękną, rozkwitniętą gałązkę głogu z bielusieńkimi kwiatuszkami, zawołałam: ,Jakże one są piękne!..." "Tak -powiedział - ale piękniejsze od kwiatów są owoce" i wyjaśnił mi, że piękniejszymi od świętych pragnień są wykonane dobre czyny (WN, s. 49).

10. Niech cię nie przerażają liczne zasadzki tej piekielnej bestii. Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, będzie walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, abyś upadła i została pokonana (Epist. III, s. 49).

11. Nie ustawaj w poszukiwaniu prawdy, w zdobywaniu Najwyższego Dobra. Bądź uległa poruszeniom łaski Bożej, [ ulegle ] odpowiadając na jej natchnienia i powaby.

Nie wstydź się Chrystusa i Jego nauki (Epist. Iv; s. 618).

12. Kiedy człowiek lęka się i cierpi, by nie obrazić Boga, wówczas nie obraża Go i jest bardzo daleko od popełnienia grzechu (Epist. II, s. 61).

13. Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Panu Bogu (Epist. III, s. 50).

14. Nie zdawaj się nigdy na siebie samą. Wszelką ufność pokładaj tylko w samym Bogu (Epist. II, s. 64).

15. Odczuwam coraz większą potrzebę powierzenia się z całym zaufaniem Bożemu miłosierdziu, pokładając tylko w Bogu moją nadzieję (Epist. I, s. 224n).

16. Przerażająca jest sprawiedliwość Boża. Ale nie zapominajmy, że również Jego miłosierdzie jest nieskończone (GP, s. 138).

17. Starajmy się, aby służyć Panu Bogu z całego serca i z całej woli. Wówczas On da nam więcej, niż na to zasługujemy (GP, s. 180).

18. Tylko Bogu oddawaj chwałę, a nie ludziom; czcij swego Stwórcę, a nie marne stworzenie. Przez cały czas twego ziemskiego bytowania ucz się znosić gorycz, aby móc uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa (LCS, 1 października 1971, 30).

19. Tylko generał wie, kiedy i jak posłużyć się swoim żołnierzem. [Dlatego umiej] czekać. Nadejdzie również i twoja kolej (AdFP, 555).

20. Oderwij się od świata. Posłuchaj mnie: ktoś topi się w głębokim morzu, a ktoś [inny] dławi się szklanką wody. Czy zachodzi jakaś różnica pomiędzy nimi? Czy obydwaj nie są jednakowo martwi? (AdFP, s. 555).

21. Zawsze pamiętaj o tym, że Bóg wszystko widzi! (AdFP, s. 554)

22. Im szybciej biegnie się w życiu duchowym, tym mniejsze odczuwa się zmęczenie. Co więcej, pokój - preludium wiecznej radości - coraz bardziej będzie nas napełniał. Będziemy szczęśliwi i mocni w takiej mierze, w jakiej - wykonując tę duchową naukę - pozwolimy żyć w nas Panu Jezusowi, umartwiając samych siebie (AdFP, s. 559).

23. Nie zniechęcajmy się nigdy wobec planów Opatrzności Bożej, która mieszając radość ze łzami, tak poszczególnych ludzi, jak i narodów, prowadzi je do osiągnięcia naszego ostatecznego celu. Zauważmy, że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga-(Epist. IV, s. 101).

24. Jeżeli chcemy zbierać plon, to rzeczą konieczną jest nie tyle sianie, ile staranie się o to, aby siać ziarno na urodzajnej glebie. Kiedy zaś to ziarno stanie się źdźbłem, to pilnie uważajmy, aby kąkol nie zadusił delikatnych roślinek (AdFP, s. 561).

25. Starajmy się nauczyć tego, aby we wszystkich wydarzeniach ludzkich rozpoznawać i czcić wolę Boga (Epist. III, s. 55).

26. W życiu duchowym trzeba ciągle iść do przodu i nigdy się nie cofać. W przeciwnym razie stanie się [z nami] tak, jak dzieje się z łodzią, która zamiast płynąć do przodu, zatrzymuje się, a wówczas wiatr ją cofa (AdFP, s. 554).

27. Pamiętaj, że matka uczy swoje dziecko chodzić, podtrzymując, je na początku. Potem jednak ono powinno zacząć chodzić już samo. Podobnie ty -powinieneś kierować się własnym rozumem (AdFP, s. 5'5.5).

28. "Tak długo nie popełnisz grzechu, jak długo się go lękasz". Niech tak będzie, Ojcze, ale bardzo cierpię:. "Na pewno cierpisz, ale trzeba ufać. W tym tkwi różnica między bojaźnią Bożą a lękiem Judasza".

Zbytni lęk prowadzi cię do działania bez miłości, a zbyt wielka ufność nie pozwala nam baczyć na niebezpieczeństwo, którego powinniśmy obawiać się i unikać. Jedna ręka powinna pomagać drugiej i winny działać razem, jak dwie siostry. Tak trzeba robić ciągle. Kiedy spostrzeżemy, że zbytnio się boimy -powinniśmy wówczas uciekać się do ufności. Jeśli natomiast mamy zbyt wielką ufność, powinniśmy starać się o to, aby zdobyć chociaż trochę obawy, ponieważ miłość dąży do zdobycia tego, co kocha, ale pozostaje w tym dążeniu niewidoma. Święta bojaźń natomiast ją oświeca (AdFP, s. 548).

29. Nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięciem. Górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na inną górę, która nazywa się Tabor (Epist. I, s. 829).

30. Nie pragnę niczego innego, jak tylko umrzeć lub kochać Boga. Albo śmierć, albo miłość, ponieważ życie bez miłości jest gorsze od śmierci. Jeżeli chodzi o mnie, to nie mógłbym znieść innego życia niż obecne (Epist. I, s. 841).

31. Nie powinienem pozwolić na to, aby pierwszy miesiąc tego roku minął bez przekazania twej duszy, moja najdroższa córko, pozdrowienia ode mnie, i bez coraz większego zapewnienia cię o uczuciu, które żywi moje serce wobec twojego serca. Nie przestanę nigdy pragnąć dla twego serca wszelkiego błogosławieństwa i duchowego szczęścia. Moja dobra córko, tobie polecam gorąco troskę o własne serce: troszcz się o nie i staraj się o to, aby z każdym dniem było ono coraz to milsze naszemu najsłodszemu Zbawicielowi. Postępuj tak, aby obecny rok był bogatszy w dobre dzieła od roku poprzedniego. Trzeba bowiem, by w miarę, jak mijają lata i zbliża się wieczność, podwajać odwagę i wznosić naszego ducha do Boga, coraz pilniej służąc Mu w tym wszystkim, do czego zobowiązuje nas nasze powołanie i wiara chrześcijańska (Epist. 111, s. 485n).   

Wasze komentarze:
 Józef : 18.09.2019, 16:14
 Święty Ojcze Pio,bądź ze mną i moimi Bliskimi,spraw bym przestał się bać,spraw Panie bym wrócił do zdrowia...Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewca.
 Marta: 01.09.2019, 15:19
 Kochany Święty Ojcze Pio, proszę Cię gorąco o pomoc w załatwieniu i odbyciu praktyk logopedycznych oraz o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla siebie i moich rodziców. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Beata: 22.08.2019, 15:56
 Ojcze Pio błagam wlej łaski na moją.rodzinę.ulecz tych którzy bladza tak spokój duszy i odcedź złego szatana.Dziękuję Ci za wstawiennictwo u Naszego Ojca w Niebie.Bądź zawsze z nami.❤❤❤
 Robert: 22.08.2019, 08:12
 Umiłowany św o.Pio proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów Mikołaja
 Marta: 06.08.2019, 17:35
 Kochany Ojcze Pio, po raz kolejny proszę Cię o wstawiennictwo u tronu Pana Jezusa w intencji zdrowia i zgody w rodzinie, pokoju, szacunku, przebaczenia i miłości między moimi rodzicami. Obecna sytuacja jest nie do wytrzymania. Proszę, nie odtrącaj mojej prośby i wysłuchaj mnie. Daj nam zgodę. Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, ufam Tobie.
 Marta: 28.07.2019, 19:02
 Kochany Święty Ojcze Pio, dziękuję Ci za odprawienie rekolekcji ignacjańskich i za to, że przeżywałam je razem z Tobą. Proszę o owoce tych rekolekcji w swoim życiu, a także o zdrowie dla siebie i uzdrowienie z bólu kręgosłupa. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Marta: 20.07.2019, 09:33
 Święty Ojcze Pio, proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Jezusa w moich prośbach- o łaskę zdrowia dla moich rodziców oraz dla siebie o zdrowie, o uzdrowienie z dolegliwości ucha, o ustąpienie bólu kręgosłupa oraz o owocne przeżycie rekolekcji. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Marta: 12.07.2019, 19:13
 Panie Jezu, proszę Cię za wstawiennictwem św. Ojca Pio o łaskę zdrowia dla mnie i moich rodziców Ireny i Kazimierza, abyśmy z mamą wyzdrowiały, aby nasze kłopoty zdrowotne się skończyły. Proszę też o pomyślne rozwiązanie problemów z gazomierzem oraz o spokój w naszym życiu i trochę więcej radości i uśmiechu.
 Marta: 29.06.2019, 13:08
 Święty Ojcze Pio, proszę Cię o wstawiennictwo u tronu Pana Jezusa w intencji zdrowia dla moich rodziców Ireny i Kazimierza i dla siebie oraz o szczęśliwą podróż, zdrowy i spokojny pobyt na wyjeździe dla mnie i mojej mamy oraz o ładną pogodę i dobry odpoczynek a dla taty o zdrowie i spokój w domu. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Marta: 23.06.2019, 11:53
 Dobry i kochany Święty Ojcze Pio, dziękuję Ci za Twą pomoc i opiekę, za zdanie wszystkich egzaminów. Proszę Cię teraz za moją rodziną, błagam Cię o pomoc dla mnie i moich rodziców. Bez Twej pomocy, wstawiennictwa u tronu Pana Jezusa, nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić. Boże, wysłuchaj moich próśb, jakie zanoszę do Ciebie za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio i daj nam zgodę, miłość, wzajemny szacunek i przebaczenie, abyśmy na nowo zaczęli darzyć się miłością i byli dla siebie wzajemnie oparciem, pomocą i radością. Jest mi tak bardzo źle, trudno i ciężko, gdy widzę jak nam się nie układa, jak trudno nam się porozumieć, jak się kłócimy i oddalamy od siebie. Wiem, że to wszystko to sprawka złego ducha, który jątrzy w naszej rodzinie. Jezu, proszę, pokonaj go, jesteś przecież wszechmocny i wszystko możesz uczynić. Daj nam być dobrą kochającą się rodziną, za którą tak bardzo tęsknię od tak dawna. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Marta: 20.06.2019, 11:29
 Dobry i kochany Święty Ojcze Pio, dziękuję Ci za wstawiennictwo u tronu Pana Jezusa w mojej intencji, za zdanie pomyślne wszystkich egzaminów i to na bardzo dobre oceny, za Twą pomoc i czułą opiekę. Jestem przekonana, że tylko dzięki Twej pomocy i wsparciu zaliczyłam pierwszy rok studiów podyplomowych. Bądź zawsze ze mną i z moją rodziną. Wspieraj nas, opiekuj się nami i wypraszaj zdrowie i potrzebne łaski. Jezu, ufam Tobie. Jezu, dziękuję Ci. Chwała Panu.
 Marta: 18.06.2019, 17:03
 Kochany Ojcze Pio, dziękuję za zdanie dzisiejszego egzaminu. Kocham Cię bardzo. Proszę, abyś zawsze pomagał mi i mojej rodzinie.
 Krystyna: 15.06.2019, 22:34
 Czcigodny Ojcze PIo zwróć się do Matki Bożej Niepokalanej i Jezusa Miłosiernego z prośbą o to ,żebym potrafiła przebaczyć , i wyrzucić z serca to co tak bardzo mnie boli od wielu lat .Jak trudno z tym żyć Te przykre sytuacje miały miejsce wiele lat temu ,a ja o tym ciągle pamiętam.Obudż w moim mężu żal za to co zrobił ,skruchę - wtedy chociaż troszeczkę byłoby mi lżej, może mniej by bolało. Serdecznie dziękuję za modlitwę
 Marta: 15.06.2019, 09:26
 Dobry i kochany Święty Ojcze Pio, błagam Cię z całego serca o Twą pomoc i wstawiennictwo u tronu Pana Jezusa. Dopomóż mi w moich troskach, pomóż zdać egzaminy, oddal ode mnie lęki i niepokoje, obdarz łaską światłego umysłu, daj więcej wiary i nadziei. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Katarzyna : 13.06.2019, 06:39
 Św. Ojcze Pio,proszę o nawrócenie, przemianę serc;uwolnienie od zła, grzechu,egoizmu,wrogości, nieufnosci;oczyszczenie serc,uzdrowienie duszy, psychiki, ciała, relacji oraz pogłębienie relacji z Chrystusem i życie sakramentalne dla Martyny i jej bliskich. Dziękuję, św.Ojcze Pio, za wymodlone łaski.
 Marta: 08.06.2019, 12:31
 Dziękuję Ci Święty Ojcze Pio za zdanie dotychczasowych egzaminów, za otrzymaną dziś 5. Proszę o pomyślne zaliczenia dzisiejszych trzech egzaminów. Ufam Tobie i dziękuję za Twą opiekę i orędownictwo u tronu Pana Jezusa.
 Gosia: 06.06.2019, 20:19
 Ojcze Pio prosze Ciebie o wstawiennictwo do Maryji Matki o dobre wyniki moich badań o to by Duch Święty prowadził moje dzieci i męża Błagam O modlitwę ! Jeżu Ty mnie prowadź.
 Marta: 05.06.2019, 09:51
 Święty Ojcze Pio, proszę Cię gorąco o łaskę zdrowia dla moich rodziców i dla siebie oraz o zdanie wszystkich egzaminów. Proszę, dopomóż mi, abym się nie bała, abym się wszystkiego nauczyła, proszę o chłonny umysł i pomyślne wyniki. Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, ufam Tobie.
 Marta: 02.06.2019, 09:53
 Dziękuję Ci Święty Ojcze Pio za w miarę dobre wyniki badań mojej mamy, za jej powrót ze szpitala do domu. Proszę o dalszą opiekę i pomoc nad moją rodziną oraz o zdanie wszystkich egzaminów. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 ula : 28.05.2019, 18:27
 dziękuję Ci Ojcze Pio zaTwoja miłośc do Maryi i do Jezusa ja również chcę kochać Jezusa i Maryję a TY Ojcze bądż moim przewodnikiem w tej miłości szepnij Maryi aby opiekowała się moimi synami Pawłem i Rafałem aby Jezus sie nimi zajął a Duch Święty ukazał im prawdziwy cel i sens ich życia aby poznali i pokochali Boga wTrójcy Jedynego ponad wszystko wiem że mi nie odmówisz dziękuję bardzo dziękuję
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej