Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.


K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


   

Wasze komentarze:
 bożenka: 09.06.2014, 20:55
 Panie dziękuję Ci za udane chrzciny Nataniela, za to, że mój mąż był u spowiedzi. Dziękuję Ci za moją rodzinę, przyjaciół. Proszę Cię o ratunek dla nas w wiadomej sprawie, żeby mama mogła chodzić i być samodzielna, proszę o dobrą pracę na jedną zmianę, z godnym wynagrodzeniem, abym mogła więcej czasu spędzać z dziećmi i żeby znalazły się pieniądze na przedszkole dla synusia.amen
 bożenka: 04.06.2014, 21:01
 Panie wybacz moje błędy, moje słabości i grzeszność. Proszę Aby moja mama mogła chodzić i być samodzielna. Błagam o ratunek dla mnie i mojej rodziny w wiadomej sprawie, o pracę dla mnie na jedną zmianę, która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z dziećmi. Proszę o nawrócenie dla nas, o udane chrzciny i piękne wakacje. Błagam o lepsze życie dla nas bez chorób i problemów.amen
 bożenka: 02.06.2014, 15:01
 Panie błagam o ratunek w widomej sprawie,m o [potrzebną pomoc, o odnalezienie zguby.amen
 bożenka: 01.06.2014, 21:17
 Panie TY wiesz, o co proszę.amen
 bożenka: 29.05.2014, 09:52
 Panie proszę wysłuchaj mnie, okaż Miłosierdzie swoje dla mnie i mojej rodziny.amen
 bożenka: 28.05.2014, 07:30
 Panie proszę o Miłosierdzie Twoje dla mnie i dla moich bliskich. Błagam o pomoc, o ratunek. Wysłuchaj mnie.amen
 bożenka: 27.05.2014, 21:33
 Panie to znowu ja . Jak zwykle z żalem w sercu przychodzę żebrać Twojego Miłosierdzia. Proszę pozwól, aby moja mama mogła chodzić i być samodzielną, aby nie musiała być przykuta do wózka inwalidzkiego. Błagam o ratunek w wiadomej sprawie, od którego zależy życia moje i mojej rodziny, proszę pomóż mi znaleźć pracę . Oświeć mnie, abym znalazła klucze.amen
 bożenka: 27.05.2014, 21:07
 Panie to znowu ja . Jak zwykle z żalem w sercu przychodzę żebrać Twojego Miłosierdzia. Proszę pozwól, aby moja mama mogła chodzić i być samodzielną, aby nie musiała być przykuta do wózka inwalidzkiego. Błagam o ratunek w wiadomej sprawie, od którego zależy życia moje i mojej rodziny, proszę pomóż mi znaleźć pracę . Oświeć mnie, abym znalazła klucze.amen
 bożenka: 26.05.2014, 19:28
 Panie proszę o Miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny. Błagam o nawrócenie dla nas i ratunek w wiadomej sprawie, proszę o dobrą pracę dla mnie na jedną zmianę z godnym wynagrodzeniem, abym mogła więcej czasu spędzać z dziećmi i żeby było mnie stać na przedszkole. Proszę o pomoc finansową , o pomoc dla Agnieszki, Kamili i Kasi. Proszę aby moja mama mogła chodzić i być niezależna./amen
 bożenka: 25.05.2014, 22:30
 Panie oddaje Ci mój ból, moje rozczarowanie. Panie zabierz strach. Pozwól żyć, nie bać się o jutro.amen
 bożenka: 25.05.2014, 22:24
 Panie wybacz moja błędy, nie wiem już jak żyć. Mam doła , ciągle coś idzie nie tak. Panie ratuj, gdy tonę. Proszę .amen
 bożenka: 24.05.2014, 16:22
 Panie wiem , że możesz mnie mieć już dość, bo ciągle o coś proszę, sama nie daje rady, wiesz jak jest. Proszę p przemianę serca mojego męża, nie wiem co z nim jest, to nie może być ten sam człowiek, za którego wyszłam za mąż. Nie wiem , co jest grane. Daj mu serc, bo to , co on nosi w piersi to jakiś zgniły kawał mięsa pozbawiony uczuć. Błagam o pomoc finansową o dobrą pracę dla mnie na jedną zmianę, z godnym wynagrodzeniem abym mogła więcej czasu spędzać z dziećmi, mają tylko mnie. Błagam aby moja mama wyzdrowiała, brak mi sił , czasu i nerwów aby się nią dłużej zajmować. Proszę pomóż mi. Daj mi pracę, pozwól mi być niezależną finansowo od męża, abym nie musiała prosić o pieniądze na chleb. On kupuje niepotrzebne rzeczy a nic konkretnego, choćby jak jedzenie. Błagam o ratunek w wiadomej sprawie. Proszę o pomoc dla Agnieszki, Kamili i Kasi.amen
 bożenka: 23.05.2014, 13:27
 Panie dziękuję CI za wszelką pomoc mojej rodzinie. Proszę Cię o zdrowie dla mamy, aby mogła chodzić. Błagam o ratunek w wiadomej sprawie dla mojej rodziny, o nawrócenie i przemianę naszych serc. Proszę o pomoc finansową, o dobrą pracę dla mnie na jedną zmianę, abym mogła więcej czasu spędzać z dziećmi i godne wynagrodzenie. Proszę o przyznanie grupy dla mojego dziecka i zasiłku na niego oraz o pomoc w zapłaceniu przedszkola.amen
 bożenka: 22.05.2014, 15:04
 Panie dziękuję za ostatni rok mojego życia. Proszę o błogosławieństwo na następne lata. Błagam o pomoc w wiadomej sprawie, o pomoc finansową i pracę dla mnie na jedną zmianę z godnym wynagrodzeniem , abym mogła więcej czasu spędzać z dziećmi.Błagam o przeminę serca mojego męża , brak mi sił, cierpię je i dzieci. Proszę o nawrócenie dla całej rodziny, o zdrowie dla mamy, aby mogła chodzić. Proszę o pomoc dla Agi, Kamili i Kasi.amen
 bożenka: 21.05.2014, 22:08
 Panie to znowu ja. Wysłuchaj mnie. Proszę o lepszy rok dla mnie, potrzebną pomoc.amen
 bożenka: 20.05.2014, 20:02
 Panie dziękuję Ci za Twoje Miłosierdzie. Proszę o pomoc dla mojej mamy, aby mogła chodzić i być samodzielna. Proszę o dobrą pracę dla mnie na jedną zmianę z godnym wynagrodzeniem, abym mogła więcej czasu spędzać z dziećmi, proszę o pomoc finansową, aby znalazły się pieniądze na przedszkole dla synka,amen
 bożenka: 19.05.2014, 21:07
 Panie proszę o Miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny.amen
 bożenka: 16.05.2014, 21:03
 Panie wybacz moje błędy. Zmiłuj się nade mną i moją rodziną. Pomóż.amen
 bożenka: 15.05.2014, 19:50
 Panie pomóż proszę.amen
 bożenka: 14.05.2014, 19:32
 Panie proszę wybacz moją grzeszność i słabości. Błagam o nawrócenie rodziny i przemianę serc. Proszę o ratunek w wiadomej sprawie, o dobrą prace dla mnie na jedną zmianę z godnym wynagrodzeniem abym mogła więcej czasu spędzać z dziećmi i zapewnić im dobre życie. Dziękuję za udaną operację mamy. Proszę o zdrowie dla niej i powrót do zdrowia, aby mogła chodzić i być niezależna, pomóż proszę Kamili, Agnieszce i Kasi.amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] (14) [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej