Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Prośby o łaski


O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303


   


Modlitewnik dla mężczyzn Modlitewnik dla mężczyzn
Oprac. Anna Matusiak
Jest to pięknie wydany zbiór starannie dobranych modlitw, które mogą okazać się przydatne mężczyznom w każdym wieku. Teksty te mogą okazać się pomocne każdemu, gdy zapragnie zwrócić się do Boga, a zabraknie mu własnych słów,... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 asia: 28.10.2008, 10:56
 blagam cie duchu swiety o swiatlo dla mego meza ktory ciągle bladzi i nie moze znalezc pracy, dla mej corki aby dobrze w zyciu wybrala zawod i pogodzila sie z przeciwnosciami dla mego malego wnusia i jego rodzicow i dlamnie zebym byla spokojniejszazaufala panu nie watpila ze to co teraz ma miejsce nie ma sensu ze jestem nieszczesliwa ciagle zaplakana .pomoz mi prosze bo juz nie daje rady ,ukoj madusze moje mysli rozkolatane serce
 Hanna: 27.10.2008, 11:15
 Duchu Święty Boże Ty znasz moje pragnienia,które od lat nie pokoją moje serce.Powierzam Ci całą moją rodzinę i mnie samą.Duchu Święty bardzo Cię proszę oświeć serca i rozumy moich dzieci aby, w szkole radziły sobie dobrze.Prowadz nas na drogę zbawienia.
 S...: 27.10.2008, 06:50
 Duchu Święty bardzo Cię proszę ześlij swoje łaski na moje dziecko.Obdarz Go darem mądrości,dodaj mu odwagi i wiary we własne możliwości szczególnie na ten tydzień.Proszę o dobre dni w szkole dla mojego dziecka,dodaj Mu Duchu Święty ochoty i zdolności do nauki i aby tą zdobytą wiedzę umiał wykorzystać w dobry sposób.Polecam moje dziecko Twojej opiece i proszę wysłuchaj moich zmartwień.Amen.
 S...: 23.10.2008, 06:52
 Duchu Święty proszę o dobry dzisiejszy dzień w szkole dla mojego dziecka,Natchnij Jego rozum madrością i spraw aby wiara w swoje możliwości,nadzieja na lepsze jutro i miłość nigdy Go nie opuszczały.Proszę Cię Duchu Święty miej moje dziecko zawsze w Swojej opiece.Amen.
 Sylwka: 22.10.2008, 06:46
 Duchu Święty proszę Cię o szczęśliwy dzień dla całej mojej rodziny i o szczególne łaski na ten dzień dla mojego dziecka w szkole.Amen
 Sylwka: 21.10.2008, 11:45
 Ty znasz Duchu Święty moje troski i zmartwienia,polecam je Tobie i proszę wysłuchaj moich próśb.Natchnij moje dziecko darem mądrości,dodaj mu sił,odwagi i wiary we własne możliwości oraz ochoty i zdolnosci do nauki.Wynagródż Jego starania bądż Mu zawsze pomocny a szczególnie w tym czasie.Amen.
 Sylwka: 21.10.2008, 11:32
 Ty znasz moje troski i zmartwienia,polecam je Tobie Duchu Święty i proszę wysłuchaj moich próśb.N
 Sylwka: 21.10.2008, 06:46
 Duchu Świety bardzo Cię proszę o pomyślny dzień dla mojego dziecka w szkole.Napełnij Go swoją siłą,wiarą i mądrością,Spraw aby każdy dzień,był lepszy od poprzedniego,Amen
 S...: 20.10.2008, 11:44
 Duchu Święty bardzo Cię proszę o szczególną łaskę mądrosci i odwagi dla mojego dziecka szczególnie na tą godzinę.Proszę wysłuchaj mojej prośby i natchnij moje dziecko potrzebnymi darami.Amen.
 S...: 20.10.2008, 06:43
 Duchu Święty proszę o dobry dzisiejszy dzień dla mojego dziecka w szkole.Dodaj Mu madrości żeby temu wszystkiemu podołał.Natchnij Go swoją mocą i siłą i pomóż Mu,aby we wszystkim dał sobie radę.
 S...: 19.10.2008, 22:58
 Przyjdż Duchu Święty ja pragnę,o to dziś błagam Cię- przyjdż w swojej mocy i sile,radością napełnij mnie.Przyjdż jako mądrość do dzieci,przyjdż jako ślepemu wzrok-przyjdż jako moc mej słabosci,weż wszystko co moje jest.Przyjdż jako żródło pustyni,mocą swą do naszych dusz-O niech Twa moc uzdrowienia,dotknie uleczy mnie już".Duchu Święty bardzo Cię proszę o dobry jutrzejszy dzień dla mojego dziecka;dodaj mu siły i odwagi we wszystkich poczynaniach.Ześlij na Niego swoje łaski i spraw aby nimi oświecony umiał dobrze wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności.Spraw aby uwierzył w swoje możliwości i korzystał z nich ku Twojej chwale.Amen
 Babcia: 17.10.2008, 19:10
  Duchu Sw.obdarz mojego wnuka .swoimi darami jakie posiadasz,a nadewszystko prosze ozdrowie dla niego,ktore jest mu bardzo potrzebne. Opiekuj sie cala moja rodzina niech dobry Bog prostuje ich sciezki zyciowe.
 Sylwka: 17.10.2008, 06:37
 Duchu Świety bardzo proszę o mądrosć,wiarę we własne możliwości i dobry dzień dla mojego dziecka.Amen
 Sylwka: 16.10.2008, 06:51
 Duchu Święty spraw aby dzisiejszy dzień,był lepszy od wczorajszego.Wlej w nasze serca wiarę,nadzieję i miłość.Umocnij nas swoją siłą,dodaj mojemu dziecku ochoty i zdolności do nauki i nie opuszczaj mojego dziecka przez cały dzisiejszy dzień.Amen
 Sylwka: 15.10.2008, 23:08
 Duchu Święty najgorsze jest to oczekiwanie i niepewność,bardzo Cię proszę aby jutro było lepszym dniem niż dzisiaj.Proszę wysłuchaj mojej prośby.
 Sylwka: 15.10.2008, 22:26
 Duchu Święty najgorsza jest ta niepewność,spraw aby jutro które nastanie,było lepsze od tego dzisiejszego.Proszę wysłuchaj moich próśb.
 Zosia.: 15.10.2008, 22:09
 DUCHU ŚW.OTOCZ MOJĄ RODZINĘ SWOJĄ MOCĄ,WIARĄ MIŁOŚCIĄ.NAWRÓĆ GRZESZNIKÓW Z MOJEJ RODZINY... OTACZAJ ZDROWIEM!!!
 Sylwka: 15.10.2008, 11:21
 Duchu św.bardzo Cię proszę oświeć serce i rozum mojego dziecka w szczególnośći na tą godzinę.Dopomóż Mu aby wszystko mu dobrze poszło,dodaj Mu siły i odwagi,spraw aby uwierzył we własne mozliwości;ta godzina jest dla Niego bardzo ważna-bardzo Cię proszę Duchu św wysłuchaj mojej prośby.Amen
 Sylwka: 15.10.2008, 10:45
 Duchu św.bardzo Cię proszę oświeć serce i rozum mojego dziecka w szczególnośći na tą godzinę.Dopomóż Mu aby wszystko mu dobrze poszło,dodaj Mu siły i odwagi,spraw aby uwierzył we własne mozliwości;ta godzina jest dla Niego bardzo ważna-bardzo Cię proszę Duchu św wysłuchaj mojej prośby.Amen
 Sylwka: 15.10.2008, 08:10
 Duchu św proszę Cię bardzo o mądrość na każdy dzień dla mojego dziecka w szkole.Oświeć Jego rozum,wspomóż Jego pamięć.Pozwól Mu uwierzyć w swoje siły i możliwosci,dodaj Mu pewności siebie.Przybądż Duchu św. do serca mego dziecka i pozostań w Nim.Proszę Cię też bardzo wynagródż Jego starania.Duchu św,Ty znasz moje troski;proszę Cię wysłuchaj moich próśb,bo są to prośby matki.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Humor | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej