Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Modlitwa przebaczenia

     Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

     Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

     Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

     Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

     Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

     Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

     A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

     PANIE JEZU CHRYSTE,

     proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

     OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

     PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

     Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

     Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

     Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

     PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

     PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

     JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

     MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

     PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

     JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

     SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

     Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

     PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

     Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

     Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

     PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

     Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

     JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

     PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

     JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

     PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

     Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

     PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

     Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.


     PAMIĘTAJ

     Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

     "Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

     Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

     Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

     "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.


o. Robert DeGrandis, SSJ

   


Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwy do Ducha Świętego
Praca zbiorowa
Potrzebujemy Ducha Świętego. On nas odnawia i prowadzi do świętości, ale przede wszystkim pokazuje nam, Kim jest Jezus. Wzywanie Go i codzienne poddawanie się Jego prowadzeniu to najlepsza metoda na udane, sensowne życie...... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 JOLANTA Z BIELSKA-BIAŁEJ: 28.05.2011, 14:09
 PANIE POMÓŻ MI PRZEBACZYĆ MOJEMU MĘŻOWI MARKOWI, KTÓRY SKRZYWDZIŁ MNIE STRASZLIWIE, SPRAW, BY UMIAŁ PRZEPROSIĆ I WALCZYĆ O NASZĄ RODZINĘ
 Anna: 25.05.2011, 22:16
 Panie Jezu naucz mnie przebaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili
 Casimir: 03.05.2011, 21:21
 Panie Jezu,spraw bym ludziom których mam na myśli mógł uwierzyć. Aby im w pełni przebaczyć,według twojej woli. Tak bardzo chciałbym wypełnić twoje pragnienie. Jezu bądź ze Mną teraz i zawsze. Amen.
 Ania: 24.04.2011, 15:31
 Panie mój, kocham cię i wiesz o tym dobrze. Pomóż mi skasować zazdrość i pomóż mi każdego dnia. Pomóż wszystkim ludziom: i tobie i tobie i wam!!!
 Beata: 21.04.2011, 19:02
 Panie Jezu błagam Cię ,pomóż mi przebaczać i kochać .Ulecz moje zranienia ,pozwól mi kochać siebie .
 ella: 17.04.2011, 07:51
 PRZEBACZAM WSZYSTKIM,KTORZY STANELI NA MOJEJ DRODZE ZYCIA I ZADALI MI JAKIEKOLWIEK CIERPIENIE ORAZ PROSZE WSZYSTKICH O PRZEBACZENIE KOMU JA ZADALAM JAKIES CIERPIENIE.PANIE BOZE MILOSIERNY,BLAGAM WYBACZ NAM WSZYSTKIM. I PROSZE DAJ NAM SILE, ABYSMY UMIELI KOCHAC SWOICH NIEPRZYJACIOL. KOCHAM CIE JEZU!
 lil: 08.04.2011, 20:50
 Panie przebacz mojemu mężowi za brak szacunku dla mnie i dzieci. Wybacz mi że uraziłam moich rodziców. Przebaczam moim teściom za rozpad naszego małżeństwa. Mi przebacz za złości . Panie zlituj się nad nami wszystkimi
 Ella: 07.04.2011, 23:14
 PANIE.... TRUDNO ŻYĆ JAK PRZYKAZUJESZ ...ZATEM WYBACZ MI WSZYSTKIE MOJE UŁOMNOŚCI. A JA PRZEBACZAM KAŻDE ZŁO UCZYNIONE KOMUKOLWIEK. PANIE - WYBACZ !!
 Dominika: 31.03.2011, 21:32
 nie jest mi łatwo tak nagle zapomnieć o tym co było złe i prawdę która mnie bolała bo tylko Ty wiesz jak to jest czuć się mniej kochanym ... nie jest łatwo tak nagle te wszystkie wydarzenia wybić sobie z głowy ,to co jest tak trudne dla mnie, co się wydążyło.. choć wybaczyłam dawno,,ale to traktowanie mnie często nie fer ciągle trwa . Przecież Ty mnie rozumiesz... Panieee... przepraszam Cię za Moje grzechy....
 Maja: 31.03.2011, 17:46
 Panie Boże, proszę Cię, żebym potrafiła przebaczyć Temu Chłopakowi, wyzbyła się żalu i poczucia krzywdy. Zabierz ode mnie uczucie tęsknoty i nadziei, że będziemy jeszcze razem.
 GRAZYNA: 23.03.2011, 10:28
 PANIE BOŻE WIEM ŻE MOJE WINY GRZECHY ODDZIELAJĄ MNIE OD CIEBIE I TWOICH BŁOGOSŁAWIEŃSTW PRCSZE CIĘ POJEDNAJ MNIE Z SOBĄ.
 ula: 22.03.2011, 11:48
 Panie wybaczam wszystkim którzy w jakiś sposób mnie skrzywdzili i proszę aby ci których i ja skrzywdziłam aby potrafili mi przebaczyć
 jagoda: 17.03.2011, 09:40
 Panie ja wybaczylam Totus TUUS MARYJO.cala twoja .wybaw dusze czyscowe.Prosze miej w opiece mojego meza i dzieci cala rodzine.
 Magda: 15.03.2011, 01:25
 Panie przebacz memu Tacie za jego poniżanie ,kpiny ,gorzkie słowa do mamy,brak szacunku chociaż to Ona była zawsze przy nas ,a Tata żył i brał to co wygodne było dla niego zaspakajając swoje potrzeby .Im bardziej ubliżał mamie tym bardziej czuł się dumny .PROSZĘ MÓDLCIE SIĘ ZA JEGO SZATAŃSKIE NISZCZENIE RODZINY ,NAUCZ JEZU GO PRZEBACZAĆ I KOCHAC RODZINĘ...
 Ania: 15.03.2011, 01:15
 Panie, proszę Cię abym potrafiła przebaczyć Osobie, która mnie zawiodła i wykorzystała. Żebym nie czuła żalu i potrafiła cieszyć się Jej szczęściem.
 Piotr: 28.02.2011, 02:18
 Jezu przebacz mi moje grzechy i zaniedbania. Przebaczam tym, którzy mnie skrzywdzili. Przebaczam sobie.
 nieważne kto Bóg wie : 27.02.2011, 20:22
 przebacz mi Boże
 Beata: 27.02.2011, 12:08
 PANIE MÓJ przebacz mi wszytkie grzechy, słowa raniące innych, czyny, zaniedbania, lenistwo, niecierpliwość, wybuchowość, buntownicze i problemowe nastawienie. Wybacz wszystko czym zasmuciła CIEBIE i bliźnich, a także za czyny którymi zgorszyłam innych. WYBACZ MI PANIE WSZYSTKIE GRZECHY. TY UMARŁEŚ NA KRZYŻU WŁAŚNIE ZA TE MOJE WINY, DZIĘKUJE CI PANIE ZA TO. NAUCZ MNIE ŻYCIEM CI ZA TWOJĄ OFIARĘ DZIĘKOWAĆ. Wlej w moje serce przebaczenie dla wsztkich Tych którzy mnie skrzywdzili, a także błagam by miprzebaczono wszystkie moje złe zachowania, słowa, czyny, które zraniły innych ludzi. BŁAGAM PANIE WYBACZ MI. PRZEPRASZAM !!! KOCHAM CIEBIE JEZU...
 Gosia: 26.02.2011, 23:38
 PANIE JEZU PRZEBACZ MI MOJE GRZECHY WOBEC WSZYSTKICH KTÓRE POPEŁNIŁAM JA WYBACZAM RÓWNIEŻ WSZYSTKIM KTÓRZY MNIE SKRZYWDZILI .JEZU OCZYŚĆ MNIE Z GRZECHÓW ABYM MOGŁA ŻYĆ Z CZYSTYM SUMIENIEM . JEZU UFAM TOBIE !
 Dorota: 25.02.2011, 08:22
 Jezu przebacz mi moje grzechy,pozwól mi sie pojednać ,badz zawsze ze mną,nie opuszczaj mnie nigdy,pomoż mi proszę zmienić się,aby moja zmiana radowała Twoje serce.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] (32) [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej