Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa codzienna do świętego Józefa


O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa


Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask


Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć


O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa

Papieża Św. Piusa X


Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.


Modlitwa o pokorę

Papieża Jana XXIII


O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika

Papieża Pawła VI


Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.


   

Módl się i nigdy nie upadaj na duchu. Moc modlitwy wstawienniczej Módl się i nigdy nie upadaj na duchu. Moc modlitwy wstawienniczej
S. Ann Shields
Żeby wydać owoce, musisz pozwalać się przycinać, wciąż pogłębiać swoją wiarę i relację z Bogiem dzięki modlitwie. Czasami jednak mogą nachodzić Cię wątpliwości. Dlaczego moja modlitwa jest nieskuteczna? Dlaczego, chociaż się modlę, sytuacja się pogarsza? W jaki sposób mam modlić się za innych? ... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 a: 09.03.2013, 11:15
 Święty Józefie błagam miej w opiece mnie i moje dzieci. Chroń nas proszę od wszelkiego zła. Proszę Cie również o pracę. Bóg zapłać!
 Beata: 08.03.2013, 10:24
 Św. Józefie błagam o pomoc. Błagam. Błagam. Pomóż. Błagam.
 aa: 08.03.2013, 08:33
 Św.Józefie,proszę miej w opiece moją rodzinę.Dziękuję.
 Justyna: 08.03.2013, 07:45
 Święty Józefie, proszę abym dobrze wypełniała swoje obowiązki w pracy. Bym mogła dobrze pracować i o pracę z umową na stałe. Twoja czcicielka
 aa: 07.03.2013, 10:24
 Św.Józefie,proszę miej w opiece moją rodzinę.Dziękuję.
 aa: 06.03.2013, 09:14
 Św.Józefie,proszę miej w opiece moją rodzinę.Dziękuję.
 Wiesław: 05.03.2013, 22:54
 Św.Józefie proszę Cię o zdrowie dla małego Mateuszka,przebywającego obecnie w szpitalu.Tak jak opiekowałeś się małym Jezusem,tak bardzo Cię proszę zaopiekuj się Mateuszkiem.Miej Go w swej opiece.
 aa: 05.03.2013, 10:34
 Św.Józefie,proszę miej w opiece moja rodzinę.Dziękuję.
 Teresa: 05.03.2013, 09:32
 Święty Józefie proszę miej w opiece moją rodzinę. Bóg zapłać.
 Beata: 05.03.2013, 08:49
 Św. Józefie wiem, że pomagasz.Wiem. Błagam Cię o szczęśliwe i spokojne życie dla mnie i dla moich dzieci. Błagam o cud. Błagam niech to złe życie będzie już za nami. Błagam. Nie mamy już sił. Błagam wyzwól nas od złego. Błagam. Błagam. Błagam. Pomóż nam. Pomóż. Błagam.
 Łukasz: 04.03.2013, 13:44
 Święty Józefie proszę miej w opiece Annę. uchroń ją od złego. Wstaw się za nią u Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy Matki Bożej. Błgam o pomoc dla niej.
 Mama.: 04.03.2013, 13:35
 Św Józefie błagam o Twoją pomoc. Daj łaski o które gorąco proszę ,.
 aa: 04.03.2013, 08:56
 Św.Józefie,proszę miej w opiece moją rodzinę.Dziękuję.
 aa: 03.03.2013, 22:54
 Św.Józefie,proszę miej w opiece moją rodzinę.Dziękuję.
 LL: 03.03.2013, 07:38
 Święty Józefie, proszę o wstawiennictwo za Tomaszem i mną. Uchroń nasze prace zawodowe. Ratuj nas we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj nas od wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Oby ta Niedziela przyniosła jakąś zmianę...
 LL: 03.03.2013, 06:56
 Święty Józefie, proszę o wstawiennictwo za Tomaszem i mną. Uchroń nasze prace zawodowe. Ratuj nas we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj nas od wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Oby ta Niedziela przyniosła jakąś zmianę...
 Zdzisława: 02.03.2013, 19:00
  Św. Józefie błagam o pomoc dla mnie i dla moich dzieci. Błagam o szczęśliwe i spokojne życie dla mnie i dla moich dzieci. Błagam o cud. Błagam o pomoc. Błagam.
 aa: 02.03.2013, 07:27
 Św.Józefie,proszę miej w opiece moją rodzinę.Dziękuje.
 aa: 01.03.2013, 10:15
 Św.Józefie,proszę miej w opiece moją rodzinę.Dziękuję.
 aa: 28.02.2013, 09:56
 Św.Józefie,proszę miej w opiece moją rodzinę.Dziękuję.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej