Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Prośby o łaski


O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303


   


To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie
Ks. Jan Reczek
Książka "To Jezus leczy złamanych na duchu" pomoże Ci poradzić sobie z problemami, które wydają Ci się nie do rozwiązania. Da Ci inspirację i nadzieję oraz uzmysłowi Ci, że nie jesteś sam ze swoim cierpieniem... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 j: 14.11.2010, 15:43
 DUCHU SWIETY NATCHNIJ MOJA RODZINE MOJA SIOSTRE ZYBY BYLI MI TERAZ PODPORA, POTRZEBUJE ICH. PRZEMIEN MNIE ULECZ. TO SIE JUZ NIE SPELNI, ALE ZASTAP TO CZYMS PROSZE. WYPELNIJ PUSTKE
 JA: 08.11.2010, 18:31
 DZIEKUJE ZA SPOKOJ DUCHA, PROSZE CIE NIECH TRWA WE MNIE. PROSZE O PRZEMIANE DLA MNIE I S. , JEZELI TO MOZLIWE SPRAW ZEBY NASZE DROGI SIE POLACZYLY. PROWADZ NAS DO SIEBIE, SPOJRZ ŁASKAWIE NA MOJ OGROMNY WYSILEK I POBLOGOSLAW
 syn: 05.11.2010, 08:20
 O Najmilszy i Uwielbiony Duchu Swięty proszę bądz z nami i Prowadz nas i pomóż nam
 EWA 1 11 2010 : 01.11.2010, 08:17
 DUCHU SW PRZYJDZ I ZAMIESZKAJ ZMILUJ SIE NADEMNA>POMOZ MI ZREALIZOWAC NASZE PLANY JAKIE NOSIMY W SOBIE .PROSZE UZDROW NASZE CIALA I DUSZE BLOGOSLAW WSPOMAGAJ WYPRASZAJ POTRZEBNE LASKI.PRZYDZ DO NASZYCH SERC ZYCIA DOMU I DOTKNIJ NAS SWOJA MILOSCIA POKIEROJ CZUWAJ BADZ Z NAMI .W DOMU W PRACY W MYSLACH SERCACH CODZIENNIE OTACZAJ DOBRYMI I ZYCZLIWYMI POMOCNYMI LUDZMI DUCHU SW BADZ ZAWSZE Z NAMI >ULECZ MNIE Z NERWICY BLOGOSLAW CZUWAJ POWIERZAM SIEBIE SYNOW MEZA NA KAZDY DZIEN
 halina: 19.10.2010, 19:28
 duchu św. dziekuje za wszystko co posiadam, przepraszam za grzechy moje i prosze uratuj mój dom przed zniszczeniem przed wszystkim co złe i pomóz mi sprzedać mój dom jak najszybciej.dziękuje za wstawiennictwo w mojej prośbie i wysłuchaj moją modlitwe
 halina: 19.10.2010, 19:27
 duchu św. dziekuje za wszystko co posiadam, przepraszam za grzechy moje i prosze uratuj mój dom przed zniszczeniem przed wszystkim co złe i pomóz mi sprzedać mój dom jak najszybciej.dziękuje za wstawiennictwo w mojej prośbie i wysłuchaj moją modlitwe
 Aneta: 15.10.2010, 22:23
 Przyjdź Duchu Świety!!! Ześlij na nas łaskę uzdrowienia mojego synka Mateuszka z guza mózgu! Ufam Tobie!
 f.r.: 13.10.2010, 23:05
 przyjdż Duchu św.dotknij nas swoją miłością,uzdrów nasze dusze,proszę opiekuj się nami.
 kamila: 13.10.2010, 22:52
 Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Proszę.
 Anna : 12.10.2010, 13:38
 Duchu święty dziękuję Ci za wszystko co posiadam,bo to wszystko od Ciebie otrzymaliśmy.To Ty kierujesz mną i moją rodziną i nieustannie proszony dajesz o co Cię proszę.Dzisiaj też proszę Ducu św. Boże przyjdż i wysłuchaj. przyjdż i pomóż- rozwiąż mój problem. Z a wszystko z góry dziękuję.Ufna w Twoją pomoc czcicielka,
 U: 11.10.2010, 08:47
 PROSZE O TWE DARY DLA MEGO MEZA I NASZYCH DZIECI,WSKAZUJ IM DROGE,CHRON OD ZLA I NIE DAJ ICH KRZYWDZIC .DZIEKUJE.POMOZ MOJEJ CORCE ABY ZNALAZLA PRACE ,KTORA UMOZLIWI JEJ ZYCIE W SPOKOJU I GODNE.DZIEKUJE.
 EWA 7 10 2010: 07.10.2010, 13:08
 DUCHU SW PROSZE CIE O PRZEBACZENIE ZA WSZYSTKIE NASZE GRZECHY I UPRASZAM O LASKE UZDROWIENIA MOJE CIAla i DUSZY.DUCHU SW PROSZE CIE O JASNY UMYSL DLAMNIE UZDROW MNIE I MOJA RODZINE Z LEKOW.OBDARZ NAS DARAMI MILOSCI ZDROWIA ZARADNOSCI W DOMU PRACY MOJEJ SYNOW MEZA.UPRASZAJ POTRZEBNE LASKI ODDAL LEK I NERWICE.A NA NASZEJ DRODZE W DOMU W PRACY POSTAW ZYCZLIWYCH LUDZI I SYTUACJE,BYSMY MADRZE WYKOZYSTYWALI NASZE UMIEJETNOSCI.DU CHU SW UPRASZAJ DLA NAS POTRZEBNE LASKI ,BLOGOSLAW W IMIE OJCA I DUCHA SW.WLEJ W NASZE SERCA MOCNA WIARE NADZIEJE W LEPSZE JUTRO. POMOZ NAM W OSIAGNIECIU NASZYCH PLANOW ZAMIERZEN MARZEN I PROWADZ .OBDARZAJ NAS WSZELKIM DOBRODZIEJSTWEM POWIERZ NASZE PLANY BOGU NAJWYRZSZEMU I MATENCE UKOCHANEJ .ZA CO Z SERCA I Z UFNOSCIA DZIEKUJEMY.POWIERZAMY SIE CALA RODZINA.TWEJ OPIECE.DUCU SW PRZYJDZ NAM Z POMOCA .WE WSZYSTKICH INTENCJACH DOBRYCH JAKIE KAZDY Z NAS NOSI W SWYM SERCU.UPRASZAM O POMYSLNOSC I WYTRWALOSC WE WSZYSTKICH SPRAWACH.DUCHU SW ZOSTAN W NAS W NASZYM DOMU RODZINIE W PRACY I NASZYCH ZAMIERZENIACH W MYSLACH SERCACH NA ZAWSZE.BLOGOSLAW KAZDEGO DNIA I NOCY.ZANIES NASZE MODLITWY I PRO9SBY DO PANA BOGA .BOG ZAPLACZA WSZYSTKIE LASKI.
 EWA 7 10 2010: 07.10.2010, 13:05
 DUCHU SW PROSZE CIE O PRZEBACZENIE ZA WSZYSTKIE NASZE GRZECHY I UPRASZAM O LASKE UZDROWIENIA MOJE CIAla i DUSZY.DUCHU SW PROSZE CIE O JASNY UMYSL DLAMNIE UZDROW MNIE I MOJA RODZINE Z LEKOW.OBDARZ NAS DARAMI MILOSCI ZDROWIA ZARADNOSCI W DOMU PRACY MOJEJ SYNOW MEZA.UPRASZAJ POTRZEBNE LASKI ODDAL LEK I NERWICE.A NA NASZEJ DRODZE W DOMU W PRACY POSTAW ZYCZLIWYCH LUDZI I SYTUACJE,BYSMY MADRZE WYKOZYSTYWALI NASZE UMIEJETNOSCI.DU CHU SW UPRASZAJ DLA NAS POTRZEBNE LASKI ,BLOGOSLAW W IMIE OJCA I DUCHA SW.WLEJ W NASZE SERCA MOCNA WIARE NADZIEJE W LEPSZE JUTRO. POMOZ NAM W OSIAGNIECIU NASZYCH PLANOW ZAMIERZEN MARZEN I PROWADZ .OBDARZAJ NAS WSZELKIM DOBRODZIEJSTWEM POWIERZ NASZE PLANY BOGU NAJWYRZSZEMU I MATENCE UKOCHANEJ .ZA CO Z SERCA I Z UFNOSCIA DZIEKUJEMY.POWIERZAMY SIE CALA RODZINA.TWEJ OPIECE.DUCU SW PRZYJDZ NAM Z POMOCA .WE WSZYSTKICH INTENCJACH DOBRYCH JAKIE KAZDY Z NAS NOSI W SWYM SERCU.UPRASZAM O POMYSLNOSC I WYTRWALOSC WE WSZYSTKICH SPRAWACH.DUCHU SW ZOSTAN W NAS W NASZYM DOMU RODZINIE W PRACY I NASZYCH ZAMIERZENIACH W MYSLACH SERCACH NA ZAWSZE.BLOGOSLAW KAZDEGO DNIA I NOCY.
 Halina: 06.10.2010, 07:51
 Duchu Święty,przybądż z pomocą mojemu synowi,pomóż mu wyjść z nałogu spraw żeby co złe odwróciło się o niego,otocz go Swoją opieką żeby nie ulegał pokusom.A ja matka dziękuję Ci z całego serca za okazaną pomoc.Bóg zapłać.
 matka: 05.10.2010, 12:38
 pomoz mojm corkom
 Renata: 02.10.2010, 08:58
 Duchu Święty, proszę o pomoc, pomóż mi rozwiązać problemy. Duchu Święty pomóż mi zrealizować wiadome Ci pragnienie, proszę pomóż mi wszystko dobrze poukładać, wskaż mi drogę. Proszę Duchu Święty.
 dorota: 19.09.2010, 14:50
 Duchu świety pomóz mi
 Jadwiga: 09.09.2010, 18:47
 Dziękuję CI DUCHU ŚWIĘTY za wszystkie łaski dotychczas od Ciebie odebrane,Twojej dobroci zawdzięczam ,że córeńka zdała egzamin.Proszę o dalsze błogosławieństwo dla mojej rodziny,rodzeństwa i ich rodzin.Otocz opieką wszystkie mateńki oczekujące dzieci , spraw by szczęśliwie dochowały się zdrowego potomstwa,by rosło na Chwałę dla PANA BOGA i na pociechę dla rodziców.Pomóż mi wytrwać w postanowieniu.....
 D. : 08.09.2010, 10:27
 Duchu św. proszę o Twoje święte dary, o decyzję podjęcia nauki, o mądrośc Twoją i spokój serca.
 Maria: 27.08.2010, 11:47
 Duchu Swięty błagam o dar mądrości, bojaźni Bożej oraz wszelkich łask i błogosławieństwa dla mojego brata. Umocnij go w powołaniu kapłańskim i zakonnym. Otwórz jego serce na Twoje natchnienia i spraw, by zawsze wybierał dobro. Proszę Cię, doprowadź go do świętości i pomóż mu zdobyć jak najwiecej dusz dla Boga.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Humor | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej