Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.


K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.   

Nowenna Pompejańska Nowenna Pompejańska
Praca zbiorowa
Wiele osób przyznaje, że łaski wyproszone w tej modlitwie przerosły ich oczekiwania, a problemy powierzone Bogu i Maryi zostały rozwiązane w sposób dla nich zaskakujący, na miarę Bożej hojności i nieskończonego miłosierdzia... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Bożenka: 22.12.2010, 16:30
 Panie Błagam o pomoc Twą. Błagam okaż mi swoje miłosierdzie. przytul mnie. Wysłuchaj mych próśb. Proszę o łaski.amen
 Bożenka: 22.12.2010, 07:41
 Boże mój oddaje Ci całą siebie z moimi wadami, proszę przemień mnie, moją dusze i okaleczone serce. Wybacz grzechy, moje błędy, nie chcę popełniać ich więcej. Oddaje Ci przeszłość niech odejdzie w zapomnienie, błagam o Twoje Miłosierdzie, okaż przebaczenie. Otwórz swoje serce dla mnie ubogiej grzesznicy i przytul mnie do niego, bym mogła zaznać ukojenia i spokojnej ciszy. Błagam o lepszą przyszłość dla mnie i mojej rodziny, wyciągam rękę po pomoc nie odtrącaj mnie. Jestem grzeszna, lecz tak jak umiem kocham Cię. Proszę o dobry poród w marcu, zdrowe maleństwo, o wyjście na prostą z długów, lepszą pracę dla mnie i męża, która pozwoli nam godnie żyć, o pomoc finansową.amen
 Bożenka: 21.12.2010, 19:55
  Panie gdzie jesteś, gdy Cię wzywam, gdy błagam o ratunek. Usłysz mnie, okaż miłosierdzie swe.Jak długo Cię prosić i błagać mam, znasz mnie widzisz moje serce, czytasz moje myśli, nie wiem ile wytrzymam jeszcze.
 Bożenka: 20.12.2010, 19:29
 Panie błagam okaż m swoje miłosierdzie i serce swoje. Pomóż mi, tak długo już Cię proszę, nie zostawiaj mnie samej, oddaje Ci wszystko, przeszłość i przyszłość, Bądź moim Panem prowadź mnie teraz i na wieki amen
 Bożenka: 19.12.2010, 10:29
 Pnie Mój Błagam Cię okaż mi swoje Miłosierdzie, ja już nie wiem co robić, mam strach o to co będzie. Wybacz mi głupotę i grzechy niegdyś popełnione, Ty wiesz,że staram się zmienić. Oddaje Ci sprawę z przeszłości, proszę o lepszą spokojną przyszłość, tylko Ty wiesz, czego mi trzeba uratuj mnie amen
 Bożenka: 18.12.2010, 18:15
 Miłosierny Boże okaż mi swoje miłosierdzie, proszę o wybaczenie z mają głupotę i moje grzechy. Okaż mi serce Panie. Błagam o twoje łaski. Zostawiam Ci sprawę z przeszłości, ufam, że mi pomożesz, błagam o pomoc finansową, o nawrócenie całej rodziny, o przemianę naszych serc, o dobry poród i zdrowe dziecko, oraz o lepszą pracę dla mnie i mojego męża. amen
 Adam: 17.12.2010, 11:08
 Miłosierdzie Boże ulituj sie nad narkomanami i alkoholikami i uwolnij ich z mocy szatana i z tego nałogu błagam!
 Bożenka: 17.12.2010, 07:21
 Boże Ty wiesz o co błagam każdego dnia. Okaż mi swoje miłosierdzie amen
 Bożenka: 16.12.2010, 07:57
 Boże Błagam Cię, okaż mi swoje Miłosierdzie, przyjmij mnie taką jaką jestem, pokochaj z moimi słabościami i daj mi siłę, bym mogła się zmienić pod wpływem Twojej miłości. Proszę Cię nie odtrącaj mnie. Wybacz mi przeszłość i błędy, które popełniłam, proszę o lepszą przyszłość. Błagam za sprawę z przeszłości, proszę o pomoc finansową, o lepszą pracę dla mnie i męża o nawrócenie całej rodziny, doby poród i zdrowe dziecko. amen
 Bożenka: 15.12.2010, 08:07
 Boże błagam okaż mi swoje Miłosierdzie, nich moje życie wpadnie na właściwy tor. Proszę o nawrócenie całej rodziny, o zdrowie dla nas wszystkich, o to by sprawa z przeszłości, została tam, gdzie jest i już nie wracała, b y ten koszmar niepewności i strachu się skończył. Proszę o lepszą przyszłość dla mnie i mojej rodziny, o lepszą pracę dla mnie i męża, która pozwoli nam godnie żyć, błagam o pomoc finansową, o dobry poród i zdrowe dziecko. Pobłogosław mi Panie. Ty wiesz, że bez Ciebie nic nie znaczę, tyle co płatek śniegu gnany przez wiatr.amen
 Adam: 14.12.2010, 09:55
 Miłosierdzie Boże błagam ulituj sie nd duszami cierpiącymi w czyśćcu i piekle,przebacz im grzechy i uwolnij je z tych okropnych miejsc!Błagam o litość na Sądzie ostatecznym dla wszystkich ludzi żywych i umarłych,dla Darka,Zdzicha,mojej i żony rodziny!
 Bożenka: 14.12.2010, 07:34
 Panie Mój błagam Cię daj mi tą siłę, wiarę i odwagę abym mogła Ci dozgonnie zaufać, aby strach nie miał nade mną władzy. Daj mi siłę bym mogła być twym dzieckiem. Okaż mi swoje Miłosierdzie. Wybacz błędy, proszę o lepszą przyszłość. Zostawiam Ci moją przeszłość, ufam , że mnie nie zawiedziesz. Proszę Cię o pomoc, Ty wiesz czego pragnę i czego potrzebuje.amen
 Bożenka: 13.12.2010, 06:16
 Panie okaż mi swoją łaskę, okaż miłosierdzie. Błagam o ratunek. Ty znasz moje lęki i problemy, zachowaj mnie od złego.wybacz przeszłość, niech odejdzie w niepamięć. proszę o pomoc, o lepszą pracę o wsparcie finansowe,o zdrowie i nawrócenie dla całej rodziny,amen
 Bożenka: 12.12.2010, 08:55
 Boże daj mi siłę i wiarę bym mogła przetrwać, błagam okaż swoje miłosierdzie.ratuj mnie i moją rodzinę.amen
 Bożenka: 11.12.2010, 08:42
 Panie Błagam okaż mi swoje Miłosierdzie. Ty znasz moje myśli, Ty znasz moje serce. Błagam o Twoją przychylność, daj mi łaski, o które proszę Amen
 Bożenka: 10.12.2010, 16:38
 Boże Mój okaż mi Swoje Miłosierdzie, Proszę o łaski, Ty wiesz, czego się lękam, Błagam wysłuchaj mnie.Pomóż mi .amen
 Bożenka: 09.12.2010, 08:11
 Panie Boże proszę o Twoje Miłosierdzie, o Twoje serce dla mnie. Pomóż mi. Od Ciebie zależy moja przyszłość. Proszę o sprawę z przeszłości. Przyszłość składam też u Twoich stóp, ufam, że mnie nie zawiedziesz i nie zostawisz .amen
 Renata: 07.12.2010, 12:17
 Miłosierny Boże ufam Tobie i wierzę że mnie nie opuścisz.Jezu ufam Tobie
 Renata: 02.12.2010, 09:29
 Boże Miłosierny nie opuszczaj mnie i mojej rodziny, błogosław nam w każdej chwili zycia.
 Da: 02.12.2010, 08:00
 Boże miłosierny w Tobie zawsze moją nadzieją spraw bym pokonała trudności jakie mi towarzyszą z godnością i wierzę ,że moja modlitwa wzmacnia mnie i daje dalszą nadzieję
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej