Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Modlitwa przebaczenia

     Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

     Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

     Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

     Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

     Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

     Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

     A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

     PANIE JEZU CHRYSTE,

     proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

     OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

     PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

     Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

     Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

     Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

     PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

     PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

     JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

     MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

     PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

     JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

     SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

     Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

     PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

     Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

     Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

     PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

     Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

     JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

     PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

     JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

     PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

     Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

     PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

     Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.


     PAMIĘTAJ

     Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

     "Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

     Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

     Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

     "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.


o. Robert DeGrandis, SSJ

   


To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie
Ks. Jan Reczek
Książka "To Jezus leczy złamanych na duchu" pomoże Ci poradzić sobie z problemami, które wydają Ci się nie do rozwiązania. Da Ci inspirację i nadzieję oraz uzmysłowi Ci, że nie jesteś sam ze swoim cierpieniem... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 zalamana: 12.04.2012, 20:45
 Panie proszę przebacz mi moje winy, przebacz proszę,i daj łaskę przebaczenia mi , bym mogła przebaczyć osobie , która zraniła mnie tak bardzo, przez którą cierpię.Proszę bym zapomniała, przebaczyła od serca mu, i by on przebaczył od serca mi,Jezu uczyń cud.Jezu ufam Tobie, Ty się tym zajmij.ulecz moje rany serca duszy umysłu i ciała Amen
 Gosia: 06.04.2012, 07:37
 Panie Jezu przebaczam wszystkim ludziom którzy mnie skrzywdzili i moją rodzine.....wybaczam im
 Dorota: 04.04.2012, 00:28
 Panie-spraw bym wybaczyla wszystkim i uzyskala wybaczenie...
 karolina: 30.03.2012, 16:12
 Jezu wybacz mi i mojej rodzinie i nigdy nas nie zostawiaj. Panie mój i Zbawco, ratuj nas!
 ja: 24.03.2012, 23:51
 Panie Jezu naucz mnie siebie kochać, oraz kochać innych.
 robert: 16.03.2012, 11:50
 Panie Jezu nie opuszczaj mnie
 ania: 15.03.2012, 18:17
 Panie proszę przebacz mi moje winy, przebacz proszę,i daj łaskę przebaczenia mi , bym mogła przebaczyć osobie , która zraniła mnie tak bardzo, przez którą cierpię.Proszę bym zapomniała, przebaczyła od serca mu, i by on przebaczył od serca mi,Jezu uczyń cud.Jezu ufam Tobie, Ty się tym zajmij.ulecz moje rany serca duszy umysłu i ciała Amen
 danuta 22.02.2012: 23.02.2012, 15:03
 Panie Jezu dziękuję ci za wszystkie łaski i miłość całego życia pomagaj mi wybaczać i kochać bliżnich każdego dnia naucz mnie miłości życia i szacunku do bliżnich pomagaj mi przenieniać moje serce miłością nadzieją i wiarą amen
 Anna: 16.02.2012, 23:12
 Panie, proszę abym każdego dnia umiała wybaczać mojemu mężowi , i jego rodzinie zranień. Naucz mnie cierpliwie znosić upokorzenia i doświadczenia które na mnie zsyłasz. Ty wiesz jak trudno mi się pogodzić z sytuacją w której jestem, dlatego uciekam z modlitwą do Twego serca, pod krzyż. ..
 jk: 08.02.2012, 18:44
 panie przebacz mojemu mezowi zdrade i prosze zeby sie opamietal jak bardzo skrzywdzil 2 dzieci i mnie ,prosze zabierz odemnie nienawisc i zlosc ktora mnie ogarnia
 jk: 08.02.2012, 18:40
 panie przebacz mojemu mezowi zdrade i prosze zeby sie opamietal jak bardzo skrzywdzil 2 dzieci i mnie ,prosze zabierz odemnie nienawisc i zlosc ktora mnie ogarnia
 tomek: 27.01.2012, 10:58
 Panie Jezu prosze ciebie wlej w moje serce twoją miłość aby umiał przebaczać i kochać tych któży mnie zranili i będą ranić tak bardzo ciebie błagam przemieniaj moje serce abym kochał jak ty nas nauczałeś kocham cie Jezu
 alocha: 25.01.2012, 18:05
 Jezu,ja przepraszam Cię za wszystko co złe,uzdrów wszystko to co we mnie złe.Panie czuję się...,i mam wrażenie że.....,wiesz Panie pomóż mi żyć,
 akinimod: 20.01.2012, 22:04
 pomóż mi żyć Panie bo sama nie potrafię
 Przemek: 17.01.2012, 13:46
 Panie wybacz mi ze szukalem Cie w bozkach i innych religiach...przez co poczulem kare .....przepraszam Cie za to calym sercem chodz nie do konca czuje ze jestem godzien.....Prosze o wybaczenie i bardzo pragne powrocic do domu mego ojca
 WSZYSTKO MOGĘ W TYM KTÓRY MNIE: 05.01.2012, 12:25
 Jezu już dawno wybaczyłam, tylko zostały mi zranienia które zostały, to boli że tak zostałam skrzywdzona, pozostały konsekwencję, ale z Tobą przejdę .
 Ufająca: 31.12.2011, 06:43
 Panie, spraw, by Ci co nie potrafią przebaczyć, ani zapłakać nad sobą, byś Ty skruszył Ich serca i odmienił los. JEZU, UFAM TOBIE!
 WSZYSTKO MOGĘ W TYM KTÓRY MNIE: 30.12.2011, 21:48
 Jezu,Zbawco,ja boję się,mam lęki przed Ojcem,nie chcę oceniać,wydaje się mi że ktoś ....ale pewnie za bardzo myślę ze tak jest ale nie jest,nie chcę grzeszyć i nikomu,na nikogo nic nie powiem o tym jeśli nie jestem pewna,nie chcę nie potrzebnie się tym zamartwiać,chyba ,nie ufam mojemu Ojcu, ale Tobie Jezu Który Jesteś takim Prawdziwym Ojcem nie takim jak rodzice tylko lepszym niż rodzice Ojcem Ufam,więc uchroń mnie przed szatanem,jego zasadzkami,przed złem,uzdrów mą duszę,moje winy wymaż gąbką ,Panie czuję się też śledzona,obserwowana,to jest chore,a ja wiem że nie jestem chora,i an mój zwykły rozum wydaje mi się to całkiem dziwne to co się dzieje w moim życiu,życie moje jest dziwne,jestem przecież taka młoda,a Ty wciąż mnie doświadczasz,więc prosze doświadczaj,ale ochroń,od zła,wybacz samobójcze myśli,nawróć wybawicielu,Ty Który stwożył niebo i ziemię.
 Zbawco..: 04.12.2011, 00:18
 Przepraszam za za każdy mój grzech. Nawróc mnie Ojcze,tatusiu, powiedz co mam zrobić gdy tak cierpię,zwieżyłam się,szukałam pomocy ...powiedziałam coś o sobie Mariuszowi..,a wiesz jak wyszło,tak ze myślałam o tym co by to było.. ,brakowało mi sił do życia,bo choć powiedziałam to potem usłyszałam już tylko że nie będzie już do mnie pisał.. czyli zostawi..,nie pomoze osobie .. Jezu mój przecież ludzie tak szybko odchodzą z tego świata,nie wiadomo co potem ze mną będzie czy przeżyje,czy sie nie obudzę,czy popełnie błąd mojego życia..bo może z braku pomocy, Jak nie którzy ludzie potrafią być tak obojętni na ludzkie cierpirnie i ból!!. Panie jak to boli,moje doświadczenia życiowe. Teraz wciąż mnie doświadczasz i wiem moje zycie jest tak bardzo trudne...
 mari: 17.11.2011, 21:44
 Panie mój Wielki proszę cię wlej we mnie łaskę uzdrowienia pozwól mi wybaczyć pozwól zaufać na nowo. Okryj mnie swym płaszczem chce wtulić się do Ciebie bądź moją miłością moim kochaniem moim spokojem moją cierpliwością moim orzeźwieniem. Pomóż mu żyć w prawdzie pomóż nam.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] (28) [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej