Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki

Modlitwa o Ducha Świętego


Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia, pomóż mi, bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską. Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła. Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu. Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem. Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał wszystkich ludzi, szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu. Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy, odrzucając wszelki fałsz i podstęp Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia Uczyń ze mną, co zechcesz, poddaję moje plany Twoim, chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego Otwórz moje uszy, abym go słuchał i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny. Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa. Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału, które zbudowaliśmy przez nasz egoizm. Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę w jednym Ojcu. Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje. Przyjdź Duchu prawdy spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju. Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem. Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową, bo tego oczekujemy i potrzebujemy. Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie. Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło, abyśmy rozsiewali ziarna dobra. Przyjdź Boża Mocy, abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych , politycznych i społecznych. Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz, i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur, które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego
   


Jezu, Ty się tym zajmij. Modlitwa pełnego zawierzenia Jezu, Ty się tym zajmij. Modlitwa pełnego zawierzenia
Joanna Piątek
Czy odważysz się na pierwszy krok w stronę nowego życia, życia w objęciach Bożej Miłości? Wystarczy tylko zamknąć oczy i z serca powiedzieć: „Jezu, Ty się tym zajmij”... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 zrozpaczona matka i żona: 28.02.2011, 16:58
 Proszę Cię Duchu Święty moja ostojo!!! Błagam o pomoc i dar miłości i zrozumienia w mojej rodzinie.Proszę o zdrowie zgodę .Nie mam nikogo !!! Proszę o dar wiary , nadziei i miłości.Pozwól uwierzyć,że moje problemy rodzinne zostaną pozytywnie rozwiązane i zapanuje jak kiedyś wzajemna miłość i zgoda Amen
 Gosia: 27.02.2011, 20:00
 PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY DO MOJEGO MĘŻA ABY ZACZĄŁ POWAŻNIE MNIE TRAKTOWAĆ A NIE SWOJĄ PRZYJACIÓŁKĘ KTÓRA MA MĘŻA . PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY I OTWÓRZ JEGO OCZY NA TO ILE KRZYWDY MI WYRZĄDZA ZADAJĄC SIĘ STALE Z TĄ KOBIETĄ! PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY I ODMIEŃ JEGO OBLICZE BO JEGO ŻYCIE CHYLI SIE KU UPADKOWI MORALNEMU ! MIMO WSZYSTKO BARDZO KOCHAM SWOJEGO MĘŻA I CHCE ABY BYŁ ZBAWIONY . DUCHU ŚWIĘTY URATUJ NASZE MAŁŻEŃSTWO PRZED ROZPADEM PRZEZ NIEODPOWIEDZIALNĄ KOBIETĘ KTÓRA NISZCZY SWOIM ZACHOWANIEM DWIE RODZINY ! NIE MOŻNA BUDOWAĆ SZCZĘŚCIA NA CZYIMŚ NIESZCZĘŚCIU ! DUCHU ŚWIĘTY ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI !
 Zrospaczona żona: 25.02.2011, 15:47
 Przyjdź Duchu Święty z pomocą do mojej rodziny.Wzbudź w moim mężu uczucie i zrozumienie,proszę obudź go z letargu,bo traktuje nas jak służących.Wprowadź Duchu Święty do jego słownika słowa"proszę,dziękuję , przepraszam".Otwórz oczy,aby dojrzał co ma,co dla niego robimy.Błagam Cię o zdrowie,radość i zgodę w naszej rodzinie z całego serca,ze wszystkich sił.AMEN
 Gosia: 23.02.2011, 18:56
 Duchu Święty bądź ze mną tak bardzo potrzebuje Twojej pomocy ! DUCHU ŚWIĘTY ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ !
 .......j: 22.02.2011, 17:01
 Tak trudno mi się modlić bez należytego skupienia.Wiem,że moja modlitwa jest jeszcze za płytka.Nie potrafię całkowicie zebrać siły,aby modlić się goręcej i goręcej...ale wiem,że Ty Duchu Święty mnie rozumiesz i słyszysz.Proszę o łaskę zdrowia,radości i wielkiej miłości w mojej rodzinie.Prostuj nasze zakręty życiowe,nie pozwól kłamać,rozpalaj ogień miłości.Dziękuję z całego serca za słowa,które wczoraj usłyszałam.Spraw,by nie były one czczymi słowami,a 100% prawdą.Tak gorąco jak prosiłam o tę łaskę, tak gorąco dziś za nią dziękuję i wierzę,że zawsze będziesz Duchu Święty ze mną i przy mnie dziś....jutro....zawsze.... o co gorąco proszę.Amen
 J NINA: 20.02.2011, 14:07
 Przyjdź Duchu św. do naszych rodzin zwłaszcza do Radzia i Ani,rozpal w nich wielką gorącą wzajemną miłość,pojednaj nasze rodziny, zwłaszcza po tak ciężkich przeżyciach jakie ostatnio wstrząsnęły naszymi rodzinami.Zmiłuj się nad nami.Amen.
 .....j: 17.02.2011, 20:53
 Duchu Święty błagam o zdrowie,zgodę i miłość w mojej rodzinie.Niech nasze relacje będą zawsze szczere i prawdziwe, a kłamstwo i obłuda niech nas omija.Błagam o powrót moich dzieci na właściwą drogę,a mąż oby omijał alkohol przy spotkaniu z przyjaciółmi.Amen
 .....j: 16.02.2011, 22:15
 Bądź zawsze ze mną i przy mnie Duchu Święty.Amen
 Gosia: 15.02.2011, 12:16
 DUCHU ŚWIĘTY POCIESZYCIELU DZIĘKUJE ZA TWOJĄ OBECNOŚĆ W NASZYM MAŁŻEŃSTWIĘ ! WSZYSTKIE ZŁE CHWILE MAMY ZA SOBĄ. JESTEŚMY BARDZO SZCZĘŚLIWI BO TY DUCHU ŚWIĘTY JESTEŚ Z NAMI . MODLE SIĘ ZA WSZYSTKIE MAŁŻEŃSTWA ABY BYŁY SZCZĘŚLIWE I MOCNE BOGIEM . DUCHU ŚWIĘTY MÓDL SIĘ ZA NAMI !
 zan: 09.02.2011, 23:26
 przyjdz Duchu święty i odnów milość ,wierność w naszym małżeństwie .oddal wszystkie podejrzenia, uzdrów naszą milośc i pozwol wyjść nam z kłopotów finansowych od których wszystko sie zaczęlo. DUCHU SWIETY ZMIŁUJ SIE NAD NAMI I NASZYMI DZIECMI I CAŁA RODZINą
 mama: 09.02.2011, 11:31
 Duchu Święty proszę o Twoje światło dla mojej córki aby mogła się otworzyć na twoje działanie. Oświecaj wszystkich zaangazowanych w rozwiązanie trudnej sprawy.
 Matka: 08.02.2011, 21:52
 Duchu Święty Boże pokornie proszę o zdrowie dla mojej córki jasność umysłu dobra pamieć pomoc w cudownym zdaniu egzaminu z historii i całej sesji egzaminacyjnej.Obdarz ja pokojem Bożym opanowaniem zdolnością odwaga Światłością Bożej Mądrości i Miłości Ty wszystko możesz z całego serca składam dzięki Tobie powierzam drogę mej córki o to Cie proszę w Imię Jezusa Chrystusa.W Tobie pokładam nadzieję tak dużo Ci zawdzięczam .Ufam Tobie Amen
 Zatroskana Matka: 07.02.2011, 14:10
 Duchu Św. dziękuję za wszelką pomoc okazaną do tej pory .Pokornie Cię proszę o Światłość Bożej Mądrości Nauki ,Miłośći .Otocz opieką zachętą pojętośćią koncentracją opanowaniem,odwagą,utrzymuj ją w pełni zdrowia.Pomóż w nauce Oświeć jej rozum i dopomóż w szczęśliwym zdaniu egzaminów.Błogosław jej w życiu osobistym na studiach i rodzinnym.Chroń przed wszelkim złem.Wlej w jej serce radość i miłość.Składam dzięki za wszysko Amen.Duchu Św. Zmiłuj się i dopomóż w Tobie pokładam nadzieję.
 Ala: 06.02.2011, 15:59
 Duchu Święty przyjdż , działaj pośród nas, oświecaj moje dzieci by potrafiły wybrac to co jest dla nich najlepsze
 zatroskana matka: 05.02.2011, 21:27
 Duchu św. proszę w intencji syna obdarz go światłością Bożej Miłości i Mądrości, obdarz go Duchem nauki, doskonałą pamięcią, pilnością, chęcią w nauce, gdyż takiej nie ma. Stawiaj na jego drodze dobrych ludzi, żeby miał przyjaciół, żeby nigdy nie czuł się samotny
 m: 03.02.2011, 08:10
 Prosze cie badz z moimi bliskimi Duchu Sw.daj im Twe dary,pomagaj i prowadz.Dziekuje.
 Maria: 02.02.2011, 09:07
 Przyjdz Duchu święty do naszego syna Pitra, napełnij go pokojem i wiarą. Pomóż Mu w dążeniu do kapłaństwa i godnym przyjęciu swięćęń. Amen
 ...j: 31.01.2011, 13:15
 Proszę Cię Duchu Święty o natchnienie dla mojej córki, która teraz zdaje egzamin. Proszę bądź przy niej, natchnij ją wiedzą,aby stres nie wpłynął na jej ocenę.Proszę o zdrowie, miłość i zrozumienie w mojej rodzinie, proszę o dar otwarcia serca u mojego męża, abym mogła poczuć jego ciepło.Nie opuszczaj moich dzieci,męża i mnie .Bądź zawsze z nami i przy nas AMEN
 ....j: 26.01.2011, 15:07
 Przyjdź Duchu Święty do mojej rodziny,odnów naszą miłość, obdarz naszą rodzinę zdrowiem, radością i wielką miłością. Pomóż mojej córce dobrze zdać egzaminy, znaleźć dobrego kandydata na męża (rozsądnego, uczciwego w jej wieku) sprowadzaj moją rodzinę na właściwą drogę zawsze,kiedy w życiu pojawią się przyziemne zakręty. Proszę o dar rozmowy ze mną dla mojego męża, pomóż mi uwierzyć, że nie jestem sama z sobą, że jego również interesują problemy naszej rodziny. W spotkaniach z przyjaciółmi - niech nie będzie najważniejszy alkohol,a przyjaźń i radość.Ty najlepiej znasz troski mojego serca.Bezgraniczna ufność prowadzi mnie do ciebie.Pomóż mi uwierzyć,że nie ma rzeczy niemożliwych ,pomóż mi uwierzyć, że modlitwa moja będzie wysłuchana mimo,iż jestem niegodną grzeszną osobą.Postaram się uczynić wszystko i ze wszystkich swoich sił ,aby naprawiać swoje słabości i z dnia na dzień być lepszą.Amen
 Zofia: 25.01.2011, 11:37
 DUCHU ŚWIĘTY DZIAŁAJ WE MNIE I W MOJEJ RODZINIE.OBDARZ DARAMI DUCHA ŚWIĘTEGO.WLEJ W NASZE SECA MĄDROŚĆ MIŁOŚĆ JEDNOŚĆ.AMEN
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] (33) [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej