Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.


K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.   


Modlitwy do Ducha Świętego Modlitwy do Ducha Świętego
Praca zbiorowa
Potrzebujemy Ducha Świętego. On nas odnawia i prowadzi do świętości, ale przede wszystkim pokazuje nam, Kim jest Jezus. Wzywanie Go i codzienne poddawanie się Jego prowadzeniu to najlepsza metoda na udane, sensowne życie...... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Bożenka: 30.12.2010, 20:10
 Panie Mój, błagam o Twoje Miłosierdzie, bądź mi Przychylny, udziel łask o które proszę. Oddaje Ci sprawę z przeszłości, wyratuj mnie, błagam nie pozwól bym musiała ponieść karę. Wiesz, że żałuję. Obdarz mnie silną wiarą i zapałem do modlitwy. Błagam o lepszą przyszłość dla mnie i mojej rodziny, o zdrowie, lepszą pracę, o zdrowe dziecko i dobry poród, o szybką operację dla mamy, lepszą pracę i pomoc finansową. Panie Ty wiesz, że proszę o bardzo wiele. Pozwól mi uwierzyć, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Wysłuchaj mnie.amen
 Bożenka: 30.12.2010, 14:04
 Panie błagam o Twoje Miłosierdzie, wysłuchaj mnie, uratuj. Zostawiam Ci sprawę z przeszłości, ufam, że mnie nie zawiedziesz. Nic mi nie zostało oprócz Ciebie. Nie odtrącaj mnie.Błagam o lepszą przyszłość.amen
 Bożenka: 30.12.2010, 09:10
 Panie mój Błagam Cię okaż mi swoje Miłosierdzie, okaż mi swoją przychylność.. Błagam Cię o ratunek, oddaje Ci sprawę z przeszłości. Ty Jesteś moją jedyną deską ratunku. Wybacz mi grzechy i błędy z przeszłości. Uratuj mnie.błagam.amen
 Bożenka: 29.12.2010, 19:33
 Panie Mój przychodzę błagać o Twoje Miłosierdzie, okaż serce mi grzesznicy, błagam Cię o Twoją przychylność. Oddaje Ci sprawę z przeszłości, wiesz o co proszę, błagam o tą łaskę. Wybacz błędy, daj możliwość rozpocząć nowe życie, błagam o lepszą przyszłość dla mnie i mojej rodziny, o dobry poród w marcu, zdrowe dziecko, lepszą pracę i pomoc finansową.amen
 Bożenka: 29.12.2010, 08:44
 Panie Błagam o Twoje Miłosierdzie, Okaż mi swe serc, błagam o sprawę z przeszłości, nie zawiedź mnie wiesz, że tylko Ty możesz mi pomóc, Jesteś moim Jedynym ratunkiem, usłuchaj mych błagań. Oddaje swoje życie i życie moich bliskich w Twoje ręce prowadź mnie, proszę o lepszą przyszłość. Wysłuchaj mnie.amen
 Bożenka: 28.12.2010, 19:17
 Panie Błagam Cię o Twoje Miłosierdzie, wybacz mi błędy. Zostawiam Ci sprawę z przeszłości, proszę o lepszą przyszłość dla MOJEJ RODZINY. Proszę o dobry poród w marcu i zdrowe dziecko, o lepszą pracę dla mnie i męża, o pomoc finansową. Dziel mi łask o które proszę, wysłuchaj mnie Panie.amen
 Bożenka: 28.12.2010, 10:54
 Panie wysłuchaj mnie. okaż Swoje Serce, okaż miłosierdzie. Pomóż tym, którzy żebrzą Twojej pomocy.amen
 Bożenka: 28.12.2010, 08:31
 Panie Błagam o Miłosierdzie i przebaczenie Twoje. Okaż mi swoją przychylność. uratuj od zła pobłogosław mi. Wysłuchaj mych próśb i obdaruj łaskami, o które proszę amen.
 Bożenka: 27.12.2010, 16:27
 Panie dziękuję Ci za to, że Jesteś, za to, że mnie kochasz. Błagam o Twoje Miłosierdzie, o wybaczenie grzechów i błędów z przeszłości, okaż mi Swoje Serce.Oddaje Ci przeszłość, oddaje CI moją przyszłość. Spraw by była lepszą, bym kroczyła Twoim drogami. Proszę Cię okaż mi swoją przychylność i obdaruj mnie łaskami, o które Cię proszę każdego dnia.amen
 Bożenka: 27.12.2010, 09:12
 Panie Mój proszę Cię o Twoje Miłosierdzie , okaż litość. Proszę Cię o łaski wysłuchaj mnie. Proszę o nawrócenie dla całej rodziny, o przemianę naszych serc, o zdrowie, o dobry poród i zdrowe dziecko, o lepszą pracę dla mnie i męża oraz o pomoc finansową. Wysłuchaj mnie. Oddaje CI sprawę z przeszłości. Spraw By nigdy już nie powróciła, by nie spędzała snu z moich powiek.amen
 Bożenka: 26.12.2010, 19:45
 Panie wybacz moją grzeszność i moją głupotę, ty wiesz, jak żałuję za błędy, nie mogę cofnąć czasu by naprawić szkody. wiesz, że się staram. Okaż mi swoje miłosierdzie, okaż swoją łaskę. Pobłogosław mi. Daj mi siłę i wiarę oraz łaski, o które proszę, zostawiam Ci sprawę z przeszłości.amen
 Bożenka: 25.12.2010, 21:22
 Panie ty wiesz jak mi jest źle, zlituj się jeżeli nie nad moim losem to chociaż nad moim dzieckiem. jak długo cię prosić mam.ja już nie wiem co robić. okaż miłosierdzie wybacz błędy. Pozwól mi normalnie żyć, lub zabierz mnie.
 Bożenka: 24.12.2010, 13:38
 Panie Proszę Cię o Twoje Miłosierdzie dla całej moje rodziny. Oddaje Ci sprawę z przeszłości. Błagam o lepszą przyszłość . Udziel mi łask, o które proszę .amen
 Bożenka: 24.12.2010, 11:32
 Panie okaż mi swoje miłosierdzie, proszę Cię by mój los odmienił się na lepsze, by w moje rodzinie nie było więcej kłótni. By te święta były dobrze przeżyte. Jak zwykle oddaje ci sprawę z przeszłości i błagam o lepszą przyszłość dla całej mojej rodziny, o zdrowie, dobry poród w marcu, zdrowe dziecko, pomoc finansową, o lepszą pracę dla mnie i męża amen
 Bożenka: 23.12.2010, 19:36
 Panie Proszę o Twoje Miłosierdzie, wiesz, że jest mi ciężko, wiesz, że walczę z wiatrakami. Staram się być innym człowiekiem. Wybacz moją przeszłość, proszę za sprawę z przeszłości, pomóż mi uratuj mnie. Błagam o nawrócenie dla całej rodziny, o zdrowie dobry poród w marcu i zdrowe dziecko. Proszę też o lepszą pracę dla mnie i męża oraz o pomoc finansową. Oddaj Ci Kasię, niech ona i jej dziecko znajdą jakiś dom , jakieś schronienie przed tym alkoholikiem, proszę też o pracę dla Kasi amen
 Adam: 23.12.2010, 10:00
 Miłosierdzie Boże błagam o litośc na Sądzie Ostatecznym dla moich znajomych:Maćka,Kaśki,Bombowej,Mirka,Andzi,Jolki,Waldka,Krzyśka i Evy.Błagam dla nich o przebaczenie grzechów i łaski!
 Bożenka: 23.12.2010, 05:51
 Panie Błagam o Twoje miłosierdzie, o spokojny sen, zabierz ten lęk. Oddaje Ci sprawę z przeszłości. Ty wiesz, że jestem już zmęczona tym ciągłym strachem.nie wiem jak już żyć. Wybacz mi, proszę o lepsze jutro o dobry poród w marcu i zdrowe dziecko, o nawrócenie dla całej rodziny, lepszą pracę dla mnie i męża oraz o pomoc finansową.amen
 Bożenka: 22.12.2010, 16:30
 Panie Błagam o pomoc Twą. Błagam okaż mi swoje miłosierdzie. przytul mnie. Wysłuchaj mych próśb. Proszę o łaski.amen
 Bożenka: 22.12.2010, 07:41
 Boże mój oddaje Ci całą siebie z moimi wadami, proszę przemień mnie, moją dusze i okaleczone serce. Wybacz grzechy, moje błędy, nie chcę popełniać ich więcej. Oddaje Ci przeszłość niech odejdzie w zapomnienie, błagam o Twoje Miłosierdzie, okaż przebaczenie. Otwórz swoje serce dla mnie ubogiej grzesznicy i przytul mnie do niego, bym mogła zaznać ukojenia i spokojnej ciszy. Błagam o lepszą przyszłość dla mnie i mojej rodziny, wyciągam rękę po pomoc nie odtrącaj mnie. Jestem grzeszna, lecz tak jak umiem kocham Cię. Proszę o dobry poród w marcu, zdrowe maleństwo, o wyjście na prostą z długów, lepszą pracę dla mnie i męża, która pozwoli nam godnie żyć, o pomoc finansową.amen
 Bożenka: 21.12.2010, 19:55
  Panie gdzie jesteś, gdy Cię wzywam, gdy błagam o ratunek. Usłysz mnie, okaż miłosierdzie swe.Jak długo Cię prosić i błagać mam, znasz mnie widzisz moje serce, czytasz moje myśli, nie wiem ile wytrzymam jeszcze.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
Humor | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej