Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przebaczenia

     Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa, SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu - będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć.

     Wypisuj je na marginesie kartki z tą modlitwą, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę "winowajców", choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis polecają odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia.

     Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje własne relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie - duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

     Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

     Te fragmenty modlitwy, które nie będę Cię dotyczyły osobiście - np. nie masz rodzeństwa, więc nie musisz przebaczać braciom i siostrom - możesz pominąć lub ofiarować za znane Ci osoby, które mają złe relacje z wymienioną grupą ludzi.

     Jeśli ktoś, kto Cię zranił, już nie żyje, nie rezygnuj z przebaczenia mu. On potrzebuje go jeszcze bardziej niż żyjący. Bądź wytrwały w tej modlitwie.

     A kiedy ją skończysz po 30 dniach - podaj dalej, gdziekolwiek widzisz, że ktoś choruje, cierpi, ma problemy z przebaczeniem lub nie potrafi otworzyć się na łaskę uzdrowienia.

Modlitwa przebaczenia

PANIE JEZU CHRYSTE,

proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, których spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA I ZBAWICIELA. Napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.

Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy. brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI I SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali "tępym" lub "głupim", zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im PANIE, z serca.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.

Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca, oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu.

Amen.


     PAMIĘTAJ

     Przebaczenie jest aktem woli, a nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z JEZUSEM i powiedz do PANA:

     "Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz".

     Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym CAŁE ŻYCIE.

     Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

     "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15,12) - przypomina nam Jezus.

o. Robert DeGrandis, SSJ


   


To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie
Ks. Jan Reczek
Książka "To Jezus leczy złamanych na duchu" pomoże Ci poradzić sobie z problemami, które wydają Ci się nie do rozwiązania. Da Ci inspirację i nadzieję oraz uzmysłowi Ci, że nie jesteś sam ze swoim cierpieniem... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 EWA 131o 2010: 13.10.2010, 14:00
 OJCZE PRZEBACZ MI WSZYSTKIE MOJE NIEDOSKONALOSCI MOJE ZWATPIENIA PROSZE PRZEPRASZAM MOICH SYNOW MEZA CALA RODZINE,BLISKICH I DALSZCH PRZEBACZAM SOBIE
 Patrycja: 01.10.2010, 09:21
 Przebacz mi Boże wszystkie przewinienia świadome i nieświadome i dziękuję, że uczysz mnie wybaczać tym, którzy mnie skrzywdzili..
 Tomek: 01.10.2010, 00:33
 Panie Boże pomóż mi przebaczyć i zyskać zdrowie
 U: 19.09.2010, 08:43
 PANIE PRZEBACZAM WSZYSTKIM,KTORZY UCZYNILI MI KRZYWDE,PROSZE CIE ABY NIKT NIE KRZYWDZIL MOJEGO MEZA I NASZYCH DZIECI I ICH NAJBLIZSZYCH,DZIEKUJE.
 jola: 12.09.2010, 07:53
 Panie Boze jest we tyle negatwnych uczuc pomoz mi sie otworzyc na wiecej milosci pomoz mi z tego wyjsc.
 joanna: 31.08.2010, 17:18
 PANIE bOZE SPRAW ABYM PRZEBACZYŁA SOBIE TEN STRASZNY GRZECH ABORCJI A TAKZE MEMU MĘZOWI PIJANSWO ,KLAMSTWA, KRADZIEZE I INNE ZLE CZYNY
 zdzislaw: 29.08.2010, 09:46
 panie prosze naucz mnie przebaczac
 A.: 22.08.2010, 20:09
 Panie oddaje Ci Łukasza i jego cierpienia.Pomóż mu wybaczyć osobom,które go skrzywdziły w całym jego życiu.Naucz go przebaczać.
 Krystyna: 13.08.2010, 17:54
 Panie Jezu nie mogłam wybaczyć synowi tego co uczynił.Długo modliłam się za niego i za siebie aż wreszcie poczułam spokój w sercu.Proszę miej go w swojej opiece i spraw by na nowo odnalazł w sercu miłość do Boga.
 Dominika: : 06.08.2010, 20:15
 Drodzy BRACIA W JEZUSIE CHRYSTUSIE MIŁUJCIE SIĘ NAWZAJEM .
 kasia: 31.07.2010, 11:30
 Dziekuję Ci Panie
 Gosia: 25.07.2010, 16:13
 PRZEBACZAM WSZYSTKIM KTÓRZY MNIE OBRAŻALI I DOKUCZALI I PROSZE O WYBACZENIE MNIE MOICH UCHYBIEŃ WOBEC INNYCH ! BOŻE PRZYJMNIJ MOJĄ MODLITWE I UWOLNIJ MNIE OD ZŁA KTÓRE MI ZAGRAŹA ! NIECH BÓG BĘDZIE UWIELBIONY TERAZ I NA WIEKI!
 Gosia: 23.07.2010, 22:57
 MODLĄC SIĘ CODZIENNIE MODLITWĄ PRZEBACZENIA ODCZUWAM WEWNĘTRZNY SPOKÓJ JAKBY BRZEMIE GRZECHÓW WOBEC BLIŹNICH ZNIKAŁO ! DZIĘKI CI BOŻE ŻE UWALNIASZ MNIE Z MOICH UCHYBIEŃ I UPADKOW! WSPANIAŁA RZECZ GDY ODCZUWAMY NA SERCU TYLKO MIŁOŚĆ ! BOŻE DZIĘKI ŻE JESTEŚ ZE MNĄ !
 Małgorzata: 21.07.2010, 07:36
 "Pasterzem moim jet Pan i nie brak mi niczego" I nawet teraz kiedy wszyscy mnie opuścili -nie jestem sama bo Bóg Jezus i Duch św. i Maryja zawsze są ze mną i nigdy mnie nie zostawią samą!!!!
 Gosia: 20.07.2010, 22:23
 CODZIENNIE MODLE SIĘ O PRZEBACZENIE NAJWIĘKSZEMU WROGOWI MOJEMU I MOICH DZIECI I CZUJE JUŻ SPOKÓJ NA DUSZY ! WIELKĄ MOC POSIADA TA MODLITWA . INACZEJ TRAKTUJE LUDZI I NIE POTRAFIE JUŻ ODCZUWAĆ ZŁOŚĆ DO LUDZI .ZACZEŁAM DOSTRZEGAĆ W SOBIE OGROM MIŁOŚCI DO LUDZI ! DZIĘKI CI BOŻE ŻE JESTEŚ ZE MNĄ ZAWSZE TERAZ I NA WIEKI!
 DOMINIKA: 17.07.2010, 13:44
 przebacz mi Ojcze bo zgrzeszyłam przeciwko Tobie.
 Julita: 16.07.2010, 12:04
 Przebacz mi Maryjo ,bo nie dotrzymałam Tobie danego słowa...
 GOSIA: 15.07.2010, 07:51
 BOŻE PRZEBACZAM OSOBIE KTÓRĄ UWAŻAM ZA NAJWIĘKSZEGO WROGA BO CHCIAŁA ROZBIĆ MOJĄ RODZINĘ Í WŁASNĄ .BOŻE WYBACZ JEJ ZŁO KTÓRE MI UCZYNIŁA I ULECZ JĄ BO CIĘŻKO CHORUJE BOŻE KOCHAM CIEBIE!
 GOSIA: 10.07.2010, 17:02
 PRZEBACZAM OSOBIE KTÓRĄ UWAŻAŁAM ZA NAJWIĘKSZEGO WROGA ! ONA JEST TERAZ CHORA ! BOŻE PROSZĘ CIĘ UZDRÓW JĄ JEŚLI JEST TAKA TWOJA WOLA BO JA JUŻ JEJ WYBACZYŁAM WSZYSTKO ZŁO KTÓRE MI UCZYNIŁA ! BOŻE MIEJ JĄ W SWOJEJ OPIECE !
 Anna: 09.07.2010, 23:07
 Panie przebacz mi i naucz przebaczac innym ktorych stawiasz na mej drodze
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] (34) [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
Humor | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej