Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Modlitwa przebaczenia

     Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

     Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

     Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

     Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

     Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

     Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

     A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

     PANIE JEZU CHRYSTE,

     proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

     OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

     PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

     Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

     Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

     Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

     PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

     PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

     JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

     MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

     PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

     JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

     SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

     Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

     PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

     Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

     Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

     PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

     Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

     JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

     PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

     JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

     PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

     Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

     PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

     Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.


     PAMIĘTAJ

     Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

     "Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

     Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

     Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

     "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.


o. Robert DeGrandis, SSJ

   


Szaleństwo modlitwy Szaleństwo modlitwy
Matt Woodley
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się... czy Twój sposób modlenia się rzeczywiście przybliża Cię do Boga? Czy chciałbyś... ożywić swoją modlitwę i pogłębić wiarę?

Jeśli tak, musisz wiedzieć, że nie dostaniesz na to rozwiązania... gotowego rozwiązania, ale niezwykle ważną podpowiedź...... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 lidia : 14.02.2011, 20:50
 Panie przebacz mi moje grzechy.
 mama: 29.01.2011, 12:07
 Panie Jezu! Pomoż przebaczyć i mi tez wybacz
 zofia: 27.01.2011, 09:25
 Błagam Boże Przenajświętszy i Matko Boża aby moja synowa była w stanie przebaczyć ogromny błąd mojego syna i żeby ich małżeństwo mogło dalej funkcjonować, obdarz ich Panie Boże potomstwem i spraw aby dalej szli prze życie w szczęsćiu i zdowiu
 Gosia: 23.01.2011, 10:22
 Panie Jezu przebacz mi moje grzechy ! Ja przebaczam codziennie swojemu największemu wrogowi przyjaciółce mojego męża ,która odebrała mi spokój i szczęśliwe życie z mężem . Mimo że jest mi teraz smutno i źle wybaczam jej to że zniszczyła moje spokojne życie . Panie Jezu przebacz jej bo ja jej szczerze przebaczam . Chce żeby wrócił do mnie wewnętrzny spokój i radość że Ty jesteś ze mną! Jezu ufam Tobie !
 Gosia: 22.01.2011, 09:18
 Panie Jezu przebaczam wszystko swojemu mężowi i jego przyjciółce ! Panie wybacz mi moje grzechy i uchybienia ! Teraz chce wielbić Twoje Imie Panie Jezu Chryste do końca swoich dni! Panie przyjmij moją modlitwe! Amen
 DA: 18.01.2011, 21:59
 MARYJA MATKO MOJA JA PROSZĘ Z SERCA CIEBIE PRZYJMIJ MNIE DO SWEGO SERCA GRZESZNIK BŁAGA CIEBIE . PRZEBACZ ME OKROPNE ŚMIECI, KOCHAM CIĘ MATULU MOJA TAK ŻAŁUJĘ MOCNO MYCH NIEPRAWOŚCI ŹLE SIĘ DZIEJE DOOKOŁA . MOJE ZŁE MYŚLI PANIE WYMARZ MI A JA NIEGODNA OTRĘ TWOJE ŁZY. NAWRÓĆ MNIE I UKARZ MNIE NA ZIEMI TEJ .TYLKO POZWÓL KIEDYŚ MI PRZYTULIĆ CIĘ , PROSZĘ WEŹ MNIE DO SIEBIE GDY NADEJDZIE DZIEŃ.
 anonnim: 09.01.2011, 00:42
 WIEŻE W CIEBIE KOCHAM CIĘ.
 Dominika: 08.01.2011, 23:59
 Dopiero teraz choć zawsze grzeszyłam dopiero teraz przejrzałam na oczy jaka jestem niegodna Ciebie jaką jestem grzesznicą żałuje bardzo za moje grzechy i jest mi bardzo źle że tyle grzeszę. Nie chce grzeszyć. to moja wina bardzo wielka jak mogłam zrobić takie błędy .. mogłam wtedy na spotkaniu nie przesadzać... to była osiemnastka mej siostry. Panie .. nie chce żyć w grzechach . Kiedyś było inaczej . teraz Miałam się zachowywać jak rówieśnicy by wejść w kontakt. Lecz teraz zrozumiałam że tak naprawdę najlepiej jest być sobą i nie zmieniać się i nie zobaczyć jak to jest gdy słucha się takiej muzyki,gdy się zaczyna pić alkohol . Nie było mi milo i przyjemnie gdy słuchałam wujka i ciocie odebrałam to co czuje do nich bo że mnie widzą źle:( bo w mojej rodzinie zawsze według rodziców byłam najgorszym dzieckiem:( choć nie wiem z jakiego powodu przecież ............ nie jestem alkoholiczką nie palę nie biorę narkotyków . Jezu choć mam z Tobą kontakt i czuję cię przeważnie moje grzechy mnie od Ciebie odwracają Boże jak to jest. Proszę Cię Jezu kochaj Mnie.. tak samo mocno. Nawróć Mnie. Strzeż od złego bym nigdy nie popełniła znów tego samego błędu. Ciągle Mnie doświadczasz czy teraz też? odpowiedz mi proszę. zawsze mam złożone ręce w kościele choć nie jestem aniołem to tylko dla Ciebie a teraz jest mi wstyd takiej grzesznicy jak ja je złożyć. Kiedyś byłam niedowartościowana bo moi rodzice mnie obrażali i nie wierzyłam w Siebie to było nie dawno jeździłam do psychologa i psychiatry i wszystko wyszło w dodatku to że nigdy nie byłam i nie jestem chora . Ja dziękuje Ci za to że przekazałeś mi że nie jestem głupia . Ale teraz znowu upadam . nie chcę się od Ciebie odwracać niegodna nieba i Ciebie pragnę być z Tobą w niebie. Zawsze chciałam. Wypełniam twoją wolę bo Cię kocham zrobiłam co mi kazałeś lecz chcesz bym była szczęśliwa a jeszcze nie jestem. Ale prawdziwym szczęściem Jesteś Ty.
 dorota: 13.12.2010, 11:49
 Boże,bądź miłościw mnie grzesznej-amen.
 Adam: 07.12.2010, 11:57
 Panie.mamy przebaczać.Tak zrobiłem!teraz błagam Ciebie byś ty wybaczył tym duszą które cierpią w czyśćcu i piekle i uwolnił je z tych okropnych miejsc!Błagam Cie jeszcze o litość i przebaczenie na Sądzie Ostatecznym dla wszystkich ludzi żywych i tych umarłych!Błagam jeszcze o litość i przebaczenie dla Darka,Zdzicha,calej mojej i żony rodziny!
 Adam: 07.12.2010, 11:56
 Panie.mamy przebaczać.Tak zrobiłem!teraz błagam Ciebie byś ty wybaczył tym duszą które cierpią w czyśćcu i piekle i uwolnił je z tych okropnych miejsc!Błagam Cie jeszcze o litość i przebaczenie na Sądzie Ostatecznym dla wszystkich ludzi żywych i tych umarłych!Błagam jeszcze o litość i przebaczenie dla Darka,Zdzicha,calej mojej i żony rodziny!
 MAREK: 24.11.2010, 23:36
 DZIĘKUJĘ CI JEZU ZA OBDAROWANIE ŁASKĄ PRZEBACZENIA I MIŁOŚCI BĄDZ UWIELBIONY W DRUGIM CZŁOWIEKU
 magda: 30.10.2010, 16:49
 Panie udziel mi łaski abym mogła przebaczyć i abyś TY mógł działać w moim życiu. Jezu ufam Tobie Amen
 EWA 131o 2010: 13.10.2010, 14:00
 OJCZE PRZEBACZ MI WSZYSTKIE MOJE NIEDOSKONALOSCI MOJE ZWATPIENIA PROSZE PRZEPRASZAM MOICH SYNOW MEZA CALA RODZINE,BLISKICH I DALSZCH PRZEBACZAM SOBIE
 Patrycja: 01.10.2010, 09:21
 Przebacz mi Boże wszystkie przewinienia świadome i nieświadome i dziękuję, że uczysz mnie wybaczać tym, którzy mnie skrzywdzili..
 Tomek: 01.10.2010, 00:33
 Panie Boże pomóż mi przebaczyć i zyskać zdrowie
 U: 19.09.2010, 08:43
 PANIE PRZEBACZAM WSZYSTKIM,KTORZY UCZYNILI MI KRZYWDE,PROSZE CIE ABY NIKT NIE KRZYWDZIL MOJEGO MEZA I NASZYCH DZIECI I ICH NAJBLIZSZYCH,DZIEKUJE.
 jola: 12.09.2010, 07:53
 Panie Boze jest we tyle negatwnych uczuc pomoz mi sie otworzyc na wiecej milosci pomoz mi z tego wyjsc.
 joanna: 31.08.2010, 17:18
 PANIE bOZE SPRAW ABYM PRZEBACZYŁA SOBIE TEN STRASZNY GRZECH ABORCJI A TAKZE MEMU MĘZOWI PIJANSWO ,KLAMSTWA, KRADZIEZE I INNE ZLE CZYNY
 zdzislaw: 29.08.2010, 09:46
 panie prosze naucz mnie przebaczac
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] (33) [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej