Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Akty Poświęcenia się NSPJ

     Jezu najsłodszy,

     Upadam u Twych stóp, by się poświęcić i na nowo ofiarować Twemu Sercu, zranionemu miłością i boleścią dla zbawienia mojego i całego świata. Czczę, uwielbiam, wysławiam i miłuję Twe Najświętsze Serce ze Słowem Bożym najściślej zjednoczone i najgodniejsze wszelkiej chwały. Błogosławię i dziękuję Twemu Najmilszemu Sercu, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Błagam Cię, przebacz mi i wszystkim ludziom, że za niewysłowioną miłość i obfite dobrodziejstwa Twego Serca pełnego miłości i dobroci tak często odpłacamy oziębłością, niewdzięcznością i niewiernością.

     Przyrzekam, że przez czystość uczuć, umiłowanie umartwienia i cierpliwe znoszenie przeciwności, szczerą pobożność, sumienne zachowywanie przykazań Bożych i wypełnianie wszystkich moich obowiązków będę się starać z większą gorliwością upodobnić moje serce do Twego Najświętszego Serca, które jest cnót wszelkich bezdenną głębiną. Przyrzekam usilnie zabiegać o to, aby modlitwą, przykładem i apostolstwem przyprowadzić wszystkie dusze do Kościoła katolickiego, do Twego Namiestnika na ziemi, do Twego Najsłodszego Serca, które jest Królem i zjednoczeniem serc wszystkich.

     Przyrzekam dołożyć wszelkich starań, aby przez umartwienie, pokutę i świętość życia, przez pobożne ofiarowanie Mszy świętej i Komunii świętej zadośćuczynić za grzechy, szczególnie za tak liczne zniewagi Najświętszego Sakramentu, którymi niewdzięcznicy przepełniają Twe Serce zelżywością i ponownie przebijają włócznią.

     Serce Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w którym jest pełnia Bóstwa, Serce godne nieskończonego uwielbienia i miłości, Serce starte dla naszych nieprawości, Tobie się oddaję i poświęcam. W Twym Sercu wraz ze sobą składam wszystkich moich braci i siostry, całą rodzinę ludzką. Oczyść ją swą Najdroższą Krwią, rozpalaj swą Boską miłością i uświęcaj swą łaską niebieską. Błagam Cię o to gorąco przez zasługi bolejącego Serca Niepokalanej Dziewicy, Twej Matki, przez zasługi świętego Józefa, Twego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna, przez wstawiennictwo wszystkich świętych, szczególnie tych, którzy czcili Twoje godne uwielbienia Serce, które jest życiem i zmartwychwstaniem naszym oraz rozkoszą wszystkich świętych. Amen.* * * * *

     Najświętsze Serce Jezusa,

     Serce Boże, rzeczywiście obecne pośród nas, uczyniłeś nas swoją własnością od dawna przez łaskę chrztu świętego. Wielokrotnie w głębi duszy poświęcaliśmy się Tobie. Dzisiaj zebraliśmy się przed Tobą, o Jezu, aby Ci złożyć jeszcze pełniejszą ofiarę z siebie. Tyś jest naszym Królem i naszym Panem. Przez zasługi cierpień Twego Boskiego Serca konającego z miłości ku nam, przez Krew, którą wylałeś na odkupienie naszych dusz, błagamy Cię gorąco o wierność obietnicy, którą dziś składamy, że zawsze będziemy Cię uznawać za naszego Króla i Pana.

     Serce Jezusa, Tyś jest naszym Królem. Pragniemy postępować według praw Twego Boskiego Serca, którymi są: pokora, zaparcie się siebie, słodycz i ufne zdanie się na Ciebie. Przyrzekamy, że będziemy żyć w pokoju i wzajemnej miłości. Chcemy wprowadzać Twoje Królestwo do naszych serc i szerzyć je wokół nas.

Serce Jezusa, Tyś jest naszym Panem. Chcemy zawsze czynić wszystko jedynie dla Ciebie, aby szerzyć Twoją chwałę i spełniać Twe upodobanie, nie pragnąc innej zapłaty i nagrody, prócz Ciebie, o Panie. Chcemy iść za Tobą z miłością serdeczną i bezinteresowną. Wszystkie nasze czynności, przeciwności i cierpienia ofiarujemy Tobie, o Serce Najświętsze.

     Myślą będziemy się nieustannie zwracać ku Tobie, by towarzyszyć Ci w osamotnieniu, w jakim pozostawia Cię świat. Chcemy, aby Twoja miłość była pobudką wszystkich naszych czynów, abyśmy żyli jedynie miłością, pocieszając tym Twoje opuszczone Serce. Twoja miłość niech będzie naszą jedyną radością i szczęściem. O Serce Jezusa, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, od Ciebie pochodzi wszelka łaska. Słońce sprawiedliwości, bądź słońcem naszego życia. Oświecaj i ożywiaj nasze dusze zwrócone ku Tobie. Ze złożonymi dziś obietnicami przyjmij nasze mocne postanowienie dążenia do doskonałości, do jakiej nas powołałeś w naszym stanie.

     Najświętsze Serce Jezusa, od dzisiaj chcemy zacząć nowe życie. Pragniemy oczyścić i umocnić nasze dusze, dlatego błagamy Cię pokornie, przez zasługi Twojej męki i śmierci podjętej dla nas, o przebaczenie wszystkich naszych win i niedoskonałości. Serce Jezusa, Króla i Pana naszej rodziny i każdej duszy, ulituj się nad nami. W Tobie pokładamy całą naszą nadzieję. Amen.

wg O. Mateo* * * * *

     O Jezu najsłodszy,

     Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

     Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Zachowaj Kościół Twój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Leon XIII


   


Módl się i nigdy nie upadaj na duchu. Moc modlitwy wstawienniczej Módl się i nigdy nie upadaj na duchu. Moc modlitwy wstawienniczej
S. Ann Shields
Żeby wydać owoce, musisz pozwalać się przycinać, wciąż pogłębiać swoją wiarę i relację z Bogiem dzięki modlitwie. Czasami jednak mogą nachodzić Cię wątpliwości. Dlaczego moja modlitwa jest nieskuteczna? Dlaczego, chociaż się modlę, sytuacja się pogarsza? W jaki sposób mam modlić się za innych? ... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Violetta: 28.12.2010, 13:37
 Twojemu sercu zawierzam moje dzieci a szczególnie mojego 4 letniego synka Bartoszka, proszę o jego uzdrowienie. Błogosław moim dzieciom. Błagam. Proszę też o nawrócenie mojego męża z nałogu, daj mu pracę i odsuń o niego kolegów którzy sprowadzają go na złą drogę .
 syn: 30.11.2010, 12:38
 Twemu Sercu zawierzam naszą rodzinę kochamy Cię Panie
 zdzisław: 20.09.2010, 07:55
 SERCE KTURO ZA NAS CIERPIAŁO DO CIEBIE SIĘ UCIEKAM TWEGO RATUNKU SZUKAM BY WYDOSTAĆ SIĘ Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA TWOJEJ MIŁOŚCI PANIE MÓJ WYRWIJ MNIE Z GRZECHU. PROSZĘ CIĘ BOŻE MIŁOSIERNY O DAR PRZEKONANIA MIESZKAŃCÓW KŁODZKA BY DOBRO ZWYCIĘŻYŁO POBŁOGOSŁAW NAM PANIE BOŻE MÓJ. TE NADCHODZĄCE WYBORY. BYM Z WOLI TWOJEJ MÓGŁ DOKOŃCZYC DZIEŁA POMOCY TYM NAJMNIEJSZYM POZOSTAWIONYCH SAMYM SOBIE.
 zdzisław: 20.09.2010, 07:54
 SERCE KTURO ZA NAS CIERPIAŁO DO CIEBIE SIĘ UCIEKAM TWEGO RATUNKU SZUKAM BY WYDOSTAĆ SIĘ Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA TWOJEJ MIŁOŚCI PANIE MÓJ WYRWIJ MNIE Z GRZECHU. PROSZĘ CIĘ bOŻE MIŁOSIERNY A DAR PRZEKONANIA MIESZKAŃCÓW KŁODZKA BY DOBRO ZWYCIĘŻYŁO POBŁOGOSŁAW NAM PANIE BOŻE MÓJ. TE NADCHODZĄCE WYBORY. BYM Z WOLI TWOJEJ MÓGŁ DOKOŃCZYC DZIEŁA POMOCY TM NAJMNIEJSZYM POZOSTAWIONYCH SAMYM SOBIE.
 andrzej: 07.07.2010, 13:57
 Jezu Maryjo kocham was ratujcie dusze Obietnice: -1 dusza uratowana -1000 bluznierstw wynagrodzonych a im bardziej go kochacie tym jestescie bardziej szczesliwi
 Tomasz: 19.06.2010, 17:34
 Dziękuje Tobie Jezu za wszelkie łaski jakimi mnie obdarzasz i wybacz mi grzechy, które popełniam..., przyjdż mi z pomocą i spraw abym ułożył sobie życie z osobą którą nosze w sercu, niech ona mnie zaakceptuje i pokocha, spraw aby nasze drogi zeszły się i abyśmy przez życie razem przeszli. Kocham Ciebie Jezu.
 Pablo: 16.06.2010, 22:57
 Panie Jezu wybacz mi wszystkie moje nieprawości, ulecz me serce, tak aby panowała w nim miłość i dopomóż mi w tym czego tak bardzo pragnę.
 Maria: 13.06.2010, 22:39
 Najswietsze Serce Boże , polecam Ci moją rodzącą córkę.Ufam ,żę przeprowadzisz ją bezpiecznie przez trudny poród, natchnij lekarzy ,aby podjęli dobra decyzję.Umocnij równiez mnie, bo tracę siły.
 Rafał: 13.03.2010, 01:11
 Jezus jest moim Panem. Tobie Jezu poświęcam wszystkie moje troski i kłopoty. Jezu Ufam Tobie
 Tom: 10.03.2010, 23:49
 Jezu zmiłuj się nade mną, zapomnij moje grzechy.
 oli: 15.01.2010, 19:10
 Kocham Cię Panie Jezu! Bądź nam miłościw.
 kamila: 07.01.2010, 11:14
 Panie Jezu wybacz mi me grzechy, Wybacz mi me myśli i spraw aby me serce się oczyściło .Wlej w nie czystą miłość. Ulżyj mej skołatanej duszy ,oczyść umysł. Spraw abym była zdrowa i wolna od nerwicy.Jezu zajmij się tym.Ty jeden możesz wszystko.Spójrz na mnie łaskawym okiem i uratuj kolejny raz proszę.Jestem grzesznikiem ale chciałabym być lepsza daj mi siłę proszę. TY jesteś miłością i miłosierdziem ,wlej we mnie Swą miłość i obdaż Swoim miłosierdziem proszę.Jeśli taka jest Twoja wola.Amen.
 Mirka: 15.11.2009, 21:42
 Panie Jezu dziękuję za Twoją miłość , wybacz mi moje grzechy i miej w opiece mnie i moją rodzinę.
 marzena.m.c: 20.06.2009, 20:49
 PANIE JEZU WYBACZ MI MOJE GRZECHY BŁAGAM CIĘ PROSZĘ CIE ....BYŁAM JESTEM I BĘDĘ GRZESZNIKIEM , ALE OBIECUJĘ POPRAWĘ I BĘDĘ SWOJĄ MIŁOŚCIĄ , DOBROCIĄ I POMOCĄ SŁUŻYŁA INNYM
 ***: 31.03.2009, 17:15
  Serce Najświętsze - Boże, wybacz,że dodaję bólu Tobie, dziękuję za miłosierdzie względem mnie, bądź zawsze blisko
 dk: 01.03.2009, 23:10
 Pnie Jezu dziękuję Ci za twoją miłość ,Twoje miłsierdzie całkowite oddanie.tylko z Tbą i przy Tobie jestem szczęśliwa i bezpieczna .Ty jeden wiesz co możesz mi dać a co zabrać abym była obdarzona twoim szczęsciem
 xxx: 08.01.2009, 09:32
 św. Bernard z Clairvaux († 1153): „Żelazo przeszyło Jego duszę, dotarło aż do serca, aby odtąd współczuł z moimi nieszczęściami. Rana ciała otwarła tajniki serca — ów wielki sakrament miłości, wnętrze miłosierdzia naszego Boga”.
 +++: 08.06.2008, 21:16
  Dziękuję Panie,że stale mi przebaczasz Swoim Wielkim Miłosiernym Sercem
 grazyna: 04.11.2007, 18:12
 jezu przytul mnie do swego serca
 Zdzisław: 25.05.2007, 09:43
 PANIE WYBACZ I MNIE MOJE CIŻKIE GRZECHY WYBACZ I WSZYSTKIM KTORZY CIĘ PROSZĄ I W PYSZE SWEJ ZAPOMINAJĄ O TOBIE I W GRZECHU NIEWOLI ŻYJĄ W RANY SWOJE UMIŚĆ NAS PANIE PRZEBACZ GRZECHU ZWĄTPIENIE PRZEBACZ
 
[1] [2] (3) [4]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej