Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Akty Poświęcenia się NSPJ


Jezu najsłodszy,

Upadam u Twych stóp, by się poświęcić i na nowo ofiarować Twemu Sercu, zranionemu miłością i boleścią dla zbawienia mojego i całego świata. Czczę, uwielbiam, wysławiam i miłuję Twe Najświętsze Serce ze Słowem Bożym najściślej zjednoczone i najgodniejsze wszelkiej chwały. Błogosławię i dziękuję Twemu Najmilszemu Sercu, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Błagam Cię, przebacz mi i wszystkim ludziom, że za niewysłowioną miłość i obfite dobrodziejstwa Twego Serca pełnego miłości i dobroci tak często odpłacamy oziębłością, niewdzięcznością i niewiernością.

Przyrzekam, że przez czystość uczuć, umiłowanie umartwienia i cierpliwe znoszenie przeciwności, szczerą pobożność, sumienne zachowywanie przykazań Bożych i wypełnianie wszystkich moich obowiązków będę się starać z większą gorliwością upodobnić moje serce do Twego Najświętszego Serca, które jest cnót wszelkich bezdenną głębiną. Przyrzekam usilnie zabiegać o to, aby modlitwą, przykładem i apostolstwem przyprowadzić wszystkie dusze do Kościoła katolickiego, do Twego Namiestnika na ziemi, do Twego Najsłodszego Serca, które jest Królem i zjednoczeniem serc wszystkich.

Przyrzekam dołożyć wszelkich starań, aby przez umartwienie, pokutę i świętość życia, przez pobożne ofiarowanie Mszy świętej i Komunii świętej zadośćuczynić za grzechy, szczególnie za tak liczne zniewagi Najświętszego Sakramentu, którymi niewdzięcznicy przepełniają Twe Serce zelżywością i ponownie przebijają włócznią.

Serce Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w którym jest pełnia Bóstwa, Serce godne nieskończonego uwielbienia i miłości, Serce starte dla naszych nieprawości, Tobie się oddaję i poświęcam. W Twym Sercu wraz ze sobą składam wszystkich moich braci i siostry, całą rodzinę ludzką. Oczyść ją swą Najdroższą Krwią, rozpalaj swą Boską miłością i uświęcaj swą łaską niebieską. Błagam Cię o to gorąco przez zasługi bolejącego Serca Niepokalanej Dziewicy, Twej Matki, przez zasługi świętego Józefa, Twego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna, przez wstawiennictwo wszystkich świętych, szczególnie tych, którzy czcili Twoje godne uwielbienia Serce, które jest życiem i zmartwychwstaniem naszym oraz rozkoszą wszystkich świętych. Amen.


* * * * *

Najświętsze Serce Jezusa,

Serce Boże, rzeczywiście obecne pośród nas, uczyniłeś nas swoją własnością od dawna przez łaskę chrztu świętego. Wielokrotnie w głębi duszy poświęcaliśmy się Tobie. Dzisiaj zebraliśmy się przed Tobą, o Jezu, aby Ci złożyć jeszcze pełniejszą ofiarę z siebie. Tyś jest naszym Królem i naszym Panem. Przez zasługi cierpień Twego Boskiego Serca konającego z miłości ku nam, przez Krew, którą wylałeś na odkupienie naszych dusz, błagamy Cię gorąco o wierność obietnicy, którą dziś składamy, że zawsze będziemy Cię uznawać za naszego Króla i Pana.

Serce Jezusa, Tyś jest naszym Królem. Pragniemy postępować według praw Twego Boskiego Serca, którymi są: pokora, zaparcie się siebie, słodycz i ufne zdanie się na Ciebie. Przyrzekamy, że będziemy żyć w pokoju i wzajemnej miłości. Chcemy wprowadzać Twoje Królestwo do naszych serc i szerzyć je wokół nas.

Serce Jezusa, Tyś jest naszym Panem. Chcemy zawsze czynić wszystko jedynie dla Ciebie, aby szerzyć Twoją chwałę i spełniać Twe upodobanie, nie pragnąc innej zapłaty i nagrody, prócz Ciebie, o Panie. Chcemy iść za Tobą z miłością serdeczną i bezinteresowną. Wszystkie nasze czynności, przeciwności i cierpienia ofiarujemy Tobie, o Serce Najświętsze.

Myślą będziemy się nieustannie zwracać ku Tobie, by towarzyszyć Ci w osamotnieniu, w jakim pozostawia Cię świat. Chcemy, aby Twoja miłość była pobudką wszystkich naszych czynów, abyśmy żyli jedynie miłością, pocieszając tym Twoje opuszczone Serce. Twoja miłość niech będzie naszą jedyną radością i szczęściem. O Serce Jezusa, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, od Ciebie pochodzi wszelka łaska. Słońce sprawiedliwości, bądź słońcem naszego życia. Oświecaj i ożywiaj nasze dusze zwrócone ku Tobie. Ze złożonymi dziś obietnicami przyjmij nasze mocne postanowienie dążenia do doskonałości, do jakiej nas powołałeś w naszym stanie.

Najświętsze Serce Jezusa, od dzisiaj chcemy zacząć nowe życie. Pragniemy oczyścić i umocnić nasze dusze, dlatego błagamy Cię pokornie, przez zasługi Twojej męki i śmierci podjętej dla nas, o przebaczenie wszystkich naszych win i niedoskonałości. Serce Jezusa, Króla i Pana naszej rodziny i każdej duszy, ulituj się nad nami. W Tobie pokładamy całą naszą nadzieję. Amen.

wg O. Mateo


* * * * *

O Jezu najsłodszy,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Zachowaj Kościół Twój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Leon XIII   


Modlitewnik dla mężczyzn Modlitewnik dla mężczyzn
Oprac. Anna Matusiak
Jest to pięknie wydany zbiór starannie dobranych modlitw, które mogą okazać się przydatne mężczyznom w każdym wieku. Teksty te mogą okazać się pomocne każdemu, gdy zapragnie zwrócić się do Boga, a zabraknie mu własnych słów,... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Bożena: 11.09.2012, 12:37
 Panie Jezu ukochany daj mi łaske ,abym jeszcze bardziej Cie kochała,abym przezywała Mszę św. tak jak sobie zyczysz Ty i Twoja Matka. Chce Cie kochac Panie całym sercem, zapraszam Cię Jezu do mojego zycia ,badz ze mną w kazdej godzinie o słodki Jezu:)
 bea: 28.08.2012, 15:20
 Jezu miłości moja bądź uwielbiony w sercach naszych. Miłosierdziu Twojemu zawierzam całą swoją rodzinę i wszystkich mi bliskich. Twojej oddaję nas opiece. Kocham Cię tak jak umiem i proszę o więcej. Proszę o Twą miłość dla naszych serc, o Twoje światło w naszym życiu. Prowadź nas i doprowadź do Siebie. Kocham, uwielbiam, ufam, dziękuję.
 Casimir: 29.07.2012, 07:39
 Jezu Tobie powierzam swoją rodzinę,przyjaciół i siebie samego abym idąc twą drogą nie zboczył na manowce o co jest tak łatwo widząc jak zły człowiek przybiera pozę pokornego baranka.
 Casimir: 28.07.2012, 12:00
  Jezu zawierzam siebie i swoją rodzinę Najświętszemu Sercu twemu abym dzięki niemu uchronił się od zła i sług szatana którzy nim ferują szczególnie co do mojej osoby. Jezu prowadź Mnie drogą swoją i nie dopuść bym kiedy kolwiek im uległ. A miłość twoja w stosunku do Mnie niech pomnoży ją o miłość której Ja oczekuję.
 Bożena: 22.05.2012, 11:39
 Miłosierny Jezu ratuj mnie od przesladujących mnie myśli i wyrzutów sumienia
 N//////////: 14.05.2012, 16:22
 JEZU MIŁOSIERNY WYLEJ ZDROJE MIŁOSIERDZIA NA MNIE I UDZIEL POTRZEBNYCH ŁASK I POMOCY W ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW .SERCU TWEMU CZEŚĆ I CHWAŁA.
 jus: 15.04.2012, 18:48
 Panie Jezu , Przebacz mi wszystkie złe czyny które w życiu swym uczyniłam.Obiecuję że będę starała się żyć zgodnie z twoja wolą i przyjmę wszystko z pokorą co tylko jest mi jeszcze przeznaczone na drodze życia Przepraszam ze jestem przy Tobie jak z reguły jest mi źle i proszę Cie o pomoc. Dziś Dobry Jezu chcę Ci podziękować ze zawsze jesteś przy mnie. Dziękuję!
 aga: 29.02.2012, 11:23
 Jezu pomóż mi Ty wszystko możesz!
 JOLANTA: 24.11.2011, 09:17
  PANIE JEZU CHRYSTE, KTÓRY PRZEMIENIŁEŚ SIĘ NA GÓRZE TABOR, PRZYCHODZĘ DO CIEBIE I PROSZĘ CIĘ PRZEMIEŃ W MOIM ŻYCIU I ŻYCIU MOJEGO MĘŻA MARKA TO WSZYSTKO, CO POTRZEBUJE UZDROWIENIA I PRZEMIANY, PRZEMIEŃ KAŻDY MROK W TWOJE ŚWIATŁO, PRZEMIEŃ KAŻDĄ GORYCZ W TWOJĄ BOSKĄ SŁODYCZ, KAŻDE ZŁO W DOBRO, KAŻDY GRZECH W CNOTĘ,PRZEMIEŃ KAŻDY SMUTEK W PRAWDZIWĄ RADOŚĆ,PRZEMIEŃ KAŻDY LĘK W ODWAGĘ,PRZEMIEŃ KAŻDĄ ROZPACZ W NADZIEJĘ, UZDRÓW WSZYSTKO, CO WOKÓŁ NAS JEST CHORE NA WZÓR TWEGO BOSKIEGO SERCA, PRZEZ ZASŁUGI TWOJEJ NAJDROŻSZEJ KRWI I PRZEZ TWOJE CIERPIENIE NA KRZYŻU ZA NAS GRZESZNIKÓW. OKAŻ NAM CHRYSTE SWOJE NIESKOŃCZONE MIŁOSIERDZIE, BYŚMY KIEDYŚ RAZEM ŚPIEWALI TOBIE PIEŚŃ CHWAŁY. AMEN.
 mom: 07.10.2011, 14:32
  Jezu Kochany Twoja jestesmy wlasnoscia i do Ciebie nalezec chcemy. Jezu kocham Ciebie ,Jezu kocham Ciebie. Jezu ufam Tobie PANIE JEZU RATUJ NAS.Panie Jezu wybacz mi me grzechy, Wybacz mi me myśli i spraw aby me serce się oczyściło .Wlej w nie czystą miłość. Ulżyj mej skołatanej duszy ,oczyść umysł. Spraw abym była zdrowa i wolna od cukrzycy Jezu badz z nasza rodzina.Jezu zajmij się tym.Ty jeden możesz wszystko.Spójrz na mnie łaskawym okiem i uratuj kolejny raz proszę.Jestem grzesznikiem ale chciałabym być lepsza daj mi siłę proszę. TY jesteś miłością i miłosierdziem ,wlej we mnie Swą miłość i obdaż Swoim miłosierdziem proszę.Jeśli taka jest Twoja wola.Jezu ratuj nasza rodzine oddal zlych ludzi ktorzy nam zatrowaja zycie nia pozwol rozbic naszej rodziny ,spraw aby moj maz sie nawrocil przestal ta znajomosc ktora prowadzi do nieszczescia .Jezu ufam Tobie ,Jezu kocham Ciebie .Amen.
 maria: 19.07.2011, 20:46
 Jezu Miłosierny i Łaskawy,Tobie powierzam swoje choroby,życie codzienne w samotności,twoją jestem Własnością i do Ciebie Należeć chcę,Powierzam Twojej Opiece moich synów,Prowadż ich drogą przykazań Twoich,aby się nawrócili.żyli w zgodzie i Miłości.Jezu Ufam Tobie.Jesteś moją Miłością i moim życiem.
 gr: 29.06.2011, 12:27
  Jezu Kochany Twoja jestesmy wlasnoscia i do Ciebie nalezec chcemy. Jezu kocham Ciebie ,Jezu kocham Ciebie. Jezu ufam Tobie PANIE JEZU RATUJ NAS.Panie Jezu wybacz mi me grzechy, Wybacz mi me myśli i spraw aby me serce się oczyściło .Wlej w nie czystą miłość. Ulżyj mej skołatanej duszy ,oczyść umysł. Spraw abym była zdrowa i wolna od cukrzycy Jezu badz z nasza rodzina.Jezu zajmij się tym.Ty jeden możesz wszystko.Spójrz na mnie łaskawym okiem i uratuj kolejny raz proszę.Jestem grzesznikiem ale chciałabym być lepsza daj mi siłę proszę. TY jesteś miłością i miłosierdziem ,wlej we mnie Swą miłość i obdaż Swoim miłosierdziem proszę.Jeśli taka jest Twoja wola.Jezu ratuj nasza rodzine oddal zlych ludzi ktorzy nam zatrowaja zycie nia pozwol rozbic naszej rodziny ,spraw aby moj maz sie nawrocil przestal ta znajomosc ktora prowadzi do nieszczescia .Jezu ufam Tobie ,Jezu kocham Ciebie .Amen.
 gr: 29.06.2011, 12:22
  Jezu Kochany Twoja jestesmy wlasnoscia i do Ciebie nalezec chcemy. Jezu kocham Ciebie ,Jezu kocham Ciebie. Jezu ufam Tobie PANIE JEZU RATUJ NAS.Panie Jezu wybacz mi me grzechy, Wybacz mi me myśli i spraw aby me serce się oczyściło .Wlej w nie czystą miłość. Ulżyj mej skołatanej duszy ,oczyść umysł. Spraw abym była zdrowa i wolna od cukrzycy Jezu badz z nasza rodzina.Jezu zajmij się tym.Ty jeden możesz wszystko.Spójrz na mnie łaskawym okiem i uratuj kolejny raz proszę.Jestem grzesznikiem ale chciałabym być lepsza daj mi siłę proszę. TY jesteś miłością i miłosierdziem ,wlej we mnie Swą miłość i obdaż Swoim miłosierdziem proszę.Jeśli taka jest Twoja wola.Amen.
 g: 18.06.2011, 15:09
 Jezu Kochany Twoja jestesmy wlasnoscia i do Ciebie nalezec chcemy. Jezu kocham Ciebie ,Jezu kocham Ciebie. Jezu ufam Tobie PANIE JEZU RATUJ NAS.Panie Jezu wybacz mi me grzechy, Wybacz mi me myśli i spraw aby me serce się oczyściło .Wlej w nie czystą miłość. Ulżyj mej skołatanej duszy ,oczyść umysł. Spraw abym była zdrowa i wolna od cukrzycy Jezu badz z nasza rodzina.Jezu zajmij się tym.Ty jeden możesz wszystko.Spójrz na mnie łaskawym okiem i uratuj kolejny raz proszę.Jestem grzesznikiem ale chciałabym być lepsza daj mi siłę proszę. TY jesteś miłością i miłosierdziem ,wlej we mnie Swą miłość i obdaż Swoim miłosierdziem proszę.Jeśli taka jest Twoja wola.Amen.
 kkj..: 01.06.2011, 04:09
 Jezu Kochany twoja jestesmy wlasnoscia i do Ciebie nalezec chcemy. Jezu kocham Ciebie ,Jezu kocham Ciebie. Jezu ufam Tobie
 bsm: 28.05.2011, 08:02
 Jezu Kochany twoja jestesmy wlasnoscia i do Ciebie nalezec chcemy. Jezu kocham Ciebie ,Jezu kocham Ciebie.bsm
 Weronika: 24.04.2011, 18:03
 Dziękuję.
 Maria: 11.04.2011, 07:50
 Panie Jezu tobie zawierzam moja rodzine ,moja corke dopomoz jej odnalesc wlasciwego czlowieka aby mogla zalozyc rodzine ,otaczaj nas swoim milosierdziem Jezu kieruj nami ,badz z nami twoja jestesmy wlasnoscia .
 Renata: 11.02.2011, 15:20
 Twojemu Najświętszemu Sercu zawierzam moją rodzinę: mojego męża i synów, wzmocnij naszą wiarę i opiekuj się nami w każdej chwili życia.
 Gosia: 13.01.2011, 10:53
 Jezu zawierzam Tobie moją rodzinę ! Jezu ufam Tobie ! Jezu kocham Ciebie !
[1] (2) [3] [4]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Humor | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej