Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Myśli Św. Ojca Pio na cały rok
DOBREGO DNIA!
Styczeń


1. Dzięki łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu [ dobrych] postanowień na przyszłość. Niech więc wraz z nimi idą w parze również święte działania (TN, w: Epist. Iv; s. 878).

2. Powiedzmy sobie samym z pełnym przekonaniem prawdę: duszo moja, Zacznij dzisiaj czynić dobro, ponieważ do tej pory nie zrobiłaś niczego dobrego. Działajmy tak, ponieważ żyjemy w obecności Boga. Powtarzajmy sobie często: Bóg mnie widzi. Poprzez ten sam akt, który ja czynię, On mnie widzi, a także ocenia. Postępujmy więc tak, aby [Bóg] nie widział w nas nic innego, jak tylko samo dobro (TN, w: Epist. Iv; s. 878).

3. Kto ma czas, ten niech go nie traci i nie czeka na chwilę dogodną. Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj. Powiedzeniem: "Zrobię to później" wybrukowany jest przedsionek piekła... a zresztą, któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy? Słuchajmy więc głosu naszego sumienia -królewskiego proroka: Gdy usłyszycie głos Pana, nie zatwardzajcie serc waszych. Weźmy się zatem do pracy i [zacznijmy] gromadzić duchowe skarby, ponieważ tylko ten czas, który ucieka, jest naszą własnością. Nie rozdzielajmy go pomiędzy jedną chwilę a następną, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić (TN, w: Epist. Iv; s. 877n).

4. Ach! jakże cenną wartością jest czas! Szczęśliwi ci, którzy potrafią go dobrze wykorzystać, ponieważ w dniu sądu wszyscy będą musieli ściśle zdać z niego sprawę przed Najwyższym Sędzią. Ach! Gdyby wszyscy mogli zrozumieć, jak wielką wartością jest czas, to na pewno każdy zdobywałby się na ogromny wysiłek, aby go wykorzystywać w sposób godny pochwały! (CS, nr 65, s. 169).

5. "Dzisiaj więc, o bracia, zacznijmy czynić dobro, ponieważ do tej pory nic dobrego jeszcze nie zrobiliśmy". Słowa te, które seraficki ojciec św. Franciszek w swej pokorze odnosił do siebie samego, uczyńmy naszymi na początku tego Nowego Roku. Naprawdę, nic dobrego aż do dnia dzisiejszego nie zrobiliśmy, a jeśli uczyniliśmy coś dobrego, to jednak bardzo mało. Kolejne lata [i dni] następowały po sobie, a my nawet nie zapytaliśmy siebie, jak je wykorzystaliśmy; Czy nie było niczego w minionym czasie do naprawienia, do usunięcia czy do dodania, jeśli chodzi o nasze postępowanie? Żyliśmy dotąd bezmyślnie, jak gdyby pewnego dnia wieczny Sędzia nie miał nas wezwać do siebie i zażądać sprawozdania z tego, co zrobiliśmy, jak wykorzystaliśmy nasz czas. A przecież z każdej minuty, z każdego poruszenia łaski Bożej, z każdego Świętego natchnienia, z każdej okazji, którą nam dano do tego, aby czynić dobrze, będziemy musieli się bardzo dokładnie rozliczyć. Nawet najlżejsze przekroczenie świętego prawa Bożego będzie brane pod uwagę! (m, w: Epist. IV, s. 875).

6. Miłość nie cierpi zwlekania. Trzej Królowie, zaledwie przybyli [do Jezusa], nie szczędzili trudu, by poznać i pokochać Te- go, który pod wpływem łaski Bożej zdobył ich serca, obdarzając taką miłością, która chce się poświęcać, ponieważ serce w swych małych granicach nie może jej pomieścić i pragnie przekazywać dalej to, co je napełnia (m, w: Epist. w, s. 887).

7. Zawsze powinniśmy zachowywać nienaruszonymi dwie cnoty, a mianowicie: łagodność wobec bliźniego i świętą pokorę przed Bogiem (Epist. III, s. 944).

8. Bóg pozostawia cię w ciemnościach (ducha) dla swojej chwały. [Czyni] to także dla twojego wielkiego pożytku duchowego. Bóg chce, aby twoja nędza była tronem Jego miłosierdzia, a twe słabości stolicą Jego wszechmocy (Epist. III, s. 964).

9. Pewnego razu, pokazując Ojcu bardzo piękną, rozkwitniętą gałązkę głogu z bielusieńkimi kwiatuszkami, zawołałam: ,Jakże one są piękne!..." "Tak -powiedział - ale piękniejsze od kwiatów są owoce" i wyjaśnił mi, że piękniejszymi od świętych pragnień są wykonane dobre czyny (WN, s. 49).

10. Niech cię nie przerażają liczne zasadzki tej piekielnej bestii. Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, będzie walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, abyś upadła i została pokonana (Epist. III, s. 49).

11. Nie ustawaj w poszukiwaniu prawdy, w zdobywaniu Najwyższego Dobra. Bądź uległa poruszeniom łaski Bożej, [ ulegle ] odpowiadając na jej natchnienia i powaby.

Nie wstydź się Chrystusa i Jego nauki (Epist. Iv; s. 618).

12. Kiedy człowiek lęka się i cierpi, by nie obrazić Boga, wówczas nie obraża Go i jest bardzo daleko od popełnienia grzechu (Epist. II, s. 61).

13. Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Panu Bogu (Epist. III, s. 50).

14. Nie zdawaj się nigdy na siebie samą. Wszelką ufność pokładaj tylko w samym Bogu (Epist. II, s. 64).

15. Odczuwam coraz większą potrzebę powierzenia się z całym zaufaniem Bożemu miłosierdziu, pokładając tylko w Bogu moją nadzieję (Epist. I, s. 224n).

16. Przerażająca jest sprawiedliwość Boża. Ale nie zapominajmy, że również Jego miłosierdzie jest nieskończone (GP, s. 138).

17. Starajmy się, aby służyć Panu Bogu z całego serca i z całej woli. Wówczas On da nam więcej, niż na to zasługujemy (GP, s. 180).

18. Tylko Bogu oddawaj chwałę, a nie ludziom; czcij swego Stwórcę, a nie marne stworzenie. Przez cały czas twego ziemskiego bytowania ucz się znosić gorycz, aby móc uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa (LCS, 1 października 1971, 30).

19. Tylko generał wie, kiedy i jak posłużyć się swoim żołnierzem. [Dlatego umiej] czekać. Nadejdzie również i twoja kolej (AdFP, 555).

20. Oderwij się od świata. Posłuchaj mnie: ktoś topi się w głębokim morzu, a ktoś [inny] dławi się szklanką wody. Czy zachodzi jakaś różnica pomiędzy nimi? Czy obydwaj nie są jednakowo martwi? (AdFP, s. 555).

21. Zawsze pamiętaj o tym, że Bóg wszystko widzi! (AdFP, s. 554)

22. Im szybciej biegnie się w życiu duchowym, tym mniejsze odczuwa się zmęczenie. Co więcej, pokój - preludium wiecznej radości - coraz bardziej będzie nas napełniał. Będziemy szczęśliwi i mocni w takiej mierze, w jakiej - wykonując tę duchową naukę - pozwolimy żyć w nas Panu Jezusowi, umartwiając samych siebie (AdFP, s. 559).

23. Nie zniechęcajmy się nigdy wobec planów Opatrzności Bożej, która mieszając radość ze łzami, tak poszczególnych ludzi, jak i narodów, prowadzi je do osiągnięcia naszego ostatecznego celu. Zauważmy, że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga-(Epist. IV, s. 101).

24. Jeżeli chcemy zbierać plon, to rzeczą konieczną jest nie tyle sianie, ile staranie się o to, aby siać ziarno na urodzajnej glebie. Kiedy zaś to ziarno stanie się źdźbłem, to pilnie uważajmy, aby kąkol nie zadusił delikatnych roślinek (AdFP, s. 561).

25. Starajmy się nauczyć tego, aby we wszystkich wydarzeniach ludzkich rozpoznawać i czcić wolę Boga (Epist. III, s. 55).

26. W życiu duchowym trzeba ciągle iść do przodu i nigdy się nie cofać. W przeciwnym razie stanie się [z nami] tak, jak dzieje się z łodzią, która zamiast płynąć do przodu, zatrzymuje się, a wówczas wiatr ją cofa (AdFP, s. 554).

27. Pamiętaj, że matka uczy swoje dziecko chodzić, podtrzymując, je na początku. Potem jednak ono powinno zacząć chodzić już samo. Podobnie ty -powinieneś kierować się własnym rozumem (AdFP, s. 5'5.5).

28. "Tak długo nie popełnisz grzechu, jak długo się go lękasz". Niech tak będzie, Ojcze, ale bardzo cierpię:. "Na pewno cierpisz, ale trzeba ufać. W tym tkwi różnica między bojaźnią Bożą a lękiem Judasza".

Zbytni lęk prowadzi cię do działania bez miłości, a zbyt wielka ufność nie pozwala nam baczyć na niebezpieczeństwo, którego powinniśmy obawiać się i unikać. Jedna ręka powinna pomagać drugiej i winny działać razem, jak dwie siostry. Tak trzeba robić ciągle. Kiedy spostrzeżemy, że zbytnio się boimy -powinniśmy wówczas uciekać się do ufności. Jeśli natomiast mamy zbyt wielką ufność, powinniśmy starać się o to, aby zdobyć chociaż trochę obawy, ponieważ miłość dąży do zdobycia tego, co kocha, ale pozostaje w tym dążeniu niewidoma. Święta bojaźń natomiast ją oświeca (AdFP, s. 548).

29. Nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięciem. Górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na inną górę, która nazywa się Tabor (Epist. I, s. 829).

30. Nie pragnę niczego innego, jak tylko umrzeć lub kochać Boga. Albo śmierć, albo miłość, ponieważ życie bez miłości jest gorsze od śmierci. Jeżeli chodzi o mnie, to nie mógłbym znieść innego życia niż obecne (Epist. I, s. 841).

31. Nie powinienem pozwolić na to, aby pierwszy miesiąc tego roku minął bez przekazania twej duszy, moja najdroższa córko, pozdrowienia ode mnie, i bez coraz większego zapewnienia cię o uczuciu, które żywi moje serce wobec twojego serca. Nie przestanę nigdy pragnąć dla twego serca wszelkiego błogosławieństwa i duchowego szczęścia. Moja dobra córko, tobie polecam gorąco troskę o własne serce: troszcz się o nie i staraj się o to, aby z każdym dniem było ono coraz to milsze naszemu najsłodszemu Zbawicielowi. Postępuj tak, aby obecny rok był bogatszy w dobre dzieła od roku poprzedniego. Trzeba bowiem, by w miarę, jak mijają lata i zbliża się wieczność, podwajać odwagę i wznosić naszego ducha do Boga, coraz pilniej służąc Mu w tym wszystkim, do czego zobowiązuje nas nasze powołanie i wiara chrześcijańska (Epist. 111, s. 485n).
   

Granice w relacjach małżeńskich Granice w relacjach małżeńskich
Henry Cloud, John Townsend
W takim stopniu, w jakim czujesz się wolny, by odmówić czegoś małżonkowi, możesz również zgodzić się na to, czego pragnie. Dlatego dla dobra małżeństwa czasami warto powiedzieć: „Nie mogę wyrazić na to szczerej zgody, dlatego tym razem muszę ci odmówić”... » zobacz więcej


Wasze komentarze:
 Halina: 19.03.2019, 21:16
 Święty Ojcze Pio, nasz Drogi Patronie, wierzę w Twoje działanie w moim życiu, dlatego proszę Cię z ufnością o nawrócenie i uzdrowienie mojego zięcia.
 Marta: 18.03.2019, 20:37
 Święty Ojcze Pio wybłagaj u Jezusa łaskę uzdrowienia mej duszy, bycia lepszym, życia w czystości. Pomagaj mi nieustannie. Dziękuję Ci też za dobrego lekarza, u którego byłam. Proszę o Twą pomoc w moich potrzebach.
 Małgorzata: 15.03.2019, 15:04
 Święty Ojcze proszę opiekuj sie moja rodziną,chroń od złego,uproś u Boga potrzebne łaski nawrócenie,uzdrowienie na ciele i duszy oraz miłosierdzie Boże dla moich najbliższych,pomagaj w sprawach trudnych.
 Marta: 15.03.2019, 13:02
 Panie Jezu, wysłuchaj za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio mojej modlitwy, proszę o zdrowie dla moich rodziców Ireny i Kazimierza, a zwłaszcza dla mojej mamy, aby żebro przestało ją boleć i aby nigdy nic jej się już nie połamało. Dla siebie zaś proszę o pomyślność na studiach podyplomowych, o zdanie kolokwium z fonetyki. Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, ufam Tobie.
 Anna: 08.03.2019, 13:14
 Kochany Ojcze Pio, poproszę o a dobra i stałą pracę.
 Marta: 05.03.2019, 18:14
 Panie Jezu, proszę Cię za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio o przebaczenie grzechów, życie w czystości i uwolnienie od pokus. Chryste, dopomóż mi. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Marta: 01.03.2019, 18:18
 Dziękuję Ci Jezu za wysłuchanie mojej prośby za wstawiennictwem dobrego Ojca Pio, za zdanie egzaminu z ortodoncji. Proszę o dalszą pomyślność na studiach. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Ania : 01.03.2019, 15:25
 Święty Ojcze Pio, wstawiaj się za mną, wspomóż walkę ze złem w mojej pracy
 Marta: 01.03.2019, 14:23
 Święty Ojcze Pio, po raz kolejny proszę Cię o pomoc, tym razem w intencji mojego taty, aby przestał pić. Jezu, proszę wysłuchaj moich błagań i uzdrów mego ojca.
 Maria: 26.02.2019, 07:58
 Święty Ojcze Pio, bardzo Ci dziękuję za to że jesteś, że za Twoim pośrednictwem modlimy się do Boga Ojca , do Jezusa Miłosiernego, do Maryi Niepokalanej , że jesteśmy wysłuchiwani w swych błaganiach i modlitwach. Módl się nieustająco za moją rodziną , o wiarę, nadzieję i miłość.
 m. : 25.02.2019, 06:35
 Ojcze Pio miej mnie w swej opiece dzisiaj abym przeżyła ten dzień. Proszę upros Boga abym mogła wrócić normalnie do domu. Błagam weź mnie w swoją opiekę tak bardzo sie boje tak bardzo jestem zestresowana.
 Marta: 24.02.2019, 20:20
 Dziękuję Ci Ojcze Pio za pomoc w zdaniu egzaminu z neurologii. Jestem przekonana, że bez Twego orędownictwa u Jezusa nie byłoby to możliwe.
 I: 22.02.2019, 20:25
 Św.Ojcze Pio proszę o łaskę wiary dla moich córek i męża.
 Marta: 22.02.2019, 11:37
 Dziękuję Ci Jezu, za Twoją dobroć, za wysłuchanie moich próśb, jakie zanoszę do Ciebie za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio, za uzdrowienie mojej mamy z choroby żołądka, a mnie z dolegliwości oczu i uszu. Proszę Cię o dalszą pomoc, Święty Ojcze Pio i modlitwę, abym zdała egzaminy niedzielne na studiach podyplomowych, o światły umysł, oddalenie lęku i o spokój. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Marta: 16.02.2019, 13:00
 Panie Jezu, dziękuję Ci za wysłuchanie moich próśb jakie zanoszę do Ciebie za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio, za mądrego lekarza, za wyzdrowienie mojej mamy z choroby żołądkowej. Proszę Cię o dalszą opiekę i pomoc, o zdanie egzaminów na studiach podyplomowych. Święty Ojcze Pio, pomagaj nam, proszę. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Marta: 13.02.2019, 11:55
 Panie Jezu, proszę Cię za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio o łaskę zdrowia dla mojej rodziny- zwłaszcza dla mamy Ireny, o uzdrowienie jej z dolegliwości żołądkowych i dobre gojenie się palca po zabiegu i dla siebie o ustąpienie dolegliwości ze strony oczu i uszu. Proszę też o więcej wiary, nadziei i ufności w Twoją dobroć i pomoc. Proszę o długie lata życia dla moich rodziców, a dla siebie proszę o światły umysł, łatwość uczenia się i pomyślne zdanie egzaminów na studiach podyplomowych. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
 Promyczek: 12.02.2019, 07:56
 By było jak jest dziękuję
 Ala: 11.02.2019, 18:31
 Ojcze Pio proszę o zdrowie i siłę . Proszę o dobre łaski dla Staszka .
 LD: 10.02.2019, 02:33
 Ojcze Pio proszę Cie o wstawiennictwo u Boga proszę o zdrowie dla Sławka wybaw go od śmierci .
 Stasia: 05.02.2019, 14:03
 Ojcze Pio, daj mi światło co mówić do więźniów.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej