Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa codzienna do świętego Józefa


O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Świętego Józefa


Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask


Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć


O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa

Papieża Św. Piusa X


Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.


Modlitwa o pokorę

Papieża Jana XXIII


O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa Robotnika

Papieża Pawła VI


Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.


   

Jezu, Ty się tym zajmij. Modlitwa pełnego zawierzenia Jezu, Ty się tym zajmij. Modlitwa pełnego zawierzenia
Joanna Piątek
Czy odważysz się na pierwszy krok w stronę nowego życia, życia w objęciach Bożej Miłości? Wystarczy tylko zamknąć oczy i z serca powiedzieć: „Jezu, Ty się tym zajmij”... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Zbyszek: 15.03.2010, 01:32
 Opiekunie naszego Zbawiciela, troskliwy ojcze rodziny. Wstaw się za moimi modlitwami do Pana naszego, abym mógł utrzymać siebie i żonę. Aby nie brakło pracy dla mnie, bo jest o nią coraz gorzej i lękam się o przyszłość. Przyłączm się z prośbą o wysłuchanie wszystkich potrzebujących.
 Zbyszek: 15.03.2010, 01:30
 Opiekunie naszego Zbawiciela, troskliwy ojcze rodziny. Wstaw się za moimi modlitwami do Pana naszego, abym mógł utrzymać siebie i żonę. Aby nie brakło pracy dla mnie, bo jest o nią coraz gorzej i lękam się o przyszłość. Przyłączm się z prośbą o wysłuchanie wszystkich potrzebujących.
 wiola: 13.03.2010, 22:36
 Święty Józefie błaga cie abyś mi pomógł znaleźć prace.
 Matka: 12.03.2010, 13:47
 Swięty Józefie proszę Cie o pracę dla Damiana , Tomka i zadowolenie z pracy dla Sylwii
 KASIA: 12.03.2010, 09:59
 ŚWIĘTY JÓZEFIE PROSZĘ CIE O POMOC NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ ABY DOBRZE MI POSZŁO ABYM ZOSTAŁA PRZYJĘTA DO PRACY
 STASIA: 12.03.2010, 08:37
 Św Józefie uproś pracę dla mojego syna MIrosława,zdrowieo dobrą żonę
 Stasia: 12.03.2010, 08:34
 Błagam Cię Św józefie o pracę dla mojego syna Mirosława i o zdrowie( bądz nam pomocą)
 asia;10 .3. 2010 r: 11.03.2010, 23:52
 Św.Józefie ;proszę CIE W szczerej MODLITWIE o PRACE dla mojej CÓRKI..
 Marek: 11.03.2010, 23:40
 Bardzo Cię proszę Św. Józefie o poprawę w nauce mojej córki wnauce.
 Marek: 11.03.2010, 23:39
 Bardzo Cię proszę Św. Józefie o poprawę w nauce mojej córki wnauce.
 Łukasz: 11.03.2010, 15:42
 Święty Józefie, proszę zanieś moją modlitwę Jezusowi. Modlę się w intencjach tych, którzy proszą Ciebie o wstawiennictwo o pracę dla bezrobotnych, o łaski dla ojców i mężów. Proszę Cię także, abyś modlił się za mnie i moją żoną, aby Dobry Pan Bóg obdarzył nas potomstwem. A jeśli Jego wolą jest, abyśmy adoptowali dziecko to wspomagaj nas w dojrzewaniu do tej decyzji Ty, który wychowywałeś Syna Bożego. Święty Józefie módl się za nami!
 Anna: 11.03.2010, 09:38
 Św. Józefie, błagam Cie z całego serca, pomóż mojemu ukochanemu Arturowi znaleźć prace. Tak bardzo długo jej już szuka, Św. Józefie, okaż nam swoją łaskę i i wyproś u Najwyższego Pana pracę dla Mojego Artura. BŁAGAM CIE! Pomału tracę już siły przez to wszystko.
 krystyna 10.03.2010: 10.03.2010, 22:48
 św Józefie proszę Cie o dobrą prace dla mojej córki ,by spełniły się jej oczekiwania by w końcu jej zdolności i ambicje nie zostały zmarnowane,wyjednaj jej dary Ducha Świętego i Twoją opiekę nad nią uproś u JEZUSA wszystko to co jest zgodne z wolą Bożą ,a jest potrzebne jej by była szczęśliwą osobą ,uproś jej silna wiare
 Bozena: 10.03.2010, 22:22
 Sw.Jozefie bardz prosze o pomoc w znalezieniu pracy ,dobrego meza i w intencji BOGU wiadomej.
 Natalia: 10.03.2010, 17:19
 Sw.Józefie prosze Cie pomoz znalesc mojemu chłopakowi prace,daj mu siłe i wytrwalosc, spraw by mogł godnie zyc ku chwale Boga, by nie musiał byc głodny.
 goska: 10.03.2010, 14:20
 św.Józefie proszę Cię o znalezienie pracy.
 Czesia: 10.03.2010, 12:35
 Orędowniku mój - św. Józefie pomóż mojemu mężowi znaleźć pracę, błagam Cię.
 a.k.: 10.03.2010, 00:33
 Święty Józefie proszę Cię o znalezienie dobrego męża. Wiem, że tylko Ty możesz mi w tym pomóc. Proszę o wstawiennictwo. Bóg zapłać.
 Małgosia: 09.03.2010, 23:17
 Sw.Józefie błagam o wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa bym mogła znaleźc dobra praca,bym mogła sie utrzymac i zebym nie traciła nadzieji w tej trudnej sytuacji.Amen
 teresa: 09.03.2010, 11:26
 za ten czas jaki mi Bóg zsyła licznych doświadczeń dziękuję niech się dzieje Twoja wola panie Sw Józefie pomóż mi znależć pracę wśród dobrych przyjaciół wyjść z tych długów dziękuję
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej