Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Prośby o łaski


O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303


   


Modlitewnik dla małżonków Modlitewnik dla małżonków
Małgorzata Rogalska
Niniejszy modlitewnik może być pomocny dla małżonków w ich indywidualnej, jak i wspólnej modlitwie. Zamieszczono w nim modlitwy o miłość, modlitwy małżonków za siebie, za dzieci, za całą rodzinę, modlitwy w różnych sytuacjach, zarówno radosnych np. rocznicy ślubu, jak i trudnych np. gdy małżeństwo przechodzi kryzys... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 C: 08.03.2010, 09:01
 Duchu ŚW. oświecaj Nas a szczególnie proszę o TWOJĄ mądrość i jasność umysły dla Piotra Michała Tomasza ....
 C: 06.03.2010, 07:31
 Duchu Św. poprowadz Adama aby odnalazł cel i sens życia i wyszedł z zagubienia w jakim tkwi.. dodaj mu sił i odwagi obdarz swoimi Darami...
 Kamila: 05.03.2010, 09:46
 Duchu św prosze Cie poprowadz dzisiaj moją córka aby pomyslnie zdała egzamin
 C: 04.03.2010, 21:55
  Duchu Świety napełnij umysł Piotra mądrością i kieruj jego rozumem aby z Twoją pomocą przygotował sie do egzaminu i pomyślnie zdał ten semestr, czuwaj nad nim...
 ***: 03.03.2010, 12:48
 Proszę Duchu Św. Boże,błagam niech mnie prowadzi Twoja łaska i miłość,spraw proszę bym w mocy Ducha Św.postępowała,uczyła się,zaliczając poszczególne semestry na większą Panie Twoją chwałę i ku autentycznej radości innych -amen
 anna: 01.03.2010, 11:34
 DUCHU ŚWIĘTY DZIAŁAJ, TYLKO Z TOBĄ BĘDZIE MOŻLIWE TO O CO PROSZĘ. AMEN
 Krzysztof: 26.02.2010, 22:19
 Duchu Święty naprostuj moją ścieżkę aby bez zakrętów i wertepów prowadziła do Ciebie. Daj mi mądrość bym zawsze podejmował słuszne decyzje i w niczym Ci się nie naraził. Zawsze czynił dobro. Proszę o to samo również dla moich przyjaciół rodziny i osób które straciły swą wiarę. Spraw by wszyscy poznali prawdę i nigdy już nie wątpili. Błagam o pomoc. Bez Ciebie sobie nie poradzę.
 Krzysztof: 26.02.2010, 22:17
 Duchu Święty naprostuj moją ścieżkę aby bez zakrętów i wertepów prowadziła do Ciebie. Daj mi mądrość bym zawsze podejmował słuszne decyzje i w niczym Ci się nie naraził. Zawsze czynił dobro. Proszę o to samo również dla moich przyjaciół rodziny i osób które straciły swą wiarę. Spraw by wszyscy poznali prawdę i nigdy już nie wątpili. Błagam o pomoc. Bez Ciebie sobie nie poradzę.
 Małgorzata: 24.02.2010, 20:50
 Duchu Święty Ożywicielu Dawco wielu łask, proszę o te, które są niezbędne do zdania egzaminu na prawo jazdy. Ogarnij swą mocą egaminatora proszę o potrzebne dla Niego łaski szczególnie życzliwość miłość dodroduszność. A dla mnie o rozwagę, koncentrację, odwagę.
 JOLA: 23.02.2010, 22:08
 Duchu Święty wysłuchaj mych prośb które wciąż do Ciebie wznoszę, miej w opiece moja rodzinę.
 Gabi: 23.02.2010, 15:53
 Duchu Święty, proszę bądź zawsze ze mną,pomoz mi rozwiazac trudne sytuacje, obdarz mnie swoimi łaskami w Tobie moja nadzieja, proszę pomóż i calej mojej rodzinie... Ufam Ci...i wierze w ciebie
 anna: 22.02.2010, 12:20
 Duchu Święty napełnij umysł mojej córki i pomóż jej w zdaniu egzaminów. Pozwól jej uwierzyć w siebie i pomóź jej proszę.
 Barbara: 19.02.2010, 11:05
 Duchu Św. Zlej swe łaski na dusze moich dzieci Jolanty i Mateusza. Uzdrów ich duchowo i fizycznie. Pomóż im w ich codziennym życiu. Daj zdrowe serce Mateuszowi, chroń go od nałogów i złych skłonności, daj dobrego męża dla Jolanty,pomoż jej założyć szczęśliwą rodzinę, błogosław jej w pracy zawodowej i obdarz ich potrzebnymi łaskami. Prosi matka
 matka: 19.02.2010, 02:45
 proszę o pomoc dla syna niech poprawi oceny,napełnij jego umysł mądrością i kieruj jego rozumem aby z twoją pomocą poradził sobie,czuwaj nad nim i moim mężem.amen.
 Sylwusia: 18.02.2010, 22:20
 Duchu Święty prosze Cie dopomóż mi i wysłuchaj wszystkich próśb jakie do Ciebie zanosze.Wierze w to,że mnie wysłuchasz i pomożęsz zrealizować moje plany i marzenia.Prosze aby moja rodzina była zdrowa,szczęśliwa i bez konfliktów,prosze aby mój brat zrozumiał,że alkohol i kradzież do nieczego nie prowadz.Prosze również o zdrowie dla księży pracujących w mojej parafii których szanuje i dziękuje,że w tak obfitty sposób wykonują swoją prace i pomagają nam zbliżyć sie do samego Boga..
 Maria: 16.02.2010, 11:54
 Duchu Święty pomóż mojemu bratu odzyskać zdrowie psychiczne i fizyczne, broń Go od wszelkiego złego, od grzechu każdego, napełnij Jego serce radością i miłością. Broń Jego dzieci od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj w dobrym zdrowiu i czuwaj zawsze nad nimi.
 Edi: 15.02.2010, 11:48
 Duchu Św.Boże,Tobie zawierzam siebie,męża a w szczególności syna Damiana w trudnej sytuacji małżeńskiej,błagam o łaskę,umysłu,mądrość,siłę do dalszego życia,pracy.Prowadz go aby odnalazł drogę do BOGA,wlej w nasze serca wiarę,nadziejęi miłość.Zlituj się nad nami..
 wanda: 15.02.2010, 02:45
 Duchu Swiety prosze Przyjdz, zamieszkaj w naszych sercach, obdarz nas siedmiorakimi darami.i chron nas od wszelkiego zlego. Amen
 mama: 13.02.2010, 14:15
 Duchu Święty,proszę dopomóż mojemu synowi ,aby pomyślnie i szczęśliwie pozaliczał egzaminy i przedmioty, oraz pozałatwiał pomyślnie wszystkie sprawy w tym semestrze.Duchu Święty proszę oświecaj go i umacniaj swoją mocą Dziękuję za wysłuchanie wszystkich modlitw i za otrzymanie wszystkich łask.Duchu Święty proszę, bądź zawsze przy nim.
 Ela: 12.02.2010, 13:17
 Duchu Świety prosze o pomoc dls syna i dla nas z mężem. Prosze o miłosierdzie w ocenie pracy syna przez nauczycieli aby zaliczyli mu pozytywnie napisane prace aby szczesliwie zakonczyc semestr i móc rozpocząc dalszy etap nauki i zycia z Bogiem w pokoju i z Boża opatrznoscia i Błogosławienstwem. Prosze niech Bóg Ojciec Syn Bozy i Duch Swięty będą zawsze i wszedzie z nami i mieli nas w swej przenaświetrzej opiece.Wierze że mnie kochacccccccccccccccccccccs i nie opóścisz Panie Jezu. Bądz pochwalony ,wysławiony i uwielbiony przez cały świat teraz i zawsze i na wieki wieków AMEN.JEZU UFAM TOBIE Twoja zagubiona córka
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Humor | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej