Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.


K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


   

Wasze komentarze:
 bożenka: 25.03.2014, 20:58
 Panie Dziękuję Za Twoje Miłosierdzie , za każdą otrzymaną pomoc dla mojej rodziny. Dziękuję że ze mną jesteś. Proszę Cię Panie o Miłosierdzie dla mojej rodziny, o ratunek w wiadomej sprawie, o nawrócenie dla nas wszystkich, o przeminę naszych serc, zwłaszcza dla mojego męża. Proszę aby moja mama nie wydzwaniała po wróżkach, aby w końcu poszła do spowiedzi, mój mąż i siostra również. Proszę o zdrowie dla nas, o pracę dla mnie, która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z moimi dziećmi. Proszę o pracę dla Kamili i mieszkanie, aby mogła połączyć się z rodziną, proszę również o mieszkanie dla Kasi.amen
 bożenka: 24.03.2014, 20:46
 Panie Dziękuję za czas spędzony z dziećmi, za ich uśmiech. Dziękuję CI za każdy dzień. Proszę Cię o pokój w mojej rodzinie, o nawrócenie, przeminę naszych serc, zwłaszcza męża. Prowadź mnie w każdej godzinie. Proszę o ratunek dla nas w wiadomej sprawie, o pracę dla mnie, która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z dziećmi, proszę o pomoc finansową, zwłaszcza w spłacie długów.amen
 bożenka: 23.03.2014, 20:13
 Panie Proszę o pomoc dla mojej rodziny, o zdrowie, zwłaszcza dla moich dzieci i mamy, o pracę dla mnie, która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z dziećmi. Proszę o nawrócenie i ratunek w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 22.03.2014, 22:25
 Panie dziękuję CI za każdy dzień pozbawiony łez. Dziękuję za każdą przespaną noc, uśmiech dzieci i słońce. Dziękuję, że dałeś mi to wszystko w swoim Miłosierdziu. Panie błagam wybacz moje błędy i grzeszność. Proszę o ratunek dla mojej rodziny w wiadomej sprawie, o nawrócenie, przeminę naszych serc w szczególności mojego męża. Proszę by moje dzieci dobrze się rozwijały, a synuś zaczął mówić, dziękuję CI za każdy najmniejszy postęp w jego zachowaniu. Proszę o pracę dla mnie, która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z dziećmi.amen
 bożenka: 21.03.2014, 20:44
 Panie pozwól mi czerpać z Twego miłosierdzia. Błagam o ratunek w wiadomej sprawie i pomoc rodzinie.amen
 bożenka: 20.03.2014, 17:58
 Panie błagam o ratunek w wiadomej Ci sprawie oraz o łaski i pomoc potrzebne dla mojej rodziny.amen
 bożenka: 19.03.2014, 16:53
 Panie Dziękuję CI za wszystko, co mam. Dziękuję CI za ludzi, którymi mnie otaczasz. Błagam o ratunek dla mnie i mojej rodziny w wiadomej sprawie, o nawrócenie rodziny, przeminę serc naszych. Proszę Cię o dobrą pracę dla mnie, która pozwoli nam godnie żyć, więcej czasu spędzać z dziećmi, proszę również o pomoc finansową, wsparcie dla mojej mamy i Kamili w znalezieniu pracy i mieszkania.amen
 bożenka: 18.03.2014, 17:51
 Panie proszę o nawrócenie, przemianę serc. Proszę o pracę dla mnie. Błagam o ratunek w wiadomej sprawie.amen
 bożenka: 17.03.2014, 19:06
 Panie prowadź mnie w swojej mądrości do siebie prostą drogą. Wybacz moje upadki. Proszę o nawrócenie dla mnie i mojej rodziny, o przeminę naszych serc, zwłaszcza mojego męża, zmień proszę jego postępowanie i zachowanie. Panie błagam o ratunek dla nas w wiadomej Ci sprawie, o pracę dla mnie która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z dziećmi. Proszę o mądrość dla moich dzieci i dobre życie, o to by synuś zaczął mówić i... Proszę pomóż Kamili i mojej mamie.amen
 bożenka: 16.03.2014, 13:01
 Panie błagam o nawrócenie dla rodziny, o przeminę naszych serc, zwłaszcza mojego męża. Błagam o ratunek dla nas w wiadomej sprawie, o pracę dla mnie, która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z dziećmi.amen
 bożenka: 15.03.2014, 21:34
 Panie proszę pomóż. Amen
 grzegorz: 15.03.2014, 13:16
 Tak bezsensownej modlitwy już dawno nie widziałem. Sugerowałbym przejrzenie na oczy i czytanie Biblii. Czy Jezus zalecał takie fałszywe modlitwy?
 bożenka: 14.03.2014, 20:32
 Panie dziękuję Ci z całego serca za pomoc. którą otrzymałam, za prośby, których wysłuchałeś. Błagam Cię o ratunek dla mnie i mojej rodziny w wiadomej sprawie, o nawrócenie dla nas, przeminę naszych serc, a w szczególności mojego męża, żeby zmienił swoje zachowanie zwłaszcza w stosunku do starszego syna, proszę o pracę dla mnie, która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z dziećmi. Proszę o pomoc w spłacie długów, o pomoc finansową, o to by moja mama wygrała z ubezpieczycielem sprawcy wypadku i wróciła do zdrowia. Proszę o pomoc dla Kamili i jej rodziny w znalezieniu pracy i mieszkania.amen
 Matka: 13.03.2014, 22:26
 Miłosierny Boże.Tak mnie doświadczyłeś ostatnio.Tyle złego zdarzyło się w moim życiu.Ty masz wobec mnie jakiś plan.Tak wiele od Ciebie dostałam,tyle w moim 60 letnim życiu się wydarzyło dobrego i złego.Ja wiem że to Ty wszystkim sterujesz.Dziękuję po raz kolejny za to że się urodziłam w porządnej katolickiej rodzinie,miałam dobrych rodziców,rodzeństwo.Dałeś mi zdrowie,dobrego męża,dzieci.Zawsze miałam Ciebie,Matkę Najświętszą i Św Józefa do których mogłam się modlić z nimi rozmawiać kiedy było i jest mi ciężko.Boże dzisiaj mijają 2 lata od operacji mojej córki.Jak bardzo wtedy się bałam o moje dziecko.Modliłam się prosiłam Cię o zdrowie dla mojej córki.Wysłuchałeś mnie.Panie nie karz nas więcej wysłuchaj moich modlitw i intencji jakie do Ciebie zanoszę w codziennym odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego.Ciężko mi Panie.
 bożenka: 13.03.2014, 20:41
 Panie mój dziękuję CI za dzisiejszy dzień. Ty wiesz czego mi trzeba, wiesz, co mam w sercu na dnie. Moje lęki i marzenia nie są Ci obce. Błagam o ratunek w wiadomej CI sprawie, okaż Miłosierdzie swoje mojej rodzinie choć przez wzgląd na moje dzieci, wybacz moje upadki i grzeszność. Pobłogosław mi Panie udziel łask, o które tak proszę.amen
 bożenka: 12.03.2014, 11:11
 Panie błagam o ratunek dla mnie i mojej rodziny w wiadomej sprawie, o nawrócenie, przeminę serc naszych. Proszę o pracę dla mnie , która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z dziećmi , spłacić długi. Proszę o pomoc finansową.amen
 bożenka: 11.03.2014, 07:39
 Panie okaż Miłosierdzie Swoje dla mnie i mojej rodziny. Błagam o ratunek dla nas w wiadomej CI sprawie, o nawrócenie , przemianę naszych serc pracę dla mnie, która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z dziećmi oraz pomoc finansową.amen
 bożenka: 10.03.2014, 07:09
 Panie wybacz, że za mało Cię kocham, wybacz moje lenistwo i błędy. Błagam o ratunek dla nas w wiadomej sprawie, o przeminę naszych serc a w szczególności mojego męża. Proszę o nawrócenie dla nas, o to by mój synuś zrozumiał te ważne sprawy o zdrowie dla rodziny, pracę dla mnie i pomoc finansową.amen
 bożenka: 08.03.2014, 07:08
 Panie Błagam o ratunek dla mnie i mojej rodziny w wiadomej Ci sprawie, o nawrócenie, przeminę naszych serc. Proszę o dobrą pracę dla mnie , która pozwoli nam godnie żyć i więcej czasu spędzać z dziećmi, oraz o pomoc finansową.amen
 bożenka: 07.03.2014, 06:46
 Panie wysłuchaj mych błagań. Proszę okaż Miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny. Błagam o ratunek w wiadomej CI sprawie, wysłuchaj również moich próśb i udziel łask o które tak proszę. Proszę również o pomoc dla Kamili.amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] (18) [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej