Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Prośby o łaski


O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303


   


Modlitewnik dla mężczyzn Modlitewnik dla mężczyzn
Oprac. Anna Matusiak
Jest to pięknie wydany zbiór starannie dobranych modlitw, które mogą okazać się przydatne mężczyznom w każdym wieku. Teksty te mogą okazać się pomocne każdemu, gdy zapragnie zwrócić się do Boga, a zabraknie mu własnych słów,... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Agnieszka: 10.12.2008, 22:58
 Duchu Święty przyjdź do mego serca tak dawno nie czułam Cie w nim ,pragnę sie modlić z taką goryczą jak dawniej , by słowa płynęły nie tylko z mych ust ale i z serca , wiec proszę Cie o dar modlitwy który gdzieś zagubiłam w sprawach dnia codziennego, bo wiem ze gdy odzyskam dar modlitwy będę mogła wyprosić potrzebne łaski dla moich Bliskich
 Halina: 07.12.2008, 21:37
 Duchu Święty......... Pokornie Cię proszę o uzdrowienie mnie z nieuleczalnej choroby ! Spójrz na mnie łaskawie i uproś Boga Ojca Wszechmogącego chociaż o ostatnią szansę ... Sprowadź moją córkę na lepszą drogę,drogę do Boga-na której nie ma obrzydliwych nałogów,spójrz także na mojego męża,bo pragnę by się nawrócił-bo podobnie jak córka-nie wie co czyni........Ciągle błądzą !!! Wybacz nam wszystkim nasze słabości,grzechy, które popełniamy i popełniliśmy. Zaopiekuj się moją rodziną i wszystkimi tymi ,którzy potrzebują Bożego Miłosierdzia, Pozwól drugiej córeczce spojrzeć na świat dwoma oczyma.......w jednym tkwi ciemność........ Przeto proszę o łaskę uzdrowienia mnie bym mogła w swoim życiu....jeszcze podać swoją pomocną dłoń tym ,którzy będą jej potrzebowali....... " Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją. Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych. Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy. Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają. Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje. Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków. Przyjdź, jedyne zbawienie umierających. Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną. Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną....moimi bliskimi i tymi .którzy się do Ciebie uciekamy"
 A: 06.12.2008, 16:41
 NAPEŁNIJ NASZE SERCA MIŁOŚCIĄ...
 Marta: 05.12.2008, 13:39
 Duchu swiety,natchnij mnie madroscia w nastepnym tygodniu abym mogla naprawic relacje z mezem,prosze z calego serca!!!!!!!
 matka: 27.11.2008, 23:33
 Duchu Święty, natchnij mojego syna Roberta, miłości Boża , pochłoń go, na właściwą drogę zaprować go. Maryjo Matko Boża , z Jezusem błogosław go, od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa , zachowj mojego syna. Błagam o nawródcenie mojego syna,trzeżwość,pomoc w dalszym życiu, opiekę błogosławieństwo , o szczęśliwe zakończenie sprawy, o pokój Boży. Błagam!!!!!
 asia: 26.11.2008, 09:14
 duchu ,ktory wszystko przenikasz,znasz i wiesz co nam trzeba udziel blagam swych lask memu mezowi ,ktory walczy ze soba juz tak dlugo, podrodze wszystko prawie stracil i zaniedbal, wydaje sie ze to coteraz sie dzieje ma glęgoki sens choc jest dla mnie b trudne, oswiecaj go i wspomagaj i miej nasza rodzinie we wladaniu
 marta: 20.11.2008, 10:20
 duchu swiety prosze Cie prowadz mojego meza ktory bladzi,ktory oddalil sie od Boga,ktory wpadl w nalogi, prosze pokieruj go na wlasciwa droge abysmy cala rodzina szli do Ciebie
 Monika: 16.11.2008, 21:45
 Duchu Święty. Ty najlepiej wiesz czego mi potrzeba do pełni szczęścia. Pomóż mi potrzymać deklaracji krucjaty . Codziennie bądź .. i dawaj siłe do gloszenia chwały Pana i Jego słów. Pomóż mojemu tacie. który bładzi.. AMEN! Dziękuje za wszystkie dary . za ostatni tydzień oraz rozmowy z ks. i mamą. Dziękuje Ci Duchu !
 Gosia : 16.11.2008, 16:36
 Duchu Sw Ty znasz moje potrzeby - Jesli jest to zgodne z Twoja wola blagdam zalego serca udziel mi laski o ktora prosze.
 marta: 14.11.2008, 13:38
 Duchu swiety,prosze pomoz mojemu mezowi,ktory ciagle bladzi.Wyznacz mu droge jaka ma isc i prowadz go do Pana
 wiara: 06.11.2008, 06:53
 Duchu Świety ześlij na moje dziecko wszystkie swoje dary.Dodaj Mu mądrości i rozumu,spraw aby umiał wyrazić to co umie.Bardzo Cię proszę opiekuj się Nim w dniu dzisiejszym.Amen.
 Bogusia: 05.11.2008, 22:42
 Duchu Święty proszę Cię o dar mądrości i rozumu dla moich synów. Spraw aby mój syn dostrzegł wartość nauki i dobrego zachowania. Proszę Cię o siłę wytrwania, cierpliwości i moc w codziennych trudnościach a szczególnie mądrość i umiejętność wychowywania dzieci. Gorąco proszę o wysłuchanie mojej prośby i Łaski dla naszej rodziny.
 ZONA: 05.11.2008, 17:12
  DUCHU SW BOZE BLAGAM CIE BADZ ZMOIM MEZEM POMOZ MU WYTRWAC OSWIECAJ I DODAWAJ MOCY I MADROSCI SZCZESLNIE PROSZE O LASKI TWE NA JUTRZEJSZAROZMOWA\E KWALIFIKACYJNA DLA NIEGO I JEGO PRACODAWCY DAJ MU TROCHE SZCZESCIA I NADZIEI ZE TYM RAZEM SIE UDA PO TYLU NIEUDANYCH PROBACH POMOZ MU PODJAC PRACE BLAGAM
 Sylwka: 30.10.2008, 10:44
 Duchu Święty bardzo Cię proszę aby ta godzina była szczęśliwa dla mojego dziecka.Proszę dodaj Mu otuchy-niech wszystko będzie dobrze.Opiekuj się moim dzieckiem Duchu Święty w tej godzinie i zawsze.Amen.
 Sylwka: 30.10.2008, 06:50
 Duchu Święty proszę Cię aby ten dzień,nie był taki straszny jak się wydaje-aby wszystko dobrze się skończyło.Proszę Cię bardzo o udany dzień dla mojego dziecka w szkole,niech na Jego twarzy zagości uśmiech.Dziękuję za to co dotychczas.Duchu Święty wysłuchaj moich próśb.Amen.
 Sylwka: 29.10.2008, 10:49
 Duchu Święty bardzo Cię proszę o opiekę i łaskę mądrości dla mojego dziecka szczególnie na tą godzinę.Natchnij Jego rozum mądrością,dodaj Mu spokoju,wytrwałości,odwagi i wiary,które tak Mu potrzebne w tej godzinie.Bardzo Cię proszę Duchu Święty weż Go pod swoją opiekę i obdarz Go swymi darami.Nagródz Jego starania obfitymi plonami.Z wdzięczności chwalić Cię będę na wieki.Amen.
 Sylwka: 29.10.2008, 06:57
 Duchu Święty bardzo Cię proszę o szczegółną łaskę mądrości dla mojego dziecka na dzisiejszy dzień.Dodaj Mu odwagi i wiary,które tak Mu dzisiaj potrzebne i natchnij Go mądrością tak,aby wszystko dobrze Mu poszło.Pozwól Mu zebrać plon swojej pracy,aby dzięki temu wiedział że warto się starać.Bardzo Cię proszę o pomoc i opiekę w dzisiejszym dniu dla mojego dziecka.Wysłuchaj moich próśb i napełnij nasze serca i dusze radością.Amen.
 Sylwka: 28.10.2008, 23:05
 Duchu Święty nadchodzi jutro którego tak się boję,uzdrów moją duszę,abym z jeszcze większą miłością Ci służyła,ucisz moje rozkołatane serce.Proszę Cię równocześnie o szczególną łaskę na jutrzejszy dzień dla mojego dziecka,będzie Mu bardzo potrzebna;proszę natchnij Go madrością,dodaj Mu ochoty i zdolności do nauki,pokrzep Go wiarą we własne możliwości.Oświeć serce i rozum mojego dziecka.Duchu Święty Ty widzisz jak On bardzo się stara,więc proszę pozwól Mu zebrać owoce tych starań.Tobie się Duchu Święty polecamy,Twej pomocy przyzywamy.Amen.
 Małgorzata: 28.10.2008, 17:32
 Duch Swięty! proszę pokornie za całą moją rodzinę, szczególnie proszę oświatłość umysłu dla naszej Wiktorii chorej aby mogła sama sobie radzić w szkole, o pomoc dla jej mamy aby dobrze kierowała leczenie swej córki, dla ojca o cierpliwość i pomoc zarówno dla dziecka i żony i aby podjeli decyzje o zawarciu sakramentu małżeństwa, proszę o światłość Twego Ducha dla mojej siostrzenicy Martynki aby zrozumiała, że w życiu jest najważniejsza miłóść matki, o rozum w szkole i posłuszeństwo. Także Duchu Święty proszę aby szwagier rozpoczął pracę, która jest tak potrzebna dla jego rodziny. Prosimy co o siły, wytrwanie i moc Twego Ducha w codziennych trudach naszego życia. Duchu Święty oświecaj serca i umysły nasze pokieruj naszym życiem by było na chwałę Bożą. Prosimy Cię dopomóż na w uzyskaniu tej łaski, o którą tak pokornie prosimy. Amen
 Małgorzata: 28.10.2008, 17:31
 Duch Swięty! proszę pokornie za całą moją rodzinę, szczególnie proszę oświatłość umysłu dla naszej Wiktorii chorej aby mogła sama sobie radzić w szkole, o pomoc dla jej mamy aby dobrze kierowała leczenie swej córki, dla ojca o cierpliwość i pomoc zarówno dla dziecka i żony i aby podjeli decyzje o zawarciu sakramentu małżeństwa, proszę o światłość Twego Ducha dla mojej siostrzenicy Martynki aby zrozumiała, że w życiu jest najważniejsza miłóść matki, o rozum w szkole i posłuszeństwo. Także Duchu Święty proszę aby szwagier rozpoczął pracę, która jest tak potrzebna dla jego rodziny. Prosimy co o siły, wytrwanie i moc Twego Ducha w codziennych trudach naszego życia. Duchu Święty oświecaj serca i umysły nasze pokieruj naszym życiem by było na chwałę Bożą. Prosimy Cię dopomóż na w uzyskaniu tej łaski, o którą tak pokornie prosimy. Amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
Humor | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej