Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku


Panie zmiłuj się nad nami! Chryste zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Dziewico bez grzechu poczęta, módl się za nami.
O Matko Boża, nieustającego ratunku, módl się za nami!
My biedni grzesznicy, do Ciebie wołamy, o Maryjo ratuj nas nieustannie.
Abyśmy Boga, najwyższe dobro, z całego serca miłowali, o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy Jezusowi, Boskiemu Synowi Twemu, we wszystkim podobnymi stawać się mogli, o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy gorliwym nabożeństwem względem Ciebie Najświętsza Panno przejęci byli; O Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy grzechy nasze z całych sil duszy nienawidzili;
Abyśmy często o kresie naszym myśleli;
Abyśmy Przenajświętszy Sakrament często i godnie przyjmowali;
Abyśmy okazji do grzechu z całych sił unikali;
Abyśmy zadniego dnia modlitw świętych nie opuszczali, a szczególnie w czasach pokusy i zwątpienia;
Abyśmy nieprzyjaciołom wybaczali i wszystkim ludziom życzliwymi byli;
Abyśmy w lasce Bożej żyć i umierać mogli;
We wszystkich potrzebach duszy i ciała; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W chorobach i boleściach;
W biedzie i niedostatku;
Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;
W czasie wojen i zaraźliwego powietrza;
W czasach pokus złego ducha;
W pokusach ułudnego świata;
W walce ze złymi skłonnościami zepsutej natury naszej;
W pokusach przeciw nieczystości;
W każdym niebezpieczeństwie zgrzeszenia;
Gdy zbliżać się będzie kres życia naszego na tej ziemi;
Gdy na łożu śmierci złożonymi będziemy;
Gdy myśl o śmierci przerażeniem i strachem przejmować nas będzie;
Gdy przy skonaniu złe duchy do rozpaczy nas doprowadzać chciałyby;
Gdy kapłan ostatnie udzielać nam będzie rozgrzeszenie i błogosławieństwo;
Gdy zasłona śmierci zaćmi wzrok nasz i serce bić ustawać będzie;
Gdy krewni, przyjaciele otaczający łoże śmierci naszej, płakać i modlić się będą;
Gdy ducha naszego w ręce Stwórcy oddawać będziemy;
Gdy nędzna dusza moja przed Boskim sadem stanie;
Gdy straszny wyrok wydawanym będzie;
Gdy w ogniach czyśćcowych cierpieć i za oglądaniem Boga tęsknic będziemy;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się: O Boże! który chciałeś aby Matka Syna Twego jednorodzonego, była nieustająca pomocą dla chrześcijan na tej ziemi, udziel nam swej laski, Abyśmy calem sercem we wszelkich potrzebach duszy i ciała naszego, pomocy i ratunku Jej z ufnością wzywali, a przez pomoc i ratunek Najświętszej Maryi Panny do oglądania Twojej wiekuistej chwały w Niebie doprowadzeni zostali, przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Akt strzelity: Maryjo, Matko Boża i Matko miłosierdzia, módl się za nami i za umarłymi.

Jego Świątobliwość Papież Leon XIII 1883 roku nadal wiernym za odnowienie tego aktu raz na dzień, 100 dni odpustu.


   


Przewodnik modlitwy Przewodnik modlitwy
Ks. James Socias, ks. Jan O`Dogherty (oprac.)
Praktyczny i bardzo obszerny modlitewnik. Zawiera mszalik łacińsko-polski oraz liczne modlitwy w języku łacińskim i polskim (zestawione równolegle obok siebie, co ułatwia rozumienie tekstu łacińskiego!)... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 EwaK: 13.08.2018, 06:28
 Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;Maryjo ratuj nas nieustannie.
 EwaK: 13.08.2018, 06:28
 Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;Maryjo ratuj nas nieustannie.
 EwaK: 09.08.2018, 06:41
  W zgryzotach i smutkach wszelkich wspomoż mnie Matko Boża
 Ewa: 07.08.2018, 08:34
  W zgryzotach i smutkach wszelkich wspomoż mnie Matko Boża
 EwaK: 06.08.2018, 05:32
  Święta Maryjo, módl się za nami.Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;wspieraj w trudach. Życia
 EwaK: 06.08.2018, 05:31
  Święta Maryjo, módl się za nami.Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;wspieraj w trudach. Życia
 Ewa: 05.08.2018, 09:20
  Święta Maryjo, módl się za nami.Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;wspieraj w trudach. Życia
 EwaK: 01.08.2018, 07:53
  W zgryzotach i smutkach wszelkich wspomoż mnie Matko Boża
 Ewa: 31.07.2018, 09:22
 Święta Maryjo, módl się za nami.Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;wspieraj w trudach. Życia
 Ewa: 30.07.2018, 17:41
 Święta Maryjo, módl się za nami.Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;wspieraj w trudach. Życia
 Ewa: 30.07.2018, 06:26
 W zgryzotach i smutkach wszelkich wspomoż mnie Matko Boża
 EwaK: 29.07.2018, 07:39
  W zgryzotach i smutkach wszelkich wspomoż mnie Matko Boża
 ma: 26.07.2018, 20:13
 Matko Boża Nieistniejącego Ratunku ratuj proszę.juz. teraz. Proszę.
 EwaK: 26.07.2018, 07:23
  W zgryzotach i smutkach wszelkich wspomoż mnie Matko Boża
 ma: 25.07.2018, 19:41
 Matko Nieustającej Pomocy , usun TO zło z mojej drogi życia na zawsze, proszę o siłę przetrwania i powrót spokoju . Proszę.
 EwaK: 25.07.2018, 06:46
  Święta Maryjo, módl się za nami.Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;wspieraj w trudach. Życia
 Ewa: 19.07.2018, 19:18
  Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;Maryjo ratuj nas nieustannie.
 Ewa: 19.07.2018, 04:56
  Święta Maryjo, módl się za nami.Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;
 Ewa: 17.07.2018, 08:54
  Święta Maryjo, módl się za nami.Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;wspierają w trudach. Życia
 EwaK: 16.07.2018, 11:09
  Święta Maryjo, módl się za nami.Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;wspierają w trudach. Życia
[1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Humor | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej